Hotărârea nr. 175/2003

OBIECT: DESEMNAREA D-LUI IOAN BÂSCA PRESEDINTE AL SEDINTEI DIN 19 MAI 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 19 MAI 2003; AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CA MANDATUL DE PRESEDINTE DE SEDINTA AL D-LUI NICOLAE DOGAR A EXPI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 175

din data de 19 mai 2003

 


Obiect: desemnarea d-lui IOAN BÂSCĂ preşedinte al şedinţei din 19 mai 2003;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov,  întrunit în şedinţă la data de 19 mai 2003;
Având în vedere faptul că mandatul de preşedinte de şedinţă al d-lui Nicolae Dogar a expirat;
Având în vedere propunerea d-lui  Nicolae Dogar ca pentru şedinţa din 19 mai 2003,    dl. IOAN BÂSCĂ să fie desemnat preşedinte;
In temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Articol Unic.  Se desemnează dl. IOAN BÂSCĂ preşedinte al şedinţei Consiliului Local din data de 19 mai 2003.