Hotărârea nr. 213/2003

OBIECT: DEMISIA D-NEI CONSILIER MARIA GHISE DIN COMISIA DE MONITORIZARE A DIRECTIEI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND ADRESA D-NEI CONSILIER MARIA GHISE, ÎNREGISTRATA SUB NR. 25.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 213

din data de 26 mai 2003

 

 

 Obiect:  demisia d-nei consilier MARIA GHIŞE din comisia de monitorizare a Direcţiei Fiscale;

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând  adresa d-nei consilier MARIA GHIŞE, înregistrată sub nr. 25.465 din 14 mai 2003, prin care se comunică Consiliului Local demisia din comisia de monitorizare a Direcţiei Fiscale;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 


H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Articol Unic.   Se aprobă demisia d-nei MARIA GHIŞE, din comisia de monitorizare a Direcţiei  Fiscale.