• Hotărârea 772/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV - DECEMBRIE 2005.
 • Hotărârea 771/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;B-DUL VICTORIEI NR. 15;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARI ALBU MARIUS SI ALBU MIHAELA.
 • Hotărârea 770/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  STABILIREA “TAXEI DE URGENTA”;CUANTUM SI DESTINATIE;PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI FISCAL PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE.
 • Hotărârea 769/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "OCOLITOAREA MUNICIPIULUI BRASOV – SECTOR DN 1 ( DÂRSTE) – DJ 103 A (STR. ZIZIN) – LUCRARI DRUM".
 • Hotărârea 768/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBARE “P.U.D.– CONSTRUIRE HOTEL S + P + 3E + M;B-DUL SATURN F.N.;BRASOV”.
 • Hotărârea 767/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBAREA ELIBERARII CERTIFICATULUI DE URBANISM ÎN VEDEREA AUTORIZARII LUCRARILOR DE INVESTITIE COMPLEX HOTELIER SI VILE DE VACANTA POIANA STICLARIEI;BENEFICIAR – S.C. INR MANAGEMENT REAL ESTATE S.R.L.
 • Hotărârea 766/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. CARPATILOR NR. 12;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARA ILIE ANA MIHAELA.
 • Hotărârea 765/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  RESTITUIREA SUMELOR ACORDATE CU TITLU DE “CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE” PRIN H.C.L. NR. 106/2003;119/2003;128/2003;477/2003 SI 506/2003.
 • Hotărârea 764/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  ASIGURAREA UNEI LOCUINTE PENTRU DOMNUL OKUBO AKIO;DIRECTORUL CENTRULUI CULTURAL JAPONEZ DE CATRE MUNICIPIUL BRASOV;PE PERIOADA 1 IANUARIE 2006 - 30. IUNIE 2006.
 • Hotărârea 763/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV;DR. CRISTIAN MIHAILESCU.
 • Hotărârea 762/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. CITY PRESS S.R.L. ÎN SCOPUL REALIZARII PROIECTULUI PENTRU SUFLET.
 • Hotărârea 761/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. GAZETA DE TRANSILVANIA ÎN SCOPUL REALIZARII PROIECTULUI CIVICA.
 • Hotărârea 760/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI MONITORUL EXPRES S.A. ÎN PERIOADA 1 MAI – 31 DECEMBRIE 2006.
 • Hotărârea 759/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI GRUPUL DE PRESA TRANSILVANIA EXPRES – S.C. TIPOTEX S.A. ÎN PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2006.
 • Hotărârea 758/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  DAREA ÎN ADMINISTRARE CATRE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRASOV;A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. ION RATIU NR. 17;ÎN SUPRAFATA DE 358 M.P.;CE SE VA ÎNSCRIE SUBNR. TOP. 1930/1/1/1/2.
 • Hotărârea 757/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBAREA DOCUMENTATIEI DE COMASARE SI CONTOPIRE IMOBIL STR. OLTET NR. 13.
 • Hotărârea 756/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  REVOCAREA H.C.L. NR. 156 DIN 13 MAI 2002 AVÂND CA OBIECT ÎNSUSIRE “RAPORT DE EXPERTIZA – TEHNICA – EVALUARE” PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 17;ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE;BENEFICIAR
 • Hotărârea 755/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 11120 BRASOV;CU NR. TOP 8782/3 (STR. ROZELOR INTERSECTIE STR. CRINULUI).
 • Hotărârea 754/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBAREA DOCUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE IMOBIL STR. LUNGA NR. 117.
 • Hotărârea 753/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR KRONSTADT R.A.
 • Hotărârea 752/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: REABILITARE CRESA NR. 5;BRASOV;STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 33.
 • Hotărârea 751/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE: REABILITARE CRESA NR. 2;BRASOV;STR. PRAHOVA NR. 26.
 • Hotărârea 750/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  MODIFICAREA H.C.L. NR. 565/2004 CE ARE CA OBIECT DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE UNITATILOR DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRASOV.
 • Hotărârea 749/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE COFINANTATOR LA DESFASURAREA EVENIMENTELOR DE COMEMORARE SI ANIVERSARE A 16 ANI DE LA VICTORIA REVOLUTIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989;ORGANIZATE DE ASOCIATIA LUPTATORILOR;RANITILOR SI URMASILOR E
 • Hotărârea 748/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBAREA CONTRIBUTIEI ZILNICE A BENEFICIARILOR LA PLATA SERVICIILOR SOCIALE FURNIZATE ÎN CADRUL CENTRULUI PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST BRASOV.
 • Hotărârea 747/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA DECEMBRIE 2005.
 • Hotărârea 746/2005 - Municipiul Brașov - 19.12.2005

  AVIZAREA CONSTRUCTIILOR SPECIALE ÎN SCOPUL SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRILE PREVAZUTE ÎN CERERE;PENTRU ANUL FISCAL 2006 PENTRU S.C.REMAT S.A BRASOV.
 • Hotărârea 745/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  APROBAREA PROIECTULUI SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI “MAGISTRALA C.E.T. – INTERCONEXIUNE TERMOFICARE SUD (ROMAN/METROM)".
 • Hotărârea 744/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  SCHIMBAREA DESTINATIEI APARTAMENTULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. VISINULUI NR. 3 B;BL. 8 P;AP. 5;DIN LOCUINTA SOCIALA ÎN LOCUINTA DE NECESITATE.
 • Hotărârea 743/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  REGLEMENTAREA SITUATIEI SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTA SITUATE ÎN BRASOV;STR. REPUBLICII NR. 51 SI FUNDATURA HARMANULUI NR. 180.
 • Hotărârea 742/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  APROBAREA REPARTIZARII SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE SITUATE ÎN BRASOV;STR. URANUS NR. 14;STR. LUNGA NR. 14 SI STR. LÂNII NR. 6.
 • Hotărârea 741/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  APROBAREA DOCUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE A TERENURILOR AFERENTE GRUPULUI SCOLAR TRANSPORTURI C.F.R .
 • Hotărârea 740/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A I.C.R.A.L. BRASOV PENTRU TERENUL SITUAT ÎN STR. NISIPULUI DE SUS NR. 3.
 • Hotărârea 739/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  APROBAREA AMENAJARII UNEI PEPINIERE SILVICE COMPLEXE SI REABILITAREA SI PRELUNGIREA DRUMULUI FORESTIER(CONSTRUCTIE NOUA – 3 KM);CA OBIECTIVE COMPLEXE DE INVESTITII;ÎN CADRUL PROGRAMULUI SAPARD PENTRU REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT
 • Hotărârea 738/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  INSTITUIREA UNOR TAXE SPECIALE LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR.
 • Hotărârea 737/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  REORGANIZAREA UNOR CENTRE BUGETARE DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRASOV.
 • Hotărârea 736/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  APROBAREA NUMARULUI SI STRUCTURII PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRASOV.
 • Hotărârea 735/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  REÎNCADRAREA UNUI NUMAR DE 62 DE AGENTI COMUNITARI ANGAJATI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA ÎN FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE CU ATRIBUTII SPECIFICE DE AGENTI COMUNITARI.
 • Hotărârea 734/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 373/2005;REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 626/2005;PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2006.
 • Hotărârea 733/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  NUMIREA PERSOANEI CARE VA AVEA CALITATEA DE ADMINISTRATOR ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. “AEROPORT INTERNATIONAL BRASOV – GHIMBAV” S.A.
 • Hotărârea 732/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV - DECEMBRIE 2005 .
 • Hotărârea 731/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACT ADITIONAL A CONTRACTULUI CU OBIECT “AMENAJARE SI ÎNTRETINERE ZONE VERZI;PARCURI SI SCUARURI PRIN APLICAREA TEHNOLOGIILOR SPECIFICE ÎN MUNICIPIUL BRASOV";PÂNA LA ATRIBUIREA NOULUI CONTRACT CA URMARE A ADJUDECARII LIC
 • Hotărârea 730/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  APROBAREA TARIFULUI MAXIM PENTRU ACTIVITATEA DE PRECOLECTARE;COLECTARE;TRANSPORT SI DEPOZITARE A DESEURILOR MENAJERE DE LA PERSOANELE FIZICE SI PERSOANELE JURIDICE.
 • Hotărârea 729/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE SI STABILIREA CALIFICATIVULUI FINAL AL EVALUARII PENTRU DOMNUL NICOLAE PARASCHIV - SECRETAR AL MUNICIPIULUI BRASOV;PE BAZA PROPUNERII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV.
 • Hotărârea 728/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI PROPUSI DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV CA MEMBRII ÎN COMISIA DE CONCURS CE SE VA CONSTITUI CU OCAZIA ORGANIZARII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE SECRETAR AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 727/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  Aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire staţie distribuţie carburanţi mixtă, str. Zizinului f.n., Braşov”, beneficiar S.C. VALGAB COMPANY S.R.L. Bucureşti.
 • Hotărârea 726/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  APROBARE “P.U.D. – CONSTRUIRE HALA DE FABRICATIE TÂMPLARIE PVC SI DEPOZIT;CALEA BUCURESTI NR. 249/A;BRASOV .
 • Hotărârea 725/2005 - Municipiul Brașov - 12.12.2005

  AVIZAREA DOCUMENTATIEI “P.U.Z. – TRACTORUL VII ;BRASOV".
 • Hotărârea 724/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  APROBAREA VOLUMULUI SI A MODULUI DE VALORIFICARE A MASEI LEMNOASE CE SE VA RECOLTA ÎN ANUL 2006 DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV.
 • Hotărârea 723/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR – FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE SI INTERNATIONALE SI FACULTATEA DE FINANTE SI BANCI BRASOV SI MUNICIPIUL BRASOV.
 • Hotărârea 722/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  PLATA SUMEI DE 170 RON CATRE ASOCIATIA DE PROPRIETARI “VISINULUI AB” REPREZENTÂND COTA CE REVINE MUNICIPIULUI BRASOV PENTRU REPARARE TERASA SI MONTARE INTERFON LA LOCUINTA SOCIALA PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SITUATA ÎN BRASOV;STR. VISINULUI NR
 • Hotărârea 721/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  ADMINISTRAREA DE CATRE S.C. RIAL S.R.L. A LOCUINTELOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV.
 • Hotărârea 720/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  DAREA ÎN ADMINISTRARE CATRE REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT R.A. A SUPRAFETEI DE 136;97 HA;TEREN OCUPAT CU VEGETATIE FORESTIERA.
 • Hotărârea 719/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 351/2005;REFERITOARE LA CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;B-DUL SATURN NR. 6 ;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARI CATAUTA MARIA SI CATAUTA CONSTANTIN.
 • Hotărârea 718/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV;STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 6;ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 7448 BRASOV DE LA A + 21 LA A + 38;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII A 14 GARAJE SI 4 LOCURI DE PARCARE CU COPERTINA.
 • Hotărârea 717/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  VÂNZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. ZIZINULUI NR. 14 – 16.
 • Hotărârea 716/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. HARMANULUI NR. 3;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIAR S.C. HARD TRADING & SERVICE S.R..L.
 • Hotărârea 715/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. AL. VLAHUTA NR. 44;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARI SÂRBU VICTOR MIHAI SI SÂRBU MIRELA.
 • Hotărârea 714/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. URANUS NR.11;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARA ANTONESCU ANDREEA STELIANA.
 • Hotărârea 713/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA;PE PERIOADA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI;A TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 37294/N;BRASOV;NR. TOP. 9607-9608;TOTUL/1/3;IDENTIFICAT CU NUMAR CAD 2417 CATRE MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL JUDETEAN DE P
 • Hotărârea 712/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI I.N.R. MANAGEMENT REAL ESTATE BUCURESTI S.R.L. PENTRU CONSTRUIREA SI EXPLOATAREA ÎN COMUN A UNUI TEREN DE GOLF ÎN POIANA BRASOV (POIANA STICLARIEI).
 • Hotărârea 711/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  SCHIMBAREA SEDIULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A INSTITUTIILOR DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SI A INSTITUTIILOR DE CULTURA FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL (S.P.I.C. BRASOV) SI MODIFICAREA H.C.L. NR. 181/2005.
 • Hotărârea 710/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA NOIEMBRIE 2005.
 • Hotărârea 709/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  STINGEREA OBLIGATIILOR FISCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CATRE S.C ROMAN S.A.
 • Hotărârea 708/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  STINGEREA OBLIGATIILOR LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;DATORATE DE C.N. ROMARM – FILIALA S.C. METROM S.A. BRASOV;PRIN PROCEDURA DE DARE ÎN PLATA.
 • Hotărârea 707/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  ACORDUL PENTRU PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV CU JUDETUL BRASOV SI COMUNA HARMAN LA ÎNFIINTAREA UNEI SOCIETATII COMERCIALE CARE VA REALIZA OBIECTIVUL : “ SPITALUL CLINIC DE URGENTA BRASOV".
 • Hotărârea 706/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI ÎN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI “AEROPORTUL INTERNATIONAL BRASOV”.
 • Hotărârea 705/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  ALOCAREA SUMEI DE 30.000 RON PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTELOR PRILEJUITE DE SARBATORILE DE IARNA 2005.
 • Hotărârea 704/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  TRANSMITEREA FARA PLATA A AUTOTURISMULUI MARCA DACIA;NUMAR DE CIRCULATIE BV – 18 - PMB;CATRE FILARMONICA BRASOV.
 • Hotărârea 703/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE POTRIVIT LEGII NU EXISTA OBLIGATIVITATEA ÎNMATRICULARII.
 • Hotărârea 702/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU AMENAJAREA UNITARA A SPATIILOR COMERCIALE LA PARTERUL BLOCURILOR DE LOCUINTE ÎN MUNICIPIUL BRASOV PE ARTERELE: B-DUL 15 NOIEMBRIE;STR. IULIU MANIU;STR. TOAMNEI;B-DUL GRIVITEI;STR. 13 DECEMBRIE;STR. ZIZINULUI;CALEA BU
 • Hotărârea 701/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  APROBAREA DOCUMENTATIEI ”P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA;GARAJ;MAGAZIE;ÎMPREJMUIRE TEREN;STR. GARII;STUPINI;BRASOV”.
 • Hotărârea 700/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  APROBAREA DOCUMENTATIEI „P.U.D. - EXTINDERE CONSTRUCTIE ÎN REGIM DE ÎNALTIME P + E + M;STR. IANCU JIANU;NR. 10;BRASOV”.
 • Hotărârea 699/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  APROBARE “P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA CALEA BUCURESTI F.N.;BRASOV”.
 • Hotărârea 698/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  APROBARE “P.U.D. - BUSINESS CENTER BRASOV - STR. C. IONESCU F.N. - ZONA CALEA BUCURESTI (CANAM)".
 • Hotărârea 697/2005 - Municipiul Brașov - 28.11.2005

  APROBARE “P.U.D. – CASA DE VACANTA P + 2E + M;STR. POIANA SOARELUI F.N.;POIANA BRASOV".
 • Hotărârea 696/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI POLITIA COMUNITARA BRASOV.
 • Hotărârea 695/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  APROBAREA UNIFORMELOR PERSONALULUI DIN CADRUL DIRECTIEI POLITIA COMUNITARA BRASOV.
 • Hotărârea 694/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 636 DIN 21 OCTOMBRIE 2005;PRIVIND ASOCIERERA MUNICIPIULUI BRASOV CU JUDETUL BRASOV;COMUNA PREJMER;S.C. GRAELLS & LLONCH INVEST S.R.L.;S.C. IMPULS STRATEGIC CONSULTING S.R.L.;S.C. AQUA SERVICE S.R.L.;ANTONIO
 • Hotărârea 693/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE SI ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII DE ADMINISTRARE A PARCULUI S.C. GRAELS & LONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A. BRASOV;CONFORM H.C.L NR. 636/2005;PRIVIND “ASOCIERERA MUNICIPIULUI BRASOV CU J
 • Hotărârea 692/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “LUCRARI TEHNICO – EDILITARE BARTOLOMEU – FAZA SF ”.
 • Hotărârea 691/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “LUCRARI TEHNICO – EDILITARE MOLIDULUI – FAZA SF ".
 • Hotărârea 690/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  APROBAREA ÎNCHIRIERII LOCURILOR DE PARCARE AFERENTE HOTELULUI ARO PALACE CONFORM “CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE” ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. ARO PALACE S.A.
 • Hotărârea 689/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  APROBAREA ÎNCHIRIERII LOCURILOR DE PARCARE AFERENTE HOTELULUI SPORT CONFORM "CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE” ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. ANA HOTELS S.A.
 • Hotărârea 688/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  ACORDAREA DE TEREN ÎN COMPENSARE CA MASURA REPARATORIE PRIN ECHIVALENT;CONFORM LEGII NR. 10/2001;REPUBLICATA.
 • Hotărârea 687/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PRIN TRANSFORMAREA UNOR FUNCTII PUBLICE.
 • Hotărârea 686/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE DE DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV;PÂNA LA OCUPAREA POSTULUI PRIN CONCURS;DE CATRE DOMNUL VOINESCU MARIAN MIHAITA;AVÂND FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE CONSILIER JUR
 • Hotărârea 685/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  NUMIREA PRIN CONCURS A DOMNULUI FRÂNCULESCU SEPTIMIU ÎN FUNCTIA DE DIRECTOR EXECUTIV AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A INSTITUTIILOR DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SI A INSTITUTIILOR DE CULTURA FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL.
 • Hotărârea 684/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  NUMIREA PRIN CONCURS A DOMNULUI ROSCA GEORGE ÎN FUNCTIA DE DIRECTOR EXECUTIV AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR.
 • Hotărârea 683/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  APROBAREA CONTRIBUTIEI LOCALE LA COSTURI ELIGIBILE CÂT SI ASIGURAREA UNUI SPATIU DE FUNCTIONARE A CENTRULUI DE RESURSE PENTRU O.N.G. ÎN CADRUL PROGRAMULUI PHARE - SOCIETATEA CIVILA COMPONENTA 1 : DEZVOLTAREA SECTORULUI O.N.G.
 • Hotărârea 682/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  APROBARE “.P.U.D. - LOCUINTA DE SERVICIU P + M;LOCUINTA PERSONAL “P”;PISCINA;ZONA PANTEX BRASOV”.
 • Hotărârea 681/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  APROBAREA DOCUMENTATIEI “P.U.D. – EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA PENTRU REALIZARE CLINICA MEDICALA;STR. CARPATI NR. 52;BRASOV”.
 • Hotărârea 680/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE COFINANTATOR LA DESFASURAREA FESTIVALULUI INTERNATIONAL DE OPERA;OPERETA SI BALET 2005;EDITIA A III – A;ORGANIZAT DE OPERA BRASOV .
 • Hotărârea 679/2005 - Municipiul Brașov - 14.11.2005

  APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV - NOIEMBRIE 2005.
 • Hotărârea 678/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  REGLEMENTAREA SITUATIEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 152/2003;ÎNCHEIAT CU S.C. IPORO COM S.R.L.
 • Hotărârea 677/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA DOCUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE A TERENURILOR AFERENTE SPATIILOR COMERCIALE VÂNDUTE CONFORM LEGII NR.550/2002 ÎN PIATA ASTRA.
 • Hotărârea 676/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA A “I.G.L. BRASOV” ASUPRA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 23637 LA C + 1 (STR. RECONSTRUCTIEI NR. 5).
 • Hotărârea 675/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  ALOCAREA SUMEI DE 286.145;37 RON;ÎN VEDEREA EFECTUARII UNOR LUCRARI DE REPARATII LA PARTERUL BLOCULUI PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI BRASOV;PRIN H.C.L. NR. 528/2005.
 • Hotărârea 674/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA CATRE GRUPUL SCOLAR DR. N. RUCAREANU A SUPRAFETEI DE 10 HA PASUNE ÎMPADURITA;PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BRASOV.
 • Hotărârea 673/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MATEIANU MICHAELA ELENA SI MUNICIPIUL BRASOV.
 • Hotărârea 672/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE BOERIU CORNEL;BOERIU MARIANA SI MUNICIPIUL BRASOV.
 • Hotărârea 671/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 154 DIN 29 MARTIE 2004;PRIVIND SOLICITAREA FORMULATA DE S.C. AURORA S.A. REFERITOARE LA PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 95 DIN 14 DECEMBRIE 1998;ÎNCHEIAT PENTRU AMPLASAREA DE ANSAMBLURI PANOU
 • Hotărârea 670/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 241 DIN 12 IUNIE 2003;REFERITOARE LA TRANSMITEREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA CATRE A.N.L. A TERENULUI AFERENT BLOCULUI DIN STR. DRAGOS VODA NR. 28;ÎN SENSUL MODIFICARII DESTINATIEI DIN CONSTRUC
 • Hotărârea 669/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE;ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. COMPANIA DE CONSTRUCTII CARPATI S.R.L.;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR ÎN BRASOV;STR. VASILE ALECSANDRI F.N. (PO
 • Hotărârea 668/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. FLORADI INVEST S.R.L.;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR ÎN BRASOV;STR. CARPATILOR F.N.;CONFORM H.C.L. NR. 511/2005
 • Hotărârea 667/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. LUCS S.A.;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR ÎN BRASOV;STR. VASILE ALECSANDRI F.N.;(POZ. 5);CONFORM H.C.L. NR. 512/20
 • Hotărârea 666/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. TONG CONSTRUCT S.R.L.;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR ÎN BRASOV;B-DUL GARII F.N.;(POZ. 2);CONFORM H.C.L. NR. 517
 • Hotărârea 665/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. COBCO S.A. ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR ÎN BRASOV;STR. OLTULUI F.N.;CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.
 • Hotărârea 664/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR ÎN BRASOV;STR. OLTULUI F.N.;CONFORM H.C.L. 515/2005 S
 • Hotărârea 663/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. SAFERO CONSTRUCT S.A. BRASOV;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR ÎN BRASOV;STR. MOLIDULUI F.N.;CONFORM H.C.L. NR. 516
 • Hotărârea 662/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. GRUP OLIGOPOL S.R.L. BRASOV;ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR;ÎN BRASOV;B-DUL GRIVITEI INTERSECTIE CU STR. 1 MAI.
 • Hotărârea 661/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  VÂNZAREA TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV;STR. AGRISELOR NR. 12;CATRE VASILIU VASILE – IOAN SI GHIRAN SIMION.
 • Hotărârea 660/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  VÂNZAREA TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV;B-DUL SATURN NR. 41;CATRE SÂRBU GHEORGHE.
 • Hotărârea 659/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE GABOR TIBOR;GABOR MÎNDRA SI MUNICIPIUL BRASOV.
 • Hotărârea 658/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. HARMANULUI NR.29;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR SI AMENAJARE WINDFANG;BENEFICIAR POPEIA NICU SI POPEIA CAROLINA.
 • Hotărârea 657/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. PÂRÂULUI NR. 40;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARI PETROVICI VALERIU SI PETROVICI ELENA.
 • Hotărârea 656/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. 13 DECEMBRIE NR. 9 ;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIAR ZBÂRCEA ADRIAN SI ZBÂRCEA IOLANDA MARIA.
 • Hotărârea 655/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI SITUAT ÎN PIATA TRAIAN;ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 29137 BRASOV;CU NR. TOP. 7469/2/1/1/2.
 • Hotărârea 654/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 230 DIN 25 APRILIE 2005 SI MODIFICAREA ART. 1 SI ART. 4 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 230 DIN 25 APRILIE 2005;REFERITOARE LA VÂNZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV;STR. VLA
 • Hotărârea 653/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 622/2004;PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A 1/2;DIN SPATIUL SITUAT IN BRASOV STR. LANII NR. 6;CATRE POLITIA COMUNITARA A MUNICIPIULUI BRASOV.
 • Hotărârea 652/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 267/1999;ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. V.R.S. S.R.L. PENTRU TERENUL SITUAT ÎN BRASOV ;STR. CARPATILOR - STATIE RAT;VALEA CETATII.
 • Hotărârea 651/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA UNUI AL DOILEA SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE KONYA ANDRAS KONYA BALASZ;KONYA NICOLAE;KONYA IANOS;DRAGOMIR DEZSO;DRAGOMIR WILMA DRAGOMIR IZABELA SI STATUL ROMÂN (GRADINA ZOOLOGICA).
 • Hotărârea 650/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA ESALONARII LA PLATA OBLIGATIILOR FISCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CATRE S.C. INFO GROUP INVESTMENT S.A .
 • Hotărârea 649/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST BRASOV.
 • Hotărârea 648/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI;A INSTRUCTIUNILOR SI REGULAMENTULUI CU ANEXE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE SI IGIENIZARE A PIETELOR SI PLATFORMELOR COMERCIALE;COLECTAREA;TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA DESEURILOR MENAJERE REZULT
 • Hotărârea 647/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV.
 • Hotărârea 646/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  PRIVIND APROBAREA SCHIMBARII TITULATURII INSTITUTIEI FILARMONICII “G. DIMA”;ÎN FILARMONICA BRASOV.
 • Hotărârea 645/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  PLATA DIN BUGETUL LOCAL A CONTRAVALORII CHELTUIELILOR DE ÎNTRETINERE SI GOSPODARIRE PENTRU SEDIUL ÎN CARE ÎSI DESFASOARA ACTIVITATEA CENTRUL MUSASHINO JAPONIA.
 • Hotărârea 644/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL A CROSULUI “15 NOIEMBRIE” ORGANIZAT DE CATRE ASOCIATIA 15 NOIEMBRIE 1987 BRASOV;PENTRU ANIVERSAREA DIN 2005.
 • Hotărârea 643/2005 - Municipiul Brașov - 31.10.2005

  APROBARE “P.U.D.– CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT P + E + M;STR. M EMINESCU NR. 42 A;BRASOV”.
 • Hotărârea 642/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  SCHIMBAREA DESTINATIEI APARTAMENTELOR DIN STR. JUPITER NR. 2;STR. LÂNII NR. 42 SI A GARSONIERELOR DIN STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 27 SI ATRIBUIREA DE LOCUINTE LOCATARILOR IMOBILULUI DIN STR. LUNGA NR. 253.
 • Hotărârea 641/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBAREA SCOATERII DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL A SUPRAFETEI TOTALE DE 3.205;45 M.P. TEREN OCUPAT CU VEGETATIE FORESTIERA;PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV;NECESARA REALIZARII INSTALATIEI DE TRANSPORT PE CABLU PRIN S.C. KRONSTADT SKI S
 • Hotărârea 640/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BRASOV LA ÎNFIINTAREA S.C. SKY PARK S.R.L. ÎMPREUNA CU MAS COMPANY S.R.L.;PARTNERS INVEST S.R.L.;R.V.S. SOLUTIONS S.R.L. SI KARISMA SERV S.R.L.
 • Hotărârea 639/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE A MUNICIPIULUI BRASOV CU S.C. IULIA MEDI CONSULT S.R.L.
 • Hotărârea 638/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE DE COMASARE SI CONTOPIRE TEREN SITUAT ÎN STR. CRINULUI NR. 58 – 59 BRASOV.
 • Hotărârea 637/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 433/2005;PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CATRE REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT A UNUI IMOBIL DIN INCINTA GRUPULUI TEHNOLOGIC ASTRA.
 • Hotărârea 636/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  ASOCIERERA MUNICIPIULUI BRASOV CU JUDETUL BRASOV;COMUNA PREJMER;S.C. GRAELLS & LLONCH INVEST S.R.L.;S.C. IMPULS STRATEGIC CONSULTING S.R.L.;S.C. AQUA SERVICE S.R.L.;ANTONIO GRAELLS;MIQUEL LLONCH;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI PARC INDUSTRIAL PE RAZA COM
 • Hotărârea 635/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  RESPINGEREA “PLÂNGERII PREALABILE” FORMULATE DE DL. GÂRBACEA SORIN SI ALTII;ÎMPOTRIVA H.C.L NR. 503/2005 – “PRIVIND LISTA SPATIILOR CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE;AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI BRASOV;CARE FAC OBIECTUL O.U.G.
 • Hotărârea 634/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA A “I.G.L. BRASOV” ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 28788 LA C + 1.
 • Hotărârea 633/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  ANULAREA POZITIEI NR. 51;CAP. G DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 286/1999;REPUBLICATA;ATESTATA PRIN H.G. NR. 972/2002 ;POZITIA 2.547.
 • Hotărârea 632/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 216/2005;REFERITOARE LA CONCESIONAREA TERENURILOR SITUATE ÎN POIANA BRASOV;STR. POIANA LUI STECHIL NR. 12;BL. 3;ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE;CATRE BENEFICIARII PROPRIETARI AI APARTAMENTELO
 • Hotărârea 631/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI BRASOV;A SPATIILOR SITUATE ÎN CLADIREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV;DINB-DUL EROILOR NR. 8.
 • Hotărârea 630/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBAREA LISTEI DE PRIORITATI PE ANUL 2005 PRIVIND PERSOANELE ÎNDREPTATITE SA BENEFICIEZE DE LOCUINTE SOCIALE.
 • Hotărârea 629/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBAREA TIPURILOR DE SERVICII;FRECVENTA ACESTORA SI CONTRIBUTIILE CORESPUNZATOARE TIPURILOR DE SERVICII ACORDATE PERSOANELOR VÂRSTNICE DE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE BRASOV.
 • Hotărârea 628/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA OCTOMBRIE 2005.
 • Hotărârea 627/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE CENTRULUI PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST BRASOV.
 • Hotărârea 626/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2006 STABILITE PRIN H.C.L NR. 373/2005;CA URMARE A H.G. NR. 797 DIN 14 IULIE 2005.
 • Hotărârea 625/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBARE TARIF / AGENT COMUNITAR DIN CADRUL DIRECTIEI POLITIA COMUNITARA BRASOV.
 • Hotărârea 624/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII „REABILITARE SISTEM DE ÎNCALZIRE CENTRALA – SCOALA GENERALA NR. 5;CORP A;STR. DR. I. CANTACUZINO NR. 3 – BRASOV".
 • Hotărârea 623/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE FORMULATE DE ASOCIATIA PRO – DEMOCRATIA CLUB BRASOV;ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 495 DIN 29 AUGUST 2005;REFERITOARE LA "REGULAMENTUL DE TAIERE SI TOALETARE AL ARBORILOR SI ARBUSTILOR DE PE DOM
 • Hotărârea 622/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  COFINANTAREA PARTICIPARII CORULUI COMUNITATII EVREILOR DIN BRASOV LA RISHON LE ZION – ISRAEL;LA FESTIVITATILE DE ANIVERSARE A 10 ANI DE LA ÎNFRATIREA CELOR 2 ORASE;ÎN PERIOADA 16 – 23 OCTOMBRIE 2005.
 • Hotărârea 621/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  NUMIREA PRIN CONCURS A DOMNULUI VASILE CRISTIAN DORU ÎN FUNCTIA DE DIRECTOR AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT.
 • Hotărârea 620/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBARE “P.U.D.– CONSTRUIRE MICROCOMPLEX COMERCIAL;STR. URANUS NR.1;BRASOV".
 • Hotărârea 619/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  AVIZAREA DOCUMENTATIEI „P.U.Z. - ZONA DEALUL CETATII – STR. GHEORGHE MARINESCU;STR. MAIOR CRANTA;STR. BUZOIANU;DR. MARINESCU;STR. AL. I. CUZA”.
 • Hotărârea 618/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBAREA DOCUMENTATEI “P.U.D. – CONSTRUIRE MAGAZIN MINI - MAX DISCOUNT S.R.L.;STR. BRONZULUI F.N.;BRASOV”.
 • Hotărârea 617/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBARE "P.U.D. - EXTINDERE HOTEL EXISTENT (AMBIENT) CU UN NOU CORP S + P + MEZ + 3E + 2M;STR. IULIU MANIU NR. 27;BRASOV”.
 • Hotărârea 616/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBARE “P.U.D. – EXTINDERE SI MANSARDARE HALA DEPOZIT ÎN VEDEREA AMENAJARII REPREZENTANTEI BRASOV A S.C. FARMEC S.A. CLUJ PE TERENUL DIN STR. CARIEREI NR. 88;BRASOV".
 • Hotărârea 615/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBARE “P.U.D. – CONSTRUIRE SERVICE AUTO CU REGIM DE ÎNALTIME P + E ;CALEA BUCURESTI F.N.;BRASOV”.
 • Hotărârea 614/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBARE “P.U.D. – SEDIU DE FIRMA SI LOCUINTA DE SERVICIU CU REGIM DE ÎNALTIME DS + P + E + M;STR. TÂRNAVEI NR. 9;BRASOV”
 • Hotărârea 613/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBARE “P.U.D. – CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL SI BIROURI;CALEA BUCUREST NR. 156;BRASOV".
 • Hotărârea 612/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 604 DIN 14.10.2005 REFERITOARE LA APROBAREA CONTRACTARII ÎMPRUMUTULUI PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :„REABILITAREA RETELEI STRADALE ÎN MUNICIPIUL BRASOV"
 • Hotărârea 611/2005 - Municipiul Brașov - 21.10.2005

  APROBAREA DOCUMENTATIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII: “ REABILITARE RETEA STRADALA ÎN MUNICIPIUL BRASOV – FAZA SF ”
 • Hotărârea 610/2005 - Municipiul Brașov - 14.10.2005

  DESEMNAREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV .
 • Hotărârea 609/2005 - Municipiul Brașov - 14.10.2005

  APROBARE "P.U.D.– CONSTRUIRE CLADIRE;SPATII COMERCIALE SI BIROURI;CALEA BUCURESTI F.N.;BRASOV".
 • Hotărârea 608/2005 - Municipiul Brașov - 14.10.2005

  ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA CONSTÂND ÎN MATERIAL LEMNOS LOCUITORILOR COMUNEI COSTINESTI;JUDETUL CONSTANTA.
 • Hotărârea 607/2005 - Municipiul Brașov - 14.10.2005

  ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRASOV CU JUDETUL BRASOV SI CLUBUL SPORTIV “SOCIETATEA DE PATINAJ” BRASOV;ÎN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI “OLIMPIA” BRASOV.
 • Hotărârea 606/2005 - Municipiul Brașov - 14.10.2005

  APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE "REABILITAREA ZONELOR PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI BRASOV”;DIN CADRUL PROIECTULUI CU ACELASI NUME;DEPUS PENTRU FINANTARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PHARE 2004 - 2006;COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA
 • Hotărârea 605/2005 - Municipiul Brașov - 14.10.2005

  APROBAREA CONTRACTARII ÎMPRUMUTULUI PENTRU FINANTAREA REÎNNOIRII PARCULUI DE AUTOBUZE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BRASOV.
 • Hotărârea 604/2005 - Municipiul Brașov - 14.10.2005

