Hotărârea nr. 206/2003

OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA A SUMEI DE 85.573.537 LEI (1 EURO = 36.609 LEI LA CURSUL B.N.R. DIN DATA DE 14 APRILIE 2003), ÎN VEDEREA DEPLASARII ASOCIATIEI CORALE REGIONALE "ARPEGES" LA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 206

din data de 26 mai 2003

 


Obiect: alocarea din bugetul local - Fondul Municipal pentru Sprijinirea Tinerilor de  Elită a sumei de 85.573.537 lei (1 Euro = 36.609 lei la cursul B.N.R. din data de 14 aprilie 2003),  în vederea deplasării Asociaţiei Corale Regionale "Arpeges" la manifestarea culturală Festivalul de muzică corală "ALTA PUSTERIA" - BOLZANO, Italia, în perioada 25  -  29 iunie 2003;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
Analizând referatul nr. 13.798/2003 al Direcţiei Administraţie Publică Locală;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale ale H.C.L. nr. 159/2002, privind constituirea şi destinaţia Fondului Municipal pentru Sprijinirea Tinerilor de Elită şi a regulamentului;
În temeiul art. 38, lit. p şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de  85.573.537 lei, în vederea deplasării Asociaţiei Corale Regionale "Arpeges" la Festivalul de muzică corală "ALTA PUSTERIA" - BOLZANO,  Italia, în perioada 25 - 29 iunie 2003.

Art. 2. Suma alocată se înscrie în Fondul Municipal pentru Sprijinirea Tinerilor de Elită.  Plata se va face  la capitolul 57.02 - Colegiul Naţional Unirea.

Art. 3. Fondul de rezervă se diminuează cu suma de 85.573.537 lei.

Art. 4.  Primarul  municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.