• Hotărârea 533/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - OBIECT: LUAREA UNOR MASURI DE DESZAPEZIRE, COMBATEREA POLEIULUI SI ÎNDEPARTAREA EFECTELOR REZULTATE ÎN URMA ACTIVITATII DE DESZAPEZIRE ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA ÎN DATA DE 23 DECEMB
 • Hotărârea 532/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - OBIECT: PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI COMISIEI DE VERIFICARE SI ANALIZA A ACTIVITATII DE DESZAPEZIRE ÎN MUNICIPIUL BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND PROCESUL-VERBAL ÎNCHEIAT D
 • Hotărârea 531/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - OBIECT: APROBAREA DE CATRE S.C. CET BRASOV S.A. A FUZIUNII CU R.A. TERMO BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP DE CONSILIERI, PRIVIND APROBAREA FUZIUNII DINTR
 • Hotărârea 530/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - OBIECT: APROBAREA DE CATRE R.A. TERMO BRASOV A FUZIUNII CU S.C. CET BRASOV S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP DE CONSILIERI, PRIVIND APROBAREA FUZIUNII DINT
 • Hotărârea 529/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - OBIECT: APROBAREA FUZIUNII DINTRE S.C. CET BRASOV S.A. SI R.A. TERMO BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP DE CONSILIERI, PRIVIND APROBAREA FUZIUNII DINTRE S
 • Hotărârea 528/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - OBIECT: PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR, LA FESTIVALUL "NOAPTEA DEVORATORILOR DE PUBLICITATE" BRASOV, EDITIA A VI-A - 30 NOIEMBRIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE
 • Hotărârea 527/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR. 74/1997 ÎN SCOPUL AMENAJARII UNUI REFUGIU SALVAMONT PE PLATOUL PÂRTIEI RUIA DIN CADRUL MASIVULUI PASTAVARUL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DECEMBRIE 2002,
 • Hotărârea 526/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI DOAMNA GOT CONSTANTA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 1796/2002, PRIVIND APROBAREA UNU
 • Hotărârea 525/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - OBIECT : PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BRASOV CA MEMBRU FONDATOR AL ASOCIATIEI "EHEMALIGE BURGEN" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR.31.258/2002 AL S
 • Hotărârea 524/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - OBIECT : PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BRASOV CA MEMBRU FONDATOR AL ASOCIATIEI "EHEMALIGE BURGEN" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR.31.258/2002 AL SERVICIU
 • Hotărârea 523/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - OBIECT: DESEMNARE REPREZENTANT DIN RÂNDUL CONSILIERILOR PENTRU CONCURSUL ÎN VEDEREA OCUPARII PRIN CONCURS A POSTULUI DE CONDUCATOR AL "CENTRULUI DE EXECUTIE BUGETARA - CRESA NR. 2 BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINT
 • Hotărârea 522/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - OBIECT: ESALONAREA LA PLATA A AMENZII ÎN SUMA DE 20.000.000 LEI STABILITA PRIN PROCES- VERBAL DE CONTRAVENTIE NR. 1281/18 IUNIE 2002, DATORATA DE DOAMNA DOSPINESCU MARIA, DOMICILIATA ÎN BRASOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR.62, SC. A, AP.6; CONSILIUL LOCA
 • Hotărârea 521/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - OBIECT: STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE DATORATE DE CONTRIBUABILII PERSOANE JURIDICE, PREVAZUTE DE O.G. NR. 36/2002 PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, REPUBLICATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE
 • Hotărârea 520/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - PRIVIND: APROBAREA NUMARULUI DE ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPU
 • Hotărârea 519/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - PRIVIND: RESPINGEREA AUTORIZARII POZARII AERIENE A UNEI CONDUCTE DE GAZE NATURALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 25.444 DIN 2 DECEMBRIE 2002 AL SERVICIULUI STRA
 • Hotărârea 518/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - PRIVIND: REALIZARE RACORD TERMIC AERIAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 37.704 DIN 4 NOIEMBRIE 2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AMENAJAREA TERITORIULUI S
 • Hotărârea 517/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  - PRIVIND: ANALIZAREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE FORMULATA DE S.C. VECTRA SERVICE S.R.L. ÎNREGISTRATA CU NR.30.847/10.12.2002 ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 488/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA DIN DATA DE 23 DECEMBRIE 2002
 • Hotărârea 516/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  PRIVIND: MODIFICAREA H.C.L. NR. 329/2002 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE AL DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, PRIN CARE SE PROPUNE MODIFICAREA STATUL
 • Hotărârea 515/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  PRIVIND: FINANTAREA DIN BUGETUL LOCAL A CENTRULUI PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND, LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE SI
 • Hotărârea 514/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  PRIVIND: APROBARE P.U.D. - SPATII PRODUCTIE CONFECTIONARE ÎNCALTAMINTE (PARTER) SI CLADIRE S+P+E, SEDIU FIRMA, BIROURI, LOCUINTE DE SERVICIU, STR. 13 DECEMBRIE F.N., BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DE
 • Hotărârea 513/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  PRIVIND: APROBARE P.U.D. - PENSIUNE, STR. LUNGA NR. 244 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD.28.553/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI
 • Hotărârea 512/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  PRIVIND: REANALIZARE P.U.D. - FAST-FOOD, SEDIU FIRMA SI LOCUINTA, STR. TRAIAN GROZAVESCU NR. 2, BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR.T AD.17.267/2002 AL SERVICIULUI S
 • Hotărârea 511/2002 - Municipiul Brașov - 23.12.2002

  PRIVIND: APROBARE P.U.D. - PENSIUNE TURISTICA - STR. POIANA LUI CATEPU - POIANA BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 23 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. T 38.942/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLT
 • Hotărârea 510/2002 - Municipiul Brașov - 19.12.2002

  PRIVIND: MODIFICAREA H.C.L. NR. 130/2000, REPUBLICATA CONFORM H.C.L. NR. 181/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 19 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE AL DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCAL
 • Hotărârea 509/2002 - Municipiul Brașov - 19.12.2002

  OBIECT: APROBAREA HOTARÂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. CET BRASOV S.A. NR. 36 DIN 18 DECEMBRIE 2002, PRIVIND ACHIZITIA SUPLIMENTARA A 70.000 TONE CARBUNE DE LA SNC PLOIESTI - E.M. CÂMPULUNG ARGES; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN
 • Hotărârea 508/2002 - Municipiul Brașov - 19.12.2002

  OBIECT: COMPLETAREA COMISIEI TEHNICE PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 19 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. T ____________/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTAR
 • Hotărârea 507/2002 - Municipiul Brașov - 19.12.2002

  OBIECT: APROBAREA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE PENTRU INSTITUTIILE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 19 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND INITIATIVA LEGISLATIVA A UNUI GRUP DE CONSILIERI,
 • Hotărârea 506/2002 - Municipiul Brașov - 19.12.2002

