Hotărârea nr. 84/2003

OBIECT: ATRIBUIREA CU TITLU GRATUIT SPRE FOLOSINTA A AUTOUTILITARELOR DACIA 1307, BV 13 PMB SI BV 02 PMB, SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN NECESARE DESFASURARII ACTIVITATII DE HINGHERIT-ECARISAJ; CONSILIUL LOCAL AL MUNIC

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 84

din data de 31 martie 2003

 

Obiect:  atribuirea cu titlu gratuit spre folosinţă a autoutilitarelor Dacia 1307, BV 13 PMB şi BV 02 PMB, Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân  necesare desfăşurării activităţii de hingherit-ecarisaj;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând referatul nr. 16.691 din 25 martie 2003 al Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân;
Având în vedere prevederile art. 38, alin, 2, lit. i şi n din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;
În temeiul art. 38, lit. i  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se atribuie cu titlu gratuit spre folosinţa Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân autoutilitarele Dacia 1307 cu numerele de inmatriculare BV 02 PMB şi    BV 13 PMB, pentru desfăşurarea activităţii de hingherit - ecarisaj.


Art. 2. Primarul municipiului Braşov şi Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.