Hotărârea nr. 190/2003

OBIECT: REATRIBUIREA DE LOCUINTE DE SERVICIU REPARTIZATE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV, CONFORM H.C.L. NR. 412/2002, CATRE DIRECTIILE EXTERNALIZATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MAI 2003; ANALIZÂND EXPUN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 190

din data de 26 mai 2003

 

 Obiect: reatribuirea de locuinţe  de serviciu repartizate Primăriei Municipiului Braşov, conform H.C.L. nr. 412/2002, către direcţiile externalizate;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 mai 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. 2.919/2003, privind repartizarea de locuinţe de serviciu, din cele atribuite Primăriei Municipiului Braşov, conform H.C.L. nr. 412/2002, către direcţiile externalizate în anul 2003;
 Având în vedere H.C.L. nr. 412/2002, modificată şi republicată conform  H.C.L. nr. 472/2002, privind repartizarea locuinţelor de serviciu din blocul nr. 4 A - B-dul Gării, H.C.L. nr. 104/2003, art. 3, privind transferarea personalului Direcţiei Gospodărire Oraş la Serviciul Public Patrimoniu, H.C.L. nr. 71/2003, privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se revocă repartizarea către Primăria Municipiului Braşov a apartamentelor compuse din 2 camere şi dependinţe, situate la etajul 4, în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 412/2002, modificată şi republicată conform H.C.L. nr. 472/2002, şi se aprobă repartizarea acestora astfel:
 - 2 apartamente cu două camere către Serviciul Public Patrimoniu;
 - 1 apartament cu două camere către Direcţia de Servicii Sociale.

 Art. 2. Apartamentul de 3 camere, repartizat Serviciului Public Patrimoniu, situat la etajul I, în anexa la H.C.L. nr. 412/2002, se transferă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, iar apartamentul de 3 camere repartizat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel situat la etajul 8, în anexa la H.C.L. nr. 412/2002, se transferă la Serviciul Public Patrimoniu.

 Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 412/2002, modificată conform art. 1 şi art. 2, va fi republicată.

 Art. 4.  Primarul municipiului Braşov şi  Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.