Hotărârea nr. 227/2003

OBIECT: DOSAR NR. 457/C/2003 AL TRIBUNALULUI BRASOV - RECLAMANT MUNICIPIUL BRASOV ÎN CONTRADICTORIU CU S.C. COMAT S.A. SI S.C. CET S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 2 IUNIE 2003; AVÂND ÎN VEDERE RAPORTUL D

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 227

din data de 2 iunie 2003

 


 Obiect: Dosar nr. 457/C/2003 al Tribunalului Braşov - reclamant Municipiul Braşov în contradictoriu cu S.C. COMAT S.A. şi S.C. CET S.A.;
  


 Consiliul Local al Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă la data de 2 iunie 2003;
 Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Contencios;
 În temeiul art. 283 din Codul de procedură civilă;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Art. 1.  Se aprobă renunţarea la calea de atac a apelului împotriva Sentinţei civile nr. 156/S/11 aprilie 2003, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosar civil nr. 457/C/2003.

 

 Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.