  OBIECT: RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 19 DECEMBRIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. 31.424/2002 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE APROBAREA RECTIFI
 • Hotărârea 505/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: APROBAREA EFECTUARII UNOR CHELTUIELI DE FUNCTIONARE DIN DISPONIBILUL EXISTENT LA TITLUL "CHELTUIELI MATERIALE" PENTRU SERVICIUL SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN
 • Hotărârea 504/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE VERIFICARE SI ANALIZA A ACTIVITATII DE DESZAPEZIRE ÎN MUNICIPIUL BRASOV PENTRU SEZONUL DE IARNA 2002 - 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2002; AN
 • Hotărârea 503/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT AL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR
 • Hotărârea 502/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: ALOCAREA DE FONDURI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU C.S.M. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2002; ANALIZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP DE CONSILIERI SI REFERATUL NR. AD. 30.876/2002
 • Hotărârea 501/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: ACORDAREA SUMEI NECESARE FINANTARII UNOR CHELTUIELI DE FUNCTIONAREA DIRECTIEI FISCALE - INSTITUTIE PUBLICA DE INTERES LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2002; ANALIZÂND R
 • Hotărârea 500/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU - SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 DECEM
 • Hotărârea 499/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: OCUPARE DOMENIU PUBLIC CU PANOURI PUBLICITARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL DE SPECIALITATE NR. T. 39.817/2002 AL DIRECTIEI DE ARHITECTURA SI URBA
 • Hotărârea 498/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: RECTIFICAREA BUGETULUI PRIVIND VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETULUI SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2
 • Hotărârea 497/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV, PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 76.1
 • Hotărârea 496/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: ÎNCHEIEREA UNEI CONVENTII CU POSTA ROMÂNA AVÂND CA OBIECT ÎNCASAREA DE LA CONTRIBUABILI A OBLIGATIILOR BUGETARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR.
 • Hotărârea 495/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: APROBAREA CONTINUARII LUCRARILOR LA INVESTITIA "OCOLITOAREA MUNICIPIULUI BRASOV - SEMIINELARA INDUSTRIALA SECTOR DÂRSTE - STR. ZIZINULUI - LUCRARI DE ARTA" DIN FONDURILE REZULTATE DIN VÂNZAREA SPATIILOR COMERCIALE ÎN CONFORMITATE CU H.G. NR. 38
 • Hotărârea 494/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR, D-NEI BUNGHEZ LUCICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2002; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPOR
 • Hotărârea 493/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 485 DIN 2 DECEMBRIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 38.714 DIN DATA DE 6 DECEMBRIE 2002 AL SE
 • Hotărârea 492/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIUL BRASOV LA PROGRAMUL PHARE - COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA, CU PROIECTUL DE INFRASTRUCTURA MICA - "REABILITAREA CAII DE RULARE A TRAMVAIULUI ÎN MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTR
 • Hotărârea 491/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 1.423.790.499 LEI PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL
 • Hotărârea 490/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: APROBAREA CONDITIILOR SPECIFICE PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A FUNCTIILOR DE SEF SERVICIU RELATII CU PUBLICUL SI REGISTRATURA SI SEF SERVICIU LICITATII - CONTRACTE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA L
 • Hotărârea 489/2002 - Municipiul Brașov - 10.12.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 DECEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 30.848/2002 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE
 • Hotărârea 488/2002 - Municipiul Brașov - 07.12.2002

  OBIECT: NECESITATEA LUARII DE URGENTA A UNOR MASURI DE DESZAPEZIRE, COMBATEREA POLEIULUI SI ÎNDEPARTAREA EFECTELOR REZULTATE ÎN URMA ACTIVITATII DE DESZAPEZIRE ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORD
 • Hotărârea 487/2002 - Municipiul Brașov - 02.12.2002

  OBIECT: APROBARE FISE DE EVALUARE A POSTURILOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 DECEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL SERVICIULUI RESURSE UMANE, CU PRIVIRE LA APROBAREA FISELOR DE EVALUARE A POSTR
 • Hotărârea 486/2002 - Municipiul Brașov - 02.12.2002

  OBIECT: APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII FINANTAT PRIN PROGRAMUL RICOP - "MODERNIZARE STRADA CALUGARENI - BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 DECEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNE
 • Hotărârea 485/2002 - Municipiul Brașov - 02.12.2002

  OBIECT: APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII FINANTAT PRIN PROGRAMUL RICOP - "MODERNIZARE INTERNAT LICEUL ANDREI MURESANU - BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 DECEMBRIE 2002; ANA
 • Hotărârea 484/2002 - Municipiul Brașov - 02.12.2002

  OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE PIATA DACIA" BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 DECEMBRIE 2002;
 • Hotărârea 483/2002 - Municipiul Brașov - 02.12.2002

  OBIECT: REGLEMENTAREA MODULUI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC ÎN ZONELE DIN MUNICIPIUL BRASOV SI POIANA BRASOV (PÂRTIA "BRADUL"), DESTINATE ORGANIZARII SI DESFASURARII SARBATORILOR DE IARNA 2002 - 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNI
 • Hotărârea 482/2002 - Municipiul Brașov - 02.12.2002

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 336/2002 - REPUBLICATA, PRIVIND APROBAREA HOTARÂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. "C.E.T. BRASOV" S.A. NR. 20 DIN 17 SEPTEMBRIE 2002, PRIVIND CONTRACTAREA UNUI CREDIT BANCAR ÎN VALOARE DE 7 (SAPTE) MILIOANE USD SI MA
 • Hotărârea 481/2002 - Municipiul Brașov - 02.12.2002

  OBIECT: APROBAREA LISTEI SPATIILOR COMERCIALE SAU DE PRESTARI SERVICII;PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI CARE SE AFLA ÎN ADMINISTRAREA S.C. RIAL S.R.L.;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 DECEMBRIE 2002
 • Hotărârea 480/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: DESEMNAREA ZILEI DE SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP DE CONSILIERI PRIVIND STABILIREA ZILEI ÎN CARE S
 • Hotărârea 479/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SCOALA 10 CLASE LÂNGA RECTORAT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 39.016/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERIT
 • Hotărârea 478/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: APROBAREA SCRISORII DE INTENTIE PRIVIND COLABORAREA DINTRE CONSILIUL LOCAL BRASOV SI SIEMENS AKTIENGESELLSHAFT OSTERREICH; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND PROPUNEREA
 • Hotărârea 477/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: REANALIZARE SI APROBARE P.U.D. GARDEN CENTER CALEA FAGARASULUI NR. 47; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 24.651/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE DEZVOLTARE
 • Hotărârea 476/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: REANALIZARE SI APROBARE P.U.D. ACTUALIZARE CIRCULATIE DIN P.U.Z. PARCELAREPENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE STUPINI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 19.356/2002 AL
 • Hotărârea 475/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - BENZINARIE PETROSIB ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 15.202/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITO
 • Hotărârea 474/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: REANALIZARE TEMA DE PROIECTARE SI P.U.D. - EXTINDERE HOTEL POIANA - POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 32.544/2002 AL SERVICIULUI
 • Hotărârea 473/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: MODIFICAREA ALIN. 1 AL ART. 1 DIN H.C.L. NR. 41/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 1.118/2002, PRIN CARE SE PROPUNE MODIFICAREA ALIN. 1
 • Hotărârea 472/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: MODIFICAREA ANEXEI 1 LA H.C.L. NR. 412/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. AD. 546/2002, REFERITOR LA MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA H.
 • Hotărârea 471/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. SIMERIA NR. 2, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BORICEAN IOAN SI BORICEAN DOINA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 2
 • Hotărârea 470/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. LALELELOR NR. 8, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARA S.C. BIO FLOR S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2
 • Hotărârea 469/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL VICTORIEI NR. 3, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI STIRBU GHEORGHE SI STIRBU RODICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25
 • Hotărârea 468/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL GRIVITEI NR. 97 - 85, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARA SAVASTRU FLORICA -DOINA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NO
 • Hotărârea 467/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROPUNERII DE MODIFICARE A HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 3/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.
 • Hotărârea 466/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: STABILIREA TARIFULUI DE ÎNCHIRIERE A TERENURILOR OCUPATE DE CONSTRUCTIILE PROVIZORII DIN BAZARUL HARMAN - VLAHUTA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL DE SPE
 • Hotărârea 465/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: SCHIMBUL DE TERENURI ÎNTRE S.C. "ROBINSON" S.A. PREDEAL SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 751/2002 SI RAPORTUL DE SPECI
 • Hotărârea 464/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI RACORDARII LA RETELELE EDILITARE (GAZ, APA, ENERGIE ELECTRICA) A CONSTRUCTIILOR PROVIZORII (CHIOSCURI, RULOTE CU DESTINATIE DE COMERT) AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL
 • Hotărârea 463/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: REANALIZAREA H.C.L. NR. 382/2002, SOLICITATA DE PREFECTURA JUDETULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND ADRESA PREFECTURII JUDETULUI BRASOV NR. 6.820/2002, ÎN
 • Hotărârea 462/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DIN CADRUL LOCURILOR PUBLICE AMENAJATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 519/2002 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL ADMI
 • Hotărârea 461/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 300/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 518/2002, PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 300/2002; AVÂND ÎN VEDERE PREVED
 • Hotărârea 460/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: REGLEMENTARE SITUATIE CRESE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 47/2002 A SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU, PRIN CARE SE PROPUNE REGLEMENTAREA SITU
 • Hotărârea 459/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: ÎNFIINTAREA CENTRULUI DE EXECUTIE BUGETARA - CRESA NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 23.891/2002 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE ÎN
 • Hotărârea 458/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: APROBAREA CRITERIILOR NECESARE ÎNTOCMIRII LISTEI DE PRIORITATI PENTRU LOCUINTELE DE SERVICIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 517/2002 A SER
 • Hotărârea 457/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. TOAMNEI NR. 3, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI COSTISOR LUCRETIA -ANETA SI COSTISOR GHEORGHE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA
 • Hotărârea 456/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: LISTA SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DIN LOCURILE PUBLICE AMENAJATE CE FAC OBIECTUL LEGII NR. 550/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 1.273/2002 AL SE
 • Hotărârea 455/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI AFERENT GARAJULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. N. BALCESCU NR. 56, CATRE SOROCEANU CONSTANTIN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA
 • Hotărârea 454/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: IDENTIFICAREA A DOUA SPATII CU ALTA DESTINATIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTA DE CATRE S.C. RIAL S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 748/2002
 • Hotărârea 453/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI DIN RÂNDUL CONSILIERILOR PENTRU COMISIA DE CONCURS ÎN VEDEREA OCUPARII FUNCTIEI PUBLICE DE SECRETAR AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 452/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND STABILIREA CONDITIILOR PENTRU FUNCTIA DE SECRETAR AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR.
 • Hotărârea 451/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: ÎNTRETINEREA SI ACHIZITIA DE COMPONENTE PENTRU ILUMINATUL ARHITECTURAL AL BISERICII NEGRE, ÎN CADRUL ACTIVITATII PENTRU ILUMINATUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA D
 • Hotărârea 450/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: CALCULAREA PUNCTAJULUI FINAL ÎN VEDEREA ACORDARII ÎNLESNIRILOR LA PLATA OBLIGATIILOR LA BUGETUL LOCAL, RESTANTE LA 31 DECEMBRIE 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND
 • Hotărârea 449/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 25/1992 REPUBLICATA PRIN H.C.L. NR. 35/1997 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND ADRESA NR. 23.298/2002 A R.A.T. BRASOV SI REFERATUL AD. 23.298/2
 • Hotărârea 448/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: ÎNSCRISUL INTITULAT "RECLAMATIE ADMINISTRATIVA" FORMULATA DE PUNKOSTI MAGDOLNA ANA SI PUNKOSTI ANDREA, DOMICILIATE ÎN BRASOV, STR. ROSIORILOR NR. 19 SI ÎNREGISTRATA LA PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV SUB NR. 25.830 DIN 14 OCTOMBRIE 2002; CONS
 • Hotărârea 447/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SERVICE AUTO, SEDIU FIRMA SI LOCUINTA - DN 13 F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 31.610/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVO
 • Hotărârea 446/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA - ALEEA DEALUL SPIRII NR. 26 B; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 35.912/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AME
 • Hotărârea 445/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA - DRUMUL POIENII F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 22.140/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAR
 • Hotărârea 444/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SERVICE AUTO, STR. HARMANULUI F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 31.609/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJARE
 • Hotărârea 443/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 28.294/2002 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE P
 • Hotărârea 442/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITATI EXTRABUGETARE AL COLEGIULUI TEHNIC "M. CRISTEA" BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂN
 • Hotărârea 441/2002 - Municipiul Brașov - 25.11.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA SUMEI DE 50.000.000 LEI PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI DE ORGANIZARE PENTRU INAUGURAREA PATINOARULUI ARTIFICIAL DEMONTABIL INSTALAT PE UNUL DIN TERENURILE DE TENIS DIN INCINTA CLUBULUI
 • Hotărârea 440/2002 - Municipiul Brașov - 18.11.2002

