Hotărârea nr. 233/2003

OBIECT: MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL S.C. MUNICIPALIA S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 12 IUNIE 2003; ANALIZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP DE CONSILIERI AVÂND CA OBIECT MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL S

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 233

din data de 12 iunie 2003

 


Obiect: modificarea actului constitutiv al S.C. MUNICIPALIA S.R.L.;

 


Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 12 iunie 2003;
Analizând propunerea unui grup de consilieri având ca obiect modificarea actului constitutiv al S.C. MUNICIPALIA S.R.L.;
In temeiul art. 38, lit. j şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


Art. 1. Se reziliază contractul de management nr. 450/809/1996, încheiat între Municipiul Braşov şi Bursa Universală Braşov conform Hotărârii Consiliului Local nr. 265/1996.

Art. 2.  Domnul SORIN PĂLTÂNEA se numeşte în funcţia de administratort general al S.C. MUNICIPALIA S.R.L., cu mandatul de a aduce la îndeplinire Hotărârea Consiliului Local nr. 59/1999, republicată privind dizolvarea societăţii.

Art. 3. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 59/1999, republicată şi Hotărârea Consiluiului Local nr. 265/1996 se revocă.

Art. 4.  Prezenta hotărâre complează art. 16 din Statutul S.C. MUNICIPALUIA S.R.L.

Art.  5.  Persoana  nominalizată la art. 2 va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.