Hotărârea nr. 285/2003

OBIECT: OCUPAREA UNOR LOCURI PUBLICE PENTRU DESFACEREA PEPENILOR, MARFA CE NECESITA DEPOZITARE VRAC; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 30 IUNIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 285

din data de 30 iunie 2003

 


 Obiect:  ocuparea unor locuri publice pentru desfacerea pepenilor, marfă  ce necesită  depozitare vrac;


 Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în şedinţă la data de 30 iunie 2003;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 5.143/2003, privind ocuparea unor locuri publice pentru desfacerea pepenilor;
 În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f,  t şi  w din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1. Locurile publice din municipiul Braşov destinate comercializării pepenilor în sezonul vară - toamnă 2003 sunt următoarele:

 1. Parcarea de pe B-dul Muncii – în spatele S.C. Temelia S.A. (între S.C. Temelia S.A. şi  Parcul  Trandafirilor);
 2. În spatele Complexului Comercial Valea Cetăţii – cap de linie R.A.T.;
 3. Talciocul Noua – zona agroalimentară;
 4. Str. Carpaţilor între S.C. Metrom  S.A. şi statuia lui Avram Iancu;
 5. În spatele Complexului Comercial Gemenii;
 6. Vizavi de S.C. Carfil S.A.;
 7. Pieţele şi platformele comerciale existente în limita locurilor disponibile

 Art. 2. Amplasamentele prevăzute la art. 1 se identifică conform planurilor de situaţie din anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 3. Administrarea amplasamentelor prevăzute la art. 1 se va face de către Serviciul Public Patrimoniu.

 Art. 4. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.