  OBIECT: DESEMNAREA D-LUI IOAN BÂSCÃ PREşEDINTE AL CONSILIULUI LOCAL PENTRU URMÃTOARELE 3 LUNI DE LA DATA PREZENTEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ EXTRAORDINARÃ LA DATA DE 18 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND PROPUNEREA
 • Hotărârea 439/2002 - Municipiul Brașov - 18.11.2002

  OBIECT: APROBAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. "CET BRAşOV" S.A, NR. 29 DIN 1 NOIEMBRIE 2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. "CET BRAşOV" S.A. NR. 20 DIN 17 SEPTEMBRIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL
 • Hotărârea 438/2002 - Municipiul Brașov - 18.11.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI şI CHELTUIELI RECTIFICAT AL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ EXTRAORDINARÃ LA DATA DE 18 NOIEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 1.145/2
 • Hotărârea 437/2002 - Municipiul Brașov - 18.11.2002

  OBIECT: APROBAREA ALOCÃRII SUMEI NECESARE DEPLASÃRII D-NEI DR. ING. VENEŢIA SANDU LA ACŢIUNILE DE CONSTITUIRE A AGENŢIEI DE CONSERVARE A ENERGIEI şI DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL BRAşOV CARE VOR AVEA LOC LA BRUXELLES; CONSILIUL LOCAL AL MUNI
 • Hotărârea 436/2002 - Municipiul Brașov - 18.11.2002

