Hotărârea nr. 476/2003

OBIECT: FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL A ECHIPEI DE BASCHET MASCULIN C.S.U. "ROMRADIATOARE" BRASOV, CU SUMA DE 100.000 MII LEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 476

din data de 24 noiembrie 2003

 

 


Obiect: finanţarea de la bugetul local a echipei de baschet masculin C.S.U. "ROMRADIATOARE" Braşov, cu suma de 100.000  mii lei;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 24 noiembrie 2003;
Analizând expunerea de motive a unui grup de consilieri şi solicitarea C.S.U. "ROMRADIATOARE" nr. 56.840/2003,  prin care se propune finanţarea de la bugetul local a echipei C.S.U."ROMRADIATOARE" Braşov ,  cu suma de 100.000 mii lei;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale,
In temeiul art. 38, lit. d şi f, art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.   Se aprobă finanţarea de la bugetul local a echipei de baschet masculin C.S.U. "ROMRADIATOARE" Braşov,  cu suma de 100.000 mii lei.


Art. 2.   Decontarea sumei se va face prin intermediul Primăriei Municipiului Braşov.


Art. 3.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.