Hotărârea nr. 13/2005

OBIECT: APROBAREA MODIFICARII DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - TRACTORUL VI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE,

HOTĂRÂREA NR. 13

 

 

 

 

 

 


Art. 1. Se aprobă modificarea documentaţiei "P.U.Z - Tractorul VI, Braşov", prin stabilirea parcelei minime construibile conform prevederilor H.G. nr. 525/1996.
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 


HOTĂRĂŞTE:


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 2.942 din 19 ianuarie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea modificării documentatiei "P. U.Z - Tractorul VI, , Braşov";
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior;
În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


Obiect: aprobarea modificarii documentaţiei "P. U.Z - Tractorul VI, Braşov";