Hotărârea nr. 320/2003

OBIECT: ATRIBUIREA UNUI SPATIU COMISIEI INTERNE DE ANALIZA SI VERIFICARE A NOTIFICARILOR DEPUSE ÎN BAZA LEGII NR. 10/2001 SI COMISIEI DE EVALUARE INTERNA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; AVÂND ÎN

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 320

din data de 28 iulie 2003

 


 Obiect: atribuirea unui spaţiu Comisiei interne de analiză şi verificare a notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001 şi Comisiei de evaluare internă;

 

 Consiliul  Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Având în vedere volumul mare de muncă şi documente ce trebuie analizate şi verificate pentru soluţionarea notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001;
 Având în vedere că pentru soluţionarea notificărilor cele 2 comisii au şedinţe săptămânale care se desfăşoară în biroul secretarului din lipsa unui spaţiu propriu;
 În temeiul art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Începând cu data prezentei hotărâri, Comisia internă de analiză şi verificare a notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001, precum şi Comisia de evaluare internă a notificărilor îşi vor desfăşura activitatea la Camera 104 din sediul Primăriei Municipiului Braşov din B-dul Eroilor nr. 8.

 Art. 2.  Biroul Licitaţii - Contracte va ocupa Camera nr. 30, iar Serviciul Corp Control  Camera 8 din acelaşi sediu.

 Art. 3.  Direcţia Administraţie Publică Locală va prezenta la şedinţa ordinară din luna august situaţia ocupării celorlalte spaţii din Primărie şi va face propuneri de măsuri corespunzătoare.

 Art. 4. Primarul  Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 


 
 Obiect: atribuirea unui spaţiu Comisiei interne de analiză şi verificare a notificărilor
   depuse în baza Legii nr. 10/2001 şi Comisiei de evaluare internă;

 

 Consiliul  Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Având în vedere volumul mare de muncă şi documente ce trebuie analizate şi verificate pentru soluţionarea notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001;
 Având în vedere că pentru soluţionarea notificărilor cele 2 comisii au şedinţe săptămânale care se desfăşoară în biroul secretarului din lipsa unui spaţiu propriu;
 În temeiul art. 46  din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.   Începând cu data prezentei hotărâri, Comisia internă de analiză şi verificare a notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001, precum şi Comisia de evaluare internă a notificărilor îşi vor desfăşura activitatea la Camera 104 din sediul Primăriei Municipiului Braşov din B-dul Eroilor nr. 8.

 Art. 2.  Biroul Licitaţii - Contracte va ocupa Camera 8 din sediul Primăriei din B-dul Eroilor nr. 8.

 Art. 3.  Direcţia Administraţie Publică Locală va prezenta la şedinţa ordinară din luna august situaţia ocupării celorlalte spaţii din Primărie şi va face propuneri de măsuri corespunzătoare.

 Art. 4. Primarul  Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.