Hotărârea nr. 50/2003

OBIECT: DEMARAREA PROCEDURII LEGALE ÎN VEDEREA TRECERII DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL BRASOV, A CAZARMEI STUPINI CE A APARTINUT U.M. 01389; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SED

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 50

din data de 24 februarie 2003

 

Obiect: demararea procedurii legale în vederea trecerii din administrarea Ministerului  Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Local Braşov, a cazarmei Stupini ce a aparţinut U.M. 01389;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  Expunerea de motive nr. 493/2003, privind demararea procedurii legale în vederea trecerii din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Local Braşov, a cazarmei Stupini ce a aparţinut U.M. 01389;
In temeiul art. 38, lit. n, s şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1. Se aprobă întreprinderea demersurilor legale, necesare trecerii din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, a obiectivului : "Cazarma  nr. 1587 Stupini, ce a aparţinut U.M. 01389 Stupini", care va fi destinat funcţionării Centrului de zi "CASA SOARELUI".


 Art. 2. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.