Hotărârea nr. 550/2003

OBIECT: LUAREA UNOR MASURI DE DESZAPEZIRE, COMBATEREA POLEIULUI SI ÎNDEPARTAREA EFECTELOR REZULTATE ÎN URMA ACTIVITATII DE DESZAPEZIRE ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 15 DECEMBRIE 2003; AV

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 550

din data de 22 decembrie 2003

 

 Obiect: luarea unor măsuri de deszăpezire, combaterea  poleiului şi îndepărtarea efectelor rezultate în urma activităţii de deszăpezire în Municipiul Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 15 decembrie 2003;
 Având în vedere că nici până la data prezentei nu s-au finalizat procedurile de achiziţie a serviciului de deszăpezire, conform prevederilor O.U.G. nr. 60/2001, modificată prin Legea nr. 212/2002;
 Ţinând cont de prevederile art. 64 din regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1996, privind circulaţia pe drumurile  publice şi ale H.C.L. nr. 488/2002;
 În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Local  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Se aprobă emiterea de comenzi pentru efectuarea lucrărilor  de deszăpezire, combaterea poleiului şi îndepărtarea efectelor rezultate în urma activităţii de deszăpezire în Municipiul Braşov către S.C. EUROSTRADA S.R.L. şi S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. la preţurile oferite în urma negocierii pe anul 2003, până la încheierea contractului de achiziţie de deszăpezire, combaterea poleiului şi îndepărtarea efectelor rezultate în urma activităţii de deszăpezire în Municipiul Braşov, urmare a finalizării procedurilor de achiziţie a serviciului conform O.U.G. nr. 60/2001, modificată.

 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.