Hotărârea nr. 317/2003

OBIECT : APROBAREA TRANSFORMARII POSTULUI DE INSPECTOR RESURSE UMANE DIN ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII AL SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN ÎN POST DE CONSILIER JURIDIC; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 317

din data de 28 iulie 2003

 

 Obiect : aprobarea transformării postului de inspector resurse umane din organigrama şi statul de funcţii al Serviciului  Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân  în post de consilier juridic;
 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad. 36.314 din 24 iulie 2003 a Primarului Municipiului Braşov, prin care s-a propus aprobarea transformării postului de inspector resurse umane în post de consilier juridic din organigrama şi statul de funcţii al Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân;
 Având în vedere prevederile art. 38, sect. II, lit. i;
 În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46, alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art.1. Se aprobă transformarea postului de inspector resurse umane în post de consilier juridic în cadrul Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân.

 Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 27 ianuarie 2003, privind aprobarea organigramei Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân  şi Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 24 februarie 2003, privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, astfel modificate, vor fi republicate.

 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov şi directorul Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân  vor  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.