Hotărârea nr. 311/2003

OBIECT: RESPINGERE "P.U.Z. - LOCUINTE INDIVIDUALE, STR. LACURILOR - STR. MURELOR, CARTIER NOUA, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 28 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAP

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  311

din data de 28 iulie 2003

 

 Obiect:  respingere "P.U.Z. - Locuinţe individuale, str. Lacurilor - str. Murelor, cartier Noua, Braşov";                     

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 iulie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate înregistrat  sub nr. 34.552 din 11 iulie 2003,  al  Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului  din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, prin care se propune aprobarea documentaţiei "P.U.Z. - Locuinţe individuale, str. Lacurilor - str. Murelor, cartier Noua, Braşov";
 Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
 În temeiul art. 38, lit. u  şi art. 46.1. din Legea  Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Articol unic  Se respinge documentaţia "P.U.Z. - Locuinţe individuale, str. Lacurilor -  str. Murelor, cartier Noua, Braşov", iniţiată de S.C. N.V. REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L., Gonţea Paul şi Mariana, Grigorescu Sorin şi Voinidu Alexandra Dana şi întocmită de   S.C. DELIFATTO S.R.L., identificată în C.F. nr. 4043 din 13 august 2002, sub nr. top. 7000/1/1, 7001 şi C.F. nr. 4043 din 12 aprilie 2002, sub nr. top. 7000/1/3.