Hotărârea nr. 215/2003

OBIECT: DEMISIA D-LUI NICOLAE PARASCHIV, SECRETARUL MUNICIPIULUI BRASOV, DIN FUNCTIA DE MEMBRU AL COMISIEI DE MONITORIZARE A DIRECTIEI FISCALE, A DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE SI A CENTRULUI DE EXECUTIE BUGETARA - CRESA NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 215

din data de 26 mai 2003

 

 Obiect:  demisia d-lui NICOLAE PARASCHIV, secretarul municipiului Braşov, din funcţia de membru al comisiei de monitorizare a Direcţiei Fiscale, a Direcţiei de Servicii Sociale şi a Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând  adresa d-lui Secretar NICOLAE PARASCHIV, înregistrată sub nr. 26.216 din 20 mai 2003, prin care se comunică demisia din funţcia de membru în comisiile de monitorizare a Direcţiei Fiscale, a Direcţiei de Servicii Sociale şi a Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa    nr. 2;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic.  Se aprobă demisia d-lui NICOLAE PARASCHIV, secretarul municipiului Braşov, din funcţia de membru al comisiei de monitorizare a Direcţiei Fiscale Braşov şi din cea de membru fără drept de vot al comisiei de monitorizare a Direcţiei de Servicii Sociale şi a Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2.