  APROBAREA CONTRACTARII ÎMPRUMUTULUI PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA RETELEI STRADALE ÎN MUNICIPIUL BRASOV"
 • Hotărârea 603/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA DOCUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE TEREN SITUAT IN B-DUL GRIVITEI NR.61A;BL.27 BRASOV
 • Hotărârea 602/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE PRIVIND CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT IN BRASOV;STR.PIATA SFATULUI NR.28;AP9.
 • Hotărârea 601/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA IN MUNICIPIUL BRASOV APROBAT PRIN H.C.L. NR.513/2004
 • Hotărârea 600/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA SCOATERII DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL A SUPRAFETEI TOTALE DE 7620 MP TEREN OCUPAT CU VEGETATIE FORESTIERA PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIUPIULUI BRASOV NECESARA REALIZARII INSTALATIEI DE TRANSPORT PE CABLU PRIN SC KRONSTADT SKI SRL.
 • Hotărârea 599/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA ASOCIERII MUN. BRASOV CU SC IULIA MEDI CONSULT SRL IN VEDEREA EDIFICARII SI EXPLOATARII UNUI SPATIU COMERCIAL IN STR. URANUS NR. 1
 • Hotărârea 598/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA ASOCIERII MUN. BRASOV CU SC PIMEN SRL IN VEDEREA EDIFICARII SI EXPLOATARII UNUI SPATIU COMERCIAL IN STR. URANUS NR. 1
 • Hotărârea 597/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. TONG CONSTRUCT S.R.L. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE IN REGIM DE CREDIT IPOTECAR IN BRASOV;B-DUL. GARII F.N.;CONFORM H.C.L. 517/2005.
 • Hotărârea 596/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. LUCS S.A. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE IN REGIM DE CREDIT IPOTECAR IN BRASOV;STR. VASILE ALECSANDRI F.N.;CONFORM H.C.L. 512/2005.
 • Hotărârea 595/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. COMPANIA DE CONSTRUCTII CARPATI S.R.L;IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE IN REGIM DE CREDIT IPOTECAR IN BRASOV;STR. VASILE ALECSANDRI F.N.;CONFORM H.C
 • Hotărârea 594/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. COBCO S.A. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE IN REGIM DE CREDIT IPOTECAR IN BRASOV;STR. OLTULUI F.N.;CONFORM H.C.L. 513/2005.
 • Hotărârea 593/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE IN REGIM DE CREDIT IPOTECAR IN BRASOV;STR. OLTULUI F.N.;CONFORM H.C.L. 515/2005.
 • Hotărârea 592/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. FLORADI INVEST S.R.L. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE IN REGIM DE CREDIT IPOTECAR IN BRASOV;STR. CARPATILOR F.N.;CONFORM H.C.L. 511/2005.
 • Hotărârea 591/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  VANZAREA TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV;STR. IULIU MANIU NR. 64;CATRE BULGAREA LIDIA SI PETA PAUL.
 • Hotărârea 590/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  CONTRACTUL DE INCHIRIERE PENTRU LOCUINTA DE NECESITATE SITUATA IN BRASOV;STR. LANII NR. 42;SC. A;AP.12.
 • Hotărârea 589/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  ACORDUL MUNICIPIULUI BRASOV;IN CALITATE DE COPROPRIETAR AL IMOBILULUI SITUAT IN BRASOV;STR. N. BALCESCU NR.62 – HALA STAR;PENTRU REAMENAJARE FATADA LA SPATIUL COMERCIAL - DETINUT IN PROPRIETATE DE S.C. TOTAL SRL
 • Hotărârea 588/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI SITUAT IN BRASOV;STR. LUNGA NR. 75;INSCRIS IN C.F. NR. 11709 BRASOV CU NUMAR TOP 93/1;93/2;95/1;95/2;95/3 TOTUL/2 – LOT II.
 • Hotărârea 587/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  ALOCAREA SUMEI DE 341.000 RON NECESARA LUCRARILOR DE REPARATII LA IMOBILUL DIN BRASOV;CARTIER STUPINI INSCRIS IN C.F. NR. 25438 CU NUMAR TOP 11056.
 • Hotărârea 586/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  VANZAREA TERENULUI AFERENT IMOBILULUI SITUAT IN BRASOV;STR. REPUBLICII NR.8;INSCRIS IN CF NR. 377;NR. TOP. 5431/2 LOT II;CATRE MANICA MARCELA SI MANICA CORNELIU
 • Hotărârea 585/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  MODIFICAREA H.C.L. NR. 52/2000 PRIVIND IDENTIFICAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4;5 MP;SITUAT IN BRASOV;ALEEA CONSTRUCTORILOR NR. 17 CONCESIONAT PENTRU REALIZARE ACCES DIN EXTERIOR.
 • Hotărârea 584/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN BRASOV;STR. ZIZINULUI NR. 37 ;IN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIAR S.C. STELEXPERT S.R.L. BRASOV.
 • Hotărârea 583/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  COMPLETAREA H.C.L. NR. 273/2005 REFERITOARE LA CONCESIONAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1;05 MP;SITUAT IN BRASOV;STR. ZIZINULUI NR. 38 PENTRU REALIZARE ACCES DIN EXTERIOR.
 • Hotărârea 582/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN BRASOV;STR. BD. 15 NOIEMBRIE NR. 100 ;IN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIAR S.C. TACTON TRADING S.R.L. BRASOV.
 • Hotărârea 581/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  COMPLETAREA ANEXELOR 1 SI 2 LA HCL NR. 503/2005 – “PRIVIND LISTA SPATIILOR CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE CARE FAC OBIECTUL OUG NR. 110/2005”
 • Hotărârea 580/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  REPARTIZAREA LOCURILOR DE VECI/INHUMARE;ATRIBUITE IN MOD GRATUIT – IN PARCELELE SPECIAL AMENAJATE;SITUATE IN CIMITIRUL MUNICIPAL BRASOV;CATRE PERSOANELE CARE BENEFICIAZA DE ACEST DREPT;CONFORM PREVEDERILOR LEGILOR SPECIALE
 • Hotărârea 579/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  COMPLETAREA H.C.L. NR. 435/2005 REFERITOARE LA CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN BRASOV;STR. CALEA FAGARASULUI NR. 7;CATRE AIONESEI RENARD SILVIU
 • Hotărârea 578/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  DAREA IN ADMINISTRARE SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT A PIETEI TRAIAN DIN BRASOV
 • Hotărârea 577/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.152/28 MARTIE 2005 CE ARE CA OBIECT NECESITATEA UNUI REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACTELOR DE COMERT PE LOCURILE PUBLICE AMENAJATE DIN MUNICIPIUL BRASOV
 • Hotărârea 576/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  MODIFICAREA H.C.L. NR. 481/02 DECEMBRIE 2002
 • Hotărârea 575/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  REPARTIZAREA LOCUINTEI SOCIALE DIN STR. VISINULUI NR.1A;BL.7 P;SC.A;AP.12
 • Hotărârea 574/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN PE LUNA SEPTEMBRIE 2005
 • Hotărârea 573/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  TRANSFORMAREA SERVICIULUI PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST DIN CADRUL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE BRASOV IN CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST;SERVICIU PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICA IN SUBORDINEA DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE BRASOV
 • Hotărârea 572/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  ACORDAREA INLESNIRILOR LA PLATA OBLIGATIILOR FISCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CATRE S.C. HIDROMECANICA S.A BRASOV
 • Hotărârea 571/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE A ACTIVELOR “CLADIRE;ETAJ CARAMIDA SI GARAJ AUTO” PROPRIETATEA S.C. C.C.C.F. BUCURESTI S.A SI “ GARAJ AUTO CARAMIDA” PROPRIETATEA S.C. C.C.C.F. BUCURESTI S.A – FILIALA DRUMURI SI PODURI BRASOV S.A;SITUATE IN MUNICIP
 • Hotărârea 570/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A ACTIVULUI “ BAZA SPORTIVA” METROM;CE FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI DE DARE IN PLATA IN VEDEREA STINGERII OBLIGATIILOR DATORATE BUGETULUI LOCAL
 • Hotărârea 569/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  STINGEREA OBLIGATIILOR DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CATRE S.C. TRACTORUL UTB S.A.
 • Hotărârea 568/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBARE ACT ADITIONAL LA CONTRACT CONCESIONARE PARCARI PUBLICE CU PLATA NR. 97/2000
 • Hotărârea 567/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  MODIFICARE H.C.L. NR. 322/2005 PRIVIND ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE POTRIVIT LEGII NU EXISTA OBLIGATIVITATEA ÎNMATRICULARII
 • Hotărârea 566/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SISTEMULUI DE PARCARE DIN MUNICIPIUL BRASOV APROBAT PRIN HCL NR.251/2005.
 • Hotărârea 565/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  ÎMPUTERNICIREA REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR KRONSTADT DE A EFECTUA PROCEDURILE LEGALE PENTRU INSCRIEREA IN EVIDENTELE DE CARTE FUNCIARA A TERENURILOR OCUPATE CU VEGETATIE FORESTIERA PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BRASOV
 • Hotărârea 564/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA ANULARII PROCEDURII DE LICITATIE PUBLICA DESCHISA AVAND CA OBIECT CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE- ACTIVITATEA DE INTRETINERE ZONE VERZI;PARCURI SI SQUARURI PRIN APLICAREA TEHNOLOGIILOR SPECIFICE IN MUNICIPIUL BRASOV;PRECUM SI A
 • Hotărârea 563/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BRASOV CA MEMBRU FONDATOR LA CONSTITUIREA ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV
 • Hotărârea 562/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV PROFESORULUI REIFF ISTVAN
 • Hotărârea 561/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PRIN TRANSFORMAREA UNOR POSTURI
 • Hotărârea 560/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA DOCUMENTATIEI “P.U.D. – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL IMOBILE 2S+P+16”;STR. HARMANULUI NR. 54;BRASOV
 • Hotărârea 559/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA DOCUMENTATIEI „P.U.D. – CONSTRUIRE CLADIRE CU DESTINATIA DE PRESTARI-SERVICII IN DOMENIUL MASELOR PLASTICE;STR. CARIEREI;BRASOV”
 • Hotărârea 558/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBARE “P.U.D. – SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATII COMERCIALE IN SPATII DE CAZARE;SALA DE MESE;B-DUL SATURN NR.38;BRASOV
 • Hotărârea 557/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBARE “P.U.D.– CONSTRUIRE SEDIU FIRMA;B-DUL ALEXANDRU VLAHUTA FN;BRASOV
 • Hotărârea 556/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA DOCUMENTATIEI “P.U.D. CONSTRUIRE ANSAMBLU SPATII COMERCIALE CU CARACTER PROVIZORIU;STR. G-RAL MOCIULSCHI - INDEPENDENTEI”
 • Hotărârea 555/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBARE “P.U.D. – CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA;STR. PLUGARILOR NR. 8;BRASOV
 • Hotărârea 554/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBARE ”P.U.D. - CONSTRUIRE CENTRU DE INTRETINERE SI ODIHNA S+D+P+2E+M“;STR. STEJARISULUI NR.26;BRASOV
 • Hotărârea 553/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBARE ”P.U.D. - EXTINDERE AUTOSERVICE SEAT“ CALEA BUCURESTI NR. 168 – BRASOV
 • Hotărârea 552/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  APROBAREA DOCUMENTATIEI „P.U.D - CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT S+P+M;STR. CAVALULUI;NR. 5;BRASOV
 • Hotărârea 551/2005 - Municipiul Brașov - 26.09.2005

  DESEMNAREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PENTRU ;SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 26 SEPTEMBRIE 2005
 • Hotărârea 550/2005 - Municipiul Brașov - 12.09.2005

  OBIECT: DESEMNAREA PREşEDINTELUI DE şEDINŢÃ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV PENTRU ŞEDINŢA EXTRAORDINARÃ DIN 12 SEPTEMBRIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2005; AVÂND Î
 • Hotărârea 549/2005 - Municipiul Brașov - 12.09.2005

  OBIECT: ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE PRIVIND " SALA - 5 TERENURI DE TENNIS; MANDATAREA DIRECTIEI PATRIMONIU IN SCOPUL INCEPERII DEMERSURILOR PRIVIND APROXIMAREA COSTURILOR DE DEMONTARE; TRANSPORT; MONTARE A CONSTRUCTIEI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULU
 • Hotărârea 548/2005 - Municipiul Brașov - 12.09.2005

  OBIECT: DAREA IN FOLOSINŢÃ GRATUITÃ A UNOR SPAŢII CU ALTÃ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢÃ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR 102.3
 • Hotărârea 547/2005 - Municipiul Brașov - 12.09.2005

  OBIECT: APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BRASOV LA COFINANTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "POD PESTE TIMISUL SEC IN MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN DATA DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2005; ANALIZAND LA INITIATIVA P
 • Hotărârea 546/2005 - Municipiul Brașov - 12.09.2005

  OBIECT: NUMIREA D-LUI ALDEA EUGENIU ÎN FUNCŢIA PUBLICÃ DE CONDUCERE DE DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECŢIEI POLIŢIA COMUNITARÃ BRAşOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ÎN DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2005; ANALIZÂND LA INIŢIATIVA PRIMARU
 • Hotărârea 545/2005 - Municipiul Brașov - 12.09.2005

  OBIECT: APROBARE "PUD- CONSTRUCTIE TELEGONDOLA SI FAST-FOOD POIANA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ÎN DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE, PRIN CARE S-A PROPUS APROBARE : "P.U.D. - CO
 • Hotărârea 544/2005 - Municipiul Brașov - 12.09.2005

  OBIECT: PRIVIND APROBAREA REPETARII PROCEDURII DE LICITATIE PUBLICA DESCHISA AVAND CA OBIECT CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 12.09.2005, ANALI
 • Hotărârea 543/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: REVOCAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 132/2005, REPUBLICATÃ, REFERITOARE LA DAREA ÎN FOLOSINŢÃ GRATUITÃ A UNUI SPAŢIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRAşOV, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 1, CÃTRE CURTEA DE APEL BRAşOV; CONSILIUL L
 • Hotărârea 542/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: REVOCAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 131/2005, REPUBLICATÃ, REFERITOARE LA DAREA ÎN FOLOSINŢÃ GRATUITÃ A UNUI SPAŢIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRAşOV, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 1, CÃTRE PARCHETUL DE PE LÂNGÃ CURTEA DE APEL
 • Hotărârea 541/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE PENTRU CUMPÃRAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. CRIşAN NR. 5 - PALATUL STIRBEY (FOSTUL PALAT AL PIONIERILOR) şI REVOCAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 361/2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAş
 • Hotărârea 540/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA MODIFICÃRII CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND LICITAÞIA PUBLICÃDESCHISÃAVÂND CA OBIECT CONCESIONAREA;SERVICIULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE ÎNTREÞINERE ZONE VERZI;PARCURI ºI SQUARURI PRIN APLICARE
 • Hotărârea 539/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: REVOCAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 284/2005; HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 446/2005; HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 237/2003; HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 283/2003; HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 239/2003; HOTÃRÂRII CONSIL
 • Hotărârea 538/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: ACHIZIŢIONAREA UNUI PACHET DE 10 % DIN CAPITALUL SOCIAL AL S.C. PRO ROMAN S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.
 • Hotărârea 537/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: REDIMENSIONAREA NUMÃRULUI MAXIM DE AUTORIZAÞII TAXI APROBAT PRIN HOTÃRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 336 DIN 11 AUGUST 2003;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAºOV;ÎNTRUNIT ÎN ºEDINÞÃORDINARÃLA DATA
 • Hotărârea 536/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: REGLEMENTAREA ART. 1 DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 63/1999, REFERITOR LA CONCESIUNEA DIRECTÃ A TERENULUI SITUAT ÎN B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 50; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUS
 • Hotărârea 535/2005 - Municipiul Brașov - 28.09.2005

  OBIECT: APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 72 DIN 9 IUNIE 1999 ÎNCHEIAT ÎN BAZA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 324/1998, REPUBLICATÃ CONFORM HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 91/1999, PRIVIND TERENUL SITUAT ÎN BRAşOV,
 • Hotărârea 534/2005 - Municipiul Brașov - 28.09.2005

