• Hotărârea 653/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER MUNICIPAL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 20 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND ADRESA PARTIDULUI DEMOCRAT NR. 485/2004 ÎNREGISTRATA LA NOI SUB NR.AD. 61.767/2004 ÎN CARE SE ME
 • Hotărârea 652/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI ION GONTEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 20 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND ADRESA NR. 61.767/20 DECEMBRIE 2004, PRIN CARE DOMNUL ION GONTEA ADUCE LA CUNOSTINTA
 • Hotărârea 651/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: DESEMNAREA DOMNULUI CONSILIER PAUL BECHEANU ÎN CALITATE DE PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 20 DECEMBRIE 2004, AVÂND ÎN VEDERE PROPUNEREA
 • Hotărârea 650/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: REVOCAREA ART.2, LITERA A DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.493 DIN 24 NOIEMBRIE 2003, PRIVIND PRELUNGIREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI ASOCIATIA PRO DEMOCRATIA CLUB BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRU
 • Hotărârea 649/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: NUMIREA PE PERIOADA DETERMINATA A DIRECTORULUI INTERIMAR AL FILARMONICII DIN BRASOV SI DESEMNAREA A DOI CONSILIERI LOCALI CARE SA FACA PARTE DIN COMISIA DE CONCURS, ÎN URMA VACANTARII POSTULUI DE DIRECTOR PRIN DEMISIA ACESTUIA CONSILIUL LOCA
 • Hotărârea 648/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: REVOCAREA POZITIILOR 81 SI 82 ÎNSCRISE LA CAPITOLUL A DIN ANEXA LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 286/1999, REPUBLICATA (POZITIILE 81 SI 82 DIN ANEXA 2 LA H.G. NR. 972/2002) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA
 • Hotărârea 647/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. MONITORUL EXPRES S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 20 DECEMBRIE 2004, ANALIZÂND, LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULU
 • Hotărârea 646/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: APROBAREA NIVELULUI TAXELOR SPECIALE SI AL AMENZILOR STABILITE PRIN HOTARÂRE DE CONSILIU LOCAL APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2005 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 20 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MO
 • Hotărârea 645/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI GENERAL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2004 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 20 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND, LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE
 • Hotărârea 644/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: RADIEREA SI REVOCAREA DIN C.F. NR. 23437 A ÎNSCRISURILOR DE LA B+2, 3, 4, 5 SI A DREPTULUI DE ADMINISTRARE DE LA C+5 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 20 DECEMBRIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXA
 • Hotărârea 643/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: ÎNFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 20 DECEMBRIE 2004;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE DIRECTIEI ADMINISTRATIE
 • Hotărârea 642/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL "MINISTERULUI APARARII NATIONALE" ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 1 CU NR. TOP. 6719/2;LA C+326;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 20 DECEMBRIE 2004;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEX
 • Hotărârea 641/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE TATUSESCU DUMITRU, TATUSESCU MARIA, TATUSESCU SIMONA - DOINA, S.C. EURO - INTERSCHI S.R.L. POIANA BRASOV SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 20
 • Hotărârea 640/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRASOV CU SOCIETATEA OAMENILOR DE CULTURA "CINCINAT PAVELESCU" BRASOV, ÎN VEDEREA REALIZARII LUCRARII "REVOLUTIA LUMINII", CU SUMA DE 45.000.000 LEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA D
 • Hotărârea 639/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ASOCIERE NR. 16 SI 17 DIN 7 MAI 1996, MODIFICATE PRIN ACTELE ADITIONALE NR. 42 - 43/2004, ÎNCHEIATE ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. SOCIETY ENGROSSE SERVICE S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT Î
 • Hotărârea 638/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 55/1994 SI RESPINGEREA SOLICITARII S.C. RODIPET S.A. - FILIALA BRASOV DE CONCESIONARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA DE TERENURI, APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC BRASOV, ÎN BAZA LEGII NR. 442/2004; CONSILIUL L
 • Hotărârea 637/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 A H.C.L. NR. 477/2004, FORMULATA DE SAVIN GHEORGHE SI SAVIN IOAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 20 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANE
 • Hotărârea 636/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE A MASEI LEMNOASE CE SE VA RECOLTA ÎN ANUL 2005 DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 20 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNE
 • Hotărârea 635/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 230/219/2002 ÎNCHEIAT CU CORPUL GARDIENILOR PUBLICI AL JUDETULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 20 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATI
 • Hotărârea 634/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: APROBAREA PRELUNGIRII PRIN ACTE ADITIONALE A CONTRACTELOR DE "SALUBRIZARE CAI PUBLICE - ÎNTRETINERE ZONE VERZI", PRECUM SI "AMENAJAREA SI ÎNTRETINEREA ZONELOR VERZI, SCUARURI SI PARCURI, PRIN APLICAREA TEHNOLOGIILOR SPECIFICE" ÎN MUNICIPIUL B
 • Hotărârea 633/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE RECRUTARE, ÎNCORPORARE SI CLARIFICARE A SITUATIEI MEDICO-MILITARE A TINERILOR SI RECRUTILOR DIN MUNICIPIUL BRASOV, ÎN ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRU
 • Hotărârea 632/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: REPREZENTAREA ÎN JUSTITIE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, PRECUM SI A COMISIILOR CONSTITUITE DE ACESTA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 20 DECEMBRIE 2004, ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE N
 • Hotărârea 631/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - EXTINDERE HALA EXISTENTA, SPATIU DE PRODUCTIE - DN 13"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 20 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPUS APROBAREA DOCUMEN
 • Hotărârea 630/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "ACTUALIZARE P.U.Z. - UTR 49, STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 20 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 34.911/16 DECEM
 • Hotărârea 629/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. MODIFICATOR HOTEL (REAMENAJARI INTERIOARE PENTRU SPATII DE CAZARE - HOTEL SI EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA STR. ROSIORILOR NR. 18 - 20) CU REGIM DE ÎNALTIME PROPUS DP+P+2E+2M FATA DE P+E+M"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL
 • Hotărârea 628/2004 - Municipiul Brașov - 20.12.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - MAGAZIN DE PREZENTARE, BIROURI SI SECTIE DE PRODUCTIE PANIFICATIE, STR. HARMANULUI, F.N., (LÂNGA S.C. SICARO S.R.L.) BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 20 DECEMBRIE
 • Hotărârea 627/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: DESEMNAREA DOMNULUI LADISLAU HATHAZI CA PRESEDINTE DE SEDINTA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNEREA DOMNULUI CONSILIER SORIN GRIGORESC
 • Hotărârea 626/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: RESTITUIRI SUME ÎN NUMERAR, DIRECT DIN ÎNCASARILE ZILNICE, DE CATRE DIRECTIA FISCALA BRASOV PRIN CASIERIA PRINCIPALA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND E
 • Hotărârea 625/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT CU POSTA ROMÂNA PENTRU ÎNCASAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE DE LA POPULATIE PE ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNERE
 • Hotărârea 624/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: FINANTAREA DIN BUGETUL LOCAL CU SUMA DE 35.000.000 LEI NECESARA PENTRU EDITAREA ÎN 4.000 DE EXEMPLARE, A UNUI NUMAR SPECIAL, CU OCAZIA SARBATORILOR DE CRACIUN A REVISTEI "INSIDE BRASOV - ROMÂNIA"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 623/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 520/2003, REPUBLICATA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNREGISTR
 • Hotărârea 622/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECI
 • Hotărârea 621/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT GARAJULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 96 A, CATRE VORNICU VERGINIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTI
 • Hotărârea 620/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: ACHIZITIONAREA IMOBILULUI DIN BRASOV, STR. ZIZINULUI NR. 109 BIS, ÎN VEDEREA AMENAJARII DE LOCUINTE SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTI
 • Hotărârea 619/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 37 DIN 24 FEBRUARIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, Î
 • Hotărârea 618/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI NECESARE SEPARARII CONSUMULUI DE GAZ METAN LA LOCUINTA SOCIALA SITUATA ÎN BRASOV, STR. DRUMUL CERNATULUI NR. 34, BL. 11, SC. B, AP. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECE
 • Hotărârea 617/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA ÎN TEMEIUL H.G. NR. 884/2004, A UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, SITUATE ÎN IMOBILELE DIN BRASOV: STR. BRÂNDUSELOR NR. 94/D/2; CALEA BUCURESTI NR. 308; FANIONULUI NR. 28/12; BD. GRIVITEI NR. 70/BL.6/2; L.C. BABES N
 • Hotărârea 616/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA A SUMEI DE 26.515.000 LEI, ÎN VEDEREA DEPLASARII ELEVULUI MIHAI MARINESCU DE LA LICEUL TEORETIC „J. HONTERUS" LA TROFEUL „WINTER CUP 2004", ÎN CADRUL FORMU
 • Hotărârea 615/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE MONSENIORULUI PROFESOR DOCTOR MARTIN LULEY; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECI
 • Hotărârea 614/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" REABILITARE CRESA NR. 7, STR. COCORULUI NR. 6"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 200
 • Hotărârea 613/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" OCOLITOAREA MUNICIPIULUI BRASOV - SECTOR DN 11 - DN 13"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEM
 • Hotărârea 612/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" MODERNIZARE STR. REPUBLICII SI PAVIMENT PIATA SFATULUI MUN. BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 611/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" REABILITARE ÎNCALZIRE CENTRALA, GRADINITA NR. 45, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DEC
 • Hotărârea 610/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" REABILITARE ÎNCALZIRE CENTRALA COLEGIUL TEHNIC IOSIF SILIMON, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA D
 • Hotărârea 609/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" REABILITARE ÎNCALZIRE CENTRALA, COLEGIUL NATIONAL UNIREA, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA D
 • Hotărârea 608/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" REABILITARE ÎNCALZIRE CENTRALA, LICEUL NICOLAE TITULESCU, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 607/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" REABILITARE ÎNCALZIRE CENTRALA, GRADINITA NR. 63, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DEC
 • Hotărârea 606/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" REABILITARE ÎNCALZIRE CENTRALA, GRADINITA NR. 56, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DEC
 • Hotărârea 605/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" REABILITARE ÎNCALZIRE CENTRALA, GRADINITA NR. 50, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DEC
 • Hotărârea 604/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" REABILITARE ÎNCALZIRE CENTRALA, GRADINITA NR. 55, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DEC
 • Hotărârea 603/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" REABILITARE ÎNCALZIRE CENTRALA, GRADINITA NR. 59, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DEC
 • Hotărârea 602/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII" REABILITARE ÎNCALZIRE CENTRALA, GRADINITA NR. 57, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DEC
 • Hotărârea 601/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII"CENTRALA TERMICA, GRADINITA NR. 36, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004;
 • Hotărârea 600/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI DE ANALIZA A SOLICITARILOR DE ATRIBUIRE A LOCUINTELOR SOCIALE;A CRITERIILOR DE REPARTIZARE A ACESTORA;A MODELULUI DE CERERE SI A ACTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI SOLICITANTULUI;CONSILIUL
 • Hotărârea 599/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA NUMARULUI DE ASISTENTI PERSONALI CARE VOR FI ANGAJATI ÎN CADRUL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE ÎN ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUN
 • Hotărârea 598/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA DECEMBRIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 597/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA NOIEMBRIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 596/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 299/2003, REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 384/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALI
 • Hotărârea 595/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL BRASOV PRIN TRANSFORMAREA SI SUPLIMENTAREA UNOR POSTURI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA, CA URMARE A O.U.G. NR. 92/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNI
 • Hotărârea 594/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  Publicarea Monitorului Oficial al Municipiului Braşov
 • Hotărârea 593/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI GENERAL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, A
 • Hotărârea 592/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: SISTAREA ELIBERARII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE PE TERENURILE CARE NU AU ACCES DIRECT LA DRUMURILE PUBLICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT
 • Hotărârea 591/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: SISTAREA ELIBERARII AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE ÎN POIANA BRASOV PÂNA LA FINALIZAREA COLECTORULUI POIANA BRASOV - RÂSNOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004;ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 590/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. COMPLEX COMERCIAL ÎN CALEA BUCURESTI F.N. " (LÂNGA S.C. REDPLAST S.R.L. BRASOV); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPO
 • Hotărârea 589/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: "RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE FILIALA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIE ELECTRICE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANA
 • Hotărârea 588/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: "RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE ROMTELECOM S.A. - DIRECTIA DE TELECOMUNICATII BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORT
 • Hotărârea 587/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, STR. POIENELOR NR. 4, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPEC
 • Hotărârea 586/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, STR. HARMANULUI F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECI
 • Hotărârea 585/2004 - Municipiul Brașov - 10.12.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, B-DUL GRIVITEI NR. 1 W, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECI
 • Hotărârea 584/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 6.880.000.000 LEI PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI ÎN VEDEREA FUNCTIONARII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND INI
 • Hotărârea 583/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: COFINANTAREA CU SUMA DE 7.000.000 LEI, DIN BUGETUL LOCAL, PENTRU PARTICIPAREA A 15 SPORTIVI - KARATEKA, LA CUPA ROMÂNIEI LA KARATE, CE VA FI ORGANIZATA ÎN PERIOADA 20 - 21 NOIEMBRIE 2004, LA PITESTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 582/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: COFINANTAREA CU SUMA DE 20.500.000 LEI, A COMPETITIEI DE BOX "MEMORIALUL CERCHEZ", CE VA FI ORGANIZAT LA BRASOV, ÎN PERIOADA 24 - 26 NOIEMBRIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NO
 • Hotărârea 581/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: APROBAREA TAXELOR PENTRU ACTIVITATEA DE BLOCARE A ROTILOR SI DE RIDICARE A VEHICULELOR STATIONATE ÎN ZONE NEPERMISE;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004;ANALIZÂND RAPORTUL DE
 • Hotărârea 580/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONSTATAREA;SANCTIONAREA STATIONARII NEREGULAMENTARE A VEHICULELOR ÎN MUNICIPIUL BRASOV SI ACTIVITATEA DE BLOCARE SAU RIDICARE A ACESTORA;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA
 • Hotărârea 579/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: REALIZAREA CERERII DE FINANTARE ÎN PROGRAMUL PHARE 2004 - 2006 COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA, PROIECTE MARI DE INFRASTRUCTURA REGIONALA SI APROBAREA CONTRIBUTIEI FINANCIARE A MUNICIPIULUI BRASOV ÎN VALOARE DE 240.000 EURO; CONSILIUL LOCAL
 • Hotărârea 578/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 300.000.000 LEI, PENTRU ORGANIZAREA FESTIVITATILOR PRILEJUITE DE SARBATORILE DE IARNA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT
 • Hotărârea 577/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: APROBAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA SI A CONTRACTULUI CADRU DE MANAGEMENT PENTRU DIRECTORII INSTITUTIILOR DE CULTURA AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORD
 • Hotărârea 576/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE A UNUI SPATIU CATRE SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTU
 • Hotărârea 575/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA, ÎN TEMEIUL H.G. NR. 884/2004, A UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, SITUATE ÎN IMOBILUL DIN BRASOV, STR. OLTET NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIE
 • Hotărârea 574/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE CATRE SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT A UNUI NUMAR DE 3 WC-URI PUBLICE, PRECUM SI SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNUI NUMAR DE 6 WC-URI PUBLICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPI
 • Hotărârea 573/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PENTRU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA SAU PRIVATA A MUNICIPIULUI BRASOV DIN ADMINISTRAREA SERVICIILOR PUBLICE AFLATE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 572/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A FONDURILOR NECESARE SUSTINERII UNOR FACILITATI DE CATRE INSTITUTIILE DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SI CRESE CE DETIN CANTINE;CAMINE SI INTERNATE;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA
 • Hotărârea 571/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA ORGANIZAREA SPECTACOLULUI DEDICAT ZILEI NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALOCAREA SUMEI DE 100.000.000 LEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE
 • Hotărârea 570/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 2 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 266 DIN 31 MAI 2004 PRIVIND PROIECTUL DE PARTENERIAT PENTRU OFERIREA DE SERVICII INTEGRATE DE ÎNGRIJIRI PALEATIVE BOLNAVILOR INCURABILI ÎN STADII AVANSATE SI TERMINALE SI COFINANTAREA SUMEI
 • Hotărârea 569/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE SI SELECTIONARE A FUNDATIILOR SI ASOCIATIILOR CARE SOLICITA SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA O
 • Hotărârea 568/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI , STATULUI DE FUNCTII, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE BRASOV, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE ZI "CASA SOARELUI" SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI F
 • Hotărârea 567/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA OCTOMBRIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNE
 • Hotărârea 566/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE COMPANIA APA R.A. CU PRIVIRE LA REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 444/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂ
 • Hotărârea 565/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE UNITATILOR DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22
 • Hotărârea 564/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: APROBAREA NUMARULUI SI STRUCTURA PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND E
 • Hotărârea 563/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 107/2004 PRIVIND PLATA DIN BUGETUL LOCAL, A SUMEI DE 1.000.000 MII LEI, PENTRU REALIZAREA ,,MONUMENTULUI EROILOR REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989" DIN BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUN
 • Hotărârea 562/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: RESPINGEREA SOLICITARII DE ACORDARE A TICHETELOR DE MASA PENTRU SALARIATII DIN CADRUL INSTITUTIILOR DE SPECTACOL ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND LA
 • Hotărârea 561/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: SUPLIMENTAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV CU UN NUMAR DE 58 DE POSTURI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND
 • Hotărârea 560/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA PROIECTUL DE ÎNFIINTARE A MUZEULUI STIINTEI SI TEHNICII LA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND ADRESA NR. 49.489/2
 • Hotărârea 559/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. -SUPRAETAJARE CONSTRUCTIE SI AMENAJARI INTERIOARE, STR. POIENELOR NR. 5, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL
 • Hotărârea 558/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SCHIMBARE FUNCTIUNI CONSTRUCTII PREVAZUTE ÎN P.U.D. APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. NR. 305/2001 DIN SEDIU DE FIRMA SI DEPOZIT ÎN PENSIUNE CU ZONE DE AGREMENT SI 4 CASE DE LOCUIT, CALEA BUCURE
 • Hotărârea 557/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SEDIU DE FIRMA SI SPATIU COMERCIAL, STR. NUCULUI F.N., CARTIER NOUA, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL
 • Hotărârea 556/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - LOCUINTA, STR. DEALUL SPIRII NR. 46 - 48, CARTIER WARTHE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNEREA
 • Hotărârea 555/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT D + P + M CU DRUM DE ACCES SI ÎMPREJMUIRE, STR. BÂRSEI F.N., CARTIER STUPINI, BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004; ANAL
 • Hotărârea 554/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUCTIE P + M CU DESTINATIE DE GARAJ SI BIROURI, DEPOZIT DE LEGUME SI SEDIU DE FIRMA, B-DUL VICTORIEI NR. 3, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 2
 • Hotărârea 553/2004 - Municipiul Brașov - 22.11.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, STR. 13 DECEMBRIE NR. 1 - 3, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 22 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SP
 • Hotărârea 552/2004 - Municipiul Brașov - 05.11.2004

