Hotărârea nr. 173/2003

OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA A SUMEI DE 184.137.540 LEI, ÎN VEDEREA DEPLASARII ELEVILOR DE LA COLEGIUL NATIONAL "DR. IOAN MESOTA" SI COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "GRIGORE MOISIL" BRASOV

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 173

din data de 24 aprilie 2003

 


 Obiect: alocarea din bugetul local - Fondul Municipal pentru Sprijinirea Tinerilor de  Elită a sumei de 184.137.540 lei, în vederea deplasării elevilor de la Colegiul Naţional "Dr. Ioan Meşotă" şi Colegiul Naţional de Informatică "Grigore Moisil"   Braşov la concursul internaţional de programare "American Computer Science League" din Statele Unite ale Americii în Los Angeles - Fullerton, în perioada
           19 - 28 mai 2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,
 Analizând referatul nr. 14.200 şi nr. 18.558/2003 al Serviciului Monitorizare, Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală,
 Având în vedere art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, precum şi prevederile H.C.L. nr. 159/2002, privind constituirea şi destinaţia fondului municipal pentru sprijinirea tinerilor de elită şi regulamentului,
 În temeiul art. 38, lit.  p şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 184.137.540 lei, în vederea deplasării elevilor de la Colegiul Naţional "Dr. Ioan Meşotă" şi Colegiul Naţional de Informatică "Grigore Moisil" Braşov la concursul internaţional de programare "American Computer Science League" din Statele Unite ale Americii - Los Angeles - Fullerton, în perioada 19-28 mai 2003.

 Art. 2. a. Suma alocată se înscrie în fondul municipal pentru sprijinirea tinerilor de elită.
  b. Plăţile se fac astfel:
 - 64.047.840 lei la cap. 57.02 - Colegiul Naţional de Informatică "Grigore Moisil",
 - 120.089.700 lei la cap. 57.02 - Colegiul Naţional "Dr. Ioan Meşotă".

 Art. 3. Fondul de rezervă se diminuează cu suma de 184.137.540 lei.

 Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.