  OBIECT: APROBAREA SUPRAFEÞELOR ºI VALORILOR DE DESPÃGUBIRE PENTRU TERENURILE CE URMEAZÃA FI EXPROPRIATE ÎN;VEDEREA REALIZÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTIÞII OCOLITOAREA MUNICIPIULUI BRAºOV;TRONSONUL DN 11 - DN 13
 • Hotărârea 533/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: COMPLETAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 32/2005, REPUBLICATÃ CONFORM HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 221/2005, REFERITOARE LA RESTRÂNGEREA CU 1.660 M.P., A SUPRAFEŢEI DE TEREN DE 4.350 M.P., CONCESIONATE CÃTRE S.C. INTERNAŢIONAL TRADE CENT
 • Hotărârea 532/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT : CONVOCAREA ADUNÃRII FOşTILOR PROPRIETARI DEPOSEDAŢI SAU MOşTENITORII ACESTORA şI ÎNSUşIREA COMPONENŢEI COMISIEI MUNICIPALE DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DA
 • Hotărârea 531/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: SISTAREA STÃRII DE INDIVIZIUNE ÎNTRE STATUL ROMÂN şI KASSIAN MARIANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE BIROULUI VAL
 • Hotărârea 530/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA SCOATERII DIN FONDUL FORESTIER NAŢIONAL A UNEI SUPRAFEŢE DE 6.000 M.P., IDENTIFICATÃ ÎN UB VI TÂMPA UA 43M1, NECESARÃ STABILIRII INCINTEI REZERVOARELOR DE ALIMENTARE CU APÃ ÎN ZONA COMPLEXULUI RUIA - POIANA BRAşOV; CONSILIUL LOCAL A
 • Hotărârea 529/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA SCOATERII DIN FONDUL FORESTIER NAŢIONAL A SUPRAFEŢEI TOTALE DE 8.744 M.P. TEREN OCUPAT CU VEGETAŢIE FORESTIERÃ PROPRIETATE PUBLICÃ A MUNICIPIULUI BRAşOV, NECESARÃ REALIZÃRII INSTALAŢIEI DE TRANSPORT PE CABLU PRIN S.C. KRON
 • Hotărârea 528/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: TRECEREA ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRAşOV A SPAŢIILOR SITUATE LA PARTERUL BLOCULUI NR. 1 DIN CARTIERUL NOUA şI ADMINISTRAREA ACESTORA DE CÃTRE S.C. RIAL S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA
 • Hotărârea 527/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: SCHIMBAREA DESTINAŢIEI LOCUINŢEI SITUATÃ ÎN BRAşOV, STR. VIşINULUI NR. 1 A, BL. 7 P, AP. 12, DIN LOCUINŢÃ DE SERVICIU ÎN LOCUINŢÃ SOCIALÃ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; AN
 • Hotărârea 526/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVÃ A "UZINEI DE AUTOCAMIOANE STEAGUL ROşU BRAşOV" ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 8722 BRAşOV, LA C + 1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005;
 • Hotărârea 525/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. ZIZINULUI NR. 30, ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI VLAD LUCIA şI VLAD VIOREL.
 • Hotărârea 524/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. GENERAL MOCIULSCHI NR. 30, ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI VARODI CLAUDIU VASILE şI VARODI DELIA GABRIELA;
 • Hotărârea 523/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 9, ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR KEUNE JOACHIM HANS;
 • Hotărârea 522/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: REVOCAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 340/2005, REFERITOARE LA EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE PENTRU CUMPÃRAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ
 • Hotărârea 521/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, ZONA SATURN - URANUS (COMPLEX COMERCIAL), ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNEI EXTINDERI - SCARÃ ACCES, CÃTRE S.C.A. COMIX BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA D
 • Hotărârea 520/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN BRAşOV, STR. STADIONULUI NR. 2, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 29888, CU NR. TOP. 523/1/2/3, CÃTRE ATCOM BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA
 • Hotărârea 519/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: VÂNZAREA COTEI DE 1/3 DIN IMOBILUL - TEREN, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 8361 LA A + 4 şI B + 32 CÃTRE CHERA NICOLAE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 518/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA VÂNZÃRII COTEI DE 1 DIN IMOBILUL DRUM IDENTIFICAT ÎN C.F. 10283, SUB NR. TOP. 6749/3 CÃTRE S.C. S.T.S. TRADING S.R.L. BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZ
 • Hotărârea 517/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI S.C. TONG CNSTRUCT S.R.L. BRAşOV, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005;
 • Hotărârea 516/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI S.C. SAFERO CONSTRUCT S.A. BRAşOV, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 20
 • Hotărârea 515/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L. BRAşOV, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 A
 • Hotărârea 514/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI S.C. COMPANIA DE CONSTRUCŢII CARPAŢI S.R.L. BRAşOV, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DAT
 • Hotărârea 513/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI S.C. COBCO S.R.L. BRAşOV, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZ
 • Hotărârea 512/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI S.C. LUCS S.A. BRAşOV, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; A
 • Hotărârea 511/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI S.C. FLORADI INVEST S.R.L. BRAşOV, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2
 • Hotărârea 510/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BRAşOV CU S.C. 911 ADVERTISING S.R.L. ÎN SCOPUL AMENAJÃRII UNEI "BAZE DE AGREMENT şI MIşCARE PRIN PRACTICAREA DE JOCURI ÎN ECHIPÃ PE TERENURI SPECIAL AMENAJATE", SITUATE ÎN BRAşOV, STR. HÃRMANULUI F.N. (AUTOGA
 • Hotărârea 509/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE DINTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI S.C. ABI INTERNAŢIONAL S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE
 • Hotărârea 508/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE DEZMEMBRARE TERENURI SITUATE ÎN POIANA BRAşOV (POIANA STICLÃRIEI), CONFORM P.U.Z.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI
 • Hotărârea 507/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: ASOCIEREA MUNICIPIUL BRAşOV CU CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAşOV şI TERŢE PERSOANE JURIDICE ÎN VEDEREA REALIZÃRII INVESTIŢIEI "MINIBAZÃ SPORTIVÃ" ÎN CONFORMITATE CU P.U.D. APROBAT PRIN HOTÃRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 88/2004; CONSILIUL LOCA
 • Hotărârea 506/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: REGLEMENTAREA SITUAÞIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAÞÃDE 570 M.P.;SITUAT ÎN BRAºOV;STR. CEFERIºTILOR NR. 39;ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 27885;CU NR. TOP. 13643/8432/6;BENEFICIARI ANDRIEºION;ANDRIEºVALERIA;ANDRIEºPETRU
 • Hotărârea 505/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. 10 DIN 15 MAI 1996, ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI S.C. POP MARSIC S.R.L. (ACTUALMENTE S.C. EDICART S.R.L.); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ
 • Hotărârea 504/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: CONSTATAREA NEÎNDEPLINIRII OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE DE CÃTRE CLUBUL SPORTIV "SOCIETATEA DE PATINAJ" - BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI
 • Hotărârea 503/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: LISTA SPAŢIILOR CU DESTINAŢIA DE CABINETE MEDICALE, AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATÃ A MUNICIPIULUI BRAşOV, CARE FAC OBIECTUL O.U.G. NR. 110 DIN 22 IULIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA
 • Hotărârea 502/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BRAşOV A 7 TERENURI AFERENTE CAPETELOR DE LINII DE TRANSPORT ÎN COMUN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂ
 • Hotărârea 501/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICÃ A TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. SATURN F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALIT
 • Hotărârea 500/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICÃ A TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. TURNULUI F.N., ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX SUPERMARKET; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZ
 • Hotărârea 499/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. TURNULUI F.N., CONFORM P.U.D. APROBAT PRIN HOTÃRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 330/2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND
 • Hotărârea 498/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA SOLUŢIILOR TEHNICE PENTRU AMENAJAREA CAPETELOR DE LINIE TRANSPORT CÃLÃTORI R.A.T. BRAşOV: RULMENTUL; SATURN; ROMAN S.A.; NOUA; TRIAJ, APARŢINÂND R.A.T. BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA
 • Hotărârea 497/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENŢI REALIZÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII : "ACHIZIŢIE MODULE DE PREPARARE A.C.M. DIN CENTRALE TERMICE" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUG
 • Hotărârea 496/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: ACORDAREA AVIZULUI PREALABIL REFERITOR LA AJUSTAREA PREŢULUI PENTRU ENERGIA TERMICÃ FURNIZATÃ UTILIZATORILOR DE CÃTRE S.C. "C.E.T. BRAŞOV" S.A., ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IULIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORD
 • Hotărârea 495/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA "REGULAMENTULUI DE TÃIERE ºI TOALETARE A ARBORILOR ºI ARBUºTILOR DE PE DOMENIUL PUBLIC ºI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRAºOV DIN AFARA FONDULUI FORESTIER;VALORIFICAREA MATERIALULUI LEMNOS REZULTAT;PRECUM
 • Hotărârea 494/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA SCUTIRII LA PLATA DOBÂNZILOR şI PENALITÃŢILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE IMOBILUL SITUAT ÎN STR. HÃRMANULUI 21 D, BL. 218, AP. 5, DATORAT DE DOMNII SOOS FERENCZ şI IRINA, DOMICILIAŢI ÎN BRAşOV, STR. HÃRMANULUI 21 D, B
 • Hotărârea 493/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: INSTITUIREA "TAXEI DE URGENŢÃ" PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI FISCAL PRIVIND IMPOZITELE şI TAXELE LOCALE ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE şI JURIDICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29
 • Hotărârea 492/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE CLÃDIRI şI A IMPOZITULUI PE TEREN DATORAT DE CÃTRE UNITATEA SANITARÃ HOSPICE "CASA SPERANŢEI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXP
 • Hotărârea 491/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: RESPINGEREA SCUTIRII LA PLATA OBLIGAŢIILOR BUGETARE DATORATE DE S.C. CERITEX S.A. BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE S
 • Hotărârea 490/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRAşOV CU INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE BRAşOV, ÎN VEDEREA AMENAJÃRII şI UTILIZÃRII ÎN COMUN A IMOBILULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 131,PENTRU ACTIVITÃŢI DESFÃşURATE DE CÃTRE DIRECŢIA POLIŢIA COMUNIT
 • Hotărârea 489/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: INSTITUIREA TAXEI SPECIALE PENTRU ELIBERAREA DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM (P.U.G. şI P.U.Z.-URI) ÎN FORMAT DIGITAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE M
 • Hotărârea 488/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRAşOV ÎN CALITATE DE COFINANŢATOR LA DESFÃşURAREA FESTIVALULUI ETNOVEMBER 2005, EDIŢIA A XIV - A, ORGANIZAT DE ASOCIAŢIA DETAEYE MEDIA & ART, ÎN PERIOADA 19 - 21 NOIEMBRIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU
 • Hotărârea 487/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRAşOV ÎN CALITATE DE COFINANŢATOR LA DESFÃşURAREA FESTIVALULUI DE DRAMATURGIE CONTEMPORANÃ 2005, EDIŢIA A XVII - A, ORGANIZAT DE TEATRUL SICÃ ALEXANDRESCU BRAşOV ÎN LUNA NOIEMBRIE 2005;
 • Hotărârea 486/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRAşOV ÎN CALITATE DE COFINANŢATOR LA DESFÃşURAREA FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL AL MUZICII DE CAMERÃ, EDIŢIA A XXXIII-A, ORGANIZAT DE FILARMONICA BRAşOV, ÎN PERIOADA 14 - 27 SEPTEMBRIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNI
 • Hotărârea 485/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRAşOV ÎN CALITATE DE COFINANŢATOR LA TURNEUL DE TENIS CHALLENGER BRAşOV CE SE VA DESFÃşURA LA BRAşOV ÎN PERIOADA 4 - 11 SEPTEMBRIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA
 • Hotărârea 484/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRAşOV - AUGUST 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERVICIULUI
 • Hotărârea 483/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: MODIFICAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 600/2004, REPUBLICATÃ CONFORM HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 154 DIN 28 MARTIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EX
 • Hotărârea 482/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA CRITERIILOR DE REPARTIZARE A LOCUINÞELOR SOCIALE;A MODELULUI DE CERERE ºI A ACTELOR NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI SOLICITANTULUI;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAºOV;ÎNTRUNIT ÎN ºEDINÞÃORDINAR&ATI;
 • Hotărârea 481/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA LISTEI DE PRIORITÃŢI PRIVIND PERSOANELE ÎNDREPTÃŢITE SÃ BENEFICIEZE DE LOCUINŢE SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE
 • Hotărârea 480/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA AUGUST 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MO
 • Hotărârea 479/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI şI A STATULUI DE FUNCŢII AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIEŢE şI SALVAMONT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL
 • Hotărârea 478/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: MODIFICAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 378 DIN 2 AUGUST 2004, REPUBLICATÃ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE
 • Hotărârea 477/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE şI FUNCŢIONARE A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢÃ A MUNICIPIULUI BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 476/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVÃŢÃMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT şI A INSTITUŢIILOR DE CULTURÃ FINANŢATE DE LA BUGETUL LOCAL PRIN TRANSMITEREA FÃRÃ PLATÃ A AUTOTURISMULUI, PROPRIETATEA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMI
 • Hotărârea 475/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENŢI REALIZÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII : "MODERNIZARE şI REABILITARE ŞCOALA GENERALÃ NR. 16, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUG
 • Hotărârea 474/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENŢI REALIZÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII : "AMENAJARE GRUPURI SANITARE - GRÃDINIŢA NR. 13, STUPINI, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 2
 • Hotărârea 473/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIULUI SITUAT PE STR. HÃRMANULUI NR. 46 - 48, BRAşOV, PENTRU PERIOADA 29 IULIE 2005 - 29 IULIE 2006, ÎN CARE FUNCŢIONEAZÃ GRÃDINIŢA NR. 60 BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT
 • Hotărârea 472/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIULUI SITUAT PE STR. LUCIAN BLAGA NR. 11 BRAşOV, PENTRU PERIOADA 1 SEPTEMBRIE 2005 - 1 SEPTEMBRIE 2006, ÎN CARE FUNCŢIONEAZÃ GRÃDINIŢA NR. 39 BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNI
 • Hotărârea 471/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A SPAŢIULUI SITUAT PE STR. NICOPOLE NR. 34 A, PENTRU PERIOADA 1 SEPTEMBRIE 2005 - 1 SEPTEMBRIE 2006, ÎN CARE FUNCŢIONEAZÃ GRÃDINIŢA NR. 31, BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şED
 • Hotărârea 470/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: COMPLETAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 591/2004;PRIN CARE S-A APROBAT SISTAREA ELIBERÃRII AUTORIZAÞIILOR DE CONSTRUIRE ÎN POIANA BRAºOV PÂNÃLA FINALIZAREA COLECTORULUI POIANA BRAºOV - RºNOV;CONSIL
 • Hotărârea 469/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - VILE TURISTICE şI COMPLEX HOTELIER VALEA STICLÃRIEI -POIANA DE JOS - BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPEC
 • Hotărârea 468/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "P.U.D. - MODERNIZARE CHIOşCURI STR. OLTEŢ COLŢ CU STR. PÃCII, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE
 • Hotărârea 467/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "P.U.D. - MODERNIZARE CHIOşCURI STR. OLTEŢ, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERV
 • Hotărârea 466/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "P.U.D. - MANSARDARE şI EXTINDERE CORP BIROURI S + P + 6 E, STR. TRANSILVANIEI F.N., BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 465/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - BLOC DE LOCUINŢE SP + P + 3 E + M, STR. IOAN SLAVICI NR. 15 A, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALI
 • Hotărârea 464/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "P.U.D. - CONSTRUIRE SHOW - ROOM şI SERVICE AUTOCAMIOANE PE DN 1 BRAşOV - SIBIU - ZONA SCHNEID - LOSAN"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUN
 • Hotărârea 463/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE SEDIU DE FIRMÃ şI LOCUINŢÃ DE SERVICIU D + P + M, SERÃ, MAGAZIE şI ÎMPREJMUIRE, STR. ALBINELOR NR. 20 A, BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005;
 • Hotărârea 462/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - EXTINDERE COMPLEX INP AUTOLIV ROMÂNIA , STR. BUCEGI NR. 8, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE
 • Hotărârea 461/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "P.U.Z. - ANSAMBLU LOCUINŢE şI DOTÃRI AFERENTE, STR. COLŢUL PUTINARILOR - STR. GENERAL TRAIAN MOşOIU, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005;
 • Hotărârea 460/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "P.U.Z. - ZONÃ DE LOCUINŢE, STR. MOLIDULUI, CARTIER VALEA CETÃŢII, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL D
 • Hotărârea 459/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "P.U.Z. - STR. LÂNII - STR. DIMITRIE ANGHEL (PLUGARILOR) - ZONÃ DE LOCUINŢE, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI
 • Hotărârea 458/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "FINALIZARE P.U.Z. - WARTHE II BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERVICIULUI AMENA
 • Hotărârea 457/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "ACTUALIZARE P.U.Z. - B-DUL GÃRII, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERVICIULUI A
 • Hotărârea 456/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI "P.U.Z. - ZONA DIMITRIE ANGHEL (STR. FÂNULUI - STR.PLUGARILOR) - ZONÃ DE LOCUINŢE, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT
 • Hotărârea 455/2005 - Municipiul Brașov - 29.08.2005