  OBIECT: APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR PRIVIND LICITATIA PENTRU "REABILITAREA STRAZILOR, TROTUARELOR, ALEILOR SI PARCARILOR DIN MUNICIPIUL BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 5 NOIEMBR
 • Hotărârea 551/2004 - Municipiul Brașov - 05.11.2004

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A "DIRECTIEI REGIONALE A CAILOR FERATE BRASOV",ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 6798, SÂNPETRU LA C + 1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 5 NOIEMBRIE 2004; ANA
 • Hotărârea 550/2004 - Municipiul Brașov - 05.11.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "S.F. - AMENAJARE CASA CASATORIILOR"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 5 NOIEMBRIE 2004; ANA
 • Hotărârea 549/2004 - Municipiul Brașov - 05.11.2004

  OBIECT: ACHIZITIONAREA IMOBILELOR SITUATE ÎN BRASOV CARTIER NOUA, STR. LAMINOARELOR NR. 10 - 12 SI STR. ZIZINULUI NR. 109 BIS, ÎN VEDEREA AMENAJARII DE LOCUINTE SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA L
 • Hotărârea 548/2004 - Municipiul Brașov - 05.11.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 59 AL REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 122 DIN 29 MARTIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SED
 • Hotărârea 547/2004 - Municipiul Brașov - 05.11.2004

  OBIECT: INSTITUIREA UNOR MASURI REFERITOARE LA CIRCULATIA SI STATIONAREA AUTOVEHICULELOR PE RAZA MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 5 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE S
 • Hotărârea 546/2004 - Municipiul Brașov - 05.11.2004

  OBIECT: APROBAREA PLATII CHELTUIELILOR DE ÎNTRETINERE, REPARATII SI PAZA EFECTUATE DE S.C. RIAL S.R.L.BRASOV LA BLOCUL DE LOCUINTE SOCIALE DIN STR. LÂNII NR. 42; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 545/2004 - Municipiul Brașov - 05.11.2004

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI NECESARE SEPARARII CONSUMURILOR DE GAZ METAN SI APA LA GARSONIERELE NR. 14 SI 19 SITUATE ÎN BRASOV, STR. CARIEREI NR. 141; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 5 NOIEMBRIE
 • Hotărârea 544/2004 - Municipiul Brașov - 05.11.2004

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA CAPITALUL SOCIAL AL S.C. FIN - ECO S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 5 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECI
 • Hotărârea 543/2004 - Municipiul Brașov - 05.11.2004

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI GENERAL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 5 NOIEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE S
 • Hotărârea 542/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: INSTITUIREA UNOR MASURI ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE H.G. NR. 1.247/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNREGISTRAT SUB NR. 49.478 DIN
 • Hotărârea 541/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA PE TERMEN DE 1 AN A TERENULUI DIN PARCUL TRACTORUL BRASOV, CATRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRASOV, PENTRU AMENAJARE PATINOAR ÎN CONFORMITATE CU ''P.U.D" APROBAT PRIN H.C.L. NR. 88/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIP
 • Hotărârea 540/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 32168 LA C + 1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE
 • Hotărârea 539/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: APROBAREA RACORDARII LA ILUMINATUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV A AGENTILOR ECONOMICI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE
 • Hotărârea 538/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT : MODIFICAREA H.C.L. 168/2004 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "CASA MAMEI" PRIN PROGRAMUL DE FINANTARE PHARE 2001, COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - SCHEMA DE INVESTITII ÎN SERVICII SOCIALE ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN
 • Hotărârea 537/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 446 DIN 30 AUGUST 2004, PRIVIND SCUTIREA LA PLATA DOBÂNZILOR SI PENALITATILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE TEREN DATORATE DE CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE, PROPRIETARI DE TERENURI
 • Hotărârea 536/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: INSTITUIREA UNEI TAXE PENTRU EXPEDIEREA UNOR CERTIFICATE, AVIZE SAU ADEVERINTE PRIN POSTA CU CONFIRMARE DE PRIMIRE SI A UNOR TAXE PENTRU FORMULARELE ÎNMÂNATE PUBLICULUI ÎN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATELOR SI AUTORIZATIILOR DIN DOMENIUL URBANI
 • Hotărârea 535/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: APROBAREA REDISTRIBUIRII FONDURILOR BUGETARE LA CAP.57.02 INVATAMÂNT - LUCRARI ÎN CONTINUARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICI
 • Hotărârea 534/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA A SUMEI DE 2.360.778 LEI, ÎN VEDEREA DEPLASARII ELEVEI LICEULUI DE ARTA, MIRICA DENISA, LA CONCURSUL INTERNATIONAL „VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANO FORTE", UST
 • Hotărârea 533/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 230/219/2002, ÎNCHEIAT CU CORPUL GARDIENILOR PUBLICI AL JUDETULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004, ANALIZ
 • Hotărârea 532/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 150.000.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII PROIECTULUI TEHNIC SI PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE LA OBIECTIVUL DE INVESTITII " AMENAJARE CASA MAMEI", PRECUM SI APROBAREA INDICATORILOR TEHNI
 • Hotărârea 531/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL TEATRULUI SICA ALEXANDRESCU DIN BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL D
 • Hotărârea 530/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: DESEMNAREA DOMNULUI CONSILIER CIPRIAN CHIRICHES ÎN GRUPUL DE LUCRU AL PROIECTULUI "INTEGRITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND A
 • Hotărârea 529/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA SEPTEMBRIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 528/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: TRANSFORMAREA UNOR FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE DIN CLASELE III SI II ÎN FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE DE CLASELE I SI II PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI ABSOLVENTI AI ÎNVATAMÂNTULUI SUPERIOR DE LUNGA SAU SCURTA DURATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICI
 • Hotărârea 527/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A SPATIULUI SITUAT PE STR. HARMANULUI NR. 46 - 48 BRASOV, PENTRU PERIOADA 28 IULIE 2004 - 28 IULIE 2005, ÎN CARE FUNCTIONEAZA GRADINITA DE COPII NR. 60; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN
 • Hotărârea 526/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: SARBATORIREA FESTIVA SI ÎNMÂNAREA DIPLOMEI DE APRECIERE;FAMILIILOR BRASOVENE;CARE AU ÎMPLINIT PESTE 50 DE ANI DE CASATORIE NEÎNTRERUPTA;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004;ANALIZÂND EXP
 • Hotărârea 525/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL A MANIFESTARILOR ORGANIZATE DE CATRE ASOCIATIA 15 NOIEMBRIE 1987 BRASOV PENTRU ANIVERSAREA DIN 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004,
 • Hotărârea 524/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: SUPLIMENTAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL BRASOV CU UN NUMAR DE 52 DE POSTURI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBR
 • Hotărârea 523/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: ASIGURAREA TRANSPORTULUI PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ALEGERILOR GENERALE DIN NOIEMBRIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPO
 • Hotărârea 522/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: FINANTAREA CU SUMA DE 2.500.000.000 LEI, NECESARA ORGANIZARII SI DESFASURARII ALEGERILOR GENERALE, RESPECTIV A PRESEDINTELUI ROMÂNIEI, A CAMEREI DEPUTATILOR SI A SENATULUI, ÎN LUNA NOIEMBRIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 521/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: INSTITUIREA TAXEI PENTRU EMITEREA ACORDULUI UNIC ÎN CUANTUM DE 15 % DIN VALOAREA TAXEI PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE
 • Hotărârea 520/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE ACORDURI UNICE (C.A.U.) SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI DE ACORDURI UNICE, DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA D
 • Hotărârea 519/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: REORGANIZAREA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNREGI
 • Hotărârea 518/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 4 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 158/2004 (GARSONIERELE DIN STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 27, BRASOV); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPU
 • Hotărârea 517/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 22231 LA C + 5 ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI
 • Hotărârea 516/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE NEGOCIERE A PRETULUI DE VÂNZARE;ÎNCHIRIERE SAU CONCESIONARE A TERENURILOR CE FAC OBIECTUL LEGII NR. 137/2002;MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN O.G. NR. 36/2004;H.G. NR. 577/2002;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRU
 • Hotărârea 515/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR.TOAMNEI NR 22, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. INTERNATIONAL LEASING BRASOV S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA D
 • Hotărârea 514/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 412/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULU
 • Hotărârea 513/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA ÎN MUNICIPIUL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTU
 • Hotărârea 512/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL GRIVITEI NR. 15, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARA PAL MAGDALENA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 20
 • Hotărârea 511/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SERVITUTE ÎN FAVOAREA IMOBILULUI DIN BRASOV, STR. AVRAM IANCU NR. 50; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL
 • Hotărârea 510/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: INSTRUMENTAREA SOLICITARILOR DE LOCUINTE SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZAND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI VALORIFICARE IMO
 • Hotărârea 509/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. TOAMNEI NR. 16, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI VISAN STEFAN SI VISAN GEORGETA - VIORICA ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA
 • Hotărârea 508/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. VERII NR. 8, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI GRAMADA GHEORGHE SI GRAMADA ELENA ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 2
 • Hotărârea 507/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. URANUS NR.10, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI NECULOIU GABRIEL-ALEXANDRU SI NECULOIU ANDA-RALUCA ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDIN
 • Hotărârea 506/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, ALEEA VIOLETELOR NR. 4, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI VADANUTA CONSTANTIN SI VADANUTA OLGA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 505/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE ASOCIATIA DE PROPRIETARI DE APARTAMENTE NR. 173, ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 163/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004;
 • Hotărârea 504/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA A REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT - BRASOV ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 21749 LA C + 1 ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND
 • Hotărârea 503/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - COMPLEX SERVICII AUTO RENAULT TRUCK, D.N. 13 F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNER
 • Hotărârea 502/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - LOCUINTA S + P + M, STR. BÂRSEI NR. 1 B, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 44.054
 • Hotărârea 501/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI MAGAZIN PREZENTARE, STR. HARMANULUI F.N. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNER
 • Hotărârea 500/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - LOCUINTA DE SERVICIU SI HALA INDUSTRIALA, CALEA FELDIOAREI NR. 75 Z, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SP
 • Hotărârea 499/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - AMENAJARE CABINETE MEDICALE SI EXTINDERE, STR. CRISULUI NR. 1, BL. 1, SC. C, AP. 2, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND
 • Hotărârea 498/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - EXTINDERE SI MANSARDARE CLADIRE - SEDIU ADMINISTRATIV, STR. PALTINIS NR. 15, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTU
 • Hotărârea 497/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - EXTINDERE CASA DE CULT, CALEA BUCURESTI NR. 55, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNEREA
 • Hotărârea 496/2004 - Municipiul Brașov - 25.10.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - BIROURI SI SERVICE AUTOMAT PENTRU BAUTURI CALDE, D.N. 13 F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 OCTOMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITA
 • Hotărârea 495/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - SEDIU FIRMA, PAVILION ADMINISTRATIV SI PAVILION PRODUCTIE, STR. CARIEREI NR. 100, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 494/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: REALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE COMUNITARA "AGENDA BRASOVULUI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA
 • Hotărârea 493/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA CATRE DIRECTIA FISCALA BRASOV A UNUI AUTOTURISM; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNEREA D
 • Hotărârea 492/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 389 DIN 2 AUGUST 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 42.059 DIN
 • Hotărârea 491/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 373 DIN 2 AUGUST 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA D
 • Hotărârea 490/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: "PROIECTUL GIS AL MUNICIPIULUI BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND PROPUNEREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, CU PRIVIRE LA REALIZAREA PROIECTULUI
 • Hotărârea 489/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE FORMULATA DE ASOCIATIA PRO DEMOCRATIA CLUB BRASOV, ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 447/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTE
 • Hotărârea 488/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE FORMULATA DE ASOCIATIA PRO DEMOCRATIA CLUB BRASOV ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 432/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRI
 • Hotărârea 487/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: NUMIREA PRIN CONCURS PE O PERIOADA DE PROBA DE 3 LUNI, A DOMNULUI PUSCA GEORGE ÎN FUNCTIA DE DIRECTOR AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 486/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: DESFIINTARE RETELE EDILITARE AERIENE SI POZAREA ACESTORA SUBTERAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNREGIST
 • Hotărârea 485/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA AUGUST 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPU
 • Hotărârea 484/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE PARTENER LA CEREREA DE PROIECT ELABORATA DE ASOCIATIA FEMEILOR DE AFACERI SI A FEMEILOR CONDUCATOARE DE ÎNTREPRINDERI DIN BRASOV (AFAFCI BRASOV), AVÂND CA SCOP ÎNFIINTAREA UNUI CENTRU DE RESURSE PE
 • Hotărârea 483/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A TERENULUI DIN ZONA GARII CFR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 16.056/2004 AL SERVICIULUI CONTENCIOS D
 • Hotărârea 482/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: CONSTRUIREA A 11 (UNSPREZECE) SALI DE SPORT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI VALORIFICARE IMOB
 • Hotărârea 481/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BRASOV LA "PROGRAMUL GUVERNAMENTAL DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII SCOLARE PENTRU LICEUL JOHANNES HONTERUS - CORP C"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA D
 • Hotărârea 480/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: MODIFICAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI EFECTUAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM TAXI, APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 336/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT Î
 • Hotărârea 479/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A SPATIULUI SITUAT PE STR. LUCIAN BLAGA NR. 11, BRASOV, PENTRU PERIOADA 1 SEPTEMBRIE 2004 - 1 SEPTEMBRIE 2005, ÎN CARE FUNCTIONEAZA GRADINITA NR. 39; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTR
 • Hotărârea 478/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: REVOCAREA SI MODIFICAREA UNOR ARTICOLE DIN HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL NR. : 409, 410, 411, 417, 418, 419, 420, 421 SI 423 DIN DATA DE 30 AUGUST 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DA
 • Hotărârea 477/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A TERENULUI AFERENT IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. HORIA NR. 40 A; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MO
 • Hotărârea 476/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRILOR CONSILIULUI LOCAL NR. 46/2003, RESPECTIV NR.164/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND, LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 475/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA PRIVIND ANULAREA PARTIALA A HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 468/2003, FORMULATA DE CRETIU VICTORIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004;
 • Hotărârea 474/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE PENTRU LOCUINTELE DE NECESITATE SITUATE ÎN BRASOV, STR. LÂNII NR. 42; JUPITER NR. 2 SI REPARTIZAREA LOCUINTEI SOCIALE SITUATA ÎN BRASOV, STR. DRUMUL CERNATULUI, NR. 34, BL. 11, DEVENITA DISPONIBILA; CONSILIUL L
 • Hotărârea 473/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: REVOCAREA SCHIMBULUI DE TERENURI APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 109/2003 SI REVENIREA LA SITUATIA ANTERIOARA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004, A
 • Hotărârea 472/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA AL « I.G.L BRASOV » PENTRU TERENURILE ÎNSCRISE ÎN C.F NR. 17161 LA C + 1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004;
 • Hotărârea 471/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: APROBAREA EXTINDERII, ETAJARII SI MANSARDARII IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F NR. 19044, CU NR. TOP. 6776/86/1, PROPRIETARI ONOFREI PAVEL SI ONOFREI VIORICA ARGENTINA, CARE SE ÎNVECINEAZA PE O LATURA CU TERENUL ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 17980, CU NR. T
 • Hotărârea 470/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. AVRAM IANCU NR. 2, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI GANSCA ELISABETA SI GANSCA HORIA TUDOREL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA OR
 • Hotărârea 469/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. M BASARAB NR. 82, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR IACOB IOAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRI
 • Hotărârea 468/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR.48, PENTRU MODIFICAREA ACCESULUI DIN EXTERIOR, BENEFICIAR BOGDAN FLORIN VALERIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTE
 • Hotărârea 467/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 44, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. GENERAL L.M.C S.R..L BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDIN
 • Hotărârea 466/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. L.C. BABES NR.13, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI PRICOPIE LILIANA SI PRICOPIE VALENTIN ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINA
 • Hotărârea 465/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN BRASOV, STR.I. L. CARAGIALE NR. 8, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI MATEI GEORGE SI MATEI LUCIA ADRIANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA L
 • Hotărârea 464/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: DIMINUAREA CONCESIUNII PÂNA LA 525 M.P. A PARCELEI CARE A FACUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 4.881/1993; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPU
 • Hotărârea 463/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2005 PREVAZUTE DE LEGEA NR. 571/2003, PRIVIND CODUL FISCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPU
 • Hotărârea 462/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: - RESPINGEREA ACORDARII SCUTIRII LA PLATA A OBLIGATIILOR BUGETARE RESTANTE (RESPECTIV TAXA AUTO, TAXA DOMENIU PUBLIC SI IMPOZIT CLADIRI), DATORATE DE S.C. RODIPET S.A. BUCURESTI, PÂNA LA DATA DE 10 MAI 2004; - RESPINGEREA ACORDARII SCUTIRI
 • Hotărârea 461/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE REABILITARE CRESA NR. 4, STR. AURORA NR. 6; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANAL
 • Hotărârea 460/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRASOV CU ASOCIATIA SECRETARILOR DE MUNICIPII DIN ROMÂNIA SI PLATA COTIZATIEI DE 500.000 LEI PENTRU ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004;
 • Hotărârea 459/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL A "CONCURSULUI DE TENIS CHALLENGER BRASOV MEMORIAL ADRIAN BOIERIU", ORGANIZAT DE CATRE ASOCIATIA TENISUL ROMÂNESC, ÎN PERIOADA 5 - 12 SEPTEMBRIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT
 • Hotărârea 458/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "MODIFICARE P.U.D. - COMPLEX COMERCIAL CU MARFURI INDUSTRIALE, FUNDATURA HARMANULUI NR. 2, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZ
 • Hotărârea 457/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - CLADIRE BIROURI SP+P+4E+E TEHNIC, STR. BRÂNDUSELOR NR. 84, ZONA I.T.C., BRASOV" ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND EXPUN
 • Hotărârea 456/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - AMENAJARE PARCARE SI SPATII EXPOZITIONALE STR. AL. VLAHUTA NR. 10, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL D
 • Hotărârea 455/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - MODERNIZARE STATIE DE BETOANE, STR. ZIZINULUI NR. 121, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE
 • Hotărârea 454/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SPATIU COMERCIAL, SPATIU DE ALIMENTATIE PUBLICA SI LOCUINTA, STR. MANOLE DIAMANDI F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2
 • Hotărârea 453/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - COMPLEX COMERCIAL (GALERIE COMERCIALA, EXPOZITIE SI BIROURI), SOSEAUA CRISTIANULUI F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2004;
 • Hotărârea 452/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA 27 SEPTEMBRIE 2004; ANALIZÂND ADRESA P.D. NR. 448 DIN 27 SEPTEMBRIE 2004, ÎNREGISTRATA LA PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASV SUB NR.
 • Hotărârea 451/2004 - Municipiul Brașov - 27.09.2004

