Hotărârea nr. 108/2005

OBIECT: DOTAREA DIRECTIEI FISCALE BRASOV CU AUTOTURISMELE DACIA LOGAN CU NUMAR DE ÎNMATRICULARE BV - 34 - PMB SI DACIA DUBLA CABINA, CU NUMAR DE ÎNMATRICULARE BV - 35 - PMB LA ACTIVITATILE DE URMARIRE SI EXECUTARE SILITA SI PENTRU TRANSPORT

HOTĂRÂREA NR. 108
 

Obiect: Privind dotarea Direcţiei Fiscale Braşov cu autoturismele Dacia Logan cu
număr de înmatriculare BV-34-PMB şi Dacia dublă cabină, cu numpr de înmatriculare BV-35-PMB la activităţile de urmărire şi executare silită şi pentru transport valori. 

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 20.823 din 16 februarie 2005 ale Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune dotarea Directţei Fiscale Braşov cu autoturismele Dacia Logan cu număr de înmatriculare BV-34-PMB şi Dacia dublă cabină, cu număr de înmatriculare BV-35-PMB la activităţile de urmărire şi executare silită şi pentru transport valori;
Având în vedere prevederile Art. 16, lit. d din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale; 
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov; 
În temeiul Art. 38, alin. (1) şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă dotarea Direcţiei Fiscale Braşov cu autoturismele Dacia Logan cu număr de înmatriculare BV-34-PMB şi Dacia dublă cabină, cu număr de înmatriculare BV-35-PMB, achiziţionate din bugetul propriu al Direcţiei Fiscale Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 543/2004, privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Braşov pe anul 2004.
Art. 2. Autoturismele menţionate la Art. 1 vor fi utilizate pentru activitatea de executare silită şi activitatea de transport valori.
Art.3. Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.