Hotărârea nr. 232/2003

OBIECT: NUMIREA MEMBRILOR COMISIEI DE MONITORIZARE A ACTIVITATII S.C. "CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRASOV" S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 12 IUNIE 2003; ANALIZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP DE CONSILIERI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 232

din data de 12 iunie 2003

 


Obiect: numirea  membrilor Comisiei de monitorizare a activităţii S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A.;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 12 iunie 2003;
Analizând propunerea unui grup de consilieri privind numirea membrilor comisiei de monitorizare a activităţii S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A.;
Având în vedere dispoziţiile art. 15.1 din actul constitutiv;
In temeiul art. 38, alin. 2, lit.  i  şi  j,  art. 56, alin. 7 şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.  Se numesc în calitate de membri ai comisiei de monitorizare a activităţii S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A., următoarele persoane:
 1.   Dl. Nicolae Dogar
 2.   Dl. Octavian Căpitanu
 3.   Dl. Florea Ghile Florin
 4.   Dl. Miron Radu
 5.   Dl. Ion Sorici 
 6.   Dl. Hathazi Ladislau
 7.   Dl. Sorin Grigorescu
 8.   Dl. Paul Gonţea
 9.   Dl. Ion Gonţea
 10. Dl. Costel Petrişor Berlin
 11. Dl. Zakarias Carol
 12. Dl. Nedeczky Ladislau
 13. Dl. Horia Salcă
 14. Dl. Traian Bârsăşteanu
 15. Dl. Corneliu Zota

Art. 2. Persoanele nominalizate la art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.