  OBIECT: DESEMNAREA REPREZENTANÞILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE VÂNZARE A SPAÞIILOR COMERCIALE ºI DE PRESTÃRI SERVICII;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAºOV;ÎNTRUNIT ÎN ºEDINÞÃEXTRAORDINARÃLA DAT
 • Hotărârea 435/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: RESPINGEREA RECLAMAŢIEI ADMINISTRATIVE A DOMNULUI APOLLON CRISTODULO; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND RECLAMAŢIA ADMINISTRATIVÃ A D-LUI APOLLON CRISTODULO, ÎNRE
 • Hotărârea 434/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 21 DIN 23 FEBRUARIE 1998 - PRIVIND LIVRAREA ÎN MOD GRATUIT A LEMNELOR DE FOC; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. T.
 • Hotărârea 433/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI REALIZÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII "REABILITARE ÎNCÃLZIRE CENTRALÃ ŞCOALA GENERALÃ NR. 29 BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28
 • Hotărârea 432/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBAREA SOLICITÃRII ASOCIAŢIEI "15 NOIEMBRIE 1987" DE ACORDARE A UNUI SPRIJIN FINANCIAR DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ANIVERSAREA A 15 ANI DE LA REVOLTA MUNCITOREASCÃ DIN BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ O
 • Hotărârea 431/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: STABILIREA IMPOZITELOR şI TAXELOR LOCALE PREVÃZUTE DE O.G. NR. 36/2002, PRIVIND IMPOZITELE şI TAXELE LOCALE, APROBATÃ PRIN LEGEA NR. 522/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2
 • Hotărârea 430/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: STABILIREA IMPOZITELOR şI TAXELOR LOCALE PREVÃZUTE DE O.G. NR. 36/2002, PRIVIND IMPOZITELE şI TAXELE LOCALE, REPUBLICATÃ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERA
 • Hotărârea 429/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: ÎMPUTERNICIREA R.A. TERMO BRAşOV PRIVIND PREGÃTIREA DOCUMENTELOR NECESARE PUNERII ÎN APLICARE A H.C.L. NR. 43/2002, PRIVIND TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICÃ A MUNICIPIULUI BRAşOV CU TITLU GRATUIT A C.T. METROM (CAF 100 GCAL/H) şI A ANEXELOR AFER
 • Hotărârea 428/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBAREA ANGAJÃRII UNUI AVOCAT PENTRU A ASIGURA APÃRAREA CONSILIULUI LOCAL ÎN DOSARUL NR. 4.104/2002, AFLAT PE ROLUL CURŢII DE APEL PITEşTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002
 • Hotărârea 427/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI şI CHELTUIELI RECTIFICAT AL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 8
 • Hotărârea 426/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBARE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUIREA UNUI CORP DE şCOALÃ CU 10 CLASE PENTRU 500 DE ELEVI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 5.720 D
 • Hotărârea 425/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBAREA MODIFICÃRII PREŢULUI DE PORNIRE AL LICITAŢIEI STABILIT PRIN H.C.L. NR. 295/2001, REPUBLICATÃ CONFORM H.C.L. NR. 181/2002, PENTRU AMPLASAREA DE CONSTRUCŢII PROVIZORII DESTINATE COLECTÃRII şI RECUPERÃRII MATERIALELOR REFOLOSIBILE; C
 • Hotărârea 424/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBAREA REAMPLASÃRII UNUI NUMÃR DE 7 CONSTRUCŢII PROVIZORII, DEZAFECTATE DIN B-DUL 15 NOIEMBRIE - ZONA BAZARULUI HIDROMECANICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂN
 • Hotărârea 423/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: ADMINISTRAREA IMOBILULUI DIN STR. LÂNII NR. 42 - BLOC DE LOCUINÞE SOCIALE;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAºOV;ÎNTRUNIT ÎN ºEDINÞÃORDINARÃLA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 656/200
 • Hotărârea 422/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTÃ A TERENULUI AFERENT GARAJULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. PICTOR POP NR. 4, CÃTRE TOMESCU ILIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTI
 • Hotărârea 421/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: ÎNCHIRIEREA UNUI SPAŢIU ÎN PIAŢA TRACTORUL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 562/2002, şI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. AD. 562/2002; ÎN
 • Hotărârea 420/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: ÎNCHIRIEREA UNUI SPAŢIU ÎN PIAŢA TRAIAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 549/2002, şI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. AD. 549/2002; ÎN TEME
 • Hotărârea 419/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTÃRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 90/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 556/2002, PRIN CARE SE PROPUNE MODIFICARE
 • Hotărârea 418/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. URANUS NR. 3, ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARÃ S.C. COMPLEX BING-BANG S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OC
 • Hotărârea 417/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: CONSTRUIREA UNUI GRUP SANITAR ÎN PIAŢA ASTRA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 10.722 AL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU - SERVICIUL PIEŢE, PRIVIND AL
 • Hotărârea 416/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBAREA CONDIŢIILOR DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DE CONDUCERE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE N
 • Hotărârea 415/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. ZIZINULUI NR. 36, ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARÃ SUMEDREA ELENA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002
 • Hotărârea 414/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAºOV;STR. MINERVA NR. 6 ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARI CIUPITU MIOARA ºI CIUPITU LORII;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAºOV;ÎNTRUNIT ÎN ºEDINÞ&ATIL;
 • Hotărârea 413/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. M. KOGÃLNICEANU NR. 8 - 10, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, CÃTRE BENEFICIARII PROPRIETARI AI APARTAMENTELOR NR. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 şI 13 DE LA BLOCUL NR. 14; CONSILIU
 • Hotărârea 412/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DIN BLOCUL NR. 4 A - B-DUL GÃRII;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAºOV;ÎNTRUNIT ÎN ºEDINŢÃORDINARÃLA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002;ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 546/2002;REFERI
 • Hotărârea 411/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRAREA R.A. TERMO BRAşOV A UNUI SPAŢIU DIN PIAŢA TRAIAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 409 DIN 8 OCTOMBRIE 2002 şI RAPO
 • Hotărârea 410/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBAREA MODIFICÃRII STATULUI DE FUNCŢII şI A ORGANIGRAMEI SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 26.397/2002
 • Hotărârea 409/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: SCHIMBAREA DESTINAŢIEI A DOUÃ APARTAMENTE DIN BLOCUL SITUAT ÎN BRAşOV, STR. LÂNII NR. 42; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 319/2002,
 • Hotărârea 408/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: CONTESTAREA LEGALITÃŢII H.C.L. NR. 271 DIN 29 IULIE 2002, PRIVIND CONTRACTAREA PRESTÃRII SERVICIILOR DE ÎNTREŢINERE GURI SCURGERE şI EVACUAREA APELOR METEORICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE
 • Hotărârea 407/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: PLATA COTIZAŢIEI DE MEMBRU AL AMR DE MUNICIPIUL BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 27.040/2002 AL DEPARTAMENTULUI SERVICII INTERNE - BIROUL RE
 • Hotărârea 406/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: COMPLETAREA H.C.L. NR. 320/2002, PRIVIND ORGANIGRAMA APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL şI A STATULUI DE FUNCŢII APROBAT PRIN H.C.L. NR. 329/2002 şI REPUBLICATÃ PRIN H.C.L. NR. 337/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎN
 • Hotărârea 405/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: DESEMNAREA A DOI REPREZENTANŢI DIN RÂNDUL CONSILIERILOR PENTRU COMISIA DE CONCURS ÎN VEDEREA OCUPÃRII FUNCŢIEI PUBLICE DE SECRETAR AL MUNICIPIULUI BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE
 • Hotărârea 404/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: STABILIREA CONDIŢIILOR PENTRU FUNCŢIA DE SECRETAR AL MUNICIPIULUI BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 15.218/2002 AL DIRECŢIEI COORDONARE -
 • Hotărârea 403/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBAREA AFILIERII MUNICIPIULUI BRAşOV, RESPECTIV A CONSILIULUI LOCAL, LA CONSILIUL INTERNAŢIONAL PENTRU INIŢIATIVE LOCALE DE MEDIU (I.C.L.E.I. - INTERNAŢIONAL COUNCIL FOR LOCAL ENVIRONMENTAL INITIATIVES); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU
 • Hotărârea 402/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI REALIZÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII "REABILITAREA CÃII DE RULARE A TRAMVAIULUI ÎN MUNICIPIUL BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28
 • Hotărârea 401/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: ATRIBUIREA TITLULUI DE "CETÃŢEAN DE ONOARE" DOMNULUI PROFESOR BULARCA VALERIU, MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI LA LUPTE şI DOMNULUI FERARIU GHEORGHE, MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORD
 • Hotărârea 400/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: ATRIBUIREA TITLULUI DE "CETÃŢEAN DE ONOARE" DOMNULUI ANTRENOR EMERIT TÃNASE TÃNASE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 9.653/2002, PRIN CARE SE PROPUN
 • Hotărârea 399/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: ACHITAREA COTIZAŢIEI PE ANUL 2002 CÃTRE ASOCIAŢIA CULTURALÃ LES RENCONTRES; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 25.170 DIN DATA DE 7 OCTOMBRI
 • Hotărârea 398/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: REAMENAJAREA CONSTRUCŢIILOR PROVIZORII EXISTENTE - LEGAL AMPLASATE - şI EDIFICAREA DE CONSTRUCŢII PROVIZORII NOI ÎN CADRUL PLATFORMEI COMERCIALE DACIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 O
 • Hotărârea 397/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: ÎNFIINŢAREA şI ORGANIZAREA MAGAZINELOR "ECONOMAT" PRIN ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL BRAşOV CU SOCIETÃŢI COMERCIALE şI ALŢI AGENŢI ECONOMICI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002;
 • Hotărârea 396/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: ÎNCHIRIEREA SPAŢIULUI SITUAT ÎN STR. COL. BUZOIANU NR. 3 (CORP C ) PE PERIOADA 15 IUNIE 2002 - 15 IUNIE 2003, DESTINATE FUNCŢIONÃRII ACTIVITÃŢII DE ÎNVÃŢÃMÂNT A LICEULUI DE ARTÃ BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT
 • Hotărârea 395/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRAşOV ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR LA "FESTIVALUL DE DRAMATURGIE CONTEMPORANÃ - BRAşOV 2002"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERAT
 • Hotărârea 394/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRAşOV ÎN CALITATE DE ORGANIZATOR AL CROSULUI INTERNAŢIONAL "15 NOIEMBRIE" BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL N
 • Hotărârea 393/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRAşOV PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 24.335/2002 AL DIRECŢIEI ECONOMICE, PRIN CARE S
 • Hotărârea 392/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - 2 LOCUINŢE UNIFAMILIALE - STR. ŢIBLEş NR. 9; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 19.150/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOL
 • Hotărârea 391/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: ACTUALIZARE P.U.Z. - ZONA GÃRII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 32.398/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIULUI PRI
 • Hotărârea 390/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINŢÃ, STR. ŞTEJERIş F.N. - BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 32.028/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMEN
 • Hotărârea 389/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - EXTINDERE ZONA BARTOLOMEU NORD D.N. 13; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 21.711/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AME
 • Hotărârea 388/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LABORATOR PATISERIE - COFETÃRIE şI LOCUINŢÃ, STR. 1 DECEMBRIE NR. 18 BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 29.839/2002 AL
 • Hotărârea 387/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDII FIRMÃ, SPAŢII PRODUCŢIE şI EXTINDERE CONSTRUCŢIE EXISTENTÃ D.N. 13 F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 32.321/2002 AL S
 • Hotărârea 386/2002 - Municipiul Brașov - 28.10.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - CONSTRUIRE 3 VILE, POIANA BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 28 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 28.575/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA
 • Hotărârea 385/2002 - Municipiul Brașov - 21.10.2002