  OBIECT: DESEMNAREA PREşEDINTELUI DE şEDINŢÃ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV PENTRU şEDINŢA DIN 29 AUGUST 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNEREA
 • Hotărârea 454/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: DESEMNAREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PENTRU SEDINTA DIN 25 IULIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; AVÂND ÎN VEDERE FAPT
 • Hotărârea 453/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: STINGEREA OBLIGATIILOR LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, DATORATE DE S.C. CCCF BUCURESTI S.A. SI S.C. CCCF FPD BRASOV S.A., PRIN PROCEDURA DE DARE ÎN PLATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA
 • Hotărârea 452/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA ÎNSCRIERII ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV, A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 13885, SUB NR. TOP. 9103/4/A//1/1/1/1/1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 451/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA PLATII SUMEI DE 2.197,71 LEI RON REPREZENTÂND CHELTUIELI CU UTILITATILE PE PERIOADA APRILIE - MAI 2005 AFERENTE PROIECTULUI PHARE 2001 "CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTR
 • Hotărârea 450/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT : MODIFICAREA H.C.L. NR.122/2005 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI POLITIA COMUNITARA BRASOV ÎN SENSUL TRANSFORMARII A 28 DE POSTURI CONTRACTUALE DE LA FUNCTIA REFERENT M I ÎN POSTURI CONTRACTUALE ÎN
 • Hotărârea 449/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 44/2005 PRIN CARE S-A APROBAT ÎNFIINTAREA DIRECTIEI POLITIA COMUNITARA BRASOV, REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 122/2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT Î
 • Hotărârea 448/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BRASOV LA ORGANIZAREA FESTIVALULUI "CERBUL DE AUR", EDITIA 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE S
 • Hotărârea 447/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA DECLANSARII PROCEDURILOR DE ASOCIERE ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI TERTE PERSOANE JURIDICE, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA L
 • Hotărârea 446/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 284/2005, REFERITOARE LA REVOCAREA HOTARÂRILOR CONSILIULUI LOCAL NR. 237, 238, 239, 240 SI 241 DIN 2003, REFERITOARE LA ÎNCHEIEREA UNOR CONVENTII CU A.N.L. PENTRU DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA
 • Hotărârea 445/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A CÂTE UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTA ÎN PIETELE ASTRA, DACIA, STAR SI TRACTORUL CATRE DIRECTIA SANITAR - VETERINARA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDI
 • Hotărârea 444/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: STINGEREA OBLIGATIILOR LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, DATORATE DE C.N. ROMARM - FILIALA S.C. METROM S.A. BRASOV, PRIN PROCEDURA DE DARE ÎN PLATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DAT
 • Hotărârea 443/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: ÎNSUSIREA INVENTARULUI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITA
 • Hotărârea 442/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BRASOV CU S.C. PRESCON S.A., ÎN VEDEREA EXPLOATARII RESURSELOR MINERALE DIN CARIERA STEJERIS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 441/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BRASOV CU S.C. TEMELIA S.A., ÎN VEDEREA EXPLOATARII RESURSELOR MINERALE DIN CARIERA RASARITUL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALI
 • Hotărârea 440/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: REALIZAREA INVESTITIEI - PARCARE ACOPERITA, SUBTERANA SI LA NIVELUL SOLULUI, PE AMPLASAMENTUL SITUAT LA INTERSECTIA STRAZILOR SF. IOAN SI M. SADOVEANU, ÎN SPATELE HOTELULUI ARO PALACE BRASOV, PRIN ASOCIERE ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. ABI IN
 • Hotărârea 439/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL S.C. RIAL S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE
 • Hotărârea 438/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA SCOATERII DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL A SUPRAFETEI TOTALE DE 7.442 M.P., TEREN OCUPAT CU VEGETATIE FORESTIERA PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV, NECESARA REALIZARII INSTALATIEI DE TRANSPORT PE CABLU PRIN S.C. KRONSTADT
 • Hotărârea 437/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 551/2004 SI HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 388/2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAP
 • Hotărârea 436/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA RADIERII DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL S.C. RIAL S.R.L., ASUPRA IMOBILULUI SITUAT PE STR. TIBERIU BREDICEANU, STABILIREA DESTINATIEI SI ÎNSCRIEREA ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV SI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL BRASOV;
 • Hotărârea 435/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA FAGARASULUI NR. 7, CATRE AIONESEI RENARD SILVIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI
 • Hotărârea 434/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, SOSEAUA CRISTIANULUI NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE BIROU
 • Hotărârea 433/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE CATRE REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT A IMOBILULUI EDIFICAT PE TERENUL IDENTIFICAT ÎN C.F. NR. 32765, SUB NR. TOP. 6810/1/28, DIN INCINTA GRUPULUI TEHNOLOGIC ASTRA, SITUAT ÎN BRASOV, STR. PANSELUTELOR NR. 23;
 • Hotărârea 432/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: TRECEREA GRUPULUI SOCIAL PUBLIC DIN ADMINISTRAREA S.C. EDICART S.R.L. (S.C. INFO GROUP INVESTMENT S.R.L.) ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN
 • Hotărârea 431/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA S.C. RIAL S.R.L. BRASOV, A IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, CARTIER STUPINI, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 25438, NR. TOP. 11056; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IU
 • Hotărârea 430/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 100/2005, PRIN CARE S-A APROBAT REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACTIVITATII DE PUBLICITATE, RECLAMA SI AFISAJ ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BR
 • Hotărârea 429/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA AMPLASAMENTELOR APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV, DESTINATE EFECTUARII DE RECLAMA SI PUBLICITATE PRIN INTERMEDIUL STÂLPILOR SI PANOURILOR LA SOL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNI
 • Hotărârea 428/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE STINGHE NICOLAE, STINGHE LIANA EUGENIA SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE S
 • Hotărârea 427/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA SCHIMBARII DESTINATIEI IMOBILULUI "CAMIN" AFLAT ÎN INCINTA LICEULUI N. TITULESCU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPOR
 • Hotărârea 426/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE SI VALORIFICAREA TERENURILOR DEVENITE DISPONIBILE CA URMARE A APLICARII PREVEDERILOR LEGII NR. 112/1995; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SE
 • Hotărârea 425/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR KRONSTADT;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITA
 • Hotărârea 424/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SERVITUTE ÎN FAVOAREA IMOBILULUI DIN BRASOV, STR. STÂNCII NR. 12 A; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPO
 • Hotărârea 423/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CALEA BUCURESTI NR. 58, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI TÎRHOACA ADRIAN SI TAUS MIRABELA KINGA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN S
 • Hotărârea 422/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CALEA BUCURESTI NR. 56, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI ALBU DANIELA SI ALBU FLAVIUS VIRGIL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN
 • Hotărârea 421/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CARPATILOR NR. 39, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI MARIAN IOAN SI MARIAN ELVIRA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA
 • Hotărârea 420/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: SOLICITAREA DOMNILOR GADALEAN IOAN, GADALEAN ELISABETA, GADALEAN MARIUS - DANIEL SI GADALEAN RALUCA - ALEXANDRA, PRIVIND RADIEREA ÎNSCRISULUI DIN C.F. NR. 24893 BRASOV SUB C + 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN
 • Hotărârea 419/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CALEA BUCURESTI NR. 44, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. EST INVEST S.A. FOCSANI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN S
 • Hotărârea 418/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. HARMANULUI NR. 122, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR CORSATE LENUTA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE
 • Hotărârea 417/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 131/2005, REFERITOARE LA DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRASOV, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 1, CATRE PARCHETUL DE PE LÂNGA CURTEA DE APEL BRASOV;
 • Hotărârea 416/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA RAMBURSARII CONTRIBUTIEI ASIGURATE DE OFERTANTUL DECLARAT CÂSTIGATOR PENTRU EXECUTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "OCOLITOAREA MUNICIPIULUI BRASOV - SEMIINELARA INDUSTRIALA SECTOR DÂRSTE - ZIZIN - LUCRARI DRUM"; CONSILIUL LOCAL
 • Hotărârea 415/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA ÎNFIINTAREA ASOCIATIEI HOCHEI CLUB MUNICIPAL OLIMPIA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI R
 • Hotărârea 414/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.83/2005 SI HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 116/2005, PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CON
 • Hotărârea 413/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA IULIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 412/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 120/2005, PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE SI CAMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDIN
 • Hotărârea 411/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR. 206 DIN 29 IUNIE 2005 - ÎNTRETINERE SI CURATIRE GURI DE SCURGERE STRADALE DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA L
 • Hotărârea 410/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: ATRIBUIREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA PE TERMEN LIMITAT A UNUI SATIU CE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MO
 • Hotărârea 409/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "REALIZAREA INSTALATIEI DE ÎNCALZIRE CENTRALA LA SCOALA GENERALA NR. 23 BRASOV, STR. BARBU LAUTARU NR. 10"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 408/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII:"INSTALATIE DE ÎNCALZIRE CENTRALA ÎN CORPUL "A", LA SCOALA GENERALA NR. 9, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA
 • Hotărârea 407/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "REALIZARE INSTALATIE DE ÎNCALZIRE CENTRALA LA LICEUL PEDAGOGIC "ANDREI MURESANU", STR. BISERICII SF. NICOLAE NR. 1 BRASOV (ACTUAL SCOALA NORMALA A.
 • Hotărârea 406/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 304/2005, PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI ACTUALIZARE P.U.Z. - PARCELARE PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE, CARTIER STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 405/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE ÎN VEDEREA ELABORARII DOCUMENTATIEI "P.U.D. - CONSTRUCTIE INSTALATIE TELEGONDOLA SI FAST FOOD ÎN POIANA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IU
 • Hotărârea 404/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTE P + M, STR. OITELOR NR. 5 C, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL
 • Hotărârea 403/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CENTRU COMERCIAL "MAGNOLIA CENTER", BRASOV, STR. CRISULUI NR. 18"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE
 • Hotărârea 402/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE DEPOZIT DE SEMINTE SI CLADIRE DE BIROURI - CALEA FELDIOAREI F.N., BRASOV (D.N. 13)"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNERE
 • Hotărârea 401/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINTE S + P + 3 E, BRASOV - ZONA STR. SPICULUI SI STR. FUIORULUI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 400/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CENTRU DE AFACERI S + P + 3 E, CALEA BUCURESTI F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPEC
 • Hotărârea 399/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - COMPLEX COMERCIAL S PARTIAL + P + E PARTIAL, B-DUL GRIVITEI - D.N. 13 F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND E
 • Hotărârea 398/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE ATELIERE DE PRODUCTIE P, P + 1 - STR. CARIEREI NR. 160 - BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 397/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - EXTINDERE HALA (MAGAZIE) EXISTENTA P CU SEDIU DE FIRMA SI MAGAZIE P + E + M, STR. ZIZINULUI NR. 109 BIS - BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005;
 • Hotărârea 396/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI DEPOZIT S + P + E, STR. BUNEA AUGUSTIN NR. 8, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI
 • Hotărârea 395/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA D + P + E, STR. GUSTAV KOLLAR NR. 15, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPO
 • Hotărârea 394/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE RESTAURANT SI PENSIUNE D + P + E + M, STR. CRISAN NR. 5 C"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTU
 • Hotărârea 393/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - LAUNIE COM - CONSTRUIRE SEDIU DE FIRMA P + 1, HALA PENTRU MICA PRODUCTIE - SOSEAUA FELDIOAREI NR. 88; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EX
 • Hotărârea 392/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CASA DE LOCUIT P + M, STR. NICOVALEI NR. 2 D, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECI
 • Hotărârea 391/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P + E, STR. MERILOR NR. 1"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIA
 • Hotărârea 390/2005 - Municipiul Brașov - 25.07.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. -CONSTRUIRE CASA DE RUGACIUNI SI EXTINDERE CASA EXISTENTA - STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU NR. 11"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNE
 • Hotărârea 389/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBAREA PARTENERIATULUI DINTRE TELEVIZIUNEA ROMÂNA, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV SI CONSILIUL JUDETEAN BRASOV, ÎN VEDEREA ORGANIZARII FESTIVALULUI "CERBUL DE AUR" EDITIA 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT
 • Hotărârea 388/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: RADIEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA A REGIEI AUTONOME A CAILOR FERATE ROMÂNE ASUPRA TERENULUI DIN ZONA CRAITAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI R
 • Hotărârea 387/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: REORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR CA SERVICIU PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 386/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV - IULIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 IULIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERVICIULUI
 • Hotărârea 385/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE A IMOBILULUI ÎN CARE A FUNCTIONAT CANTINA LICEULUI "NICOLAE TITULESCU"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND E
 • Hotărârea 384/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL CONGRESULUI ASOCIATIE DE LITERATURA GENERALA SI COMPARATA CE SE VA DESFASURA LA BRASOV, ÎN PERIOADA 15 - 16 IULIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN
 • Hotărârea 383/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE BIROULUI JURIDIC,
 • Hotărârea 382/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: ADERAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA COALITIA EUROPEANA A ORASELOR ÎMPOTRIVA RASISMULUI SI ADOPTAREA PLANULUI DE ACTIUNE ÎN 10 PUNCTE AL ACESTEIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 200
 • Hotărârea 381/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: RESPINGEREA PLÂNGERII, ÎNREGISTRATA CU NR. 42.076/2005 ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 243/2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE
 • Hotărârea 380/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTELOR DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A PIETELOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL
 • Hotărârea 379/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L NR.122/2005 PRIN CARE S-A APROBAT ORGANIGRAMA , STATUL DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI POLITIA COMUNITARA BRASOV, REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 182/2005; CONSILIUL
 • Hotărârea 378/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR. 303 DIN 15 AUGUST 2002, AVÂND CA OBIECT PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE CU S.C. FERMA STUPINI U.T.B. S.A., ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IULIE 2005, PÂNA LA DATA DE 1 IULIE 2006, NECESAR ADAPOSTULUI
 • Hotărârea 377/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBAREA SCUTIRII LA PLATA DOBÂNZILOR SI PENALITATILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE IMOBILUL SITUAT ÎN STR. HARMANULUI 21 D, BL. 218, AP. 20, DATORAT DE DL. LEUCA STEFAN, DOMICILIAT ÎN BRASOV, STR. HARMANULUI 21 D, BL. 218, AP.20;
 • Hotărârea 376/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBAREA MODIFICÃRII HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.119/2005 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII VALABIL PENTRU ANUL 2005 SI APROBAREA SCHIMBÃRII ÎNCADRÃRII PERSONALULUI PENTRU ACTIVITATEA DE SPECIALITATE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE A
 • Hotărârea 375/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: PRELUAREA BUNURILOR CENTRULUI PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST BRASOV DE CATRE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE , ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IUNIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005
 • Hotărârea 374/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA IUNIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MO
 • Hotărârea 373/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2006 PREVAZUTE DE LGEA NR. 571/2003, PRIVIND CODUL FISCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT
 • Hotărârea 372/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: RADIEREA TAXEI DE CASATORIE DIN ANEXA LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 646/2004, PRIN CARE S-A APROBAT NIVELUL TAXELOR SPECIALE PE ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 20
 • Hotărârea 371/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BRASOV LA 31 DECEMBRIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL
 • Hotărârea 370/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 242/2005 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRU
 • Hotărârea 369/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: MAJORAREA TARIFELOR DE CALATORIE PENTRU ACTIVITATEA DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL BRASOV SI A BILETULUI CONTRAVENTIONAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALI
 • Hotărârea 368/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 249/2005, PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A INSTITUTIILOR DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SI A INSTITUTIILOR DE CULTUR
 • Hotărârea 367/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 482 DIN 27 SEPTEMBRIE 2004, PRIVIND CONSTRUIREA A 11 (UNSPREZECE) SALI DE SPORT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXP
 • Hotărârea 366/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE STANICA DORIN CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 230/2005, AVÂND CA OBIECT VÂNZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. VLAD TEPES NR. 12; CONSILIU
 • Hotărârea 365/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE TURCU ILEANA CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 230/2005, AVÂND CA OBIECT VÂNZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. VLAD TEPES NR. 12; CONSILIU
 • Hotărârea 364/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: REGLEMENTAREA DESTINATIEI GARSONIERELOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 27; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPE
 • Hotărârea 363/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE CÂRLAN ARONICA, CÂRLAN SORIN SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPE
 • Hotărârea 362/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE MIHAILA GRIDANUSU GEORGE, CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 212/2005, AVÂND CA OBIECT RESPINGEREA SCHIMBULUI DE TERENURI ÎNTRE MIHAILA GRIDANUSU GEORGE SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSI
 • Hotărârea 361/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE PENTRU CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CRISAN NR. 5 - PALATUL STIRBEY (FOSTUL PALAT AL PIONIERILOR); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 360/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE ASOCIATIA PENTRU CONSTRUIREA CATEDRALEI "ÎNALTAREA DOMNULUI " SI DE PAROHIA ORTODOXA BLUMANA III "ÎNALTAREA DOMNULUI", REFERITOARE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 225/2005, AVÂND CA OBIECT
 • Hotărârea 359/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. ANA TELEFERIC S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI
 • Hotărârea 358/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: SOLICITAREA S.C. TIVINA S.R.L. BRASOV DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. BAZALTULUI NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005;
 • Hotărârea 357/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: VÂNZAREA TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV, ZONA SATURN - URANUS (COMPLEX COMERCIAL) AFERENTE SPATIILOR DESTINATE DE S.C.A. COMIX BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005;
 • Hotărârea 356/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. HARMANULUI F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPEC
 • Hotărârea 355/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 132/2005, REFERITOARE LA DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRASOV, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 1, CATRE CURTEA DE APEL BRASOV; CONSILIUL LOCAL
 • Hotărârea 354/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA A "I.C.R.A.L. BRASOV" ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 6529, CU NR. TOP. (6197, 6198)/2/I SI NR. TOP. (6197, 6198)/2/II; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27
 • Hotărârea 353/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, ALEEA CONSTRUCTORILOR NR. 17, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI PLEOT ION - FANUT SI PLEOT ELENA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINAR
 • Hotărârea 352/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBAREA SOLUTIILOR TEHNICE PENTRU AMENAJAREA STATIILOR TERMINUS R.A.T. BARTOLOMEU SI LIVADA POSTEI SI PENTRU MODERNIZARE STATII DE TRANSPORT R.A.T.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 351/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL SATURN NR. 6, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI CATAUTA MARIA SI CATAUTA CONSTANTIN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 350/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. URANUS NR. 5, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI SURDUCAN FELICIA - MONICA SI ANDREI ADRIAN BIATRIS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINA
 • Hotărârea 349/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: ÎNCHIRIEREA;PRIN NEGOCIERE DIRECTA;SOCIETATII COMERCIALE ROMTELECOM S.A. DE TERENURI APARTINÂND MUNICIPIULUI BRASOV;ÎN BAZA H.G. NR. 577/2002;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005
 • Hotărârea 348/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. OLTET NR. 16, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. ROMULA CO S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN
 • Hotărârea 347/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. BOBULUI NR. 9, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI IFTIMESCU IOAN SI IFTIMESCU MARIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA O
 • Hotărârea 346/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, PIATA SFATULUI NR. 5, AP. 11, CATRE S.C. "EGEUS CONSULTANTA" S.R.L. BUCURESTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005;
 • Hotărârea 345/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL GARII NR. 20, CATRE SUCURSALA C.E.C. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIA
 • Hotărârea 344/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: REVOCAREA POZITIEI NR. 199 / CAP. "K" DIN ANEXA LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 286/1999, REPUBLICATA - PRIVIND "INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV" (POZ. 7.072 DIN H.G. NR. 972/2002); CONSILIU
 • Hotărârea 343/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE COMODAT PENTRU SPATIUL SITUAT ÎN BRASOV, STR. PARCUL MIC NR. 7, CATRE GAVRIS DANIEL VIOREL - MEDIC SPECIALIST DE MEDICINA DE FAMILIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA
 • Hotărârea 342/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: REDISTRIBUIREA APARTAMENTELOR 32, 37 SI 40 DIN BLOCUL NR. 4 A, B-DUL GARII NR. 17, BLOC LOCUINTE DE SERVICIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT
 • Hotărârea 341/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: PRELUNGIRE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2000, PENTRU LOCUINTE SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALIT
 • Hotărârea 340/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE PENTRU CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 339/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: PLATA SUMEI DE 860.000 LEI CATRE ASOCIATIA DE PROPRIETARI "PESCARUSUL", REPREZENTÂND COTA CE REVINE MUNICIPIULUI BRASOV PENTRU MONTARE INTERFON LA LOCUINTA PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV, SITUATA ÎN STR. FRASINULUI NR. 1, SC. A; CONSIL
 • Hotărârea 338/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. HARMANULUI NR. 70, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI PITIGOI NICOLAE SI PITIGOI MIRELA - RAMONA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA
 • Hotărârea 337/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE SUPERMARKET, BRASOV, STR. SATURN F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERVICI
 • Hotărârea 336/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - HALA DEPOZIT, STR. TIMIS TRIAJ NR. 6, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE
 • Hotărârea 335/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - ANSAMBLU LOCUINTE SI DOTARI AFERENTE, STR. COLTUL PUTINARILOR - STR. GENERAL TRAIAN MOSOIU, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALI
 • Hotărârea 334/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - BLOC DE LOCUINTE, STR. AVRAM IANCU NR. 48 - 50, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE
 • Hotărârea 333/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CASA FAMILIALA D + P + E + M, STR. DUPA INISTE NR. 63 A, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALI
 • Hotărârea 332/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - SEDIU DE FIRMA DS + P + E, STR. ALBINELOR F.N., CARTIER STUPINI - BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SP
 • Hotărârea 331/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - 6 BLOCURI DE LOCUINTE 2S + P + M + 9-11 E + M, STR. POIENELOR NR. 2, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL
 • Hotărârea 330/2005 - Municipiul Brașov - 27.06.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL, BRASOV, STR. TURNULUI F.N"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE
 • Hotărârea 329/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA ÎNFIINTAREA ASOCIATIEI: HANDBAL CLUB MUNICIPAL RULMENTUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 IUNIE 2005, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE
 • Hotărârea 328/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE INTRODUSA DE S.C. P & P S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND PLÂNGEREA PREALABILA A S.C. P & P S.R.L. BRASOV
 • Hotărârea 327/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA SCOATERII DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL A SUPRAFETEI TOTALE DE 6.881 M.P., TEREN OCUPAT CU VEGETATIE FORESTIERA PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV NECESARA REALIZARII INSTALATIEI DE TRANSPORT PE CABLU PRIN ASOCIEREA CU S.C.
 • Hotărârea 326/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA CRITERIILOR DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINTELOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA S.C. RIAL S.R.L. DEVENITE LIBERE PENTRU REPARTIZARE;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 16 IUNIE 2005;ANALIZ
 • Hotărârea 325/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA AGENDEI LOCALE 21 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE BIROULUI STRATEGII, PROGRAME DE DEZVOLTA
 • Hotărârea 324/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: PRIVIND STABILIREA DENUMIRII, CAPITALULUI SOCIAL, COTEI DE PARTICIPARE SI A SEDIULUI S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIV
 • Hotărârea 323/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII DOAMNEI CODRUTA ISABELLA VODA ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 195 DIN 25 APRILIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA ÎN DATA DE 16 IUNIE 2005, ANAL
 • Hotărârea 322/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE POTRIVIT LEGII NU EXISTA OBLIGATIVITATEA ÎNMATRICULARII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 IUNIE 2005, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL
 • Hotărârea 321/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA ATRIBUIRII UNUI NUMAR DE 50 AUTORIZATII TAXI SEZONIERE PENTRU SEZONUL 15 IULIE - 14 OCTOMBRIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 16 IUNIE 2005, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL
 • Hotărârea 320/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL CU NR. 163/2003 PRIVIND SALUBRIZAREA PIETELOR DIN MUNICIPIUL BRASOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE M
 • Hotărârea 319/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACTE ADITIONALE A CONTRACTELOR CU OBIECT "SALUBRIZARE CAI PUBLICE - ÎNTRETINERE ZONE VERZI", PRECUM SI "AMENAJAREA SI ÎNTRETINEREA ZONELOR VERZI, SCUARURI SI PARCURI, PRIN APLICAREA TEHNOLOGIILOR SPECIFICE" ÎN MUNICIPI
 • Hotărârea 318/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR. 108/2004 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. CORAL IMPEX S.R.L. AVÂND CA OBIECT PRESTAREA ACTIVITATILOR DE DERATIZARE SI DEZINSECTIE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIU
 • Hotărârea 317/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT CU BISERICA EVANGHELICA SI CONSITUIREA UNEI ASOCIATII CU CARACTER NONGUVERNAMENTAL ÎMPREUNA CU BISERICA EVANGHELICA SI ASOCIATIILE DE PROPRIETARI PE TEMA "SALVATI CENTRUL ISTORIC"; CONSILIUL LOCAL AL MU
 • Hotărârea 316/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZA A CONTESTATIILOR LA LICITATIILE AVÂND CA OBIECT CONCESIONAREA DE BUNURI SI SERVICII PUBLICE;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 16 IUNIE 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 315/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 257 DIN 16 MAI 2005, PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL BRASOV CA ACTIVITATEA CENTRULUI MATERNAL "CASA MAMEI" SA FIE PRELUATA DE CONSILIUL JUDETEAN BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASO
 • Hotărârea 314/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1, ALINEATUL 4, ART. 6 SI ART. 10 DIN H.C.L. NR. 390/2 AUGUST 2004 PRIVIND STABILIREA MODELULUI UNIC DE "INDICATOR MARCAT TAXI" CE URMEAZA A SE APLICA PE PORTIERELE DIN SPATE ALE TAXIURILOR ÎN MUNICIPIUL BRASOV SI REGLEMENTARI S
 • Hotărârea 313/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA PROCEDURII SI CONDITIILOR DE REFACERE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV AFECTAT ÎN URMA EXECUTARII LUCRARILOR DE INSTALARE A RETELELOR EDILITARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA
 • Hotărârea 312/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 244/16 MAI 2005 PRIVIND: INSTITUIREA TAXEI PENTRU EMITEREA ACORDULUI UNIC DE CATRE COMISIA DE ACORDURI UNICE ÎN CUANTUM DE 10% DIN VALOAREA TAXEI DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI A TAXEI SPECIALE PENTRU AVIZELE O
 • Hotărârea 311/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, A CONTRACTULUI-CADRU RESPECTIV, A INSTRUCTIUNILOR PENTRU OFERTANTI PENTRU ORGANIZAREA LICITATIEI PUBLICE DESCHISE PRIVIND CONCESIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL M
 • Hotărârea 310/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, A INSTRUCTIUNILOR PENTRU OFERTANTI SI A REGULAMENTULUI CU ANEXE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE COLECTARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE A DESEURILOR MENAJERE DE LA PERSOANELE FIZICE SI PERSOANELE JURI
 • Hotărârea 309/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, A INSTRUCTIUNILOR PENTRU OFERTANTI SI A REGULAMENTULUI CU ANEXE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CO
 • Hotărârea 308/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI;A INSTRUCTIUNILOR PENTRU OFERTANTI SI A REGULAMENTULUI CU ANEXE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE ÎNTRETINERE ZONE VERZI;PARCURI SI SCUARURI PRIN APLICAREA TEHNOLOGIILOR
 • Hotărârea 307/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, A INSTRUCTIUNILOR PENTRU OFERTANTI SI A REGULAMENTULUI CU ANEXE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE ÎNTRETINERE ZONE VERZI, PARCURI SI SCUARURI PRIN APLICAREA TEHNOLOGIILO
 • Hotărârea 306/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, INSTRUCTIUNILOR PENTRU OFERTANTI SI A CONTRACTULUI CADRU PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIONARE A ACTIVITATILOR DE ÎNTRETINERE SI REPARARE A DRUMURILOR PUBLICE SECUNDARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI B
 • Hotărârea 305/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, INSTRUCTIUNILOR PENTRU OFERTANTI SI A CONTRACTULUI CADRU PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIONARE A ACTIVITATILOR DE ÎNTRETINERE SI REPARARE A DRUMURILOR PUBLICE PRINCIPALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULU
 • Hotărârea 304/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "ACTUALIZARE P.U.Z. PARCELARE PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE, CARTIER STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUN
 • Hotărârea 303/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. CONSTRUIRE CLADIRE D + P + E + M, CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE (GARSONIERE)", STR. IZLAZ NR. 4; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALIT
 • Hotărârea 302/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU COPII NEVAZATORI", BRASOV, STR. MARASESTI F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNEREA DE MOTIVE N
 • Hotărârea 301/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA ACORDULUI DE PRE-FINANTARE CU BANCA EUROPEANA DE RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE PRIVIND TRANSPORTUL URBAN SI REABILITARE STRAZI ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 300/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR KRONSTADT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 IUNIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SP
 • Hotărârea 299/2005 - Municipiul Brașov - 16.06.2005

