Hotărârea nr. 291/2003

OBIECT: REABILITAREA CLADIRII CU DESTINATIE DE CRESA DIN STR. AURORA NR. 6; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 IULIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 472 DIN 2 IULIE 2003, SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL C

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 291

din data de 7 iulie 2003

 


 Obiect:  reabilitarea clădirii cu destinaţie de Creşă din str. Aurora nr. 6;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 iulie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 472 din 2 iulie 2003, şi Raportul de specialitate al Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2, prin care se propune reabilitarea clădirii cu destinaţia de Creşă din str. Aurora nr. 6;
 Având în vedere că în urma  H.C.L. nr. 459/2002 s-a înfiinţat Centrul de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2, iar în H.C.L. nr. 460/2002, art. 3, se precizează că "Imobilele - creşe - vor fi administrate de Serviciul Public Patrimoniu, până la înfiinţarea Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2", începând cu 1 ianuarie 2003, dată de la care s-a înfiinţat centrul, toate clădirile cu destinaţia de creşă au trecut în administrarea centrului, inclusiv şi clădirea din str. Aurora nr. 6;
 În temeiul art. 38, lit. n şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă reabilitarea clădirii cu destinaţia de Creşă din str. Aurora nr. 6.


 Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 1.850.000.000 lei, în vederea reabilitării clădirii din str. Aurora nr. 6.


 Art. 3.  Primarul municipiului Braşov şi Centrul de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2 vor  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.