  OBIECT: APROBAREA PARTICIPÃRII MUNICIPIULUI BRAşOV LA PROIECTUL "ÎMBUNÃTÃŢIREA CALITÃŢII AERULUI DIN ZONA URBANÃ şI PERIURBANÃ BRAşOV" ÎN CADRUL UNUI PROGRAM DE TIP LIFE ENVIRONMENT, CU COFINANŢARE DE LA COMISIA EUROPEANÃ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIP
 • Hotărârea 384/2002 - Municipiul Brașov - 21.10.2002

  OBIECT: DEPUNEREA CANDIDATURII MUNICIPIULUI BRAşOV LA COMISIA EUROPEANÃ PENTRU PROIECTUL LIFE ENVIRONMENT - SESIUNEA NOIEMBRIE 2002, ÎN VEDEREA PROMOVÃRII PROIECTULUI "URMARO" (URBAN MAPS AIR MANITORING - HÃRŢI URBANE DE MONITORIZARE A CALITÃŢII AERULUI
 • Hotărârea 383/2002 - Municipiul Brașov - 07.10.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICÃ A TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. IANCU JIANU NR. 26; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ EXTRAORDINARÃ LA DATA DE 7 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 17.
 • Hotărârea 382/2002 - Municipiul Brașov - 07.10.2002

  OBIECT: REGLEMENTAREA SITUAŢIEI JURIDICE A TERENULUI AFERENT CONSTRUCŢIILOR DEŢINUTE DE MÃNOIU IOANA, SORIN şI LEON-BOGDAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ EXTRAORDINARÃ LA DATA DE 7 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE S
 • Hotărârea 381/2002 - Municipiul Brașov - 07.10.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTÃ A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRAşOV, STR. CASTELULUI NR. 140, CÃTRE DOGARU TIBERIU şI ADRIANA, ROşCA AURELIA şI FILOTE MOISE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ EXTRAORDINARÃ LA D
 • Hotărârea 380/2002 - Municipiul Brașov - 07.10.2002

  OBIECT: REGLEMENTAREA SITUAŢIEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU CONSTRUCŢIILE PROVIZORII,VÂNDUTE PRIN LICITAŢIE PUBLICÃ DE PRIMÃRIA BRAşOV, ÎN SCOPUL RECUPERÃRII SUMELOR DATORATE BUGETULUI LOCAL DE LA AGENŢII ECONOMICI DEBITORI, TITULARI AI CONTRACTEL
 • Hotărârea 379/2002 - Municipiul Brașov - 07.10.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTÃRÂRE PRIVIND COLABORAREA CONSILIULUI LOCAL CU CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ EXTRAORDINARÃ LA DATA DE 7 OCTOMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 2
 • Hotărârea 378/2002 - Municipiul Brașov - 07.10.2002

  OBIECT: APROBAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIONARE A CÃRBUNELUI NECESAR FUNCŢIONÃRII C.E.T. BRAşOV, ÎN SEZONUL DE ÎNCÃLZIRE 2002 - 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ EXTRAORDINARÃ LA DATA DE 7 OCTOMBRIE 2002; ANALIZ
 • Hotărârea 377/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: MANDATAREA COMISIEI JURIDICE A CONSILIULUI LOCAL BRAşOV şI A PREşEDINTELUI ACESTEIA DE A PROMOVA CÃILE DE ATAC şI DE A REPREZENTA CONSILIUL LOCAL BRAşOV ÎN CAUZELE AVÂND CA OBIECT ANULAREA şI/SAU SUSPENDAREA HOTÃRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL;
 • Hotărârea 376/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE REFERITOR LA CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. AL. VLAHUŢÃ NR. 10; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE
 • Hotărârea 375/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: ALOCAREA DIN FONDUL DE REZERVÃ A SUMEI DE 1.307.750 MII LEI NECESARÃ DESFÃşURÃRII ACTIVITÃŢII SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FÃRÃ STÃPÂN ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE
 • Hotărârea 374/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: SPAŢIUL DIN PIAŢA TRAIAN ATRIBUIT ASOCIAŢIEI MINORITÃŢII EUROPENE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 21.561/2002 AL SERVICIULUI PUBLIC
 • Hotărârea 373/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A LICITAŢIILOR CE AU CA OBIECT CONCESIONAREA DE BUNURI, ACTIVITÃŢI şI SERVICII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOT
 • Hotărârea 372/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZÃ A CERERILOR DE REPARTIZARE A LOCUINŢELOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA D
 • Hotărârea 371/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: AMENAJARE MAGAZINE PENTRU COMERCIALIZAREA FLORILOR ÎN PIAŢA UNIVERSAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND AMENAJAREA A TREI MAGAZINE PEN
 • Hotărârea 370/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: MÃSURI CE SE IMPUN A FI LUATE PENTRU ORGANIZAREA ZILEI RECOLTEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 63/2002 ALE
 • Hotărârea 369/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: INDEXAREA TAXELOR SPECIALE "SALVAMONT"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU - SERVICIUL CONTABILITATE, PRIV
 • Hotărârea 368/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: COMPLETAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 329/2002, REPUBLICATÃ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 24.466/2002 AL DIRECŢIEI ADMINISTRAŢIE PUBLICÃ L
 • Hotărârea 367/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTÃRÂRE PRIVIND FINANŢAREA UNOR REPARAŢII CURENTE şI CAPITALE, ÎN LIMITA SUMEI DE 200.000 MII LEI, ÎN VEDEREA INSTALÃRII UNEI CENTRALE TERMICE LA SPITALUL DE PNEUMOLOGIE BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI B
 • Hotărârea 366/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: ADMITEREA CONTESTAŢIEI CREşEI NR. 3 DIN BRAşOV şI REVOCAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 335 DIN DATA DE 16 SEPTEMBRIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND C
 • Hotărârea 365/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECŢIEI FISCALE A UNUI AUTOTURISM; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 59.504 DIN 17 SEPTEMBRIE 2002 AL DIRECŢIE
 • Hotărârea 364/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: EşALONAREA LA PLATÃ A OBLIGAŢIILOR RESTANTE LA BUGETUL LOCAL EXISTENTE LA 31 AUGUST 2001, DATORATE DE S.C. HIDROMECANICA S.A. BRAşOV, PE O PERIOADÃ DE 5 ANI, CU O PERIOADÃ DE GRAŢIE DE 6 LUNI CUPRINSÃ ÎN PERIOADA DE EşALONARE, ÎNCEPÂND CU LUNA O
 • Hotărârea 363/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. URANUS NR. 2, ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARÃ COŢOFANÃ CAMELIA - ANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 20
 • Hotărârea 362/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTÃ A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR, SITUATE ÎN BRAşOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 66, CÃTRE TANISLAU LUCIA RODICA şI SISAK FRANCISC; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBR
 • Hotărârea 361/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTÃRÂRE PRIVIND SCHIMBUL DE TERENURI ÎNTRE OVESEA GHEORGHE şI SOŢIA GEORGETA şI MUNICIPIUL BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND RE
 • Hotărârea 360/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. VALEA JIULUI NR. 1, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI STRÂMBEI DÃNUŢ şI STRÂMBEI RICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE
 • Hotărârea 359/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. INULUI NR. 9 A, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI VLÃDÃREANU MARIA şI VLÃDÃREANU ION MARIUS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DA
 • Hotărârea 358/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 9, ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARÃ FLORESCU DOINA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002
 • Hotărârea 357/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 9, ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARÃ S.C. CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOTELECOMUNICAŢII S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN ş
 • Hotărârea 356/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: DEMARAREA PROCEDURILOR DE AUTORIZARE A GRÃDINII ZOOLOGICE BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 14.695 DIN 8 AUGUST 2002 AL DIRECŢIEI ECONOMICE, P
 • Hotărârea 355/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - REPREZENTANŢÃ FIRMÃ şI DEPOZIT MATERIALE, DN 1 F.N., BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 27.817/2002 AL SERVICIULUI STRAT
 • Hotărârea 354/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: APROBAREA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV, SOCIETATEA ROMÂNÃ DE CRUCE ROşIE - FILIALA BRAşOV şI ASOCIAŢIA "EMPATIA" BRAşOV ÎN SCOPUL DEZVOLTÃRII şI DIVERSIFICÃRII ACTIVITÃŢII CENTRULUI DE PERSOANE FÃRÃ ADÃPOST; CONSILIUL
 • Hotărârea 353/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: PRELUNGIREA TERMENELOR DIN CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIATE ÎNTRE S.C. "RIAL" S.R.L. BRAşOV şI ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI CE AU CA OBIECT IMOBILELE ÎN CARE ACESTEA DIN URMÃ ÎşI AU SEDIUL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT
 • Hotărârea 352/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: PRIVIND PRELUAREA ÎN ADMINISTRARE CU TITLU GRATUIT DE CÃTRE CONSILIUL LOCAL BRAşOV A UNOR ACTIVE (DRUMURI) APARŢINÂND S.C. TRACTORUL - U.T.B. S.A. BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SE
 • Hotărârea 351/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI REALIZÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII "AMENAJARE INCINTÃ COLEGIUL NAŢIONAL ANDREI ŞAGUNA"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002;
 • Hotărârea 350/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - HALÃ, DEPOZIT, SEDIU ADMINISTRATIV, CALEA BUCUREşTI F.N. BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 28.587/2002 AL SERVICIULUI ST
 • Hotărârea 349/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCŢII, DN 1, LÂNGÃ COMPLEX SCHNEID, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 21.956/2002 AL SER
 • Hotărârea 348/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - MICROBAZÃ DE TRANSPORT MARFÃ, LOCUINŢÃ, BIROURI, STR. LÂNII NR. 1, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 23.108/2002 AL
 • Hotărârea 347/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU DE FIRMÃ şI LOCUINŢÃ DE SERVICIU, STR. FÂNTÂNII F.N., BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 14.661/2002 AL SERVICIU
 • Hotărârea 346/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - PENSIUNE TURISTICÃ, STR. POIANA RUIA, POIANA BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 27.177/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZ
 • Hotărârea 345/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: APROBARE "P.U.D. - HALÃ DE PRODUCŢIE, SEDIU DE FIRMÃ şI BIROURI, STR. TIMIş TRIAJ, BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 24.620/2002 AL SE
 • Hotărârea 344/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 232 DIN 24 IUNIE 2002, PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI IMPOZITULUI PE SPECTACOLE PENTRU ACTIVITÃŢILE ARTISTICE şI DISTRACTIVE DE VIDEOTECÃ şI DISCOTECÃ PREVÃZUTÃ DE O.G. NR. 36/2002, PRIVIND IMPOZITELE şI TAXELE LOCALE;
 • Hotărârea 343/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: RESPINGEREA CONTESTAŢIILOR REFERITOARE LA REPARTIZAREA LOCUINŢELOR SOCIALE SITUATE ÎN BRAşOV, STR. LÂNII NR. 42; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIA
 • Hotărârea 342/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: APROBAREA SCOATERII LA LICITAŢIE PUBLICÃ, ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII, A TERENULUI SITUAT ÎN PARCUL NICOLAE TITULESCU, DESTINAT AMPLASÃRII UNUI STAND PENTRU ÎNCHIRIERE MAşINUŢE ELECTRICE PENTRU COPII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNT
 • Hotărârea 341/2002 - Municipiul Brașov - 30.09.2002

