Hotărârea nr. 97/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN POIANA BRASOV BLOCUL DE LOCUINTE NR.3( MONTAN III ) ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, CATRE BENEFICIARII PROPRIETARI AI APARTAMENTELOR NR:3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 1

 

 

HOTĂRÂREA NR. 97

din data de 31 martie 2003 


 Obiect: concesionarea terenului situat în  Poiana Braşov blocul de locuinţe nr.3 ( Montan III ) în vederea extinderii construcţiilor existente, către beneficiarii  proprietari ai apartamentelor nr:3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 201, 202, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 301, 302, 305,  306, 309, 310, 311, 312, 313, 403, 404, 405, 406, 407;

 


 Consiliul Local al Municipiului  Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 627/02//2003  prin care se propune concesionarea directă a terenurilor  situate în Poiana  Braşov, blocul de locuinţe nr. 3 (Montan III)  în vederea extinderii construcţiilor existente, către beneficiarii proprietari ai apartamentelor nr :  3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 201, 202, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 301, 302, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 403, 404, 405, 406, 407.
 Având în vedere prevederile art. 12,  lit. e şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor)  şi  art. 1,  alin  2 din Legea nr. 219/1998;
 În temeiul, art.38,  lit. f  şi art. 46 din Legea Administratiei  Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1.  Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov a terenurilor ce se vor înscrie in CF nr. 1 cu nr. top.  13166/1/1/2,  în suprafata de 90 mp, nr. top.  13166/1/1/3 în suprafaţă de 25,80 mp şi nr. top.  13166/1/1/4 în suprafata de 12,90 mp.


 Art. 2.  Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenurilor situate în Poiana Braşov, str. Poiana lui Stechil f.n., identificate prin C.F. nr. 1 cu nr. top. 13166/1/1/2 în suprafaţă de 90 mp, nr. top. 13166/1/1/3 în suprafaţă de 25,80 mp şi  nr. top. 13166/1/1/4 în suprafaţă de 12,90 mp, aparţinând domeniului privat al Statului Român, către beneficiarii proprietari ai apartamentelor  nr. : 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 201, 202, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 301, 302, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 403, 404, 405, 406, 407, în cote indivize.


 Art. 3. Preţul terenurilor  menţionat la art. 1 determinat în condiţii de piaţă, este de 50 USD/mp, revenind o redevenţă anuală de 2 USD/mp, ce va fi platită în lei la cursul comunicat de BNR pentru ziua în care se va face plata. Art. 4.  Concesiunea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.


 Art. 5. Destinaţia terenului conform C.U.  2660/2001, construire şi închidere balcoane pe ambele faţade la imobilui înscris în CF nr. 31921 Braşov la : A+4, A+5, A+8, A+9, A+10, A+11, A+12, A+14, A+17, A+18, A+21, A+22, A+25, A+26, A+27, A+28, A+29, A+32, A+33, A+36, A+37, A+40, A+41, A+42, A+43, A+44, A+47, A+48, A+51, A+52, A+55, A+56, A+57, A+58, A+59, A+64, A+65, A+66, A+67, A+68.


 Art. 6.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.