Hotărârea nr. 205/2003

OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 15.750.000 LEI PENTRU COFINANTAREA PROIECTULUI "ZIUA TINERETULUI BRASOVEAN", EDITIA A VI-A, DESFASURAT LA BRASOV ÎN LUNA IUNIE 2003; CONSILIUL LOCAL AL M

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 205

din data de 26 mai 2003

 


Obiect: respingerea proiectului de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei  de  15.750.000  lei pentru cofinanţarea Proiectului "ZIUA TINERETULUI  BRAŞOVEAN", ediţia a VI-a, desfăşurat la Braşov în luna iunie 2003;

 


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
Analizând referatul nr. ad. 2.130/2003 al Biroului Relaţii cu ONG şi IMM din cadrul Departamentului Servicii Interne, prin care se propune alocarea din bugetul local a sumei de 15.750.000 lei, pentru cofinanţarea Proiectului "ZIUA TINERETULUI BRAŞOVEAN", ediţia a VI-a, desfăşurat la Braşov în luna iunie 2003;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
În temeiul art. 38, lit. p şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Articol Unic  Se respinge proiectul de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 15.750.000 lei, în vederea cofinanţării  Proiectului "ZIUA TINERETULUI BRAŞOVEAN", ediţia a VI-a, desfăşurat la Braşov în luna iunie 2003, proiect propus de Liga Femeilor Braşov.