Hotărârea nr. 371/2003

* PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 SI ART. 2 DIN H.C.L. NR. 101/2003 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 2873, NR. 5266/2003, PRIN CARE SE PROPUNE COMPLETAREA ART. 1 SI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 371

din data de 25 august 2003

 


 Obiect: completarea art. 1 şi art. 2 din H.C.L. nr. 101/2003;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de   25 august 2003,
 Analizând expunerea de motive nr. 2.873, nr. 5.266/2003, prin care se propune completarea art. 1 şi art. 2 din H.C.L. nr. 101/2003,
 Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001, art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001, Certificatul de moştenitor Suplimentar nr. 41/21.04.2003 eliberat de Notar Public Bătrânu Elena şi Contractul de vânzare-cumpărare autentificat nr.1070/13.05.2003 de Notar Public Sârbu Victor,
 În temeiul art. 38, lit.  f  şi  art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă completarea art. 1 şi art. 2 din H.C.L. nr. 101/2003, astfel:

 "Art. 1.1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnilor Hapenciuc Doina-Elena, Hapenciuc Cristian-Florin şi Colt Aurel asupra imobilelor-garaje situate în Braşov, Aleea Lăcrămioarelor f.n.

 Art. 2.1. - nr. top. 9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/4, în suprafaţă de 23,68 m.p. către Hapenciuc Doina-Elena şi Hapenciuc Cristian-Florin,
  - nr.top. 9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/5, în suprafaţă de 23,68 m.p. către Colt Aurel".


 Art. 2.  H.C.L. nr. 101/2003 astfel completată va fi republicată.

 Art. 3. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 

 

 H O T Ă R Â R E A  NR. 101/2003

republicată conform H.C.L. nr. 371 din 25 august 2003

 

    Obiect: concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str.Aleea   Lăcrămioarelor f.n.,către Catargiu Vasile, Milea Maria şi Păunescu Roxana  Simona, Iuhas Gheorghe şi Dorina, Dan Cismas -Teodor, Dragomirescu Maria şi  Gaciu Clara, Garbacea Ilie, Ittu Nicolae, Moga Constantin Victor, Ciobanu Anton,  Popa Dumitru şi Emoke, Musa Nicolae, Crăciun Dumitru, Popa Florin-Mihail, Topală Ilie, Chesca Nicolae-Sorin şi Moldoveanu Maria;


 Consiliul Local al Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 1.635/2003,  prin care se propune concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str. Aleea Lăcrămioarelor f.n.;
 Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001 şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor);
 În temeiul H.C.L. nr. 21/2000, art. 38,  lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1.  Se recunoaşte dreptul de proprietate  al domnilor Catargiu Vasile, Milea Maria şi Păunescu Roxana Simona, Iuhas Gheorghe şi Dorina, Dan Cismas Teodor, Dragomirescu Maria şi Gaciu Clara, Garbacea Ilie, Ittu Nicolae, Moga Constantin Victor, Ciobanu Anton, Popa Dumitru şi Emoke, Musa Nicolae, Crăciun Dumitru,  Popa Florin-Mihail, Topală Ilie, Chesca Nicolae-Sorin şi Moldoveanu Maria, asupra imobilelor – garaje situate în Braşov, str. Aleea Lăcrămioarelor f.n. construite în baza A.C. nr. 120/74, A.C. nr. 181/74, A.C. nr. 204/75,  A.C. nr. 45/76.

 Art. 1.1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnilor Hapenciuc Doina-Elena, Hapenciuc Cristian-Florin şi Colt Aurel asupra imobilelor-garaje situate în Braşov, Aleea Lăcrămioarelor f.n.

 Art. 2. Se aprobă concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea Statului Roman, aferente garajelor situate în Braşov, str. Aleea Lăcrămioarelor f.n., ce se vor înscrie în C.F. nr. 13646 cu:
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/1   - în suprafaţă de 24,42 mp către Catargiu Vasile ;
 - nr. top . 9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/2   - în suprafaţă de 23,68 mp către Milea Maria şi Păunescu    Roxana Simona ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/3   - în suprafaţă de 23,68 mp către Iuhas Gheorghe şi        Dorina;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/6   - în suprafaţă de 23,68 mp către Dan Cismas –Teodor;

   - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/7   - în suprafaţă de 23,68 mp către Dragomirescu Maria şi    Gaciu Clara ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/8   - în suprafaţă de 23,68 mp către Garbacea Ilie ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/10 - în suprafaţă de 23,68 mp către Ittu Nicolae ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/11 - în suprafaţă de 23,68 mp către Moga Constantin Victor ;
 - nr. top. 9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/12   - în suprafaţă de 23,68 mp către Ciobanu Anton ;
 - nr. top. 9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/13   - în suprafaţă de 23,68 mp către Popa Dumitru şi Emoke;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/15  - în suprafaţă de 23,68 mp către Musa Nicolae ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/16  - în suprafaţă de 23,68 mp către Craciun Dumitru ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/18  - în suprafaţă de 23,68 mp către Popa Florin-Mihail ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/19  - in suprafaţă de 23,68 mp către Topala Ilie ;
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/20 - în suprafaţă de 23,68 mp către Chesca Nicolae-Sorin
 - nr. top.  9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/23 -  în suprafaţă de 24,42  mp către  Moldoveanu  Maria;  
 - nr.top. 9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/4, în suprafaţă de 23,68 m.p. către Hapenciuc Doina-Elena şi     Hapenciuc Cristian-Florin,
 - nr.top. 9103/2/1/4/1/1/1/1/1/1/5, în suprafaţă de 23,68 m.p. către Colt Aurel.
 
 Art. 3.  Preţul terenurilor  menţionate la art. 2, este de 25 USD/mp, revenind o redevenţă anuală de 1 USD/mp.

 Art. 4.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 Art. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.