  OBIECT: PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR. 180 DIN 11.04.2005 PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII REGIEI PUBLICE LOCALE DE ADMINISTRARE A PADURILOR KRONSTADT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 298/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE PENSIUNE, AMENAJARE PARCARE, LOC DE JOACA PENTRU COPII SI ZONA VERDE, STR. HARMANULUI F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZ
 • Hotărârea 297/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVELOR DE INVESTITII "ÎNFIINTARE BARAJ COLECTARE TORENTI ÎN ZONA SCHEI" BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30
 • Hotărârea 296/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA A "I.C.R.A.L. BRASOV" ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 21812 BRASOV, LA C + 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA D
 • Hotărârea 295/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 423/2004, REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 478/2004, PRIVIND VÂNZAREA DIRECTA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, SOSEAUA CRISTIANULUI NR. 2, CATRE S.C. AUTO COM TRANS SERVICE S.R.L.;
 • Hotărârea 294/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: PRELUAREA "CENTRULUI PILOT - ASISTENTI SOCIALI ZONALI" DE CATRE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE BRASOV, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IUNIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005;
 • Hotărârea 293/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA MAI 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA D
 • Hotărârea 292/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE DE ADMINISTRARE A UNUI PARC INDUSTRIAL, ALATURI DE S.C. GRAELLS & LLONCH INVEST S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDI
 • Hotărârea 291/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA A "O.N.T. CARPATI BRASOV" ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 29237 BRASOV LA C + 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA D
 • Hotărârea 290/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. CARIEREI NR. 162;CATRE S.C. TRANSCOM S.A.;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE
 • Hotărârea 289/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRASOV CU CONSILIUL JUDETEAN BRASOV, SOCIETATEA VESTFORSYNING DIN HOLSTEBRO - DANEMARCA SI INVESTITORI DANEZI PRIVATI, ÎN VEDEREA ÎNFIINTARII UNEI SOCIETATI PE ACTIUNI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUN
 • Hotărârea 288/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: REALIZAREA INVESTITIEI INSTALATIE DE TRANSPORT PE CABLU DE TIP TELEGONDOLA CU 8 LOCURI PRIN REPOZITIONAREA ACTUALEI INSTALATII SI DEVIEREA TRASEULUI CU AMPLASARE STATIE SOSIRE PE FOSTA LOCATIE A CABANEI CRISTIANUL MARE PRIN ASOCIERE ÎNTRE MUNI
 • Hotărârea 287/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE KONYA ANDRAS, KONYA BALASZ, KONYA NICOLAE, KONYA IANOS, DRAGOMIR DEZSO, DRAGOMIR WILMA, DRAGOMIR IZABELA SI STATUL ROMÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA
 • Hotărârea 286/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: AMENAJAREA OBIECTIVULUI "LAC POIANA BRASOV" PRIN ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRASOV CU S.C. AURELIUS ÎMPARATUL ROMANILOR S.A. SIBIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂ
 • Hotărârea 285/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: REALIZAREA INVESTITIEI "TELESCAUN POIANA BRASOV - VÂRFUL POSTAVARUL " PRIN ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRASOV CU S.C. DUNAREA S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005;
 • Hotărârea 284/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRILOR CONSILIULUI LOCAL NR. 237, 238, 239, 240 SI 241 DIN 2003, REFERITOARE LA ÎNCHEIEREA UNOR CONVENTII CU A.N.L. PENTRU DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR TERENURI PENTRU CONSTRUCTIA DE LOCUINTE; CONSILIUL LOCAL AL M
 • Hotărârea 283/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE CATRE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. MARASESTI F.N., ÎN SUPRAFATA DE 2.262 M.P.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 200
 • Hotărârea 282/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: Aprobarea dizolvării S.C "Parcul Industrial Braşov " S.A
 • Hotărârea 281/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. BUCURESTI AVÂND CA OBIECT PUBLICITATEA STRADALA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 3
 • Hotărârea 280/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SERVITUTE ÎN FAVOAREA IMOBILULUI DIN BRASOV, STR. POSTAVARULUI NR. 33; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RA
 • Hotărârea 279/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 284/2003, PRIVIND STABILIREA AMPLASAMENTELOR PENTRU DESFASURAREA UNOR CATEGORII DE MANIFESTARI, EVENIMENTE SI ACTIVITATI PUBLICE CARE PRESUPUN OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV SI IMPUN
 • Hotărârea 278/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: VÂNZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. LILIACULUI NR. 5; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORT
 • Hotărârea 277/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 SI ART. 5 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 53/2004, AVÂND CA OBIECT CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 94, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BABOIU SORIN SI BABOIU MI
 • Hotărârea 276/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE A TERENULUI DIN PARCUL TRACTORUL BRASOV, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 32833, CU NR. TOP. (9103/4/A/2/6, 9060/2/2)/3, ÎN SUPRAFATA DE 81.687,84 M.P., CATRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRASOV, PENTRU AMENAJARE "MINIBAZA SPORTIVA", ÎN
 • Hotărârea 275/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL ALEXANDRU VLAHUTA NR. 44, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI UNGUREANU ELENA SI UNGUREANU IOAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINAR
 • Hotărârea 274/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 79, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BABOIU SORIN SI BABOIU MIHAELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA D
 • Hotărârea 273/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ZIZINULUI NR. 38, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BANCIU SIMION SI BANCIU DOMNICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 272/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 86, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BAREANU GHEORGHE SI BAREANU EDIT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA
 • Hotărârea 271/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 86, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BAREANU GHEORGHE SI BAREANU EDIT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA
 • Hotărârea 270/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV - MAI 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERVICIU
 • Hotărârea 269/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 176/2005 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL FESTIVALULUI SI CONCURSULUI DE INTERPRETARE A LIEDULUI ROMÂNESC ÎN ANUL 2005; CONSILI
 • Hotărârea 268/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: APROBAREA TARIFULUI DE UTILIZARE PENTRU RAMPA ECOLOGICA ZONALA BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERVIC
 • Hotărârea 267/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: ACORDAREA DE SUBVENTII FUNDATIEI HOSPICE CASA SPERANTEI BRASOV, INCLUSA ÎN LISTA CU ASOCIATIILE SI FUNDATIILE ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICA, CARE ÎNFIINTEAZA SI ADMINISTREAZA UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA, CE BENEFICIAZA DE SUBVENTII DIN BU
 • Hotărârea 266/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - CONSTRUIRE LACAS DE CULT, STR. BRONZULUI NR. 4, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE
 • Hotărârea 265/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA SI SEDIU DE FIRMA P + E + M + GARAJ, STR. PAPIU ILARIAN NR. 7 A, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 264/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - UNITATE DE DESERVIRE SI PRESTARI SERVICII D + P + E + M, STR. 13 DECEMBRIE F.N., BRASOV (LÂNGA LICEUL RULMENTUL)"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005;
 • Hotărârea 263/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - DOUA LOCUINTE UNIFAMILIALE S + P + E + M, ALEEA DUPA INISTE NR. 2, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL
 • Hotărârea 262/2005 - Municipiul Brașov - 30.05.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - SEDIU DE FIRMA S + P + 2 E SI ÎMPREJMUIRE, STR. EREMIA GRIGORESCU NR. 16, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE S
 • Hotărârea 261/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI,CALEA BUCURESTI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE S
 • Hotărârea 260/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: ASIGURAREA DIN RESURSE PROPRII A TRANSEI A II-A PENTRU PROIECTUL PHARE 2001 "CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST", PENTRU O PERIOADA TEMPORARA DE TIMP, PÂNA LA VIRAREA ACESTEIA DE CATRE FINANTATOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 259/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: ASIGURAREA DIN RESURSE PROPRII A TRANSEI A II-A PENTRU PROIECTUL PHARE 2001 "CENTRUL PILOT - ASISTENTI SOCIALI ZONALI", PENTRU O PERIOADA TEMPORARA DE TIMP, PÂNA LA VIRAREA ACESTEIA DE CATRE FINANTATOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRA
 • Hotărârea 258/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: ASIGURAREA DIN RESURSE PROPRII A TRANSEI A II-A PENTRU PROIECTUL PHARE 2001 "CASA MAMEI" PENTRU O PERIOADA TEMPORARA DE TIMP, PÂNA LA VIRAREA ACESTEIA DE CATRE FINANTATOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRA
 • Hotărârea 257/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: PRELUAREA CENTRULUI MATERNAL "CASA MAMEI" DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE,
 • Hotărârea 256/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: APROBAREA CONTINUARII ACTIVITATILOR DE ÎNTRETINERE SI REPARATII STRAZI PRIN PRELUNGIREA PRIN ACTE ADITIONALE A CONTRACTELOR PRIVIND ACTIVITATILE DE REPARATII STRAZI, RECICLARE LA CALD A ÎMBRACAMINTILOR BITUMINOASE DEGRADATE SI DE DESZAPEZIR
 • Hotărârea 255/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL OPEREI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGISTRA
 • Hotărârea 254/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: NUMIREA DOAMNEI STELA - DOINA DRAGULIN ÎN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL FILARMONICII BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPOR
 • Hotărârea 253/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 383.000 MII LEI, ÎN VEDEREA ACOPERIRII CHELTUIELILOR SPORTIVE SPECIFICE LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV PENTRU PERIOADA 1 IANUARIE 2005 -15 IUNIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SED
 • Hotărârea 252/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: APROBAREA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI DE ASOCIERE ÎNTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV, CONSILIUL JUDETEAN SI UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA "I. MINCU" BUCURESTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 251/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SISTEMULUI DE PARCARE DIN MUNICIPIUL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL
 • Hotărârea 250/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: RESPINGEREA PLÂNGERII FORMULATA DE S.C. ROMAN S.A. BRASOV, REPREZENTATA LEGAL DE ADMINISTRATOR UNIC S.C. PRO ROMAN S.A., ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 169 DIN 28 MARTIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN
 • Hotărârea 249/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI;A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A INSTITUTIILOR DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SI A INSTITUTIILOR DE CULTURA FINANTATE DE LA BUGETUL LOC
 • Hotărârea 248/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: APROBAREA STATUTULUI, ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ALE REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR KRONSTADT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI
 • Hotărârea 247/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: APROBAREA VOLUMULUI SI MODULUI DE VALORIFICARE A MASEI LEMNOASE CE SE VA RECOLTA ÎN ANUL 2005 DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MA
 • Hotărârea 246/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: APROBAREA PROGRAMULUI DE RESTRUCTURARE AL S.C. "C.E.T. BRASOV" S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNRE
 • Hotărârea 245/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: APROBAREA FINANTARII SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR SI DIN VENITURI PROPRII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTU
 • Hotărârea 244/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: INSTITUIREA TAXEI PENTRU EMITEREA ACORDULUI UNIC DE CATRE COMISIA DE ACORDURI UNICE ÎN CUANTUM DE 10 % DIN VALOAREA TAXEI DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SI A TAXEI SPECIALE PENTRU AVIZELE OBTINUTE DE BIROUL UNIC DE AUTORIZARE SOLICITATE PRIN C
 • Hotărârea 243/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA SI FOLOSIREA PERMISELOR DE LIBERA TRECERE PENTRU CIRCULATIA PE STRAZILE DIN MUNICIPIUL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005;ANAL
 • Hotărârea 242/2005 - Municipiul Brașov - 16.05.2005

  OBIECT: MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV CA URMARE A ÎNFIINTARII COMPARTIMENTULUI PENTRU MANAGEMENTUL CALITATII SI A EXTERNALIZARII BIROULUI ÎNVATAMÂNT DIN CADRU
 • Hotărârea 241/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: DIMINUAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. RIAL S.R.L. SI TRANSFERUL CU TITLU GRATUIT ÎN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI BRASOV A UNOR LOCUINTE SI SPATII CU ALTA DESTINATIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORD
 • Hotărârea 240/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE S.C. AUTO COM TRANS SERVICE S.R.L., CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 31/2005, AVÂND CA OBIECT RESTRÂNGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. 28174, SUB NR. TOP.
 • Hotărârea 239/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE CHIBAC NICOLAE, CHIBAC ANDREEA SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE
 • Hotărârea 238/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: ÎNCHEIEREA DE ACTE ADITIONALE LA CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE PASUNI ÎNCHEIATE ÎN BAZA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 188/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND
 • Hotărârea 237/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA - A SUMEI DE 27.528.000 LEI ÎN VEDEREA DEPLASARII ELEVEI MIRICA DENISA LA CONCURSURILE INTERNATIONALE DE PIAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN
 • Hotărârea 236/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: ATRIBUIREA ÎN REGIM DE URGENTA A UNOR LUCRARI DE REPARATII DATORATE AVARIILOR APARUTE ÎN UNITATILE DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA D
 • Hotărârea 235/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE CU TEMA "STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND CONCESIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE
 • Hotărârea 234/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND STABILIREA SOLUTIEI REFERITOARE LA CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PRECUM SI A ACTIVITATII DE ÎNTRETINERE SI REPARATII STRAZI ÎN MUNICIPIUL BRASOV SI DELEGAREA ACESTORA PRIN CONCESIONA
 • Hotărârea 233/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI GRUPUL DE PRESA TRANSILVANIA EXPRES - S.C. TIPOTEX S.A. ÎN PERIOADA 1 MAI - 31 DECEMBRIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINAR
 • Hotărârea 232/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 575/2004, REPUBLICATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, Î
 • Hotărârea 231/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BRASOV A TERENURILOR AFERENTE CAPETELOR DE LINII PIATA UNIRII SI B-DUL VALEA CETATII SI AMPLASAMENTELOR NECESARE AMENAJARII REFUGIILOR DE CALATORI ÎN STATIILE DE TRANSPORT CALATORI;CONSILIUL
 • Hotărârea 230/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: VÂNZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. VLAD TEPES NR. 12; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPE
 • Hotărârea 229/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI NECESARE LUCRARILOR DE REPARATII CURENTE SI REVIZIE A INSTALATIILOR LA BLOCU DE LOCUINTE SOCIALE DIN STR. LÂNII NR. 42; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; AN
 • Hotărârea 228/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 118/1998 SI HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 121/1998, REFERITOARE LA DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN ÎN CENTRUL CIVIC PENTRU CONSTRUIRE PALAT DE JUSTITIE (3.332 M.P.): CONSILIUL LOCAL AL
 • Hotărârea 227/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 82/1995, REFERITOARE LA CONCESIONAREA UNUI TEREN DIN STR. M. KOGALNICEANU NR. 9, CENTRUL CIVIC, PENTRU CONSTRUIRE SEDIU BURSA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA
 • Hotărârea 226/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 26/1995, REFERITOARE LA DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN ÎN CENTRUL CIVIC PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER NECESARA CONSTRUIRII SEDIULUI D.G.F.P.C.F.S.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRA
 • Hotărârea 225/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 112/1993 SI HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 116/1996, REFERITOARE LA CONCESIONAREA DIRECTA A UNUI TEREN ÎN CENTRUL CIVIC PENTRU CONSTRUIRE CATEDRALA (4.955 M.P.); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 224/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE MINISTERUL APARARII NATIONALE CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 44/2005, PRIVIND ÎNFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC POLITIA COMUNITARA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI B
 • Hotărârea 223/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE MINISTERUL APARARII NATIONALE CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 132/2005, PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRASOV, STR. NICOLAE TIT
 • Hotărârea 222/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE MINISTERUL APARARII NATIONALE CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 131/2005, PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRASOV, STR. NICOLAE TIT
 • Hotărârea 221/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 32/2005, PRIVIND RESTRÂNGEREA SUPRAFETEI CONCESIONATE CATRE S.C. INTERNATIONAL TRADE CENTER S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 220/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: ÎNCHIRIEREA CATRE SOCIETATEA COMERCIALA ROMTELECOM S.A. DE TERENURI APARTINÂND MUNICIPIULUI BRASOV PENTRU AMPLASAREA DE CABINE TELEFONICE;ÎN BAZA H.G. NR. 577/2002;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 219/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: ÎNCHIRIEREA, PRIN NEGOCIERE DIRECTA, SOCIETATII COMERCIALE RODIPET S.A. DE TERENURI APARTINÂND MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN BAZA H.G. NR. 577/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2
 • Hotărârea 218/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: PLATA SUMEI DE 12.449.475 LEI CATRE S.C. DIDOMO S.R.L. BRASOV, REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA COTEI PARTI AFERENTE CALCULATE ÎN URMA EFECTUARII DOCUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE IMOBIL, STR. LUNGA NR. 39, AP. 9, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV;
 • Hotărârea 217/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE PENTRU CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. A. HIRSCHER NR. 9, AP. 10; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 216/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENURILOR SITUATE ÎN POIANA BRASOV, STR. POIANA LUI STECHIL NR. 12, BL. 3, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, CATRE BENEFICIARI PROPRIETARI AI APARTAMENTELOR NUMERELE : 1, 2, 6, 13, 101, 103, 104, 108, 201, 203, 20
 • Hotărârea 215/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA ÎN TEMEIUL H.G. NR. 884/2004, A UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, SITUATE ÎN IMOBILELE DIN BRASOV (18 SPATII); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005;
 • Hotărârea 214/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: PRELUNGIRE CONTRACT DE ADMINISTRARE NR. 28 DIN 27 IANUARIE 2003, ÎNCHEIAT ÎNTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV SI S.C. RIAL S.R.L. BRASOV, PRIVIND ADMINISTRAREA IMOBILULUI BLOC DE LOCUINTE SOCIALE SITUATE ÎN BRASOV, STR. LÂNII NR. 42; CONSILI
 • Hotărârea 213/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: REVOCAREA SI RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA A "TRUSTULUI DE CONSTRUCTII INDUSTRIALE BRASOV" ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 26189 LA C + 48; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2
 • Hotărârea 212/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: RESPINGEREA SCHIMBULUI DE TERENURI ÎNTRE MIHAILA N. GHEORGHE SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALIT
 • Hotărârea 211/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: SISTAREA STARII DE INDIVIZIUNE ÎNTRE STATUL ROMÂN SI GORGAN MARIA LIDIA, GORGAN TEOFIL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPEC
 • Hotărârea 210/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. URANUS NR. 5, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR POPESCU MIHAI SI POPESCU CIPRIAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25
 • Hotărârea 209/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: ACORDAREA POST - MORTEM A TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV PROFESORULUI DR. BINDER PAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT
 • Hotărârea 208/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: SUPLIMENTAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BRASOV LA FINANTAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE DESFASURAREA CUPEI DAVIS LA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND
 • Hotărârea 207/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE S.C. REVOLUT S.R.L. CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 62/2005, PRIVIND REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A TERENURILOR SI CLADIRILOR SITUATE ÎN PIATA TRAIAN; CONSILIUL LOCAL AL
 • Hotărârea 206/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA A SUMEI DE 309.024.000 LEI, ÎN VEDEREA DEPLASARII ELEVILOR DE LA COLEGIUL NATIONAL "A. SAGUNA", COLEGIUL NATIONAL "DR. I. MESOTA" SI COLEGIUL NATIONAL DE INFOR
 • Hotărârea 205/2005 - Municipiul Brașov - 24.04.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - COMPLEX DE LOCUINTE, STR. MATEI CORVIN F.N., BRASOV" SI APROBAREA PLANULUI MODIFICATOR AL "P.U.Z. - ZONA PRESTARI SERVICII, STUPINI - ZONA STR. GRIGORE URECHE - STR. MATEI CORVIN"; CONSILIUL LOCAL AL M
 • Hotărârea 204/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - EXTINDERE CLADIRE DE BIROURI SI CONSTRUIRE ATELIER CU SOPROANE, B-DUL GRIVITEI NR. 44 A, BRASOV" SI APROBAREA PLANULUI MODIFICATOR AL "P.U.Z. -ZONA PRESTARI SERVICII, STUPINI - ZONA D.N. 13 - UNITATEA MILITAR
 • Hotărârea 203/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - SEDIU DE FIRMA - STR. VULCAN NR. 6, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGIS
 • Hotărârea 202/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - SERVICE AUTO SI ÎMPREJMUIRE TEREN CALEA BUCURESTI F.N. (ZONA STR. LIVIU CÂMPEANU), BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 201/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - COMPLEX AGREMENT MULTIFUNCTIONAL - CALEA BUCURESTI NR. 229, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL
 • Hotărârea 200/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - EXTINDERE SI ETAJARE CLADIRE EXISTENTA CU REGIM S + P SI TRANSFORMARE ÎN CLADIRE S + P + 2 E, STR. PALTINIS NR. 17, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE
 • Hotărârea 199/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - LOCUINTA P + M SI ÎMPREJMUIRE, STR. PLUGARILOR F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE
 • Hotărârea 198/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - HALA DEPOZIT FURNIR, SOSEAUA CRISTIANULUI NR. 46, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL
 • Hotărârea 197/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SP
 • Hotărârea 196/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: APROBAREA STATUTULUI MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA ÎN DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE BIROULUI STRATEGII, PROGRAME DE
 • Hotărârea 195/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: RESPINGEREA CERERII DOAMNEI CODRUTA ISABELLA VODA, DE CUMPARARE A APARTAMENTULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL GARII NR. 17, BL. 4, SC. A, AP. 25; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRIL
 • Hotărârea 194/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: APLICAREA PREVEDERILOR ART. 8, ALIN. 2 DIN LEGEA NR. 416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL
 • Hotărârea 193/2005 - Municipiul Brașov - 25.04.2005

  OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA APRILIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA D
 • Hotărârea 192/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR DIN FONDUL LOCATIV AL MUNICIPIULUI BRASOV SI AL SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2005; ANALIZ
 • Hotărârea 191/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 85 DIN 28 FEBRUARIE 2005, PRIN CARE SE APROBA ORGANIGRAMA DIRECTIEI FISCALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2005; ANA
 • Hotărârea 190/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: REALIZAREA ÎNFRATIRII ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI MINSK, CAPITALA REPUBLICII BELARUS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE
 • Hotărârea 189/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: ACORDUL PENTRU ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL BRASOV CU CONSILIUL JUDETEAN BRASOV SI CONSILIUL LOCAL HARMAN ÎN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI "SPITALUL CLINIC UNIVERSITAR BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINT
 • Hotărârea 188/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: PLATA COTIZATIILOR RESTANTE PE ANII 2003 SI 2004 CATRE ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTU
 • Hotărârea 187/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: COMPLETAREA H.C.L. NR. 122 DIN 14 MARTIE 2005 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DIRECTIEI POLITIA COMUNITARA BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA ÎN DATA DE 11
 • Hotărârea 186/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: ÎNTRETINEREA SI CURATAREA GURILOR DE SCURGERE DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPOR
 • Hotărârea 185/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: APROBAREA INITIERII PROCEDURILOR LEGALE PENTRU TRECEREA DIN PROPRIETATEA S.C. FILIALA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A. - SUCURSALA BRASOV, ÎN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV, CU TITLU
 • Hotărârea 184/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "EXTINDERE CONDUCTA GAZ SI MONTARE STATIE REGLARE GAZ - FUNDATURA HARMANULUI, TIMIS - TRIAJ BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAS
 • Hotărârea 183/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE A TEATRULUI SICA ALEXANDRESCU BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPE
 • Hotărârea 182/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 5 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 122/2005, PRIN SUPLIMENTAREA NUMARULUI DE POSTURI CU 30 DE POSTURI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA, PRECUM SI TRANFORMAREA GRADULUIPROFESIONAL AL FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE DE AUDITOR, DI
 • Hotărârea 181/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: ÎNFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A INSTITUTIILOR DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SI A INSTITUTIILOR DE CULTURA FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DAT
 • Hotărârea 180/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: APROBAREA CONSTITUIRII REGIEI PUBLICE LOCALE DE ADMINISTRARE A PADURILOR KRONSTADT PENTRU GOSPODARIREA FONDULUI FORESTIER PROPRIU, PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAO
 • Hotărârea 179/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV - APRILIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, Î
 • Hotărârea 178/2005 - Municipiul Brașov - 11.04.2005

  OBIECT: DESEMNAREA DOMNULUI CONSILIER VASILE KRAILA ÎN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL BRASOV, PENTRU URMATOARELE TREI LUNI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 177/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL "FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA", A SUMEI DE 557.700.000 LEI, ÎN VEDEREA PARTICIPARII ELEVULUI MIHAI MARINESCU DE LA LICEUL TEORETIC "J. HONTERUS", LA CONCURSURILE AUTOMOBILISTICE INTERNATIONA
 • Hotărârea 176/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL FESTIVALULUI SI CONCURSULUI NATIONAL DE INTERPRETARE A LIEDULUI ROMÂNESC ÎN ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DAT
 • Hotărârea 175/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: ACHIZITIA PRIN CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPARARE A UNUI TEREN SI MAGAZIE METALICA ÎN SUPRAFATA TOTALA DE 40 M.P., DE CATRE DIRECTIA FISCALA BRASOV, APARTINÂND S.C. SICOLBRA S.A., PE STR. DOROBANTILOR NR. 4; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU
 • Hotărârea 174/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. BAZALTULUI F.N., ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR S.C. PRESCOM S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 M
 • Hotărârea 173/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: OFERTA S.C. "LA MINUT" S.R.L., ÎNREGISTRATA CU NR. 16.371/2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGISTRATE
 • Hotărârea 172/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT : MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE,
 • Hotărârea 171/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: APROBAREA CONTRIBUTIEI LOCALE LA COSTURILE ELIGIBILE (20 % DIN COSTURILE ELIGIBILE ALE PROIECTULUI), PLUS COSTURI NEELIGIBILE CÂT SI ASIGURAREA UNUI SPATIU DE FUNCTIONARE ÎN INCINTA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV A UNEI BIBLIOTECI LEGISLATIVE VIRTUALE
 • Hotărârea 170/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - PENSIUNE P + 1 + M, STR. STEJERISULUI NR. 27, BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNRE
 • Hotărârea 169/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 445/2004 SI HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 44/2002, CU PRIVIRE LA TRANSFERUL CU PLATA A FILIALEI S.C. CAF S.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA
 • Hotărârea 168/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE PENTRU LOCUINTELE DE NECESITATE SITUATE ÎN BRASOV, STR. LÂNII NR. 42; STR. JUPITER NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA D
 • Hotărârea 167/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CRISULUI NR. 1, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, CATRE PURCAR ANCA IOANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE
 • Hotărârea 166/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 88, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI GRIGORE CONSTANTIN SI GRIGORE GABRIELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA
 • Hotărârea 165/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: SOLICITAREA DOMNULUI SUC MARCEL SI SOTIA SUC MARILENA PRIVIND REVOCAREA SI RADIEREA ÎNSCRISULUI DIN C.F. NR. 25404, SUB C + 1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; AN
 • Hotărârea 164/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE PENTRU CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. MURESENILOR NR. 15, AP. 9 SI AP. 10; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂN
 • Hotărârea 163/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. AGRISELOR NR. 12, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, CATRE POP IULIAN SI POP MAGDALENA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 162/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. GENERAL MOCIULSCHI NR. 21, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI CASANGIU IOAN SI CASANGIU ADRIANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINAR
 • Hotărârea 161/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA, ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII, A UNUI TEREN APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI PENTRU AMPLASARE ANTENA DE RADIOCOMUNICATIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 160/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV, A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRASOV, STR. DR. I. CANTACUZINO NR. 14; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MA
 • Hotărârea 159/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL GARII NR. 24, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. "TVS HOLDING" S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MA
 • Hotărârea 158/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. GLORIEI NR. 1, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR TUCA ANA VIORICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 200
 • Hotărârea 157/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN PARTENERIAT CU ASOCIATIA ECO PLUS BRASOV ÎN NUMELE CENTRULUI DE ACTIVITATI SI RESURSE ECOLOGICE (CARE), LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR PROIECTULUI "SAPTAMÂNA PAMÂNTULUI" 18 - 24 APRILIE 2005;
 • Hotărârea 156/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRA
 • Hotărârea 155/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: APROBAREA TIPURILOR DE SERVICII SI A CONTRIBUTIILOR CORESPUNZATOARE TIPURILOR DE SERVICII ACORDATE PERSOANELOR VÂRSTNICE DE SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN CADRUL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNIC
 • Hotărârea 154/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1 SI 3 DIN ART. 2 AL HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 600/2004, PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI DE ANALIZA A SOLICITARILOR DE ATRIBUIRE A LOCUINTELOR SOCIALE, A CRITERIILOR DE REPARTIZARE A ACESTORA, A MODELU
 • Hotărârea 153/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA MARTIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 152/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: NECESITATEA ADOPTARII UNUI REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACTELOR DE COMERT PE LOCURILE PUBLICE AMENAJATE DIN MUNICIPIUL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005
 • Hotărârea 151/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: STABILIREA UNOR TARIFE MODICE PENTRU OCUPAREA LOCURILOR DE VÂNZARE DE CATRE PRODUCATORII AGRICOLI ÎN PIATA PRUND PENTRU O PERIOADA DE 4 LUNI RESPECTIV PÂNA LA DATA DE 31 IULIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN S
 • Hotărârea 150/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: NECESITATEA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL CU NR. 163/2003, PRIVIND SALUBRIZAREA PIETELOR DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND
 • Hotărârea 149/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: - REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. NR. 315 DIN 28 DECEMBRIE 1998, PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA, PE O PERIOADA DE 10 (ZECE) ANI CATRE ASOCIATIA FOTBAL CLUB BRASOV A SPATIILOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. IULIU MANIU NR. 56, STR. LU
 • Hotărârea 148/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: INTERZICEREA EXPUNERII AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR ÎN SCOPUL COMERCIALIZARII ÎN ALTE LOCURI DECÂT CELE AUTORIZATE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE
 • Hotărârea 147/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SEDIU DE FIRMA, SHOW - ROOM SI SERVICE AUTO, CALEA BUCURESTI NR. 232, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 146/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE STATIE INSPECTIE AUTO - STR. BACIULUI NR. 8, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SP
 • Hotărârea 145/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 30.000.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL ÎN VEDEREA ORGANIZARII SI DESFASURARII CONCURSULUI NATIONAL DE MATEMATICA "LAURENTIU DUICAN", EDITIA BRASOV 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA L
 • Hotărârea 144/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BRASOV PE ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI R
 • Hotărârea 143/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: RESPINGEREA AVIZARII CONSTRUCTIILOR SPECIALE ÎN SCOPUL SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI PENTRU ANUL 2005 PENTRU S.C. REMAT S.A. BRASOV, S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. BUCURESTI, S.C. ANA TELEFERIC S.A. BRASOV, S.C. ANA HOTELS S.A. BUCUR
 • Hotărârea 142/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 45/2005, PRIVIND PARTICIPAREA FINANCIARA A MUNICIPIULUI BRASOV CU SUMA DE 9.276 EURO LA PROIECTUL SUGRO "FUNDAMENTAREA MANAGEMENTULUI ZONELOR VERZI DIN BRASOV, ROMÂNIA" CON
 • Hotărârea 141/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACTE ADITIONALE A CONTRACTELOR DE "SALUBRIZARE CAI PUBLICE - ÎNTRETINERE ZONE VERZI", PRECUM SI "AMENAJAREA SI ÎNTRETINEREA ZONELOR VERZI, SCUARURI SI PARCURI PRIN APLICAREA TEHNOLOGIILOR SPECIFICE" ÎN MUNICIPIUL BRAS
 • Hotărârea 140/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. -CONSTRUIRE HALA DE DEPOZITARE SI BIROURI, EXTINDERE ATELIERE, STR. DIMITRIE ANGHEL NR. 17, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005
 • Hotărârea 139/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - LOCUINTA UNIFAMILIALA D + P + M, STR. STEJERISULUI NR. 38 B, ZONA WARTHE, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXP
 • Hotărârea 138/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - LOCUINTE UNIFAMILIALE P + M, STR. OITELOR - STR. SURLASULUI, ZONA STUPINI BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE
 • Hotărârea 137/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: AVIZAREA TEMEI DE PROIECTARE ÎN VEDEREA ELABORARII DOCUMENTATIEI "P.U.D. - ANSAMBLU DE LOCUINTE, STR. MATEI CORVIN F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALI
 • Hotărârea 136/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - ATELIER DE CONFECTII METALICE, CALEA BUCURESTI F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPOR
 • Hotărârea 135/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SEDIU DE FIRMA, ATELIER DE PRODUCTIE, DEPOZITE AFERENTE SI GARAJ, CALEA BUCURESTI F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; ANA
 • Hotărârea 134/2005 - Municipiul Brașov - 28.03.2005

  OBIECT: DESEMNAREA DOMNULUI CONSILIER VASILE KRAILA ÎN FUNCTIA DE PRESEDINTE AL SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28 MARTIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; AVÂND ÎN
 • Hotărârea 133/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: SUPLIMENTAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BRASOV LA FINANTAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE DESFASURAREA COMPETITIEI DINTRE ECHIPELE ROMÂNIEI SI BELARUS DIN CADRUL CUPEI DAVIS, CU SUMA DE 300.000.000 LEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 132/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRASOV, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 1, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 1, SUB NR. TOP. 6719/2 CATRE CURTEA DE APEL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNI
 • Hotărârea 131/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRASOV, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 1, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 1, SUB NR. TOP. 6719/2 CATRE PARCHETUL DE PE LÂNGA CURTEA DE APEL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU
 • Hotărârea 130/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL A "TÂRGULUI INTERNATIONAL DE CARTE SI MUZICA EXPO LIBRIS" ORGANIZAT DE CATRE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV, ÎN PERIOADA 24 - 27 MARTIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SE
 • Hotărârea 129/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: APROBAREA EXERCITARII CU CARACTER TEMPORAR A FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE DE DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV, PÂNA LA OCUPAREA POSTULUI PRIN CONCURS, DE CATRE DOAMNA STOICA FELICIA AVÂND FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE AUDITOR CL
 • Hotărârea 128/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRASOV SI A INDICATORILOR DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAS
 • Hotărârea 127/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MO
 • Hotărârea 126/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: FINANTAREA DIN BUGETUL LOCAL A MANIFESTARII "ZILELE FRANCOFONIEI LA BRASOV - 2005"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE
 • Hotărârea 125/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE A S.C. P & P S.R.L. BRASOV, ÎNREGISTRATA SUB NR. 12.297/2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI
 • Hotărârea 124/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE S.C. "EXA" S.A. BRASOV SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAP
 • Hotărârea 123/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: PRELUAREA CENTRULUI PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST BRASOV DE CATRE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE,ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 FEBRUARIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 200
 • Hotărârea 122/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 44/2005, APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL
 • Hotărârea 121/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGIS
 • Hotărârea 120/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE SI AL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 119/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE CRESE PENTRU ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RA
 • Hotărârea 118/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL D
 • Hotărârea 117/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR PENTRU ANUL 2005, CONFORM ANEXEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND
 • Hotărârea 116/2005 - Municipiul Brașov - 14.03.2005

  OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV SI A STATELOR DE FUNCTII PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL AL UMP: CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST, CENTRUL ASISTENTI SOCIALI ZONALI, CENTRUL MATER
 • Hotărârea 115/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ART. 2 AL HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 62 DIN 7 FEBRUARIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI
 • Hotărârea 114/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: "REORGANIZARE COMISIE TEHNICA DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE
 • Hotărârea 113/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "MODIFICARE P.U.D. - SECTIE DE MONTAJ SI DESFACERE PRODUSE ELECTROCASNICE - SEDIU S.C. GENERAL PYT S.R.L., STR. BRAZILOR NR. 61, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DA
 • Hotărârea 112/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE HOTEL CU REGIM DE ÎNALTIME S + P + 3E + M PE STR. DOROBANTILOR NR. 9, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT
 • Hotărârea 111/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA FEBRUARIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNE
 • Hotărârea 110/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: APROBAREA PLATII TRANSPORTULUI DUS - ÎNTORS, ÎN FRANTA, A 3 PICTORI SELECTIONATI PENTRU A PARTICIPA LA PROIECTUL "RESEDINTA DE ARTISTI - SEJUR DE DOCUMENTARE SI CREATIE PENTRU PICTORII DIN BRASOV ÎN FRANTA (TOURS) ANUL 2005"; CONSILIUL LOC
 • Hotărârea 109/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: REALIZAREA RELATIEI DE ÎNFRATIRE ÎNTRE ORASUL HOLSTEBRO DANEMARCA SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORT
 • Hotărârea 108/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: DOTAREA DIRECTIEI FISCALE BRASOV CU AUTOTURISMELE DACIA LOGAN CU NUMAR DE ÎNMATRICULARE BV - 34 - PMB SI DACIA DUBLA CABINA, CU NUMAR DE ÎNMATRICULARE BV - 35 - PMB LA ACTIVITATILE DE URMARIRE SI EXECUTARE SILITA SI PENTRU TRANSPORT
 • Hotărârea 107/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE PERSOANELOR FIZICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGISTRATE CU NR. 20.
 • Hotărârea 106/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 85/1997, PRIN CARE S-A APROBAT OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC CU CHIOSCURI DE PRESA DE CATRE S.C. RODIPET S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEB
 • Hotărârea 105/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1, PUNCT C DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 463 DIN 27 SEPTEMBRIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE
 • Hotărârea 104/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTA OBLIGATIVITATEA ÎNMATRICULARII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITA
 • Hotărârea 103/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: CONDITIILE DE REFACERE A DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT ÎN URMA EXECUTARII LUCRARILOR DE INSTALARE A RETELELOR EDILITARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 102/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT SI A POLITIEI COMUNITARE PRIN TRANSMITEREA FARA PLATA A AUTOTURISMELOR PROPRIETATEA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV MARCA DACIA 1310 LI, NUMAR DE CIRCULATIE BV - 06 - PMB SI BV
 • Hotărârea 101/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: DIMINUAREA ISLAZULUI COMUNAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, CU SUPRAFATA DE 39 HA DIN TRUPUL DE PASUNE "FÂNEATA" SITUAT ÎN CARTIERUL STUPINI, STR. BÂRSEI F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 100/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACTIVITATII DE PUBLICITATE;RECLAMA SI AFISAJ ÎN MUNICIPIUL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA D
 • Hotărârea 99/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE FILIPESCU ELENA ADRIANA, VLADESCU ANTON VLAD SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT
 • Hotărârea 98/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: SCOATEREA DIN ISLAZUL COMUNAL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV A SUPRAFETEI DE 98,39 HA DIN TRUPUL POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA D
 • Hotărârea 97/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: SCOATEREA DIN ISLAZUL COMUNAL A SUPRAFETEI DE 30 HA DIN TRUPUL STOAFFEN, SITUATE ÎN VECINATATEA CARTIERULUI BARTOLOMEU NORD SI CARTIERUL STUPINI CU IESIRE LA STRADA LÂNII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA
 • Hotărârea 96/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 21758 LA C + 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE,
 • Hotărârea 95/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: REVOCAREA SI RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 1 BRASOV, SUB NR. TOP. 14269/1, LA A + 2064 (TEREN POIANA DE JOS); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 94/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE SCHMIDT RAFL ARNULF PRIVIND REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 326 DIN 31 MAI 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005;
 • Hotărârea 93/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: SOLICITAREA PAROHIEI UNITARIANE BRASOV, REFERITOARE LA ACORDUL CONSILIULUI LOCAL PENTRU A PUTEA GARANTA CU BUNURILE ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 20177 LA A + 4 SI B + 6,7; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA
 • Hotărârea 92/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. HARMANULUI NR. 70 B, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR GROSU VALENTIN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRU
 • Hotărârea 91/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 21, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR CRUCERU GICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRU
 • Hotărârea 90/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL SATURN NR. 21, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI ANGHEL PAUL LUCIAN SI ANGHE L NELI GABRIELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINA
 • Hotărârea 89/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: APROBAREA OGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTUL INTERN DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU UNITATILE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL BRASOV: TEATRUL "SICA ALEXANDRESCU", FILARMONICA BRASOV, OPERA BRASOV, TEATRUL PENTRU COPII "A
 • Hotărârea 88/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE
 • Hotărârea 87/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALI
 • Hotărârea 86/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE CRESE PENTRU ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIA
 • Hotărârea 85/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI DIRECTIEI FISCALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE DIRECTIEI FISCALE BRASO
 • Hotărârea 84/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE BRASOV SI A CAMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 83/2005 - Municipiul Brașov - 28.02.2005

