Hotărârea nr. 411/2003

OBIECT: MODIFICAREA ART. 2 DIN HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL NR. 331, 332, 333, 337 SI 347 DIN DATA DE 11 AUGUST 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 8.34

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 411

din data de 29 septembrie 2003

 

 

  Obiect:  modificarea art. 2 din Hotărârile Consiliului Local nr. 331, 332, 333, 337 şi 347 din data de 11 august 2003;

  

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 septembrie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 8.342/2003 a Serviciului Public Patrimoniu, prin care se propune modificarea art. 2 din Hotărârile Consiliului Local nr. 331, 332, 333, 337 şi 347 din data de 11 august 2003;
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local   nr. 369/2003;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârile Consiliului Local nr. 331, 332, 333, 337 şi 347 din data de 11 august 2003,  astfel:
 "Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă  anuală de 4 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata".


 Art. 2.  Hotărârile Consiliului Local nr. 331, 332, 333, 337 şi 347 din data de 11 august 2003,  astfel modificate, vor fi republicate.


 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 


 

 H O T Ă R Â R E A   NR. 331/11 august 2003

republicată conform H.C.L. nr. 411 din 29 septembrie 2003

 

  
 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 19 în vederea  realizării unui acces din exterior, beneficiar BUTNARU ROMANITA şi  BUTNARU GHEORGHE-VIOREL;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 3.644/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 19,
 Având în vedere prevederile art.12, lit. e din Legea nr.50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 19, identificat prin C.F. nr. 31217, cu nr.top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/9/2/1/8, în suprafaţă de 2,00 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către BUTNARU ROMANIŢA şi BUTNARU GHEORGHE-VIOREL.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art.1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 708/2003 este de realizare a unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. 31209 cu nr.top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/8/71.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 H O T Ă R Â R E A  NR. 332 din 11 august 2003

republicată conform H.C.L. nr. 411 din 29 septembrie 2003

 

  Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr.18, pentru modificarea accesului din exterior, beneficiară S.C. ATLASSIB SOCIETATE DE ASIGURĂRI S.A.;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr.1969/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 18,
 Având în vedere prevederile art.12, lit. e din Legea nr.50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr.453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor), art.1, alin.2 din Legea nr.219/1998 şi H.C.L. nr.227/2001,
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 18, identificat prin C.F. nr. 31181, cu nr.top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/1/2/1/15, 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/1/1/1/15, în suprafaţă de 6,80 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. ATLASSIB SOCIETATE DE ASIGURĂRI S.A.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 5345/2002 este pentru modificarea accesului din exterior (construire trepte de acces şi podest) în extindere la imobilul înscris în C.F. n r. 31182, cu nr.top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/4/4.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 

 

 H O T Ă R Â R E A  NR. 333 din 11 august 2003

republicată conform H.C.L. nr. 411 din 29 septembrie 2003

   
 Obiect:  concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 18 în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar POPA RODICA CORNELIA;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 3.316/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 18,
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,
 În temeiul art. 38, lit.  f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 18, identificat prin C.F. nr. 31181, cu nr. top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/1/2/1/13/2, 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/9/1/1/1/13/2, în suprafaţă de 4,00 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către POPA RODICA CORNELIA.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 4230/2002 este de realizare a unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. 31182, cu nr. top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/4/1.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 

 

 

 H O T Ă R Â R E A  NR. 337  din 11 august 2003

republicată conform H.C.L. nr. 411 din 29 septembrie 2003

  

 Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Bobului nr. 4, în vederea realizării  unui acces din exterior, beneficiar S.C. NOI TRANS S.R.L.;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 3.363/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Bobului nr. 4,
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art.1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,
 În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov,   str. Bobului nr. 4, identificat prin C.F. nr. 30840, cu nr. top. 11279/2/2/2/1/1/1/28, în suprafaţă de 8,89 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. NOI TRANS S.R.L.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 6171/2002 este de realizare a unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. 31575, cu nr. top. 11279/2/1/2/1.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 H O T Ă R Â R E A  NR. 347 din 11 august 2003

republicată conform H.C.L. nr. 411 din 29 septembrie 2003

 

      Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Parcul Mic nr. 9 în vederea realizării  unui acces din exterior, beneficiari MACEA TEOFIL şi  BUNGHEZ  LAURA;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 4.076/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Parcul Mic nr. 9,
 Având în vedere prevederile art. 12, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr.219/1998,
 În temeiul art. 38, lit.  f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Parcul Mic nr. 9, identificat prin C.F. nr. 31545, cu nr.top. 8782/1/a/49/2/8, în suprafaţă de 3,95 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către MACEA TEOFIL şi BUNGHEZ LAURA.

 Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

 Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 2456/2002 este de realizare a unui acces din exterior (construire trepte acces) la imobilul înscris în C.F. 31526, cu nr. top. 8782/1/a/48/4.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.