Hotărârea nr. 353/2003

* PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI SORIN GRIGORESCU ÎN FUNCTIA DE PRESEDINTE AL CONSILIULUI LOCAL PE O PERIOADA DE 3 LUNI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 AUGUST 2003, ANALIZÂND PROPUNEREA DOMNULUI CONSILIER LUCIA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 353

din data de 25 august 2003

 


 Obiect: desemnarea domnului SORIN GRIGORESCU în funcţia de preşedinte al Consiliului  Local pe o perioadă de 3 luni;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de  25 august 2003,
 Analizând propunerea domnului consilier Lucian Ionescu, privind desemnarea domnului Sorin Grigorescu în funcţia de preşedinte al Consiliului Local pentru o perioadă de 3 luni,
 Având în vedere prevederile O.G. nr.35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Legea nr. 673/2002,
 În temeiul art.    şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Articol unic: Se desemnează domnul consilier SORIN GRIGORESCU în funcţia de preşedinte al Consiliului Local pentru o perioadă de 3 luni.