  OBIECT: RECTIFICARE NR. TOP. DIN H.C.L. NR. 441/2001, MODIFICATÃ PRIN H.C.L. NR. 53/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. AD. 28.663/2001/2002
 • Hotărârea 340/2002 - Municipiul Brașov - 20.09.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI şI CHELTUIELI RECTIFICAT AL SERVICIULUI PUBLIC PATRIMONIU PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ EXTRAORDINARÃ LA DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 23.153/20
 • Hotărârea 339/2002 - Municipiul Brașov - 20.09.2002

  OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCŢII AL SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FÃRÃ STÃPÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ EXTRAORDINARÃ LA DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 31.604 DIN 13 S
 • Hotărârea 338/2002 - Municipiul Brașov - 20.09.2002

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA A SUMEI DE 37.227.375 LEI, ÎN VEDEREA DEPLASARII CORULUI "MELOS" AL LICEULUI "ANDREI MURESANU" LA MANIFESTAREA CULTURALA CE SE VA DESFASURA ÎN EVIA (EUBEEA) - GR
 • Hotărârea 337/2002 - Municipiul Brașov - 20.09.2002

  OBIECT: MENTINEREA FUNCTIEI DE REFERENT DE SPECIALITATE PENTRU SECRETARELE PRIMARULUI, VICEPRIMARILOR SI SECRETARULUI MUNICIPIULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND R
 • Hotărârea 336/2002 - Municipiul Brașov - 20.09.2002

  OBIECT: APROBAREA HOTARÂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. "CET BRASOV" S.A, NR. 20 DIN 17.09.2002, PRIVIND CONTRACTAREA UNUI CREDIT BANCAR ÎN VALOARE DE 8 (OPT) MILIOANE USD SI MANDATAREA S.C. "TERMOELECTRICA" S.A. SA NEGOCIEZE CONDITIILE DE CRE
 • Hotărârea 335/2002 - Municipiul Brașov - 16.09.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. LUNII NR. 2 ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR S.C. COMIX S.C.C.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 SEPTEM
 • Hotărârea 334/2002 - Municipiul Brașov - 16.09.2002

  OBIECT: APROBAREA CONDITIILOR DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DE CONDUCERE DIN CADRUL DIRECTIEI FISCALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITAT
 • Hotărârea 333/2002 - Municipiul Brașov - 16.09.2002

  OBIECT: APROBAREA CONTRIBUTIEI CONSILIULUI LOCAL, CONSTÂND ÎN DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A TERENURILOR DESTINATE AMPLASARII UNUI NUMAR DE 36 PANOURI PUBLICITARE DE CATRE RUGBY CLUB BRASOV SI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL A
 • Hotărârea 332/2002 - Municipiul Brașov - 16.09.2002

  OBIECT: APROBAREA EMITERII DE AUTORIZAŢII DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC şI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRAşOV, PENTRU O PERIOADÃ DE MAXIM 30 DE ZILE, DE CÃTRE SERVICIUL PUBLIC PATRIMONIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ EXT
 • Hotărârea 331/2002 - Municipiul Brașov - 19.09.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 23.153/2002 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE
 • Hotărârea 330/2002 - Municipiul Brașov - 16.09.2002

  OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI AL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL DE SPECIALITAT
 • Hotărârea 329/2002 - Municipiul Brașov - 16.09.2002

  OBIECT: APROBARE STAT DE FUNCTII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 SEPTEMBRIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 23.039/2002 AL SERVICIULUI RESURSE UMANE PRIN CARE SE PROPUNE APROBAREA STATULUI DE FUNC
 • Hotărârea 328/2002 - Municipiul Brașov - 09.09.2002

  OBIECT: ÎNTOCMIREA STUDIILOR DE FEZABILITATE DE CATRE WAS GMBH GERMANIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 9 SEPTEMBRIE 2002, ANALIZÂND INFORMAREA DIRECTIEI GOSPODARIRE ORAS ÎNREGISTRATA SUB NR. 22.474/2002 REFER
 • Hotărârea 327/2002 - Municipiul Brașov - 09.09.2002

  OBIECT: DESEMNAREA DOMNULUI IOAN SORICI SA PARTICIPE ÎN NUMELE CONSILIULUI LOCAL LA VIZITA DE STUDII ÎN OLANDA ÎN PERIOADA 12 - 17 OCTOMBRIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 9 SEPTEMBRIE 2002, ANALIZÂND
 • Hotărârea 326/2002 - Municipiul Brașov - 09.09.2002

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 130/19 APRILIE 2002 PRIVIND ACORDAREA SUMEI DE 500.000 MII LEI PENTRU RIDICAREA UNUI MONUMENT ÎN MEMORIA LUPTATORILOR ANTICOMUNISTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 9 SEPTEMBRIE 2
 • Hotărârea 325/2002 - Municipiul Brașov - 09.09.2002

  OBIECT: ORGANIZAREA SI DESFASURAREA FESTIVALULUI NATIONAL AL BERII 2002, EDITIA A X-A; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 9 SEPTEMBRIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL ÎNREGISTRAT SUB NR. 22.079/6 SEPTEMBRIE 2002 AL SERV
 • Hotărârea 324/2002 - Municipiul Brașov - 09.09.2002

  OBIECT: ÎNFIINTAREA COMISIEI DE COORDONARE SI CONTROL A DIRECTIEI FISCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 9 SEPTEMBRIE 2002, ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE AL DIRECTIEI IMPOZITE, TAXE LOC
 • Hotărârea 323/2002 - Municipiul Brașov - 09.09.2002