  OBIECT: DEMISIA DOMNULUI DANU AURELIAN LEONARD DIN FUNCTIA DE CONSILIER; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA 27 SEPTEMBRIE 2004; AVÂND ÎN VEDERE DEMISIA DOMNULUI DANU AURELIAN LEONARD DIN FUNCTIA DE CONSIL
 • Hotărârea 450/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 230/219/2002 ÎNCHEIAT CU CORPUL GARDIENILOR PUBLICI AL JUDETULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND, LA
 • Hotărârea 449/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA CONDITIILOR DE STUDII SI DE PREGATIRE PENTRU FUNCTIILE PUBLICE APROBATE PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 373/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPU
 • Hotărârea 448/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: MODIFICARE HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. NR. 391 DIN 2 AUGUST 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 13.721 DIN
 • Hotărârea 447/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI
 • Hotărârea 446/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: - SCUTIREA LA PLATA DOBÂNZILOR SI PENALITATILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE TEREN DATORATE DE CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE, PROPRIETARI DE TERENURI INTRAVILANE SITUATE ÎN CARTIERUL STUPINI; - STABILIREA PROCEDURII SI COMPETENTELOR
 • Hotărârea 445/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: TRANSFERUL CU PLATA A FILIALEI S.C. CAF S.A. DIN CADRUL S.C. ROMAN S.A. CATRE MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPO
 • Hotărârea 444/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: RESTRÂNGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA AL R.A. APA ASUPRA TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 13646 ÎN VEDEREA AMENAJARII DE LOCURI DE PARCARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004;
 • Hotărârea 443/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL A "CAMPIONATULUI NATIONAL DE POPICE - PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, EDITIA 2004", ORGANIZAT DE CATRE ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA TERITORIALA BRASOV, ÎN PERIOADA 29 - 30
 • Hotărârea 442/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 352 DIN 11 AUGUST 2003 REFERITOARE LA CONSTITUIREA COMISIEI DE CIRCULATIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUN
 • Hotărârea 441/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA CATRE TEATRUL "SICA ALEXANDRESCU" A UNEI SUPRAFETE DE TEREN APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004
 • Hotărârea 440/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE HALA AGROALIMENTARA STAR"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNER
 • Hotărârea 439/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: PROMOVAREA TURISMULUI ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 35.812/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 35.812/2004 ALE RESP
 • Hotărârea 438/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE INSTALATIE DE ÎNCALZIRE CENTRALA CORP B - SCOALA GENERALA NR. 9 BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA
 • Hotărârea 437/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CENTRALA TERMICA (SCOALA, CAMIN, CANTINA) LICEUL "GRIGORE ANTIPA"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DA
 • Hotărârea 436/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "ÎNFIINTARE TRECERE LA NIVEL CU CF BRASOV - PODU OLT KM 3 + 602.00 ÎN CAPATUL STRAZII DE MIJLOC ACCES ÎN STR. BORZESTI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNIC
 • Hotărârea 435/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE CENTRALA TERMICA GRUP SCOLAR ENERGETIC BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 A
 • Hotărârea 434/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A SPATIULUI SITUAT PE STR. NICOPOLE NR. 34 A, PENTRU PERIOADA 1 SEPTEMBRIE 2004 - 1 SEPTEMBRIE 2005, ÎN CARE FUNCTIONEAZA GRADINITA NR. 31, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUN
 • Hotărârea 433/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: NOMINALIZAREA DOMNULUI CONSILIER PREDA EMANUEL CA MEMBRU AL COMISIILOR CONSILIULUI LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE AL DIRECTIEI AD
 • Hotărârea 432/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DIN ;MUNICIPIUL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004;ANALIZÂND;LA INITIATIVA PRIMARULUI MUN
 • Hotărârea 431/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 378 DIN 2 AUGUST 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004 ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE AL DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCA
 • Hotărârea 430/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE PRECUM SI RAPORTUL
 • Hotărârea 429/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: REORGANIZAREA CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA BRASOV, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 17/2000 - PRIVIND ASISTENTA SOCIALA A PERSOANELOR VÂRSTNICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGU
 • Hotărârea 428/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: ÎNCEPEREA DEMERSURILOR PENTRU CONTRACTAREA UNUI ÎMPRUMUT PUBLIC DIN SURSE INTERNE PENTRU "REABILITARE RETEA STRADALA, TROTUARE SI PARCARI ÎN MUNICIPIUL BRASOV" SI CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA SI EVALUARE A OFERTELOR PENTRU REALIZAREA ACE
 • Hotărârea 427/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA MANSARDARIII IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 15883 LA A+2, PROPRIETARI HAGINA GHIORGHITA MERCEDIS SI HAGINA STEFANIA, CARE SE ÎNVECINEAZA PE O LATURA CU TERENUL ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 15033 LA A+7, PROPRIETAR STATUL ROMÂN; CONSILIUL LO
 • Hotărârea 426/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE FORMULATA DE ATCOM BRASOV, PRIVIND HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 165/2004 SI HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 166/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA
 • Hotărârea 425/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA EXTINDERII SI REAMENAJARII CONSTRUCTIEI PROVIZORII APARTINÂND S.C. RESORT'92 S.R.L. AMPLASATA CONFORM CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR. 13/1996; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 424/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA SOLICITARILOR FORMULATE DE S.C. IMPERATOR S.R.L. SI S.C. JOREX S.R.L., REFERITOARE LA PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ASOCIERE NR. 19/1996, RESPECTIV NR. 15/1996, ÎNCHEIATE PENTRU AMENAJAREA DE REFUGII DE CALATORI PREVAZUTE CU SPAT
 • Hotărârea 423/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 239/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. AD. 5.183/
 • Hotărârea 422/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. AUREL VLAICU NR. 74, CATRE PAROHIA APOSTOL SF. PETRU SI PAVEL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004;
 • Hotărârea 421/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPATIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN BRASOV, STR. STADIONULUI NR. 2, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 29888, CU NR. TOP. 523/1/2/4, CATRE TRICONPREST S.C.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ
 • Hotărârea 420/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPATIULUI COMERCIAL DETINUT DE IGIENA SOCOM, STR. STADIONULUI NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI
 • Hotărârea 419/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPATIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN BRASOV, STR. STADIONULUI NR. 2, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 29888, CU NR. TOP. 523/1/2/9, CATRE COMIX S.C.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINAR
 • Hotărârea 418/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPATIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN BRASOV, STR. STADIONULUI NR. 2, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 29888, CU NR. TOP. 523/1/2/6, CATRE TEHNICA S.C.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ OR
 • Hotărârea 417/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: VÂNZAREA TERENURILOR AFERENTE SPATIILOR COMERCIALE SITUATE ÎN BRASOV, STR. STADIONULUI NR. 2, ÎNSCRISE ÎN C,F. NR. 29888, CU NR. TOP. 523/1/2/8 SI NR. TOP. 523/1/2/11, CATRE MUNCA MANUALA SOCOM BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRA
 • Hotărârea 416/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE S.N. INSTITUTUL PASTEUR S.A, PRIVIND REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 167/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANA
 • Hotărârea 415/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA TIPURILOR DE SERVICII SI A CONTRIBUTIILOR CORESPUNZATOARE TIPURILOR DE SERVICII ACORDATE PERSOANELOR VÂRSTICE DE SERVICIUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN CADRUL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICI
 • Hotărârea 414/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. DEALUL CETATII F.N., ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE GARAJE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND E
 • Hotărârea 413/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE PRIVIND CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. MURESENILOR NR. 15, AP. 6; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPU
 • Hotărârea 412/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. MOLIDULUI F.N., ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 32823 DE LA A + 138 LA A + 150, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE GARAJE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SE
 • Hotărârea 411/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. TRAIAN NR. 32, CATRE GABOR TIBOR SI GABOR MINDRA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 410/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT GARAJULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. SIRUL LIVEZII NR. 4, CATRE DRAGUSIN DANA CORNELIA SI BOJOANCA DINU FLORIN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004;
 • Hotărârea 409/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT GARAJULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CLOSCA NR. 2, CATRE MOTIU LIDIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAP
 • Hotărârea 408/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA IULIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 407/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRASOV CU PROGRAMUL NATIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE SI CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE DURABILA ÎN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI AGENDA LOCALA 21; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SED
 • Hotărârea 406/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: MANDATAREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV PENTRU NEGOCIEREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BRASOV LA CAPITALUL SOCIAL AL S.C. FIN - ECO S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004
 • Hotărârea 405/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: INSTITUIREA UNOR REGULI DE CIRCULATIE PE DRUMURILE PUBLICE SI DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNER
 • Hotărârea 404/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: ÎNSUSIREA SI APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PREZENTAT DE S.C. ADA BRASOV, PRIVIND "RENOVARE FRONT STRADAL - FATADE, STR. MURESENILOR BRASOV NR. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27 SI NR. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
 • Hotărârea 403/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - ETAJARE LOCUINTA, STR. BUJORULUI NR. 36, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE S
 • Hotărârea 402/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - BATERIE DE 14 GARAJE SI 4 LOCURI DE PARCARE CU COPERTINA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 6, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; A
 • Hotărârea 401/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - REAMENAJARI INTERIOARE PENTRU SPATII DE CAZARE (HOTEL) SI EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA, STR. ROSIORILOR NR. 18 SI 20, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINAR
 • Hotărârea 400/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - 2 LOCUINTE, STR. FAGURULUI F.N., CARTIER STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTU
 • Hotărârea 399/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SERVICE AUTO SI MAGAZIN, STR. POIENELOR NR. 2, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE S
 • Hotărârea 398/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - SHOWROOM SI SERVICE AUTO CITROEN; B-DUL GRIVITEI F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR
 • Hotărârea 397/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 2 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. NR. 21/2000, PRECUM SI MODIFICAREA PUNCTULUI B SI REVOCAREA PUNCTULUI E DIN REGULAMENTUL - ANEXA LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 55/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 396/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI GENERAL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; ANALIZÂND, LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EX
 • Hotărârea 395/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: NUMIREA ADMINISTRATORULUI UNIC AL S.C RIAL S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; AVÂND ÎN VEDERE ADRESA PREFECTURII JUDETULUI BRASOV NR. 5.842 DIN 24 AUGUST 2
 • Hotărârea 394/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: NUMIREA ADMINISTRATORULUI UNIC AL S.C. "C.E.T. BRASOV" S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; AVÂND ÎN VEDERE ADRESA PREFECTURII JUDETULUI BRASOV NR. 5.842 DIN 24 AUGUST 200
 • Hotărârea 393/2004 - Municipiul Brașov - 30.08.2004

  OBIECT: NUMIREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 AUGUST 2004; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNEREA DOMNULUI CONSILIER LADISLAU
 • Hotărârea 392/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: CONTESTATIA FORMULATA DE FELDIOREAN VASILE, FRANDES ADRIAN, FRANDES LAURA, PRIVIND REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 305/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUST 200
 • Hotărârea 391/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: MAJORAREA TAIFELOR MAXIME SI MINIME (LEI/KM) PRACTICATE ÎN ACTIVITATEA DE TAXIMETRIE ÎN MUNICIPIUL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUST 2004;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE S
 • Hotărârea 390/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: STABILIREA MODELULUI UNIC DE "INDICATOR MARCAT TAXI" CE URMEAZA A SE APLICA PE PORTIERELE DIN SPATE ALE TAXIURILOR ÎN MUNICIPIUL BRASOV SI REGLEMENTARI SUPLIMENTARE PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII DE TAXIMETRIE;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 389/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: APROBAREA TAXEI PENTRU ACTIVITATEA DE RIDICARE A AUTOVEHICULELOR STATIONATE ÎN ZONE NEPERMISE SI BLOCAREA ROTILOR AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR STATIONATE ÎN ZONE NEPERMISE DE CATRE S.C. AN & AG SERVICE S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL M
 • Hotărârea 388/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: DEMARAREA NEGOCIERILOR PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A TERENULUI SI CLADIRILOR DE LA S.C. TINBERA S.R.L. ÎN BRASOV, STR. CARAMIDARIEI NR. 8, ÎN VEDEREA MUTARII LOCATIEI ADAPOSTULUI PENTRU CÂINII FARA STAPÂN SI CONSTITUIREA COMI
 • Hotărârea 387/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: MODIFICARE P.U.D. - AMENAJARE COMPLEX COMERCIAL GARA CALATORI BRASOV, APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 337/2000 SI HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 394/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDI
 • Hotărârea 386/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: ÎNFIINTAREA COMISIEI DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE A ADUNARILOR PUBLICE LA NIVELUL CONSILIULUI LOCAL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUST 2004;ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIA
 • Hotărârea 385/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: MODIFICAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 436 DIN 18 NOIEMBRIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUST 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNEREA DE MOTIVE A SERVICIU
 • Hotărârea 384/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL BRASOV ÎN PROIECTUL "ADMINISTRARE EFICIENTA PRIN PARTICIPARE PUBLICA"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUST 2004; ANALIZÂND ADRESA ASO
 • Hotărârea 383/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV CARE VOR ACTIONA ÎN CADRUL GRUPULUI DE LUCRU JUDETEAN CARE VA ASIGURA DERULAREA ADECVATA A PROCESULUI DE EVALUARE A LEGISLATIEI ADOPTATE LA NIVEL LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL
 • Hotărârea 382/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: MODIFICAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 288 DIN 29 IULIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUST 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNEREA DE MOTIV
 • Hotărârea 381/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRILOR CONSILIULUI LOCAL NR. 421 SI 422 DIN 29 SEPTEMBRIE 2003;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUST 2004;ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNEREA DE MOTIVE A SERVI
 • Hotărârea 380/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 170/2003, REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 219/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUST 2004; AVÂND ÎN VEDERE RAPORTUL
 • Hotărârea 379/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRILOR CONSILIULUI LOCAL NR. 231 SI 232/2003;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUST 2004;ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNEREA DE MOTIVE A SERVICIULUI SECRETARIAT
 • Hotărârea 378/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUST 2004;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTU
 • Hotărârea 377/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI DIRECTIEI FISCALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 70.504 DIN 30 IULIE 2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITAT
 • Hotărârea 376/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII, STATULUI DE PERSONAL ALE SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE CRESE PENTRU ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUS
 • Hotărârea 375/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUST 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EX
 • Hotărârea 374/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR PENTRU ANUL 2004, CONFORM ANEXEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUST 2004; ANALIZÂND
 • Hotărârea 373/2004 - Municipiul Brașov - 02.08.2004

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 AUGUST 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT
 • Hotărârea 372/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: APROBAREA CONVOCARII SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOVÎN DATA DE 2 AUGUST 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IULIE 2004; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNEREA DO
 • Hotărârea 371/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IULIE 2004; ANALIZÂND, LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA D
 • Hotărârea 370/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 225 DIN 24 IUNIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IULIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 11.968
 • Hotărârea 369/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 297 DIN 31 MAI 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IULIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR
 • Hotărârea 368/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ZIZINULUI NR. 25, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI GAMAN NICOLAE SI GAMAN CONSTANTA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 367/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. URANUS NR. 13, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR GAGUT VERGINIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IULIE 20
 • Hotărârea 366/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 101, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. "KIM SERVICE" S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IUL
 • Hotărârea 365/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: APROBAREA LISTELOR NOMINALE ALE BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNILE MAI SI IUNIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IULIE 2004; ANALIZÂND
 • Hotărârea 364/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: PRELUAREA A 150 ACTIUNI DE LA S.C. "FOTBAL CLUB BRASOV " S.A., REPREZENTÂND 15 % DIN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IULIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE
 • Hotărârea 363/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: ACTUALIZAREA COMISIEI PREVAZUTE DE LEGEA PROTECTIEI CIVILE NR. 106/1996, MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 310/2002 SI MODIFICAREA SCHEMEI DE ORGANIZARE A PROTECTIEI CIVILE A MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNIC
 • Hotărârea 362/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: "PROIECTUL GIS AL MUNICIPIULUI BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IULIE 2004; ANALIZÂND PROPUNEREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, CU PRIVIRE LA REALIZAREA "PROIECTULUI GIS AL
 • Hotărârea 361/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "EXTINDERE SI AMENAJARE, GRADINITA NR. 31 - BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IULIE 2004;
 • Hotărârea 360/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REGULARIZARE, CORECTARE PANTA, APARARI MALURI - PÂRÂUL VALEA DRACULUI - BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 359/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IULIE 2004; ANALIZÂND ADRESA NR. 29.632 DIN 6 IULIE 2004, PRIN CARE DOMNUL IORGA NICOLAE MARIAN, RENUNTA LA CA
 • Hotărârea 358/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI IORGA NICOLAE MARIAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IULIE 2004; ANALIZÂND ADRESA NR. 29.632 DIN 6 IULIE 2004, PRIN CARE DOMNUL IORGA
 • Hotărârea 357/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: ÎMPUTERNICIREA S.C. RIAL S.R.L ÎN VEDEREA ELIBERARII ACORDULUI PENTRU EFECTUAREA DE MODERNIZARI, AMENAJARI INTERIOARE, DEMOLARI, ETC. ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IULIE 2004;
 • Hotărârea 356/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVÃ FORMULATÃ DE ASOCIATIA FILANTROPICÃ MEDICAL - CRESTINÃ "CRISTIANA" BRASOV; CONSILIUL LOCAL LA MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ ORDINARA LA DATA DE 26 IULIE 2004; ANALIZÂND RECLAMATIA ADMINISTRATIV
 • Hotărârea 355/2004 - Municipiul Brașov - 26.07.2004

  OBIECT: DESEMNAREA DOMNULUI SORIN GRIGORESCU ÎN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PE O PERIOADA DE O LUNA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IULIE
 • Hotărârea 354/2004 - Municipiul Brașov - 28.06.2004

  OBIECT: STABILIREA COMPONENTEI COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IUNIE 2004;ANALIZÂND OPTIUNILE EXPRIMATE DE CONSILIERI CU PRIVIRE LA COMPONENTA C
 • Hotărârea 353/2004 - Municipiul Brașov - 28.06.2004

  OBIECT: VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IUNIE 2004; ANALIZÂND ADRESA NR. 28.072/2004, PRIN CARE SE COMUNICA FAPTUL CA DOMNUL POPA NICOLAE VLAD, RENUNTA LA
 • Hotărârea 352/2004 - Municipiul Brașov - 28.06.2004

  OBIECT: VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IUNIE 2004; ANALIZÂND ADRESA NR. 28.008/2004, PRIN CARE SE COMUNICA FAPTUL CA DOMNUL ANDRONACHE GABRIEL, RENUNTA L
 • Hotărârea 351/2004 - Municipiul Brașov - 28.06.2004

  OBIECT: VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IUNIE 2004; ANALIZÂND ADRESA NR. 28.007/2004, PRIN CARE SE COMUNICA FAPTUL CA DOMNUL GABOR ADRIAN ALEXANDRU, RENUNTA LA CAL
 • Hotărârea 350/2004 - Municipiul Brașov - 28.06.2004

  OBIECT: COMPLETAREA COMISIEI DE VALIDARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IUNIE 2004; AVÂND ÎN VEDERE ADRESELE NR. 28.007 SI 28.008/2004 PRIN CARE DOMNII GABOR ADRIAN ALEXANRU SI ANDRONACHE GABRIEL, AU RE
 • Hotărârea 349/2004 - Municipiul Brașov - 28.06.2004

  OBIECT: ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IUNIE 2004; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNEREA DOMNULUI CONSILIER HATHAZI LADISLAU
 • Hotărârea 348/2004 - Municipiul Brașov - 23.06.2004

  OBIECT: APROBAREA CONVOCARII SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎN DATA DE 28 IUNIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 IUNIE 2004; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNEREA PRESEDINTELUI DE S
 • Hotărârea 347/2004 - Municipiul Brașov - 23.06.2004

  OBIECT: APROBAREA NUMARULUI, DENUMIRII SI COMPONENTEI COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN PRIMA SEDINTA LA DATA DE 23 IUNIE 2004; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNERILE PRIVIND NUMARUL, D
 • Hotărârea 346/2004 - Municipiul Brașov - 23.06.2004

  OBIECT: ALEGEREA DOMNULUI ANDRONACHE GABRIEL ÎN FUNCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BRASOV ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN PRIMA SEDINTA LA DATA DE 23 IUNIE 2004; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNERILE FACUTE SI REZULTATUL VO
 • Hotărârea 345/2004 - Municipiul Brașov - 23.06.2004

  OBIECT: ALEGEREA DOMNULUI GABOR ALEXANDRU ADRIAN ÎN FUNCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BRASOV ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN PRIMA SEDINTA LA DATA DE 23 IUNIE 2004; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNERILE FACUTE SI REZULTAT
 • Hotărârea 344/2004 - Municipiul Brașov - 23.06.2004

  OBIECT: ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA DE CONSTITUIRE LA DATA DE 23 IUNIE 2004; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNERILE FACUTE SI REZULTATUL VOTULUI P
 • Hotărârea 343/2004 - Municipiul Brașov - 28.06.2004

  OBIECT: REZULTATUL VALIDARII MANDATELOR CONSILIERILOR LOCALI, PRECUM SI FAPTUL DEPUNERII JURAMINTELOR DE CATRE ACESTIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA DE CONSTITUIRE LA DATA DE 23 IUNIE 2004; AVÂND ÎN VEDERE REZULTAT
 • Hotărârea 342/2004 - Municipiul Brașov - 23.06.2004

  OBIECT: PROCESUL-VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE CU PRIVIRE LA LEGALITATEA ALEGERII CONSILIERILOR LOCALI SI PROPUNERILE DE VALIDARE SAU INVALIDARE A MANDATELOR ACESTORA, PRECUM SI VOTURILE EXPRIMATE PENTRU FIECARE CONSILIER; CONSILIUL LOCAL AL MUN
 • Hotărârea 341/2004 - Municipiul Brașov - 23.06.2004

  OBIECT: NUMARUL MEMBRILOR SI COMPONENTA COMISIEI DE VALIDARE A MANDATELOR CONSILIERILOR ALESI ÎN SCRUTINUL DIN 6 IUNIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA DE CONSTITUIRE LA DATA DE 23 IUNIE 2004; AVÂND ÎN
 • Hotărârea 340/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SEDIU DE FIRMA, MAGAZIN PREZENTARE SI DEPOZIT, CALEA BUCURESTI F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPU
 • Hotărârea 339/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SEDIU DE FIRMA, SHOW - ROOM SI DEPOZIT, CALEA BUCURESTI F.N., ZONA REDPLAST, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EX
 • Hotărârea 338/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - CONSTRUIRE GARAJE, STR. DEALUL CETATI NR. 115 - 117, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORT
 • Hotărârea 337/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 8.400.000 LEI DE LA TITLUL 20 "CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII" ART. 30 "ALTE CHELTUIELI", ALIN. 30.07. "ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE" PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI DE FUNCTIONARE DE CARE VA BENEFICIA
 • Hotărârea 336/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR. 303 DIN 15 AUGUST 2002, AVÂND CA OBIECT PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE CU S.C. FERMA STUPINI U.T.B. S.A., ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IULIE 2004, PÂNA LA DATA DE 1 IULIE 2006, NECESAR ADAPOSTUL
 • Hotărârea 335/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA LISTEI BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA APRILIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA COMISIE
 • Hotărârea 334/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 44.380 DIN 26 MAI 2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 44.380 DIN 26 M
 • Hotărârea 333/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 68.738 DIN 26 MAI 2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 68.738 DIN
 • Hotărârea 332/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 44.380 DIN 26 MAI 2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 44.380 D
 • Hotărârea 331/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 24.927 DIN 26 MAI 2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 24.927 DIN 26
 • Hotărârea 330/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 47.012 DIN 26 MAI 2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 47.012 DIN
 • Hotărârea 329/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 85.354 DIN 26 MAI 2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 85.354 DIN 26 M
 • Hotărârea 328/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 78.898 DIN 26 MAI 2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 78.898 DIN 26
 • Hotărârea 327/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2005 PREVAZUTE DE LEGEA NR. 571/2003, PRIVIND CODUL FISCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND RAPORTUL
 • Hotărârea 326/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SERVITUTE ÎN FAVOAREA IMOBILULUI DIN BRASOV, STR. NEAGOE BASARAB F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 6.808/2004
 • Hotărârea 325/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: RECTIFICAREA IDENTIFICARII TERENURILOR MENTIONATE LA ART. 1, ART. 3 SI ART. 4 DIN H.C.L. NR. 60/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 3.861/MART
 • Hotărârea 324/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BRASOV LA ORGANIZAREA MANIFESTARILOR PRILEJUITE DE DESFASURAREA FESTIVALULUI INTERNATIONAL DE MUZICA "CERBUL DE AUR" - EDITIA 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA D
 • Hotărârea 323/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR. 59, NECESAR EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE CATRE S.C. ATRACTIV S.R.L. SACELE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 200
 • Hotărârea 322/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE BOLEA HELGA SI STATUL ROMÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 7.465/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SE
 • Hotărârea 321/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: CONSTRUCTII PROVIZORII PIATA DACIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 8.360/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU, SERV
 • Hotărârea 320/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL MUNCII NR. 22, CATRE ASOCIATIA "FAN CLUB VOLKSWAGEN GROUP"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNERE
 • Hotărârea 319/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: REVOCAREA POZITIEI 512 ÎNSCRISA LA CAPITOLUL "G " DIN ANEXA LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 286/1999, REPUBLICATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 318/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL BRASOV, CU TITLU GRATUIT, A UNOR ACTIVE (DRUMURI) APARTINÂND SUCURSALEI REGIONALE DE CAI FERATE BRASOV A COMPANIEI NATIONALE DE CAI FERATE "C.F.R." S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 317/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: PLATA SUMEI DE 5.000.000 LEI, REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA SEPARARII CONSUMULUI DE GAZ METAN LA LOCUINTA DE SERVICIU, PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BRASOV, SITUATA ÎN STR. FRASINULUI NR. 1, SC. A, AP. 4; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI B
 • Hotărârea 316/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. URANUS NR. 12, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI GROSU VALENTIN SI MARIANA NARCISA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DAT
 • Hotărârea 315/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMPTIUNE PRIVIND CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. PIATA SFATULUI NR. 5, AP. 11; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂ
 • Hotărârea 314/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. HARMANULUI - TOAMNEI NR. 13, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, ÎN SUPRAFATA DE 28,20 M.P., BENEFICIAR SUCURSALA CEC BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT Î
 • Hotărârea 313/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL FDFEE BRASOV PENTRU TERENUL SITUAT ÎN BRASOV, STR. ZIZINULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 3.8
 • Hotărârea 312/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA TARIFELOR PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE "ÎNTRETINERE SI CURATIRE GURI SCURGERE STRADALE"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORT
 • Hotărârea 311/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE AL DIRECTORULUI EXECUTIV AL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 20
 • Hotărârea 310/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMPTIUNE PRIVIND CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CPT. ILIE BIRT NR. 34 (STR. PE TOCILE NR. 19 A); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31
 • Hotărârea 309/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DESTINATIEI TERENURILOR NECESARE DEPOZITARII VEHICULELOR FARA STAPÂN SAU ABANDONATE PE TERENURI APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL STATULUI, ORI AL UNITATILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 308/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 481/2002, AVÂND CA OBIECT APROBAREA LISTEI SPATIILOR COMERCIALE SAU DE PRESTARI SERVICII, PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI CARE SE AFLA ÎN ADMINISTRAREA S.C. RIAL S.R.L. SI A SERVICIULUI PU
 • Hotărârea 307/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA PLATII CHELTUIELILOR DE ÎNTRETINERE AFERENTE APARTAMENTULUI NR. 12, SITUAT ÎN B-DUL GARII NR. 17, BLOCUL 4 A, DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI
 • Hotărârea 306/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: PLATA SUMEI DE 25.049.216 LEI CATRE S.C. RIAL S.R.L. BRASOV, REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA LUCRARILOR EXECUTATE LA BLOCUL DE LOCUINTE SOCIALE DIN BRASOV, STR. LÂNII NR. 42; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA OR
 • Hotărârea 305/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE FRANDES ADRIAN, FRANDES LAURA, FELDIORIAN VASILE SI STATUL ROMÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE
 • Hotărârea 304/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: REVOCAREA POZITIEI NR. 1.729, PAGINA 64, DIN CAPITOLUL "G" AL ANEXEI LA H.C.L. NR. 286/1999 - REPUBLICATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 7.47
 • Hotărârea 303/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SERVITUTE ÎN FAVOAREA IMOBILULUI DIN BRASOV, STR. MIHAI EMINESCU NR. 16; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 5.729/2004 PRIV
 • Hotărârea 302/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. LÂNII NR. 46 ÎN VEDEREA REALIZARII A DOUA ACCESE DIN EXTERIOR, BENEFICIARI MUNTEANU NICOLAE SI MUNTEANU MARINELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA D
 • Hotărârea 301/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. SITARULUI NR. 13 ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI COSMAN CONSTANTIN SI COSMAN ELENA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 M
 • Hotărârea 300/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CARPATI NR. 7, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR CABINET STOMATOLOGIC DR. COJOCARU ALEXEI ION; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DAT
 • Hotărârea 299/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. I. L. CARAGIALE NR. 2, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR BIROU NOTAR PUBLIC - MARINA IOANA-VASILICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA
 • Hotărârea 298/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ZIZIN NR. 80, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI PETRAREANU AUREL SI PETRAREANU EUGENIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 297/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. URANUS NR. 8 ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI DAVID BOGDAN SI DAVID LAURA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 200
 • Hotărârea 296/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: VÂNZAREA GARAJELOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA STATULUI SI ADMINISTRATE DE S.C. RIAL S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA UNUI GRUP DE CONSILIER
 • Hotărârea 295/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - PENSIUNE TURISTICA S+P+2E+M, STR. STEJERISULUI NR. 12 A, , BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE
 • Hotărârea 294/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - ZONA ZIZIN - TIMISUL SEC, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ÎNREG
 • Hotărârea 293/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL, STR. AL. VLAHUTA NR. 59, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RA
 • Hotărârea 292/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBARE"P.U.D. - 2 CABANE DE VÂNATOARE, ZONA HOTEL PIATRA MARE, POIANA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIAL
 • Hotărârea 291/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 3 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 170/2004, PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI CENTRUL PILOT - ASISTENTI SOCIALI ZONALI PRIN PROGRAMUL DE FINANTARE PHARE 2001, COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - SCHEMA DE INVESTITII ÎN SE
 • Hotărârea 290/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A SPATIULUI SITUAT PE STR. COLONEL BUZOIANU NR. 3, ÎN CARE FUNCTIONEAZA LICEUL DE ARTA BRASOV, PENTRU PERIOADA 16 IUNIE 2004 - 31 DECEMBRIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT Î
 • Hotărârea 289/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA SUPLIMENTARII ALOCATIEI BUGETARE CU SUMA DE 950.000 MII LEI, LA CAP. 57.02. OBIECTIVUL DE INVESTITII COFINANTAT RICOP: "MODERNIZARE CAMIN ELEVI LICEUL ANDREI MURESANU, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT
 • Hotărârea 288/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "SISTEM DE ÎNCALZIRE SCOALA GENERALA NR. 30, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31
 • Hotărârea 287/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV CA MEMBRU FONDATOR AL ASOCIATIEI "BRASOV XXI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITA
 • Hotărârea 286/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA NUMARULUI SI CUANTUMULUI PREMIILOR CE SE VOR ACORDA ÎN CADRUL SECTIUNII CONCURS NATIONAL DE INTERPRETARE AL FESTIVALULUI NATIONAL AL LIEDULUI ROMÂNESC, ORGANIZAT LA BRASOV ÎN PERIOADA 13 - 16 MAI 2004, DIN FONDURILE ALOCATE DIN BUGET
 • Hotărârea 285/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: MODIFICARI SI COMPLETARI LA ZONIFICAREA MUNICIPIULUI BRASOV, APROBATA PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 410 DIN 20 DECEMBRIE 1999 SI HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL 333 DIN 27 DECEMBRIE 2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN
 • Hotărârea 284/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: COFINANTAREA CU SUMA DE 31.000.000 LEI DE LA BUGETUL LOCAL A PROIECTULUI "ZIUA TINERETULUI BRASOVEAN", ORGANIZAT LA BRASOV DE CATRE LIGA FEMEILOR, 13 IUNIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDI
 • Hotărârea 283/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA 31 DECEMBRIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EX
 • Hotărârea 282/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 96.000.000 LEI PENTRU ACORDAREA UNOR DARURI COPIILOR MINORI AI ANGAJATILOR CU OCAZIA ZILEI DE 1 IUNIE ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; AN
 • Hotărârea 281/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL PRECUM SI A CELORLALTE BUGETE CARE ALCATUIESC BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPU
 • Hotărârea 280/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - LOCUINTA S+P+E+M SI GARAJ, STR. MIHAI EMINESCU NR. 16, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI
 • Hotărârea 279/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SPALATORIE AUTO, CALEA FAGARASULUI NR. 35, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL
 • Hotărârea 278/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - LOCUINTA, STR. NICOVALEI NR. 2 S, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITAT
 • Hotărârea 277/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SEDIU DE FIRMA, HALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITE, SOSEAUA CRISTIANULUI F.N. , BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 276/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA CU SALA DE LECTURA, BIROURI SI CAMERE DE OASPETI, STR. PICTOR ANDREESCU NR. 2 , BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 275/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SEDIU DE FIRMA, HALE DE PRODUCTIE INDUSTRIE USOARA SI TEXTILA, STR. HARMANULUI F.N. , BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANA
 • Hotărârea 274/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - HALA INDUSTRIALA, SEDIU DE FIRMA SI DEPOZITE PENTRU GOSPODARIE COMUNALA, STR. NARCISELOR F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI
 • Hotărârea 273/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI " P.U.D. - SEDIU ADMINISTRATIV S + P + E + M, ATELIER PREGATIRE ARTISTI LIBER PROFESIONISTI, CALEA BUCURESTI F.N. , BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MA
 • Hotărârea 272/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "ACTUALIZARE P.U.D. - DEPOZIT MATERII PRIME SI PRODUSE FINITE, B-DUL GRIVITEI NR. 1 X, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNE
 • Hotărârea 271/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - ANSAMBLU DE LOCUINTE PRIVATE SI PENSIUNE, CALEA FELDIOAREI F.N., CARTIER STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND
 • Hotărârea 270/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SEDIU FIRMA, DEPOZIT SI BIROURI, SOSEAUA FELDIOAREI NR. 103, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI R
 • Hotărârea 269/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - COMPLEX COMERCIAL "MACRO", CALEA BUCURESTI NR. 229, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI R
 • Hotărârea 268/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - LOCUINTA CU 3 APARTAMENTE P + M SI GARAJ CU TREI LOCURI, STR. SURLASULUI, CARTIER STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂ
 • Hotărârea 267/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA A SUMEI DE 51.962.625 LEI, ÎN VEDEREA DEPLASARII ANSAMBLULUI CORAL "TRANSILVANIA" AL LICEULUI DE ARTA BRASOV LA CONCURSUL INTERNATIONAL CORAL DE LA RZESZ
 • Hotărârea 266/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: PROIECTUL DE PARTENERIAT PENTRU OFERIREA DE SERVICII INTEGRATE DE ÎNGRIJIRI PALEATIVE BOLNAVILOR INCURABILI ÎN STADII AVANSATE SI TERMINALE SI COFINANTAREA SUMEI DE 967.400 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI B
 • Hotărârea 265/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 54 DIN 22 FEBRUARIE 1999, PRIVIND ÎNTOCMIREA CONTRACTELOR CADRU DE RETRANSMITERE A ENERGIEI ELECTRICE LA JOASA TENSIUNE PENTRU CASETE,PANOURI LUMINOASE APARTINÂND AGENTILOR ECONOMICI, RACORDATE LA IL
 • Hotărârea 264/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APLICAREA PROCEDURII DE NEGOCIERE CU O SINGURA SURSA ÎN CONFORMITATE CU ART. 12, LIT. H DIN O.U.G. NR. 60/2001, PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI PRIVIND LUCRARILE DE CONSOLIDARE A ZIDULUI DE SPRIJIN DE PE STR. MIHAI EMINESCU NR. 34 - 36; CONS
 • Hotărârea 263/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: EDITAREA LUCRARII "CERBUL CERBILOR DE AUR"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE
 • Hotărârea 262/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE AL SISTEMULUI DE PARCARE APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 67/1999, REPUBLICAT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 316/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BR
 • Hotărârea 261/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: ÎNAINTAREA CATRE PARCHETUL NATIONAL ANTICORUPTIE BRASOV A PLÂNGERII PENALE ÎMPOTRIVA NUMITULUI ROGER LAPIS, FOST ADMINISTRATOR AL S.C. CALDOROM S.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA
 • Hotărârea 260/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. TRANSPORT BRASOV PE ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI EXPUNERE
 • Hotărârea 259/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: ASIGURAREA TRANSPORTULUI PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ALEGERILOR LOCALE DIN IUNIE 2004. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA ÎN DATA DE 31 MAI 2004; VAZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI REFERATUL DE SP
 • Hotărârea 258/2004 - Municipiul Brașov - 31.05.2004

  OBIECT: APROBAREA ALOCARII SUMEI DE 47.100.000 LEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUZLUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 31 MAI 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECI
 • Hotărârea 257/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA ASUPRA UNOR TERENURI APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC, ÎN VEDEREA ORGANIZARII DE MANIFESTARI CULTURAL - ARTISTICE DE CATRE ORGANIZATIA JUDETEANA A PARTIDULUI SOC
 • Hotărârea 256/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - COMPLEX COMERCIAL SI SEDIU DE FIRMA, CALEA BUCURESTI F.N., BRASOV" SI APROBARE PLAN MODIFICATOR PENTRU "P.U.Z. - CALEA BUCURESTI - ACTUALIZARE CIRCULATIE"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT Î
 • Hotărârea 255/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: PRELUAREA CONDUCTEI DE INTERCONEXIUNE DN 500 MM DINTRE S.C. CAF .S.A SI CAF-100 GCAL/H METROM ÎN PATRIMONIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV SI DAREA ÎN ADMINISTRARE A ACESTEIA LA S.C. CET BRASOV S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASO
 • Hotărârea 254/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE TROTUARE, ALEI PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN CARTIERUL FLORILOR - KRAITER - MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 253/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE TROTUARE, ALEI PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN CARTIERUL POIANA BRASOV - MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASO
 • Hotărârea 252/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE TROTUARE, ALEI PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN CARTIERUL CENTRUL VECHI - MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BR
 • Hotărârea 251/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE TROTUARE, ALEI PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN CARTIERUL BARTOLOMEU NORD - MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 250/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE TROTUARE, ALEI PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN CARTIERUL CENTRUL NOU - MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAS
 • Hotărârea 249/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE TROTUARE, ALEI PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN CARTIERUL STUPINI - MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 248/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE TROTUARE, ALEI PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN CARTIERUL TRIAJ - HARMAN - MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAS
 • Hotărârea 247/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE TROTUARE, ALEI PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN CARTIERUL TRACTORUL - MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 246/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE TROTUARE, ALEI PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN CARTIERUL VALEA CETATII - MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAS
 • Hotărârea 245/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE TROTUARE, ALEI PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN CARTIERUL PLATFORMA INDUSTRIALA EST - ZIZIN - MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL
 • Hotărârea 244/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE TROTUARE, ALEI PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN CARTIERUL PRUND - SCHEI - MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRA
 • Hotărârea 243/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE TROTUARE, ALEI PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN CARTIERUL ASTRA - MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTR
 • Hotărârea 242/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE TROTUARE, ALEI PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN CARTIERUL NOUA - DÂRSTE - MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRA
 • Hotărârea 241/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE TROTUARE, ALEI PIETONALE SI AMENAJAREA DE NOI LOCURI DE PARCARE ÎN CARTIERUL BARTOLOMEU - MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 240/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: COMPLETAREA SI MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 520/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 6.433/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIU
 • Hotărârea 239/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV,SOSEAUA CRISTIANULUI NR. 2, AFERENT CONSTRUCTIILOR ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 28174, CU NR. TOP. 12207, ÎN SUPRAFATA DE 4.392,00 M.P., DETINUTE DE S.C. AUTOCOM TRANS SERVICE S.R.L. GHIMBAV; CO
 • Hotărârea 238/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BRASOV LA DESFASURAREA MANIFESTARILOR CULTURALE ADIACENTE CAMPIONATULUI MONDIAL DE POPICE PENTRU SENIORI, CONSTÂND ÎN ACORDAREA FOLOSINTEI GRATUITE PENTRU TERENURILE AFECTATE DE ACESTE ACTIVITATI; CONSI
 • Hotărârea 237/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 9, PENTRU ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. BIOSSAN S.R.L; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUN
 • Hotărârea 236/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI AFERENT GARAJULUI SITUAT ÎN BRASOV. STR. HORIA NR. 40, CATRE MEDVEDOVICI DIMITRIE AURELIAN SI PASCAR IULIANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALI
 • Hotărârea 235/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 62/2004, DE CATRE OVESEA GHEORGHE SI GEORGETA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 234/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: PRELUNGIREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA PE TERMEN DE 15 ANI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN BRASOV,B-DUL EROILOR NR. 1 CARE A FACUT OBIECTUL H.C.L. NR. 13/1994; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE
 • Hotărârea 233/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 481/2002, AVÂND CA OBIECT APROBAREA LISTEI SPATIILOR COMERCIALE SAU DE PRESTARI SERVICII, PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI CARE SE AFLA ÎN ADMINISTRAREA S.C. RIAL S.R.L. SI A SERVICIULUI PUBLIC PATRIM
 • Hotărârea 232/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPATIULUI COMERCIAL, SITUAT ÎN BRASOV, STR. MICHAEL WEISS NR. 8, CATRE S.C. DIMM TRAVEL S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 231/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV. STR. MIHAI VITEAZU NR. 1, CATRE S.C. NAPARIS COM S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 6.1.37/2003
 • Hotărârea 230/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 50/2004, DE CATRE SIMON ALEXANDRU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE N
 • Hotărârea 229/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE BURLACU CONSTANTA, BURLACU GHEORGHE, BURLACU MIHAELA, BURLACU IONUT LUCIAN SI STATUL ROMÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNERE
 • Hotărârea 228/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: CONSTRUCTIILE PROVIZORII DIN PIATA DACIA AFECTATE DE LUCRARILE DE MODERNIZARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 6.346 DIN 19 APRILIE 2004 SI RAPORTUL
 • Hotărârea 227/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: DEMARAREA PROCEDURILOR LEGALE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT CE ARE CA OBIECT LACUL DIN CARTIERUL NOUA CU TERENUL AFERENT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂN
 • Hotărârea 226/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: DEMARAREA PROCEDURILOR LEGALE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT CE ARE CA OBIECT LACUL POIANA BRASOV CU TERENUL AFERENT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND
 • Hotărârea 225/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: DEMARAREA PROCEDURILOR LEGALE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PENTRU CONSTRUIRE "MINIBAZA SPORTIVA" ÎN PARCUL TRACTORUL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE
 • Hotărârea 224/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV. STR. GALAXIEI NR. 4, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI GAFTON SORIN CRISTIAN SI LILIANA ELENA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRI
 • Hotărârea 223/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV. STR. 13 DECEMBRIE NR. 24, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI OVESIA OCTAVIAN SI OTILIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 20
 • Hotărârea 222/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV. STR. JUPITER NR. 4, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI CHIMA FILON SI MARICICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANAL
 • Hotărârea 221/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV. STR. JUPITER NR. 4, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI GONTEA RADU SI MIHAELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; AN
 • Hotărârea 220/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: REDUCEREA CU 50 % LA PLATA A DEBITELOR S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 96.530/2004 SI RAPORTUL DE SP
 • Hotărârea 219/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 19.009/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 19.009/2004 AL DIRECTIEI FISCALE BR
 • Hotărârea 218/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 65.566/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 65.566/2004 AL DIRECTIEI FISCALE BR
 • Hotărârea 217/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 64.962/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 64.962/2004 AL DIRECTIEI FISCALE BR
 • Hotărârea 216/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 47.868/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 47.868/2004 AL DIRECTIEI FISCALE BR
 • Hotărârea 215/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 67.915/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 67.915/2004 AL DIRECTIEI FISCALE B
 • Hotărârea 214/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 77.373/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 77.373/2004 AL DIRECTIEI FISCALE B
 • Hotărârea 213/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 71.149/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 71.149/2004 AL DIRECTIEI FISCALE B
 • Hotărârea 212/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 79.122/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 79.122/2004 AL DIRECTIEI FISCALE BRAS
 • Hotărârea 211/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 79.121/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 79.121/2004 AL DIRECTIEI FISCALE BR
 • Hotărârea 210/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 76.605/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 76.605/2004 AL DIRECTIEI FISCALE BRAS
 • Hotărârea 209/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 3.580/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 3.580/2004 AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV
 • Hotărârea 208/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 2 6 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 45.743/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 45.743/2004 AL DIRECTIEI FISCALE BR
 • Hotărârea 207/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 40.479/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 40.479/2004 AL DIRECTIEI FISCALE BRA
 • Hotărârea 206/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL DOMNULUI BARBULESCU FLAVIUS, ANGAJAT AL SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPU
 • Hotărârea 205/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA FISELOR DE EVALUARE A POSTURILOR CONTRACTUALE, ÎNTOCMITE PENTRU POSTURILE EXISTENTE ÎN STATUL DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONATRE A ANIMALELOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26
 • Hotărârea 204/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA LISTEI BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA MARTIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA COMISIEI DE MONITOR
 • Hotărârea 203/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL
 • Hotărârea 202/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA PREDARII BUNURILOR PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BRASOV;PRELUATE CONFORM PROTOCOLULUI ÎNCHEIAT CU SPITALUL DE COPII BRASOV SI GESTIONAREA ACESTORA DE CATRE SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CRESE;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASO
 • Hotărârea 201/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL CU SUMA DE 100 MILIOANE LEI A COSTURILOR PRILEJUITE DE DESFASURAREA MARATONULUI INTERNATIONAL TRANSYILVANIA MARATHON ÎN LUNA MAI 2004 - BRASOV, ORGANIZAT DE CATRE S.C. BANRED S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MU
 • Hotărârea 200/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL CU SUMA DE 30 MILIOANE LEI A DIRECTIEI JUDETENE PENTR TINERET SI SPORT BRASOV PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR PRILEJUITE DE DESFASURAREA ACTIVITATILOR CAMPANIEI DE INFORMARE SI PROMOVARE A ANULUI EUROPEAN AL EDUCA
 • Hotărârea 199/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL CU SUMA DE 120 MILIOANE LEI A COSTURILOR PRILEJUITE DE DESFASURAREA ACTIVITATILOR SPORTIVE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL ÎN ANUL 2004 SI ORGANIZAREA CUPELOR C.S.M. LA ATLETISM SI NATATIE; CONSILIUL LOCAL AL
 • Hotărârea 198/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL CU SUMA DE 100 MILIOANE LEI A COSTURILOR PRILEJUITE DE DESFASURAREA ACTIVITATILOR SPORTIVE ALE CLUBULUI SPORTIV DINAMO ÎN ANUL 2004 SI ORGANIZAREA CUPEI DINAMO - 55 DE ANI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRA
 • Hotărârea 197/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: CONFINANTARE DE LA BUGETUL LOCAL CU SUMA DE 120 MILIOANE DE LEI A COSTURILOR PRILEJUITE DE DESFASURAREA ACTIVITATILOR SPORTIVE DE PERFORMANTA ALE CLUBULUI SPORTIV SCOLAR DINAMO ÎN ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT
 • Hotărârea 196/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL CU SUMA DE 125 MILIOANE DE LEI A COSTURILOR PRILEJUITE DE DESFASURAREA ACTIVITATILOR SPORTIVE DE PERFORMANTA ALE CLUBULUI SPORTIV SCOLAR BRASOVIA ÎN ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT
 • Hotărârea 195/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL CU SUMA DE 120 DE MILIOANE DE LEI A COSTURILOR PRILEJUITE DE SUSTINEREA CALENDARULUI COMPETITIONAL AL CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITATEA BRASOV ÎN ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN S
 • Hotărârea 194/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL CU SUMA DE 70 DE MILIOANE DE LEI A COSTURILOR PRILEJUITE DE ORGANIZAREA LA BRASOV A CAMPIONATULUI NATIONAL DE CULTURISM JUNIORI SI MASTERS, ORGANIZAT DE CATRE CLUBUL SPORTIV GYM SFINTES BODY BUILDING BRASOV, ÎN LU
 • Hotărârea 193/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: CONFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL CU SUMA DE 100 MILIOANE LEI A PARTICIPARII SPORTIVILOR CLUBULUI SPORTIV RULMENTUL BRASOV LA COMPETITIILE NATIONALE: HANDBAL FEMININ - GRUPA VALORICA A, ECHIPA DE POPICE SI SECTIA DE BOX; CONSILIUL LOCAL AL M
 • Hotărârea 192/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL CU SUMA DE 20 MILIOANE DE LEI A PARTICIPÃRII SPORTIVILOR CLUBULUI DE CICLISM "CIBO BILAL" LA COMPETITIILE FEDERATIEI ROMÂNE DE CICLISM SI DERULAREA ACTIVITÃTI SPORTIVE ÎN ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPI
 • Hotărârea 191/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: CONSTITUIREA COMITETULUI CONSULTATIV SPORTIV - CCS SI ADOPTAREA REGULAMENTULUI CADRU DE FUNCTIONARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIUL
 • Hotărârea 190/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 169 DIN 29 MARTIE 2004 - PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST BRASOV" PRIN PROGRAMUL DE FINANTARE PHARE 2001, COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - SCHEMA DE INVESTITII
 • Hotărârea 189/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: SUPLIMENTAREA CU SUMA DE 1.500.000 MII LEI, NECESARA DESFASURARII ALEGERILOR LOCALE DIN 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 188/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 37/2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE A SERVICIULUI CADASTRU, REGISTRU AGRICOL SI FOND FU
 • Hotărârea 187/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA A SUMEI DE533.169.585 LEI, ÎN VEDEREA DEPLASARII ELEVILOR DE LA COLEGIUL NATIONAL "DR. IOAN MESOTA" ,COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "GRIGORE MOISIL" SI COLE
 • Hotărârea 186/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA A SUMEI DE100.945.350 LEI, ÎN VEDEREA DEPLASARII ECHIPEI DE HANDBAL A SCOLII GENERALE NR. 10, BRASOV LA TURNEUL DE LA GAETA - ITALIA, ÎN PERIOADA 24 IUNIE 200
 • Hotărârea 185/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - AGENTIE DE TURISM P+E+M, PENSIUNE P+2E+M, SPATIU COMERCIAL SI RESTAURANT, STR. POIANA SOARELUI F.N., POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXP
 • Hotărârea 184/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 40.000 MII LEI DIN BUGETUL LOCAL ÎN VEDEREA DERULARII UNOR ACTIVITATI PE LINIE DE EDUCATIE SI INFORMARE RUTIERA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNE
 • Hotărârea 183/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: PARTICIPAREA ÎN PROGRAMUL "SPRIJIN PENTRU ACTIUNI ORGANIZATE ÎNTRE ORASELE ÎNFRATITE, STIMULAREA ACTIVA A CETATENIEI EUROPENE" AL COMISIEI EUROPENE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004;
 • Hotărârea 182/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: COFINANTAREA PROGRAMULUI DE REABILITARE A CORPULUI B AL LICEULUI "ANDREI MURESANU" , BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV E
 • Hotărârea 181/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA MODIFICARII HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 5 DIN 26 IANUARIE 2004, PRIN SUPLIMENTAREA CU 3 (TREI) POSTURI A PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN CADRUL ÎNVATAMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DE STAT DIN CADRUL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LO
 • Hotărârea 180/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: TRANSFORMAREA ÎN STATUL DE FUNCTII AL TEATRULUI PENTRU COPII "ARLECHINO" DIN BRASOV A UNUI POST DE REFERENT, ÎN INSPECTOR DE SPECIALITATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALI
 • Hotărârea 179/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "OCOLITOAREA MUNICIPIULUI BRASOV" - ACTUALIZARE SI MODIFICARE ETAPA II, TRONSON II - STUDIU DE FEZABILITATE - NOIEMBRIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIP
 • Hotărârea 178/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - 2 PENSIUNI TURISTICE, PISCINA ACOPERITA, MICROSTATIE DE SALVARE SI CABINET VETERINAR, ZONA STÂNA TURISTICA, POIANA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZ
 • Hotărârea 177/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - CLUB MULTIFUNCTIONAL AUTO, B-DUL MUNCII F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL
 • Hotărârea 176/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - REALIZARE PARCARE, STR. GRIVITEI NR. 65, ZONA CINEMATOGRAFULUI MODERN, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAP
 • Hotărârea 175/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - LOCUINTA S+ P+E+M, STR. BISERICII ROMÂNE NR. 112 A, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITAT
 • Hotărârea 174/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL SI CONSTRUIRE BIROURI SI LOCUINTE DE SERVICIU, B-DUL AL. VLAHUTA - STR. BRÂNDUSELOR, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE
 • Hotărârea 173/2004 - Municipiul Brașov - 26.04.2004

  OBIECT: DESEMNAREA DOMNULUI CONSILIER LUCIAN IONESCU ÎN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA PÂNA LA ÎNCHEIEREA MANDATULUI ACESTUI CONSILIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 APRILIE 2004; ANALIZÂND PROPUNEREA
 • Hotărârea 172/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APLICAREA PREVEDERILOR ART. 8, ALIN. 2 DIN LEGEA NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPU
 • Hotărârea 171/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE PRIVIND IMOBILUL ÎN CARE ÎSI DESFASOARA ACTIVITATEA CENTRUL DE ZI "CASA SOARELUI" - DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004;
 • Hotărârea 170/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "CENTRUL PILOT-ASISTENTI SOCIALI ZONALI" PRIN PROGRAMUL DE FINANTARE PHARE 2001, COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - SCHEMA DE INVESTITII ÎN SERVICII SOCIALE; CONSI
 • Hotărârea 169/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST"" PRIN PROGRAMUL DE FINANTARE PHARE 2001, COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - SCHEMA DE INVESTITII ÎN SERVICII SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINT
 • Hotărârea 168/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "CASA MAMEI" PRIN PROGRAMUL DE FINANTARE PHARE 2001,COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - SCHEMA DE INVESTITII ÎN SERVICII SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; A
 • Hotărârea 167/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA A I.M.V. PASTEUR BUCURESTI, SUCURSALA BRASOV, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 11510 LA C + 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MO
 • Hotărârea 166/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFLAT SUB CONSTRUCTIILE DIN EVAZARILE BLOCULUI D 5 BRASOV, STR. EFTIMIE MURGU NR. 1, DETINUTE DE ATCOM BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE M
 • Hotărârea 165/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPATIULUI DETINUT DE ATCOM BRASOV, B-DUL VICTORIEI NR. 10; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 1.539/2003 SI RAPORTUL DE S
 • Hotărârea 164/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE GLEVESANU VIOREL SI STATUL ROMÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 10.870/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL S
 • Hotărârea 163/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. JEPILOR, ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 26773 DE LA A + 283 LA A + 326, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE GARAJE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE
 • Hotărârea 162/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: PLATA SUMEI DE 3.330.000 LEI CATRE DOMNUL DIMA AUREL, REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA MONTARII APOMETRELOR LA LOCUINTA DE NECESITATE ATRIBUITA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND E
 • Hotărârea 161/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: PLATA SUMEI DE 10.400.000 LEI CATRE DOAMNA LEONTE CORINA, REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA SEPARARII CONSUMULUI DE GAZ METAN, SEPARARE CONSUM DE APA SI REPARARE ACOPERIS, LA LOCUINTA SOCIALA ATRIBUITA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTR
 • Hotărârea 160/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: TERENUL DIN PIATA TRAIAN, ÎNCHIRIAT CATRE S.C. REVOLUT S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 4.157/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI
 • Hotărârea 159/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: CONSTRUCTIILE PROVIZORII DIN PIATA DACIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 4.402/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI ADMINISTRARE PIETE SI P
 • Hotărârea 158/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT : REGLEMENTAREA SITUATIEI GARSONIERELOR DIN STR. AL. CEL BUN NR. 27; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 11.994/03/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVIC
 • Hotărârea 157/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 22 DIN 26 IANUARIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 3.145 DIN 15 MARTIE 2004 SI RAPORTUL DE SPEC
 • Hotărârea 156/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU TERENURILE CU DESTINATIA DE GRADINA SAU AGREMENT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 4.610/2004 SI RAPORTUL D
 • Hotărârea 155/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE GRUP SANITAR PIATA ASTRA", CONFORM STUDIULUI DE FEZABILITATE NR. 318/2002 ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA
 • Hotărârea 154/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: SOLICITAREA FORMULATA DE S.C. AURORA S.A. REFERITOARE LA PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 95 DIN 14 DECEMBRIE 1998, ÎNCHEIAT PENTRU AMPLASAREA DE ANSAMBLURI PANOU PUBLICITAR - CEAS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRA
 • Hotărârea 153/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 502/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 881 DIN 9 MARTIE 2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICI
 • Hotărârea 152/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA FISELOR DE EVALUARE A POSTURILOR CONTRACTUALE DIN STATUL DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL
 • Hotărârea 151/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA AL S.C. TRACTORUL U.T.B. S.A. BRASOV, PENTRU TERENUL AFERENT PARCULUI TRACTORUL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 150/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE NEGOCIERE A PRETULUI DE VÂNZARE, ÎNCHIRIERE SAU CONCESIONARE A TERENURILOR CE FAC OBIECTUL LEGII NR. 137/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND
 • Hotărârea 149/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU LOCUINTELE DE NECESITATE SITUATE ÎN BRASOV, STR. LÂNII NR. 42, SI STR. JUPITER NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNERE
 • Hotărârea 148/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 3 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 176/2002 SI COMPLETAREA ANEXEI 1 LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 456/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNE
 • Hotărârea 147/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE VOINA IRINA, VOINA GHEORGHE, TELICSAK DELIA HELENE SI STATUL ROMÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 264/20
 • Hotărârea 146/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE FOLOSINTA A ÎNTREPRINDERII "STEAGUL ROSU" BRASOV, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 31224 LA C + 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 4.307/200
 • Hotărârea 145/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVA A ÎNTREPRINDERII DE AUTOCAMIOANE BRASOV, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 31215 LA C + 1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE
 • Hotărârea 144/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 90/2002, REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 419/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT
 • Hotărârea 143/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. HARMANULUI NR. 70 C, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR SANDRU ROXANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EX
 • Hotărârea 142/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL SATURN NR. 3, , ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR PITIGOI IONEL VIOREL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004;
 • Hotărârea 141/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 88, ÎN VEDEREA REALIZARII A DOUA ACCESE DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. "FIN PROIECT" S.R.L. ORADEA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MA
 • Hotărârea 140/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR SI PENALITATILOR AFERENTE IMPOZITULUI PE MESERII SI PROFESII DATORATE DE DOAMNA SUCIU STEFANIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA D
 • Hotărârea 139/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR SI PENALITATILOR AFERENTE IMPOZITULUI PENTRU ACTIVITATI INDEPENDENTE DATORATE DE DOAMNA MILITARU GHERGHINA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND
 • Hotărârea 138/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR SI PENALITATILOR AFERENTE IMPOZITULUI PE VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE DATORATE DE DOMNUL VARLAN C.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂN
 • Hotărârea 137/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR SI PENALITATILOR AFERENTE IMPOZITULUI PE MESERII SI PROFESII DATORATE DE DOMNUL IANCU ION; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MO
 • Hotărârea 136/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE PERSOANELOR FIZICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 32.640/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 32.640/2004 AL DIR
 • Hotărârea 135/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: STABILIREA ORARULUI DE FUNCTIONARE PENTRU ACTIVITATILE COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII AL CAROR PROGRAM DE LUCRU DEPASESTE ORELE 22.00;PRECUM SI A ACTIVITATILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII DESFASURATE ÎN STRUCTURI OBTINUTE PRIN SCHIMB
 • Hotărârea 134/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: RESPINGEREA SCUTIRII LA PLATA A DEBITELOR S.C. M.U.M. U.T.B. S.A. BRASOV, CALCULATE CONFORM CERTIFICATELOR FISCALE 23.976/2004 SI 49.056/2002, ANEXATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE
 • Hotărârea 133/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: RESPINGEREA SCUTIRII LA PLATA A DEBITELOR S.C. FRIMUT U.T.B. S.A. BRASOV, CALCULATE CONFORM CERTIFICATELOR FISCALE 54.040/2003 SI 53.632/2002, ANEXATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004
 • Hotărârea 132/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: RESPINGEREA SCUTIRII LA PLATA A DEBITELOR S.C. SCUDIVER U.T.B. S.A. BRASOV, CALCULATE CONFOR CERTIFICATELOR FISCALE 23.976/2004 SI 49.056/2002, ANEXATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004;
 • Hotărârea 131/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: RESPINGEREA SCUTIRII LA PLATA A DEBITELOR S.C. REUTCOM U.T.B. S.A. BRASOV, CALCULATE CONFORM CERTIFICATELOR FISCALE 72.675/2003 SI 48.822/2002, ANEXATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 200
 • Hotărârea 130/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: RESPINGEREA SCUTIRII LA PLATA A DEBITELOR S.C. PROREM U.T.B. S.A. BRASOV, CALCULATE CONFORMCERTIFICATELOR FISCALE 72.674/2003 SI 48.762/2002, ANEXATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 200
 • Hotărârea 129/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: RESPINGEREA SCUTIRII LA PLATA A DEBITELOR S.C. A W E HD S.A. BRASOV, CALCULATE CONFORM CERTIFICATELOR FISCALE 49.055/2004 SI 23.976/2002, ANEXATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZ
 • Hotărârea 128/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: RESPINGEREA ACORDARII DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 78.405 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 78.405 AL DIRECTIEI FISCALE BRA
 • Hotărârea 127/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: RESPINGEREA ACORDARII DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 72.776 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 72.776 AL DIRECTIEI FISCALE BRA
 • Hotărârea 126/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: RESPINGEREA ACORDARII DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 38.617 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 38.617 AL DIRECTIEI FISCALE BRA
 • Hotărârea 125/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: RESPINGEREA ACORDARII DE FACILITATI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 73.702 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 73.702 AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV
 • Hotărârea 124/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE DIN SUBORDINEACONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND REFERATELE NR. 31.967
 • Hotărârea 123/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: SCHIMBAREA DENUMIRII STADIONULUI TINERETULUI SITUAT PE STR. STADIONULUI NR. 1,ÎN STADIONUL "SILVIU PLOIESTEANU"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE A UNUI GRU
 • Hotărârea 122/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: MODIFICAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 146/2002;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃLA DATA DE 29 MARTIE 2004 ;AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE LEGII NR. 673/2002;PRIN CARE S-A APROBAT O.G. NR. 35/2002;PRIVIN
 • Hotărârea 121/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND, LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV EXPUNEREA DE MOTIVE SI R
 • Hotărârea 120/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: COFINANTAREA PROIECTULUI "PENTRU SUFLET" CU SUMA DE 246.000.000 LEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTU
 • Hotărârea 119/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: RESPINGEREA CONFERIRII TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV DOMNULUI CRISTIAN MIHAILESCU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPI
 • Hotărârea 118/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: RESPINGEREA CONFERIRII TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV DOMNULUI OVIDIU DAN CHIRILA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIU
 • Hotărârea 117/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: RESPINGEREA CONFERIRII TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV DOMNULUI LIVIU STECIUC; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 116/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN PROIECTUL DEZVOLTAREA INDICATORILOR PENTRU ZONELE DE LINISTE, PENTRU REDUCEREA TRAFICULUI, A ZGOMOTULUI SI A POLUARII DATORATE ACESTUIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA
 • Hotărârea 115/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV DOMNULUI UHRICH PETRIC ERNEST; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV
 • Hotărârea 114/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: RESPINGEREA PROPUNERII DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC CU OCAZIA SARBATORII JUNILOR BRASOVULUI SI A ZILELOR BRASOVULUI, EDITIA A III-A INTERNATIONALA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004
 • Hotărârea 113/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: TRANSFERUL SUPRAFETEI DE 31 HA FÂNEATA AFLATA ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV DIN ADMINISTRAREA SERVICIULUI CADASTRU, FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 112/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU PARTENERIATELE DE TIP PUBLIC-CIVIC ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI ASOCIATIILE DE PROPRIETARI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 29 MARTIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI
 • Hotărârea 111/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 1.377.553.587 LEI PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004, ANALIZÂND INITIATIVA LEGISLATIVA
 • Hotărârea 110/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT : PLANUL DE MASURI PENTRU INTENSIFICAREA ACTIVITATILOR DE ORDINE PUBLICA SI CRESTEREA SIGURANTEI CIVICE ÎN ZONA UNITATILOR DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT BRASOVEAN, ÎN PERIOADA 01.09-31.12.2004, PRIN PAZA ASIGURATA DE GARDIENI PUBLICI;
 • Hotărârea 109/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV DOMNULUI GRAHAM PEROLLS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004, ANALIZÂND, LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNER
 • Hotărârea 108/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE INSTALATII DE ÎNCALZIRE, APA CALDA, APA RECE SI GAZE NATURALE - LICEUL CU PROFIL SPORTIV BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, Î
 • Hotărârea 107/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 1.000.000 MII LEI PENTRU REALIZAREA "MONUMENTULUI EROILOR REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989" DIN BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004, ANALIZÂND, LA INITIATIVA PRIMARULU
 • Hotărârea 106/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 5 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 25/1992, REPUBLICATA CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 35/1997, CONFORM HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 449/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN
 • Hotărârea 105/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: SOLICITAREA ALOCARII SUMEI DE 45.000.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL, ÎN VEDEREA PREGATIRII SI DESFASURARII CONCURSULUI NATIONAL DE MATEMATICA "LAURENTIU DUICAN", EDITIA A XII-A; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA
 • Hotărârea 104/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM ÎNCALZIRE CENTRALA SCOALA GENERALA NR. 31, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 29 MARTI
 • Hotărârea 103/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM ÎNCALZIRE CENTRALA GRADINITA NR. 66, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 29 MARTIE 2004
 • Hotărârea 102/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - CLADIRE D+P+M CU SPATII DE RECREERE, ÎN CURTEA SECTIEI DE PSIHIATRIE A SPITALULUI DE NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE, STR. MIHAI EMINESCU NR. 18, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA L
 • Hotărârea 101/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI ROMPETROL, STR. ROZELOR, F. NR., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL D
 • Hotărârea 100/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SEDIUL SUCURSALEI S.C. DISTRIGAZ - SUD S.A., STR. BISERICII ROMÂNE NR. 107 A, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI
 • Hotărârea 99/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI ROMPETROL, CALEA FAGARASULUI NR. 2, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPO
 • Hotărârea 98/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - 3 LOCUINTE UNIFAMILIALE, STR. OITELOR, F. NR., CARTIER STUPINI, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE
 • Hotărârea 97/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - LOCUINTA P+E+M, STR. PASUNII, F.NR., CARTIER STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITA
 • Hotărârea 96/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - LOCUINTA S+P+M, STR. FAGURULUI NR. 63C, CARTIER STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALIT
 • Hotărârea 95/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - LOCUINTA S+P+M SI GARAJ, STR. OITELOR NR. 5A, CARTIER STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SP
 • Hotărârea 94/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SEDIU FIRMA, ATELIER REPARATII MECANICE SI MAGAZIE, STR. MERILOR, F.NR., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 29 MARTIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE S
 • Hotărârea 93/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - 2 LOCUINTE, STR. DUPA INISTE, F.NR., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICI
 • Hotărârea 92/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - AMPLASARE STATIE DE TELEFONIE MOBILA GSM, STR. MERILOR NR. 5, CARTIER STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 29 MARTIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 91/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI " P.U.D. - SHOW - ROOM, SEDIU FIRMA SI DEPOZIT, CALEA BUCURESTI, F. NR., BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SP
 • Hotărârea 90/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI " P.U.D. - SHOW-ROOM, SEDIU FIRMA SI DEPOZIT, D.N. 1 - BRASOV - SIBIU, ZONA SCHNEID, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RA
 • Hotărârea 89/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI " P.U.D. - SERVICE AUTO SI BIROURI FIRMA, STR. HARMANULUI NR. 49 W, BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIA
 • Hotărârea 88/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI " P.U.D. - MINIBAZA SPORTIVA, STR. TURNULUI, PARCUL TRACTORUL, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE
 • Hotărârea 87/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTIE, MICI ATELIERE DE ÎNTRETINERE SI BIROURI, STR. SPICULUI F. NR., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIV
 • Hotărârea 86/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - SEDIU ADMINISTRATIV SI DEPOZIT ZONAL, D.N. 1, ZONA SCHNEID, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECI
 • Hotărârea 85/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - COMPLEX COMERCIAL, CALEA BUCURESTI F.NR.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLT
 • Hotărârea 84/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "REACTUALIZARE P.U.Z. - POIANA BRASOV, ZONA POIANA STICLARIEI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL S
 • Hotărârea 83/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - ANSAMBLU DE LOCUINTE, ZONA STR. PASUNII - D.N. 13, CARTIER STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPOR
 • Hotărârea 82/2004 - Municipiul Brașov - 29.03.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - ANSAMBLU REZIDENTIAL PRIVAT, STR. PASUNII, CARTIER STUPINI, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MARTIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIAL
 • Hotărârea 81/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: DESEMNAREA D-LUI CONSILIER GRIGORESCU SORIN ÎN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA PE O PERIOADA DE 2 LUNI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND PROPUNEREA D-LUI CONSILIER COSTEL BE
 • Hotărârea 80/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: DEMISIA D-LUI PASTINA GHEORGHE DIN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CORONA CENTRAL PARK S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; AVÂND ÎN VEDERE CEREREA D-LUI PASTINA GHEORGHE, ÎNRE
 • Hotărârea 79/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: SCHIMBAREA TITULATURII SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN BRASOV ÎN SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND
 • Hotărârea 78/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE A SPATIULUI ÎN CARE A FUNCTIONAT ADMINISTRATIA FINANCIARA BRASOV, LA PARTER, ÎN CLADIREA DIN B-DUL EROILOR NR. 8; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23
 • Hotărârea 77/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: APROBAREA NUMARULUI DE ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PE ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA COMISIEI DE MONITORIZARE EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 76/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: REVOCAREA H.C.L. NR. 472/2003 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE A SPATIILOR OCUPATE, COLECTAREA, EVIDENTA SI ÎNCASAREA VENITURILOR EXTRABUGETARE DIN CHIRII SI VARSAREA ACESTORA LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;
 • Hotărârea 75/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE CRESE, PENTRU ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALI
 • Hotărârea 74/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: APROBAREA NUMIRII PE PERIOADA DETERMINATA ÎN FUNCTIA DE DIRECTOR AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE CRESE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE SI
 • Hotărârea 73/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: PROPUNEREA DE ACORDARE A CALIFICATIVULUI "EXCEPTIONAL" ÎN URMA EVALUARII PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE D-LUI NICOLAE PARASCHIV SECRETARUL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTÃ LA DAT
 • Hotărârea 72/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA REFERITOARE LA H.C.L. NR. 522/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 1.089/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI
 • Hotărârea 71/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: SOLICITARILE FORMULATE DE S.C. RESORT '92 S.R.L. SI S.C. SOCIETY EN GROSS SERVICE S.R.L., REFERITOARE LA PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ASOCIERE NR.13/1996, NR.16/1996, RESPECTIV NR.17/1996, ÎNCHEIATE PENTRU AMENAJAREA DE REFUGII DE CALAT
 • Hotărârea 70/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI SITUAT ÎN INCINTA CLUBULUI SPORTIV DINAMO BRASOV CATRE COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII C.N.I. S.A. PE DURATA REALIZARII INVESTITIEI - CONSTRUIRE SALA SPORT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 69/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA SAU VÂNZAREA TERENULUI AFERENT CONSTRUCTIEI (CABANA VARNA) DETINUTA DE DOMNUL OLARU NECULAI, ÎN TIMISUL DE JOS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 68/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SERVITUTE ÎN FAVOAREA IMOBILULUI DIN BRASOV, STR. TRANSILVANIA NR. 8; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004, ANALIZÂND
 • Hotărârea 67/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND CONCESIONAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 14.544/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE
 • Hotărârea 66/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: STABILIREA UNOR TARIFE DE UTILIZARE A DRUMURILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA DIN DATA DE 23 FEBRUARIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 285
 • Hotărârea 65/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: APROBAREA MODULUI DE DERULARE A ACTIVITATILOR SI SERVICIILOR PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALA A MUNICIPIULUI BRASOV PÂNA LA FINALIZAREA PROCEDURILOR DE CONCESIONARE (ADJUDECARE A ACTIVITATILOR SI SERVICIILOR ÎN CAUZA); CONSILIUL LOCAL
 • Hotărârea 64/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: APROBAREA DARII ÎN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 100 M.P. SITUAT ÎN PARCUL NICOLAE TITULESCU, APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV, PENTRU DESFASURAREA MANIFESTARILOR PRILEJUITE DE "ZILELE FRANCOFONIEI LA BRASOV
 • Hotărârea 63/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SERVITUTE ÎN FAVOAREA IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN POIANA BRASOV, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 28391 CU NR. TOP. 14223/15/2/30/2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004,
 • Hotărârea 62/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE OVESEA GHEORGHE SI GEORGETA SI STATUL ROMÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 4166/2003/2004 SI RAPORTUL D
 • Hotărârea 61/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPATIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN BRASOV, PIATA ASTRA CATRE S.C. DONIC S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR.AD. 5878/2
 • Hotărârea 60/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT OBIECTIVULUI "CENTRU DE ÎNCHIRIERE MATERIAL SPORTIV - PÂRTIA BRADUL, DETINUT DE S.C. POIANA CIUCAS S.A. ÎN POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARI
 • Hotărârea 59/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 90, ÎN VEDEREA REALIZARIIA DOUA ACCESE DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. CONDOR S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE
 • Hotărârea 58/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 165 DIN 25 APRILIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 14.174/2003 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL S
 • Hotărârea 57/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE ÎN LOCURILE PUBLICE DE DESFACERE AMENAJATE.
 • Hotărârea 56/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR TERENURI APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV, PE O PERIOADA DE MAXIM 30 DE ZILE, PERSOANELOR JURIDICE FARA SCOP LUCRATIV CARE DESFASOARA ACTIVITATE DE BINEFACERE SAU DE UTILITATE PUBLICA ORI SE
 • Hotărârea 55/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: APROBAREA SUMEI NECESARA CONTORIZARII APEI RECI SI A APEI CALDE LA APARTAMENTELE DIN BLOCUL DE LOCUINTE SOCIALE SITUAT ÎN BRASOV, STR. LÂNII NR. 42; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUA
 • Hotărârea 54/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: CORECTAREA ERORILOR MATERIALE DIN CUPRINSUL HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 511/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. AD. 484 DIN 14 I
 • Hotărârea 53/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;CALEA BUCURESTI NR. 94;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARI BABOIU SORIN SI BABOIU MIHAELA;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE
 • Hotărârea 52/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL AL. VLAHUTA NR. 48, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BOTEA DOREL SI BOTEA MARTA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 F
 • Hotărârea 51/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: MODIFICAREA UNOR POSTURI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA SI EFECTUAREA UNUI SCHIMB DE FUNCTII PUBLICE ÎNTRE BIROUL TEHNIC-LICITATII SI SERVICIUL OCUPARE LOCURI PUBLICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DA
 • Hotărârea 50/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: SOLICITAREA D-LUI SIMON ALEXANDRU PENTRU ACORDAREA DE DESPAGUBIRI BANESTI SAU UN TEREN INTRAVILAN ECHIVALENT ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND
 • Hotărârea 49/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 432 DIN 27 OCTOMBRIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 9.446/2003 SI RAPORTUL DE SPECIA
 • Hotărârea 48/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL AL. VLAHUTA NR. 44, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BOERIU BIANCA-GENOVEVA SI BOERIU ADRIAN -VALENTIN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN
 • Hotărârea 47/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: TAXELE DE OCUPARE A LOCURILOR PUBLICE DE DESFACERE AMENAJATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 3.241/2004 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE
 • Hotărârea 46/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - ANSAMBLU DE LOCUINTE, ZONA STR. PASUNII - D.N. 13, CARTIER STUPINI, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE M
 • Hotărârea 45/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - PENSIUNE "CASA VIOREL" - CORP D SI DOUA VILE, STR. POIANA LUI STECHIL, POIANA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI
 • Hotărârea 44/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 481 DIN 2 DECEMBRIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND REFERATUL DE SPECIALITATE NR. 13.209/2004, AL S.C
 • Hotărârea 43/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL A MEMORIALULUI VOCTOR FONTANA - BIATLON, EDITIA A II-A, BRASOV, 20 FEBRUARIE - 15 MARTIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; A
 • Hotărârea 42/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL A CAMPIONATULUI INTERNATIONAL DE KARATE SHOTOKAN, BRASOV, 9 - 11 APRILIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND LA INI
 • Hotărârea 41/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV, DOMNISOAREI CAMELIA CSIKI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 40/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: ADERAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA CITIZEN'S PACT FOR SOUTH EASTERN EUROPE (PACTUL CETATENESC PENTRU EUROPA DE SUD - EST); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND LA INITIAT
 • Hotărârea 39/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND ORGANIZAREA EDITIEI A TREIA (EDITIE INTERNATIONALA) A ZILELOR BRASOVULUI, ÎN PERIOADA 16 - 18 APRILIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23
 • Hotărârea 38/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 192.000.000 LEI, PENTRU ACORDAREA UNOR DARURI PENTRU ANGAJATELE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV CU OCAZIA ZILEI DE 8 MARTIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004;
 • Hotărârea 37/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: ÎNCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A PASUNILOR SI FÂNETELOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV, STABILIREA TAXEI MINIME DE PASUNAT SI SCOATEREA DIN ISLAZUL COMUNAL A SUPRAFETELOR CARE POT FI TRANSFORMATE ÎN TEREN CONSTRUIBI
 • Hotărârea 36/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: ASIGURAREA FONDURILOR ÎN VALOARE DE 44.088 EURO PENTRU PLATA CONTRIBUTIEI CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2004 LA FINANTAREA AGENTIEI LOCALE A.B.M.E.E.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2
 • Hotărârea 35/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: APROBAREA UTILIZARII FONDULUI DE RULMENT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALIT
 • Hotărârea 34/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: PUNEREA ÎN APLICARE A PREVEDERILOR H.G. NR. 1.386/2003, CE MODIFICA SI COMPLETEAZA H.G. NR. 400/2003 - NORME METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT Î
 • Hotărârea 33/2004 - Municipiul Brașov - 23.02.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - MODERNIZARE SI TRANSFORMARE HALA DE PRODUCTIE ÎN SERVICE AUTO SI BIROURI, CALEA BUCURESTI F.N."; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND EXPUNERE
 • Hotărârea 32/2004 - Municipiul Brașov - 05.02.2004

