Hotărârea nr. 103/2005

OBIECT: CONDITIILE DE REFACERE A DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT ÎN URMA EXECUTARII LUCRARILOR DE INSTALARE A RETELELOR EDILITARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA

HOTĂRÂREA NR. 103

 

 Obiect: Privind condiţiile de refacere a domeniului public afectat în urma executării
 lucrărilor de instalare a reţelelor edilitare.

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005; 
Analizând Expunerea şi motive şi Raportul de specialitate, îmegistrate cu nr. 10.829 din 21 februarie 2005, ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Directiei Tehnice, prin care se propune aprobarea depunerii în cadrul Primăriei a contravalorii lucrărilor de refacere a sistemului rutier afectat. Straturile sistemului rutier (balast, piatră spartă, macadam, mixturi asfaltice, beton, pavaj) vor fi evaluate în funcţie de categoria străzii care va fi afectată de lucrările de săpătură;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195 din 12 decembrie 2002, Art. 113, lit. a prin care Consiliul Local are obligaţia de a lua măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează; H.G. nr. 261/1994, Art. 20, pentru conducerea şi asigurarea calitatii in constructii; O.G. m. 43/1997, Art. 24 şi Art. 26, modificată şi republicată, potrivit cărora lucrările edilitare se execută pe domeniul public numai cu acordul administratorului drumului;
 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
 În temeiul Art. 38, alin. (3) şi Art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă ca, autorizarea lucrărilor de săpătură pentru instalarea reţelelor edilitare, să se facă numai pe baza depunerii la Primărie de către beneficiar, a contravalorii lucrărilor de refacere a sistemelor rutiere (balast, piatră spartă, mixturi asfaltice, beton, pavaj, macadam) pe care le vor executa firmele de specialitate, câştigătoare ale licitaţiilor cu Primăria Municipiului Braşov.
Art. 2. Plata se va face anticipat în contul Primăriei la valoarea preţului pe m.c. sau m.p., obţinut în urma încheierii angajamentului legal care se adaugă procentul de 20% pentru taxa de urgentă. 
Art. 3. Executantul lucrării de instalare a reţelei edilitare va reface straturile de infrastructură ale sistemului rutier, până la nivelul patului strazii şi va preda reprezentantului Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, pe baza de proces-verbal lucrările efectuate,
Art. 4. Refacerea zonelor de trotuar afectate va fi executată astfel:
- straturile de balast şi piatră spartă pe laţimea săpăturii;
- îmbrăcămintea din mixturi asfaltice pe toata lăţimea trotuarului;
- îmbrăcămintea din beton, pavaj sau macadam va fi refacută pe lăţimea săpăturii.
 Refacerea zonelor de carosabil afectate va fi executată astfel:
- straturile de balast şi piatră spartă pe lăţimea săpăturii
- îmbrăcămintea din mixturi asfaltice pe lăţimea de 3,5 m.l. corespunzatoare unei benzi de circulaţie;
- îmbracămintea din beton, pavaj sau macadam va fi refacută pe lăţimea săpăturii.

 Art. 5. Taxa de ocupare a domeniului public cu lucrările de săpături va fi percepută conform Hotărârii Consiliului Local nr. 327 din 31 mai 2004, anexa 1, alin. II, pct. B, până la refacerea patului străzii.
Art. 6. Nu se admite executarea de săpături pe partea de carosabil şi trotuar a străzilor, în perioada 15 noiembrie - 15 martie. După această dată vor fi autorizate doar lucrările care se execută cu respectarea normativelor pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de drumuri (CD 98/1986; CD 1 55/1986, C22/1992, C 16/1984, Ordinul 53/1998, AND 533/1984).
Art. 7. După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 245/2002.
Art. 8. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.