Hotărârea nr. 31/2003

OBIECT: SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE BACILA ADRIANA CONSTANTA SI MUNICIPIUL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARIE 2003;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 1.817/2002 PRIN CARE SE RESPINGE APROBAREA U

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 31

din data de 24 februarie 2003

 

Obiect: schimb de terenuri între Băcilă Adriana Constanţa şi Municipiul Braşov;

 


Consiliul Local al Municipului Braşov întrunit în şedinţă ordinară  la data de 24 februarie 2003;
Analizând expunerea de motive nr. 1.817/2002 prin care se respinge aprobarea unui schimb de terenuri între Băcilă Adriana Constanţa şi Municipiul Braşov;
Având în vedere Decizia civilă nr. 206/R dosarul nr. 170/C/R/1998 rămasă definitivă şi irevocabilă;
In temeiul art. 38 lit.  f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:


Art. 1.  Nu se aprobă schimbul de terenuri între Bacila Adriana Constanţa şi Municipiul Braşov.


Art. 2.  Serviciul Public Patrimoniu  va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.