Hotărârea nr. 1/2005

OBIECT: ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI IOAN GHISE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND ADRESA NR. 62.324 DIN 23 DECEMBRIE 2004, PRIN CARE DOMNUL IOAN GHISE ADU

HOTĂRÂREA NR. 1
Obiect:
încetarea mandatului de consilier al domnului loan Ghişe;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005,
Analizând adresa nr. 62.324 din 23 decembrie 2004, prin care domnul loan Ghişe aduce la cunoştinţa Consiliului Local demisia sa din funcţia de consilier local şi Raportul de specialitate al Serviciului Secretariat Administrativ,
 In temeiul art. 60, alin. 1, lit. a şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.
215/12001, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂŞTE :


Art. 1. Se constată încetarea mandatului de consilier local al domnului loan Ghişe.
Art. 2. La data prezentei se declară vacant postul respectiv.