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 318/26 AUGUST 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 9 SEPTEMBRIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. 57.615 DIN 6 SEPTEMBRIE 2002 AL DIRECTIEI IMPOZITE, TAXE LOCALE SI EXPUNEREA DE MOTIV
 • Hotărârea 322/2002 - Municipiul Brașov - 09.09.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROPUNERII DE TRECERE ÎN ADMINISTRAREA S.C. CET S.A. BRAşOV A 42 DE PUNCTE TERMICE DIN SISTEMUL DE TERMOFICARE BRAşOV NORD; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 9 SEPTEMBRIE 2002, ANALIZÂ
 • Hotărârea 321/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: MODIFICAREA COTEI DE PARTICIPARE A MUNICIPIULUI BRASOV LA FESTIVALUL "CERBUL DE AUR" - EDITIA 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; AVÂND ÎN VEDERE SOLICITAREA NR.
 • Hotărârea 320/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARUL DE POSTURI PENTRU APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND REFERATUL PRIMARULUI NR.
 • Hotărârea 319/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: COMPLETAREA H.C.L. NR. 210 DIN 27 MAI 2002, REPUBLICATA SI A H.C.L. NR. 287 DIN 29 IULIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 21.
 • Hotărârea 318/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: ÎNFIINTAREA DIRECTIEI FISCALE BRASOV - INSTITUTIE PUBLICA DE INTERES LOCAL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE A SERVICIULUI CONTENCIOS NR. 16.078
 • Hotărârea 317/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 300.000.000 LEI CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PENTRU DEMARAREA CONSTRUCTIEI DE PISTE SKATE-ROLE ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; LA INITIATI
 • Hotărârea 316/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 67/1999 - REP., PRIVIND REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL SISTEMULUI DE PARCARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.
 • Hotărârea 315/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SERVICIUL PUBLIC PATRIMONIU A UNUI AUTOTURISM; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 21.383
 • Hotărârea 314/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA CATRE SERVICIUL PUBLIC "PATRIMONIU" A UNOR OBIECTE DE INVESTITII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 21.430 DIN
 • Hotărârea 313/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: AVIZARE PRETURI ENERGIE TERMICA PRODUSA ÎN SISTEM CENTRALIZAT DE CATRE S.C.. METALOPLAST S.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 19.753 DIN 6 AUG
 • Hotărârea 312/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: ACORDAREA STATUTULUI DE INVITAT PERMANENT D-LUI CIUREAN MIRCEA, DIN PARTEA UNIUNII ROMILOR DIN ROMÂNIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 21.825/200
 • Hotărârea 311/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 170.000.000 LEI PENTRU DETAEYE MEDIA & ART DIN BRASOV PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI NOVEMBER ACTIVE ART 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND EXPUNERE
 • Hotărârea 310/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: ACTUALIZAREA COMISIEI PREVAZUTE DE LEGEA PROTECTIEI CIVILE NR. 106/1996, MODIFICAREA H.C.L. NR. 298/2001 SI MODIFICAREA SCHEMEI DE ORGANIZARE A PROTECTIEI CIVILE A MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDI
 • Hotărârea 309/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND STABILIREA CONDITIILOR PENTRU FUNCTIA DE SECRETAR AL MUNICIPIULUI BRASOV SI DESEMNAREA CONSILIERILOR ÎN COMISIA DE CONCURS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA D
 • Hotărârea 308/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: REDENUMIRE STRADA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 26.897 DIN 31 IULIE 2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AMENAJAREA TERITORIULUI SI PROTECTIA
 • Hotărârea 307/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV, PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 20.854/2002 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROP
 • Hotărârea 306/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: ÎNCASAREA TAXEI DE RECLAMA SI PUBLICITATE SI A IMPOZITULUI PE SPECTACOLE AFERENTE ACTIVITATILOR CARE SE VOR DESFASURA ÎN CADRUL FESTIVALULUI "CERBUL DE AUR 2002"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 305/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: APROBAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BRASOV LA ORGANIZAREA MANIFESTARILOR PRILEJUITE DE DESFASURAREA FESTIVALULUI INTERNATIONAL "CERBUL DE AUR - EDITIA 2002", CONSTÂND ÎN DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A TERENURILOR AFERENTE ACESTUI EVENIMENT;
 • Hotărârea 304/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: CONTRIBUTIA MUNICIPIULUI BRASOV LA FESTIVALUL "CERBUL DE AUR"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 18.248 DIN 5 AUGUST 2002 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIVIND O
 • Hotărârea 303/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: CONTRIBUTIA MUNICIPIULUI BRASOV LA CONSTITUIREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. FOTBAL CLUB BRASOV S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 19.951 DIN 5 AUGUST 2
 • Hotărârea 302/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND DESEMNAREA CÂSTIGATORULUI LICITATIEI REFERITOARE LA TERENUL SITUAT ÎN ZONA GARII CFR BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂ
 • Hotărârea 301/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL AL TINERILOR DE ELITA, A SUMEI DE 72.596.220 LEI (2.220 $ LA CURSUL B.N.R. DIN DATA DE 29.07.2002) PENTRU DEPLASAREA UNUI GRUP DE CINCI ELEVI DE LA COLEGIUL NATIONAL DR. IOAN MESOTA SI A UNUI PROFES
 • Hotărârea 300/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: REPARTIZAREA LOCUINTELOR SOCIALE DIN BLOCUL DE PE STR. LÂNII NR. 42; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 9.947/2002 AL DIRECTIEI PATRIMONIU
 • Hotărârea 299/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: APROBAREA AMPLASARII PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV A UNOR CHIOSCURI PENTRU DIFUZARE DE PRESA, CARTE SI EFECTE POSTALE DE CATRE S.C. ELIDA S.R.L; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 A
 • Hotărârea 298/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A CONTRAVALORII A 50 % DIN COSTUL UNUI ABONAMENT PE O LINIE PENTRU TRANSPORTUL URBAN ÎN COMUN;AL ELEVILOR DIN UNITATILE DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT;PE PERIOADA DESFASURARII CURSURILOR;CONSILIUL LOCAL AL MUNIC
 • Hotărârea 297/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - CENTRU DE RECUPERARE DUPA EFORT, POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 27.230/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AME
 • Hotărârea 296/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA, STR. STEJERISULUI NR. 40 E, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 27.819/2002 CONEXAT CU T. AD. 13.552/2002 AL SERVICI
 • Hotărârea 295/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI SI SPATII DE CAZARE, STR. CALEA FAGARASULUI NR. 6 A, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 25.954/
 • Hotărârea 294/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA, STR. CIBINULUI NR. 45, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 25.575/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AMENAJAREA
 • Hotărârea 293/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - EXTINDERE SI CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI BIROURI - INCINTA CONDMAG, SOS. CRISTIANULUI NR. 11, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR
 • Hotărârea 292/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SPALATORIE AUTO SI ANEXA, STR. NUCULUI NR. 28 A, BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 26.085/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLT
 • Hotărârea 291/2002 - Municipiul Brașov - 26.08.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - EXTINDERE SEDIU DE FIRMA CU SHOWROOM", STR. DE MIJLOC 183 - 185, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 AUGUST 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 24.072/2002 AL SERVICIULU
 • Hotărârea 290/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE CONCURS SAU EXAMEN PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE SECRETAR AL MUNICIPIULUI BRASOV;
 • Hotărârea 289/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: DESEMNAREA D-LUI SORIN GRIGORESCU PRESEDINTE AL CONSILIULUI LOCAL PENTRU URMATOARELE 3 LUNI DE LA DATA PREZENTEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND PROPUNEREA D-LUI CONSIL
 • Hotărârea 288/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL S.C. FOTBAL CLUB BRASOV S.A.; CON
 • Hotărârea 287/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII, A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC "PATRIMONIU"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA
 • Hotărârea 286/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL AL TINERILOR DE ELITA, A SUMEI DE 72.596.220 LEI (2.220 $ LA CURSUL B.N.R. DIN DATA DE 29.07.2002) PENTRU DEPLASAREA UNUI GRUP DE CINCI ELEVI DE LA COLEGIUL NATIONAL DR. IOAN MESOTA SI A UNUI PROFESO
 • Hotărârea 285/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: APROBAREA CONTRIBUTIEI CONSILIULUI LOCAL, CONSTÂND ÎN DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A TERENURILOR DESTINATE AMPLASARII UNUI NUMAR DE 20 PANOURI PUBLICITARE DE CATRE RUGBY CLUB BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA
 • Hotărârea 284/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL S.C. RIAL S.R.L. CONFORM HOTARÂRII A.G.A. NR. 5 DIN 28 IUNIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; VAZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP DE CONSILIERI LO
 • Hotărârea 283/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 144.000.000 LEI, PENTRU ORGANIZAREA ACTIUNILOR CE VOR MARCA 10 ANI DE SCHIMBURI CULTURALE ÎNTRE ORASELE MUSASHINO SI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANAL
 • Hotărârea 282/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: DESFIINTAREA UNEI PLATFORME GOSPODARESTI SITUATA ÎN STR. VERII NR. 7; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. T. 21.712 DIN 26 IULIE 2002 A PRIMARULUI
 • Hotărârea 281/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: APROBAREA CONTRIBUTIEI CONSILIULUI LOCAL CONSTÂND ÎN DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A TERENURILOR DESTINATE AMENAJARII, DE CATRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRASOV, A 5 PISTE DE ROLLER-SKATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN
 • Hotărârea 280/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. FUIORULUI NR. 15; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. 18.253/2002 AL
 • Hotărârea 279/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI CU S.C. FERMA STUPINI U.T.B. S.A., AVÂND CA OBIECT ÎNCHIRIEREA TERENULUI SI A CLADIRILOR NECESARE FUNCTIONARII ADAPOSTULUI PENTRU CÂINII FARA STAPÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINA
 • Hotărârea 278/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 67 DIN 25 MARTIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 25.750 DIN 19 IULIE 2002 AL SERVICIULUI SPECIALIZAT D
 • Hotărârea 277/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 86/1999 SI A ART. 2 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 209 DIN 27 MAI 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL DE SPEC
 • Hotărârea 276/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: APROBARE VIRAMENT DE CREDITE DE LA CAPITOLUL 51.02.24 "AUTORITATI PUBLICE - CHELTUIELI MATERIALE" LA CAPITOLUL 57.02.20 "INVATAMÂNT - CHELTUIELI MATERIALE"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IUL
 • Hotărârea 275/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. SOMESULUI NR. 11 , ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. SO WIE SO S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002;
 • Hotărârea 274/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: STABILIREA TARIFULUI DE ÎNCHIRIERE A TERENURILOR OCUPATE DE CONSTRUCTIILE PROVIZORII DIN BAZARUL GARA CFR BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL DE SPECIALI
 • Hotărârea 273/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA CONSTITUIREA SOCIETATII COMERCIALE S.C. CORONA CENTRAL PARK S.A., AVÂND CA OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE CONSTRUIREA SI ADMINISTRAREA UNUI PARC DE DISTRACTII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNI
 • Hotărârea 272/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: ÎNCHEIEREA PARTENERIATULUI DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI ASOCIATIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC BLAJ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 19.488/2002 AL
 • Hotărârea 271/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII PRIVIND ÎNTRETINEREA GURILOR DE SCURGERE SI EVACUAREA APELOR METEORICE LA SISTEMUL DE CANALIZARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND EXPUNER
 • Hotărârea 270/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: MAJORAREA TARIFELOR LA BILETELE DE CALATORIE ÎN TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI SI A BILETULUI CONTRAVENTIONAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 19.195 DIN 23
 • Hotărârea 269/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 172 DIN 13 MAI 2002, ASTFEL: "SE APROBA COMERCIALIZAREA DE CATRE S.C. POLIPLAST S.R.L., S.C. PRESCOM S.R.L. SI S.C. RODIPET S.A., PE LÂNGA PRESA SI CARTE A ALTOR PRODUSE..."; CONSILIUL
 • Hotărârea 268/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: CONSTITUIRE COMISIE UNICA DE ANALIZA A CERERILOR DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR.
 • Hotărârea 267/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: APROBAREA ALOCARII SUMEI DE 476.400 MII LEI, PENTRU FINANTAREA LUCRARILOR DE PROIECTARE PENTRU IMOBILELE ÎNCADRATE ÎN CLASA I DE RISC SEISMIC, ESTIMATE PE ANUL 2002;
 • Hotărârea 266/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 286/1999, REPUBLICATA (PRIVIND ÎNSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV), CONFORM DECIZIEI NR. 60/R/01.02.2002 A CURTII DE APEL BRASOV; CONSILIUL LOCAL
 • Hotărârea 265/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CARPATILOR NR. 1, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR BIROUL NOTARULUI PUBLIC GHIMBASAN MARIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 264/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: ADMITEREA CONTESTATIEI FILARMONICII BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU
 • Hotărârea 263/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 97 DIN 3 APRILIE 2002, PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR DE PE RAZA MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 262/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: APROBARE "P.U.Z. - WARTHE II" CA P.U.Z. PRELIMINAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 20.560/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AMENAJAREA TERITO
 • Hotărârea 261/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: APROBARE - ACTUALIZARE P.U.Z. - POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 4.535/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AMENAJAREA TERITORIULUI
 • Hotărârea 260/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA, DUPA INISTE NR. 61, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 18.800/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AMENAJAREA
 • Hotărârea 259/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA, STR. FURCII NR. 3 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 20.060/30.05.2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AMENAJAR
 • Hotărârea 258/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - HALA DE PRODUCTIE SI BIROURI D.N. 13 F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 19.513/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AMENAJA
 • Hotărârea 257/2002 - Municipiul Brașov - 29.07.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - UNITATE TURISTICA DE CAZARE, STR. 13 DECEMBRIE NR. 38; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 IULIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 18.469/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTA
 • Hotărârea 256/2002 - Municipiul Brașov - 24.07.2002

