Hotărârea nr. 228/2003

OBIECT: APROBAREA DEMISIILOR UNOR MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. "CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRASOV" S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 12 IUNIE 2003; ANALIZÂND CERERILE DE DEMISIE PRE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 228

din data de 12 iunie 2003

 


Obiect: aprobarea demisiilor unor membri ai Consiliului de administraţie  al S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A.;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 12 iunie 2003;
Analizând cererile de demisie prezentate de către membrii ai Consiliului de Administraţie a S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A., numiţi prin H.C.L. nr. 214/30 mai 2002;
In temeiul art. 38, alin. 2, litera j şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,  

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Se aprobă demisiile următorilor membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. "Centrala Electrică de Termoficare Braşov" S.A.:
- dl. Nicolae Dogar;
- dl. Octavian Căpitanu;
- dl. Ion Sorici;
- dl. Hathazi Ladislau;
- dl. Sorin Grigorescu;
- dl. Miron Radu;
- dl. Florea Ghile Florin;
- dl. Nedeczky Ladislau;
- dl. Zakarias Carol;
- dl. Costel Petrişor Berlin,
- dl. Horia Salcă;
- dl. Traian Bârsăşteanu;
- dl. Paraschiv Nicolae;
  -  dl. Ungureanu Arnold.