Hotărârea nr. 24/2003

OBIECT: RESPINGEREA CONTESTATIEI COLEGIULUI TEHNIC "MIRCEA CRISTEA"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 18 FEBRUARIE 2003; ANALIZÂND CONTESTATIA COLEGIULUI TEHNIC "MIRCEA CRISTEA", ÎNREGISTRATA SUB

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 24

din data de 18 februarie 2003

 


Obiect:  respingerea contestaţiei Colegiului Tehnic "Mircea Cristea";

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18 februarie 2003;
Analizând  contestaţia Colegiului Tehnic "Mircea Cristea", înregistrată sub nr. 9.007 din 18 februarie 2003, prin care se solicită  redistribuirea a 500 milioane lei de la cheltuieli materiale, alocate Colegiului Tehnic "Mircea Cristea", pentru anul bugetar 2003, la capitolul investiţii pentru a finaliza lucrările la centrala termică;
Având în vedere prevederile Legii nr. 189/1998 - privind finanţele publice;
In temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


Articol Unic   Se respinge contestaţia formulată de Colegiul Tehnic "Mircea Cristea" prin care se solicită  redistribuirea a 500 milioane lei de la cheltuieli materiale, alocate Colegiului Tehnic "Mircea Cristea", pentru anul bugetar 2003, la capitolul investiţii pentru a finaliza lucrările la centrala termică, înregistrată sub nr. 9.0072003.