Hotărârea nr. 65/2003

OBIECT: CONVOCAREA SEDINTEI EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BRASOV, PENTRU DATA DE 17 MARTIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 MARTIE 2003; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNEREA UNUI GRUP DE CONSILIER

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 65

din data de 3 martie 2003

 

 Obiect: convocarea şedinţei extraordinară a Consiliului Local Braşov, pentru data de 17 martie 2003;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 3 martie 2003;
 Având în vedere propunerea unui grup de consilieri privind convocarea  unei şedinţe  extraordinare pentru data de 17 martie 2003, în vederea aprobării organigramei şi statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local Braşov;
 Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 61/2003, prin care se solicită  Primarului Municipiului Braşov, prezentarea organigramei şi statului de funcţii al  Primăriei Braşov la şedinţa din data de 17 martie 2003;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol unic.   Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Braşov, pentru data de 17 martie 2003, orele 15.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local din B-dul Eroilor nr. 8, având ca

 PROIECT AL  ORDINII  DE  ZI:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului  de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local Braşov.