Hotărârea nr. 419/2003

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 294/2003 - PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI GRATUITATII PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN, PE ANUL 2003, PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP ACCENTUAT SI GRAV, PRECUM SI PENTRU ASISTENTII PERSONALI AI ACESTORA; CONSILIUL LOC

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 419

din data de 29 septembrie 2003

 


Obiect: modificarea H.C.L. nr. 294/2003 - privind aprobarea cuantumului gratuităţii pe mijloacele de transport în comun, pe anul 2003, pentru  persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând la iniţiativa Comisiei de monitorizare a Direcţiei de Servicii Sociale, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrat cu nr. 45.501 din 24 septembrie 2003, prin care s-a propus aprobarea cuantumului gratuităţii pe mijloacele de transport în comun, pe anul 2003, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora;
 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 609/2003, al Ministrului Lucrărilor Publice, Transportului şi Locuinţei, precum şi ale Ordinului nr. 290/2003 al Ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice privind  modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban pe mijloacele de transport în comun de suprafaţă sau cu metroul şi interurban, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora;
 În temeiul art. 38, lit. e, i şi  s, art. 46, pct. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se modifică articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 294 din 7 iulie 2003, după cum urmează:
 "Începând cu data de 1  iunie  2003, persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi asistenţii personali ai acestora, beneficiază de abonament lunar gratuit pe toate liniile, în valoare de 300.000 lei."

 Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local nr. 294 din 7 iulie 2003, astfel modificată va fi republicată.


 Art. 3. Direcţia de Servicii Sociale va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 294 din 7 iulie 2003

republicată conform H.C.L. nr. 419 din 29 septembrie 2003

 

Obiect: aprobarea cuantumului gratuităţii pe mijloacele de transport în comun, pe  anul 2003, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 iulie 2003;  
 Analizând la iniţiativa Comisiei de monitorizare, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrată cu nr. 32.488 din 30 iunie 2003, prin care s-a propus aprobarea cuantumului gratuităţii pe mijloacele de transport în comun, pe anul 2003, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora;
 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 609/2003 al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi ale Ordinului nr. 290/2003 al Ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban pe mijloacele de transport în comun de suprafaţă sau cu metroul şi interurban, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora;
 În temeiul art. 38, lit. e, i  şi  s, art. 46, pct. (1)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Începând cu data de 1  iunie  2003, persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi asistenţii personali ai acestora, beneficiază de abonament lunar gratuit pe toate liniile, în valoare de 300.000 lei.

 Art. 2.  Se aprobă încheierea Convenţiei între Regia Autonomă de Transport Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale, privind reglementarea modalităţii de acordare a gratuităţii pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali ai acestora, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 3. Direcţia de Servicii Sociale va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.