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL PRECUM SI A CELORLALTE BUGETE CARE ALCATUIESC BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 2 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL PRIMA
 • Hotărârea 31/2004 - Municipiul Brașov - 02.02.2004

  OBIECT: MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI CONSTITUITA POTRIVIT ART. 9 DIN HC.L. NR. 287/2002, APROBATA PRIN H.C.L. NR. 105/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 2 FEBRUARIE
 • Hotărârea 30/2004 - Municipiul Brașov - 02.02.2004

  OBIECT: PROGRAME DE DERULARE A CREDITELOR APROBATE ÎN BUGETUL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU PE ANUL 2004, PENTRU LUCRARILE DE INVESTITII ÎN PIETELE AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIUL BRASOV SI PENTRU LUCRARILE DE REPARATII SI ÎNTRETINERE STRAZI; CONSILIUL
 • Hotărârea 29/2004 - Municipiul Brașov - 02.02.2004

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - AMPLASARE MONUMENT YITZHAK RABIN, PARCUL TRANDAFIRILOR, CARTIER VALEA CETATII, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 2 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE
 • Hotărârea 28/2004 - Municipiul Brașov - 02.02.2004

  OBIECT: FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR INSTITUTIILOR DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT, REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA A 50 % DIN TARIFUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT LOCAL ÎN COMUN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTR
 • Hotărârea 27/2004 - Municipiul Brașov - 02.02.2004

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL PRECUM SI A CELORLALTE BUGETE CARE ALCATUIESC BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, PE ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 2 FEBRUARIE 2004; ANALIZÂND AMENDAMENTELE F
 • Hotărârea 26/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: DESEMNAREA DOMNULUI LUCIAN IONESCU, ÎN FUNCTIA DE PRESEDINTE AL CONSILIULUI LOCAL PE O PERIOADA DE 2 LUNI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; ANALIZÂND PROPUNEREA DOMNULUI CONSILIER S
 • Hotărârea 25/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE, MODIFICATA CONFORM LEGII NR. 161/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV E
 • Hotărârea 24/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: ATRIBUIREA CU TITLU GRATUIT A CANTITATII DE 810 KG CARNE VITA, CATRE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE - CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI CENTRUL DE ZI "CASA SOARELUI" CAMÎNUL DE BATRÂNI, COLEGIUL NATIONAL "ANDREI BÂRSEANU" SI GRADINITA NR. 62, BRASOV":
 • Hotărârea 23/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 3, LIT. E SI LIT. F DIN H.C.L. NR. 446/2003, PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2004, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUN
 • Hotărârea 22/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: REAMPLASAREA PE DOMENIUL PUBLIC A CONSTRUCTIEI PROVIZORII APARTINÂNDS.C. FLAMITA S.R.L., DEZAFECTATA DIN ZONA BAZARULUI HIDROMECANICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004; ANALIZÂND EXPUNER
 • Hotărârea 21/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: PRIVIND MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 433/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 13.669 DIN 21 IANUARIE 2004 SI RAPORTUL DE SPECIALIT
 • Hotărârea 20/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: APROBAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BRASOV LA ORGANIZAREA UNUI SPECTACOL FOLCLORIC CU OCAZIA ZILEI UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE (24 IANUARIE),CONSTÂND ÎN PUNEREA LA DISPOZITIE, CU TITLU GRATUIT, A TERENULUI SITUAT ÎN PIATA SFATULUI; CONSILIUL
 • Hotărârea 19/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MO
 • Hotărârea 18/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: REVOCAREA POZITIILOR REFERITOARE LA BUNURILE PROPRIETATE PRIVATA ALE S.C. AURORA S.A. DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 286/1999, REPUBLICATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004; ANALIZÂND EXPUNE
 • Hotărârea 17/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: "RECLAMATIA ADMINISTRATIVA" FORMULATA ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 518/2003, DE CATRE VLAD IOAN AUREL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 65/2004 SI RAPORTUL DE
 • Hotărârea 16/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: REDISTRIBUIREA SPATIILOR SITUATE ÎN BRASOV, B-DUL EROILOR NR. 8, DEVENITE DISPONIBILE CA URMARE A MUTARII D.G.F.P.C.F.S. BRASOV SI A ADMINISTRATIEI FINANCIARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUA
 • Hotărârea 15/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: "RECLAMATIILE ADMINISTRATIVE FORMULATE ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 52/2003, DE CATRE COVACI ANA, PIUCA LIDIA SI DUMITRACHE DUMITRU"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT
 • Hotărârea 14/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU UNITATILE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULU
 • Hotărârea 13/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: ADERAREA LA ASOCIATIA AVEC - ASOCIATIA ORASELOR EUROPENE DE CULTURA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE SI R
 • Hotărârea 12/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE RECRUTARE, ÎNCORPORARE SI CLARIFICARE A SITUATIEI MEDICO-MILITARE A TINERILOR SI RECRUTILOR DIN MUNICIPIUL BRASOV, ÎN ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTR
 • Hotărârea 11/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 481 DIN 2 DECEMBRIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004; ANALIZÂND REFERATUL DE SPECIALITATE NR. 12.325 DIN 16 IANUARIE 2004,
 • Hotărârea 10/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM ÎNCALZIRE CENTRALA SCOALA GENERALA NR. 25, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE
 • Hotărârea 9/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM ÎNCALZIRE CENTRALA GRUP SCOLAR C. BRÂNCOVEANU, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 I
 • Hotărârea 8/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "ALIMENTARE CU APA POTABILA COLEGIUL MIRCEA CRISTEA, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004;
 • Hotărârea 7/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM ÎNCALZIRE SCOALA GENERALA NR. 19, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004;
 • Hotărârea 6/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII"REABILITARE SALA DE GIMNASTICA - LICEUL ANDREI MURESEANU BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004
 • Hotărârea 5/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: APROBAREA NUMARULUI SI STRUCTURA PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE
 • Hotărârea 4/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: MAJORAREA TARIFELOR DE CALATORIE PENTRU ACTIVITATEA DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL BRASOV SI A BILETULUI CONTRAVENTIONAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004; ANALIZÂND LA INITIATI
 • Hotărârea 3/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: MAJORAREA TARIFULUI/GARDIAN PUBLIC SI PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 230/219/2002, ÎNCHEIAT CU CORPUL GARDIENILOR PUBLICI, PRIN ACT ADITIONAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26
 • Hotărârea 2/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 161/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004;
 • Hotărârea 1/2004 - Municipiul Brașov - 26.01.2004

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL PRECUM SI A CELORLALTE BUGETE CARE ALCATUIESC BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 IANUARIE 2004; ANALIZÂND RAPORTUL PRIMA