Hotărârea nr. 247/2003

OBIECT : DEMISIA D-LUI LOGA DORU D.- MUGUREL DIN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. PARCUL INDUSTRIAL BRASOV S.A. SI AL S.C. CORONA CENTRAL PARK S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 IUNIE 2003; AVÂND ÎN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 247

din data de 23 iunie 2003

 

 

 Obiect  :  demisia d-lui Loga Doru D.- Mugurel din Consiliul de Administraţie al S.C. Parcul Industrial Braşov S.A. şi al S.C. Corona Central Park S.A.;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 iunie 2003;
 Având  în vedere  demisiile anexate prezentei hotărâri şi ţinând cont cont de prevederile Legii nr. 188/1998, privind statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată prin Legea nr. 161/2003, art. 94, privind incompatibilităţile funcţionarilor publici;
 În temeiul  art. 38, alin. 1 şi alin. 2, lit. i  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.   Se aprobă demisia d-lui LOGA DORU D. MUGUREL din Consiliul de Administraţie al S.C. Parcul Industrial Braşov S.A.


 Art. 2. Se aprobă demisia d-lui LOGA DORU D. MUGUREL din Consiliul de Administraţie al S.C. Corona Central Park S.A.


 Art. 3. Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliile de Administraţie ale S.C. Parcul Industrial Braşov S.A. şi  S.C. Corona Central Park S.A. vor asigura aducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri.