Hotărârea nr. 102/2005

OBIECT: DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT SI A POLITIEI COMUNITARE PRIN TRANSMITEREA FARA PLATA A AUTOTURISMELOR PROPRIETATEA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV MARCA DACIA 1310 LI, NUMAR DE CIRCULATIE BV - 06 - PMB SI BV

HOTĂRÂEA NR. 102


Obiect: Privind dotarea Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont şi a Poliţiei Comunitare prin transmiterea fără plată a autoturismelor proprietatea primăriei municipiului Braşov marca DACIA 1310 LI, număr de circulaţie BV-06-PMB şi BV-32-PMB. 


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Raportul de specialitate şi Expunerea de motive, înregistrate sub nr. 9.682 din 17 februarie 2005 ale Serviciului Secretariat Administrativ din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care se propune transmiterea fără plată a 2 autoturisme apaţinând Primăriei municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 841 din 23 octombrie 1995, modificată de H.G. nr. 966/1998, privind transmiterea fără plată a bunurilor apaţinând instituţiilor publice şi Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicata;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă dotarea cu un autoturism a Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont şi cu un autoturism a Poliţiei Comunitare. 
Art. 2. Se transmite fără plată autoturismul marca DACIA 1310 LI, număr înmatriculare BV-06-PMB, anul fabricaţiei 2000; serie motor 0019666; număr inventar 40041; valoare de inventar 150.079.778; carte identitate nr. D 040342, către Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont şi autoturismul marca DACIA 1310 LI, număr înmatriculare BV-32-PMB, anul fabricaţiei 2000, serie motor 0019984, număr de inventar 49942, valoarea de inventar 150.079.775, carte de identitate D 04045, către Poliţia Comunitară.
Cheltuielile şi taxele de înmatriculare ale autoturismelor vor fi suportate de către unitaţile menţionate mai sus.
Art.3. Primarul municipiului Braşov, Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont şi Poliţia Comunitară vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.