Hotărârea nr. 123/2003

OBIECT: APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE FUNCTIONARE PENTRU SERVICIUL SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND INITIATIVA LEGISLATIVA A UNUI GRU

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 123

din data de 7 aprilie 2003

Privind aprobarea unor cheltuieli de funcţionare pentru Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor fără Stăpân

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003,

      Analizând la iniţiativa legislativă a unui grup de consilieri, prin care se propune aprobarea efectuării unor cheltuieli de funcţionare din disponibilul existent la titlul "Cheltuieli materiale" pentru Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor fără Stăpân, finanţat din bugetul local;

      Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;

      În temeiul art.38, alin. 3 şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă, în principiu, efectuarea unor cheltuieli de funcţionare în valoare de 22.440.000 lei din disponibilul existent la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" la limita bugetului aprobat de care va beneficia Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor fără Stăpân, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov.

      ART. 2. Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor fără Stăpân va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR