Hotărârea nr. 28/2003

OBIECT: ACORDARE DENUMIRI STRAZI LA ZONA REACTUALIZARE P.U.Z. POIANA BRASOV (POIANA DE JOS), P.U.Z. ZONA WARTHE II, P.U.Z. STR. FÂNULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂND EXPUN

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 28

din data de 24 februarie 2003

 

 

Obiect: acordare denumiri străzi la zona Reactualizare P.U.Z. Poiana Braşov  (Poiana de Jos), P.U.Z. zona Warthe II, P.U.Z. str. Fânului;

 

Consiliul Local al Municipului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus: acordare denumiri străzi în zonele Reactualizare P.U.Z. Poiana Braşov (Poiana de Jos), P.U.Z. Warthe II şi P.U.Z.  str. Fânului şi raportul de specialitate al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din Direcţia Arhitectură - Urbanism înregistrat cu nr. 5.050/2003;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
In temeiul art. 38, lit. u şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locală  nr. 215/2001;

H O T A R A S T E :


Art. 1.  Se aprobă acordarea denumirilor de străzi pentru noile artere de circulaţie create în cadrul P.U.Z.-urilor, după cum urmează:

- Reactualizare P.U.Z. Poiana Braşov (Poiana de Jos)
 - Strada A - Stânii;
 - Strada B - Vânătorului;
 - Strada C - Mioriţiei;
 - Strada D - Doinaşului;
 - Strada E - Păstorului;

- P.U.Z. Warthe II
 - Strada A - Dealul Straja
 - Strada B - Poiana lui Lupan;
 - Strada C - Poiana cu Flori;
 - Strada D - Pădurii;
 - Strada E - Se va prezenta la Prefectură o nouă propunere;
 - Strada F - Dealul Capelei;
 - Strada G - Piscului.

- P.U.Z. str. Fânului
 - Strada A - Garofiţei;
 - Strada B - Cerceluşului.

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.