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPEC
 • Hotărârea 82/2005 - Municipiul Brașov - 14.02.2005

  OBIECT: REPREZENTAREA ÎN JUSTITIE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, A COMISIILOR CONSTITUITE DE ACESTA, PRECUM SI A CONSILIERILOR LOCALI PENTRU HOTARÂRILE VOTATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA
 • Hotărârea 81/2005 - Municipiul Brașov - 14.02.2005

  OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITAT
 • Hotărârea 80/2005 - Municipiul Brașov - 14.02.2005

  OBIECT: APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE "REABILITAREA DOMENIULUI SCHIABIL POIANA BRASOV" SI DEPUNEREA LUI PENTRU FINANTARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PHARE 2004 - 2006, COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA, PROIECTE MARI DE INFRASTRUCTURA REGIONALA; CONSILIU
 • Hotărârea 79/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: CONSTATAREA SUSPENDARII DOMNULUI DANU AURELIAN LEONARD DIN FUNCTIILE DE DIRECTOR GENERAL SI ADMINISTRATOR UNIC LA S.C. CET BRASOV S.A. SI DESEMNAREA UNEI PERSOANE ÎN FUNCTIILE DE DIRECTOR GENERAL SI ADMINISTRATOR UNIC LA S.C. CET BRASOV S.A.,
 • Hotărârea 78/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL COMPETITIEI DINTRE ECHIPELE ROMÂNIEI SI BELARUS DIN CADRUL CUPEI DAVIS CE SE VA DESFASURA LA BRASOV ÎN PERIOADA 4 - 6 MARTIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT
 • Hotărârea 77/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: APROBAREA REALIZARII PROIECTULUI "REABILITAREA DOMENIULUI SCHIABIL POIANA BRASOV" SI DEPUNEREA LUI PENTRU FINANTARE ÎN CADRUL PROIECTULUI PHARE 2004 - 2006, COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA, PROIECTE MARI DE INFRASTRUCTURA REGIONALA; CONSILIUL
 • Hotărârea 76/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA ÎNFIINTAREA SOCIETATII COMERCIALE SUPERSCHI BRASOV S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND ADRESA NR. 5.9
 • Hotărârea 75/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: APROBAREA STRATEGIEI PE TERMEN MEDIU A S.C. "CET BRASOV" S.A., PRIVIND REABILITAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE ÎNCALZIRE URBANA DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 74/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "INTRODUCERE TRANSPORT CU TROLEIBUZELE PE STR. DE MIJLOC, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINAR
 • Hotărârea 73/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "REÎNTREGIRE RETELE RECIRCULARE ACM ÎN ZONELE CVARTAL ASTRA, CVARTAL NOUA, CVARTAL TRACTORUL"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV
 • Hotărârea 72/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "REABILITARE PARTIALA RETELE SECUNDARE DE ÎNCALZIRE SI APA CALDA DE CONSUM - PT 5 ASTRA"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SE
 • Hotărârea 71/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "REABILITARE RETELE SECUNDARE DE ÎNCALZIRE SI APA CALDA DE CONSUM - CARTIER CARFIL"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN
 • Hotărârea 70/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BRASOV A 5 % DIN CAPITALUL SOCIAL AL S.C. FOTBAL CLUB BRASOV S.A., REPREZENTÂND 50 DE ACTIUNI, PRECUM SI PRELUAREA A 125 DE ACTIUNI URMARE A MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL CU 50 %; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIP
 • Hotărârea 69/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE BUDEA DAN VASILE, BUDEA GHEORGHE STEFAN SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 68/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. BAZALTULUI NR. 2, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARA S.C. "TIVINA" S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA D
 • Hotărârea 67/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN BLOCUL C 7 - CENTRUL CIVIC BRASOV, CATRE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005; ANA
 • Hotărârea 66/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: APROBAREA DREPTULUI DE FOLOSINTA CU TITLU GRATUIT ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 550 M.P., ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 1, SUB NR. TOP. 14269/2/1/1/3, CATRE S.N. TRANSGAZ MEDIAS - REGIONALA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTR
 • Hotărârea 65/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: ACORDAREA AVIZULUI PREALABIL REFERITOR LA PRETURILE PENTRU ENERGIA TERMICA FURNIZATA UTILIZATORILOR DE CATRE S.C. "CET BRASOV" S.A., PENTRU ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7
 • Hotărârea 64/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: APROBAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA SI A CONTRACTULUI CADRU DE MANAGEMENT PENTRU DIRECTORII INSTITUTIILOR DE CULTURA AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAO
 • Hotărârea 63/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PENTRU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA SAU PRIVATA A MUNICIPIULUI BRASOV DIN ADMINISTRAREA SERVICIILOR PUBLICE SI INSTITUTIILOR PUBLICE AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL
 • Hotărârea 62/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A TERENURILOR SI CLADIRILOR SITUATE ÎN PIATA TRAIAN DETINUTE DE S.C. REVOLUT S.R.L., ASOCIATIA MINORITATILOR EUROPENE SI S.C. LA FAYETTE MODE S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN S
 • Hotărârea 61/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE S.C. RODIPET S.A., CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 638/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005;
 • Hotărârea 60/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. FAGETULUI NR. 21, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE CATRE HALLER ZOLTAN JOZSEF SI HALLER CECILIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA L
 • Hotărârea 59/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 154.000.000 LEI NECESARA PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR DE ÎNTRETINERE A CENTRULUI MUSASHICO - JAPONIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005; ANA
 • Hotărârea 58/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: MAJORAREA TARIFULUI/GARDIAN PUBLIC CU ÎNCEPERE DE LA 1 IANUARIE 2005, PRIN ACT ADITIONAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RA
 • Hotărârea 57/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 121/2003, PRIVIND ÎNFIINTAREA"AGENTIEI PENTRU MANAGEMENTUL ENERGIEI SI PROTECTIA MEDIULUI" LA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA
 • Hotărârea 56/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE CATRE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE SI SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR, A UNOR SPATII DIN SEDIUL SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL M. KOGALNICEANU NR. 23, BL. C 7 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT Î
 • Hotărârea 55/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL PRECUM SI A CELORLALTE BUGETE CARE ALCATUIESC BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, PE ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005;
 • Hotărârea 54/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: RESPINGEREA CONTESTATIILOR REFERITOARE LA BUGETUL LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND RAPORTUL PRIMARULUI PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PREC
 • Hotărârea 53/2005 - Municipiul Brașov - 07.02.2005

  OBIECT: VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER MUNICIPAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND ADRESA U.D.M.R. NR. 40/2005, ÎNREGISTRATA LA PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV SU
 • Hotărârea 52/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA ÎNCHEIERII ASOCIERII ÎN VEDEREA PUNERII ÎN APLICARE A PROIECTULUI "PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI FEMININ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR EDUCATIVE PENTRU PRESCOLARI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA
 • Hotărârea 51/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE "MODERNIZARE STR. REPUBLICII SI PAVIMENT PIATA SFATULUIMUNICIPIUL BRASOV", DIN CADRUL PROIECTULUI "REABILITAREA ZONELOR PIETONALE DIN CENTRULISTORIC AL MUNICIPIULUI BRASOV", DEPUS PENTRU FINANTARE ÎN CADRUL PR
 • Hotărârea 50/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: STABILIREA LIMITEI MAXIME PÂNA LA CARE CREANTELE FISCALE DATORATE DE CONTRIBUABILII PERSOANE JURIDICE POT FI ANULATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EX
 • Hotărârea 49/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA A SUMEI DE 9.871.989 LEI, ÎN VEDEREA DEPLASARII ELEVULUI MIHAI MARINESCU DE LA LICEUL TEORETIC "J. HONTERUS", LA SESIUNEA DE PREGATIRE SI LICENTIERE A C
 • Hotărârea 48/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APLICAREA PREVEDERILOR ART. 8, ALIN. 2 DIN LEGEA NR. 416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA SI MOTIVE SI RA
 • Hotărârea 47/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE SUPLIMENTARE PE LUNA DECEMBRIE 2004 SI A LISTEI NOMINALE PE LUNA IANUARIE 2005 A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA OR
 • Hotărârea 46/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: ACORDAREA GRATUITATII PE TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI ÎN COMUN PENTRU UNELE PERSOANE CU VÂRSTA DE PESTE 65 DE ANI SI REVOCAREA H.C.L. NR. 130/2000;MODIFICATA PRIN H.C.L. NR. 181/2000;PRIVIND ACORDAREA GRATUITATII PE TRANSPORTUL URBAN DE CALATO
 • Hotărârea 45/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: PARTICIPAREA FINANCIARA A MUNICIPIULUI BRASOV ÎN SUMA DE 375.678.000 LEI ÎN VEDEREA SUSTINERII PROIECTULUI "FUNDAMENTAREA MANAGEMENTULUI ZONELOR VERZI DIN BRASOV - ROMÂNIA (SUGRO)"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SE
 • Hotărârea 44/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA ÎNFIINTARII POLITIEI COMUNITARE BRASOV CA SERVICIU PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICA, ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005;
 • Hotărârea 43/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DA
 • Hotărârea 42/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: MODIFICAREA ANEXEI LA REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE, APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 67/1999, MODIFICAT SI REPUBLICAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 262/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAS
 • Hotărârea 41/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE PUNCTE TERMICE - GRUPA 4"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; A
 • Hotărârea 40/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE PUNCTE TERMICE - GRUPA 3"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005;
 • Hotărârea 39/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE PUNCTE TERMICE - GRUPA 2"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; A
 • Hotărârea 38/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE PUNCTE TERMICE - GRUPA 1"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; A
 • Hotărârea 37/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "S.F. - AMENAJARE CASA CASATORIILOR"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; A
 • Hotărârea 36/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: NECESITATEA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL CU NR. 163/2003 PRIVIND SALUBRIZAREA PIETELOR DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZ
 • Hotărârea 35/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA SI MOTIVE SI RAPO
 • Hotărârea 34/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 575/2004- PRIVIND CONCESIONAREA, ÎN TEMEIUL H.G. NR. 884/2004, A UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, SITUATE ÎN IMOBILUL DIN BRASOV, STR. OLTET NR. 2; CONSILIUL LOCAL A
 • Hotărârea 33/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL BRASOV - MONUMENTE ISTORICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005;
 • Hotărârea 32/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: RESTRÂNGEREA CU 1.660 M.P. A SUPRAFETEI DE TEREN DE 4.350 M.P. CONCESIONATE CATRE S.C. INTERNATIONAL TRADE CENTER S.A. ÎN B-DUL ALEXANDRU VLAHUTA NR. 10; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 2
 • Hotărârea 31/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: RESTRÂNGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA AL S.C. "AUTO COM TRANS SERVICE" S.R.L. ASUPRA TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 28174, SUB NR. TOP. 12207, ÎN SUPRAFATA DE 4.392 M.P.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINAR
 • Hotărârea 30/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE S.C. "AUTO COM TRANS SERVICE" S.R.L., CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 423/2004, REPUBLICATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA D
 • Hotărârea 29/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA, ÎN TEMEIUL H.G. NR. 884/2004, A UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, SITUATE ÎN IMOBILUL DIN BRASOV, BD. SATURN NR. 43; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUA
 • Hotărârea 28/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. JUPITER NR. 11, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. BETULA COM S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 200
 • Hotărârea 27/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: REVOCAREA SI RADIEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA SI DE ADMINISTRARE OPERATIVA AL ÎNTREPRINDERII COMERTULUI CU RIDICATA PENTRU PRODUSE ALIMENTARE - ORASUL BRASOV ASUPRA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 17334, SUB NR. TOP. 27/2; CONSILIUL LOCAL AL
 • Hotărârea 26/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV A IMOBILULUI ÎNSCRIS LA POZITIA NR. 313/CAPITOLUL "H" - DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 286/1999, REPUBLICATA (CRESA NR. 3); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN
 • Hotărârea 25/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE MINISTERUL APARARII NATIONALE CU PRIVIRE LA REVOCAREA H.C.L. NR. 642/2004 SI H.C.L. NR. 643/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANAL
 • Hotărârea 24/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: PLATA SUMEI DE 55.587.729 LEI CATRE S.C. RIAL S.R.L. BRASOV, REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA LUCRARILOR DE REVIZIE SI ÎNTRETINERE ANUALA A INSTALATIEI DE ÎNCALZIRE (CT + RETELE) LA BLOCUL DE LOCUINTE SOCIALE SITUAT ÎN BRASOV, STR. LÂNII NR. 42;
 • Hotărârea 23/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: REVOCAREA SI RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA AL ÎNTREPRINDERII COMERTULUI CU RIDICATA PENTRU PRODUSE METALO-CHIMICE SI MATERIALE DE CONSTRUCTII BRASOV ASUPRA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 28292, SUB NR. TOP. 9160; CONSILIUL
 • Hotărârea 22/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: REVOCAREA SI RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA IMOBILELOR ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 15368, NR. TOP. 6776/35 (GRADINITA NR. 16), ÎN C.F. NR. 24165, SUB NR. TOP. 7490/13X1/3 (GRADINITA NR. 52) SI ÎN C.F. NR. 15068, SUB NR. TOP. 11231/1/12/B/1
 • Hotărârea 21/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA CRITERIILOR PE BAZA CARORA SE VA STABILI ORDINEA DE PRIORITATE LA ATRIBUIREA TERENURILOR CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 15/2003, PRECUM SI A PUNCTAJULUI AFERENT ACESTORA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA
 • Hotărârea 20/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. PARCUL MIC NR. 13, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI GAVRILA ION-GELU SI GAVRILA ANGELICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 19/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CETINII NR. 9, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI UDREA LUCRETIA SI GIORDANO GIOVANNI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26
 • Hotărârea 18/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 88, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI RUSU CATALIN ADRIAN SI RUSU MARIANA-DANIELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA L
 • Hotărârea 17/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE CATRE SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT A UNUI NUMAR DE 3 WC-URI PUBLICE, PRECUM SI SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNUI NUMAR DE 7 WC-URI PUBLICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 16/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: REVOCAREA SI RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA AL ÎNTREPRINDERII DE AUTOCAMIOANE BRASOV ASUPRA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 31215 SUB NR. TOP. 12216, 12217, 12211/1/1/2 (TERENURI AFERENTE STADIONULUI MUNICIPAL), PRECUM SI ÎNSCRIERE
 • Hotărârea 15/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA REPREZENTARII MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. FIN - ECO S.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND RAPO
 • Hotărârea 14/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  Modificarea Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 146/2002, cu modificarile ulterioare
 • Hotărârea 13/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA MODIFICARII DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - TRACTORUL VI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE,
 • Hotărârea 12/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - ZONA DE LOCUINTE, STR. MOLIDULUI, CARTIER VALEA CETATII, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE S
 • Hotărârea 11/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - STR. LÂNII - STR. DIMITRIE ANGHEL (PLUGARILOR) - ZONA DE LOCUINTE BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 10/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "FINALIZARE P.U.Z. - WARTHE II, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGIS
 • Hotărârea 9/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "ACTUALIZARE P.U.Z. - B-DUL GARII, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREG
 • Hotărârea 8/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - ZONA DIMITRIE ANGHEL (STR. FÂNULUI - STR. PLUGARILOR) - ZONA DE LOCUINTE, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNE
 • Hotărârea 7/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - HALA METALICA CU DESTINATIA DE SPATIU COMERCIAL (DEPOZIT), BIROURI SI ATELIER MECANIC, B-DUL GRIVITEI NR. 1 K, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26
 • Hotărârea 6/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - LOCUINTA P + M, STR. OITELOR F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIAL
 • Hotărârea 5/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI, AMPLASARE CÂNTAR BASCULA SI AMENAJARE PLATFORMA BETONATA, STR. ZIZINULUI F.N. - ZONA C.E.T. BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IAN
 • Hotărârea 4/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: APROBAREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL BRASOV CU CONSILIUL JUDETEAN BRASOV SI S.C. "ANA TELEFERIC" S.A. BRASOV, ÎN VEDEREA ACCESARII DE FONDURI PE PROGRAME ALE COMUNITATII EUROPENE PENTRU FINANTAREA PROGRAMULUI "DEZVOLTAREA DOMENIULUI SCHIA
 • Hotărârea 3/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER MUNICIPAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND ADRESA PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL NR. 6/2005, ÎNREGISTRATA LA PRIMARIA MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 2/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI KOVACS ATTILA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND ADRESA NR. 62.020 DIN 21 DECEMBRIE 2004, PRIN CARE DOMNUL KOVACS ATTI
 • Hotărârea 1/2005 - Municipiul Brașov - 26.01.2005

  OBIECT: ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI IOAN GHISE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND ADRESA NR. 62.324 DIN 23 DECEMBRIE 2004, PRIN CARE DOMNUL IOAN GHISE ADU