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 253 DIN 18 IULIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 24 IULIE 2002, ANALIZÂND ÎN VEDERE FAPTUL CA DL. CIOBANU PETRE - CONSILIER JURIDIC ÎN CA
 • Hotărârea 255/2002 - Municipiul Brașov - 24.07.2002

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI ÎN VEDEREA SUSTINERII FOTBALULUI BRASOVEAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IULIE 2002, ANALIZÂND RAPORTU
 • Hotărârea 254/2002 - Municipiul Brașov - 18.07.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROPUNERII DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL S.C. RIAL S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 18 IULIE 2002, ANALIZÂND PROIECTUL DE HOTARÂRE INITIAT DE UN GRUP DE CONSILI
 • Hotărârea 253/2002 - Municipiul Brașov - 18.07.2002

  OBIECT: CONSTITUIRE COMISIE DE ANALIZA A CONTESTATIILOR LA LICITATIILE AVÂND CA OBIECT CONCESIONAREA DE BUNURI SI SERVICII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 18 IULIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. AD
 • Hotărârea 252/2002 - Municipiul Brașov - 18.07.2002

  OBIECT: STABILIREA TARIFELOR PE OPERATIUNI A ACTIVITATILOR SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 18 IULIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 2
 • Hotărârea 251/2002 - Municipiul Brașov - 18.07.2002

  OBIECT: APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII FINANTAT PRIN PROGRAMUL RICOP - "REABILITARE CU REFUNCTIONALIZARE CAMINUL DE ELEVI GRUP SCOLAR ENERGETIC BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 250/2002 - Municipiul Brașov - 18.07.2002

  OBIECT: APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII FINANTAT PRIN PROGRAMUL RICOP - "SALA DE SPORT LICEUL DE INFORMATICA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 18 IULIE 2002, ANALIZÂND EXPUN
 • Hotărârea 249/2002 - Municipiul Brașov - 18.07.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 18 IULIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. 17.009/2002 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE
 • Hotărârea 248/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFATA DE 20 M.P. ÎN PARCUL CENTRAL NICOLAE TITULESCU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, LA INITIATIVA UNUI NUMAR DE 4 CONSILIERI LO
 • Hotărârea 247/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: ÎNSUSIREA CONTRACTELOR DE ASISTENTA JURIDICA NR. 45 SI 46/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, AVÂND ÎN VEDERE PROIECTUL DE HOTARÂRE INITIAT DE UN GRUP DE CONSILIERI; VAZÂND PRE
 • Hotărârea 246/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND ADRESELE NR. 2.003 DIN 4 IUNIE 2002 SI NR. 2.142 DIN 18 IUNIE 2002 ALE REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BRASOV, ÎNSUSITE DE UN GRUP DE CONSILIERI LOCALI
 • Hotărârea 245/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: CONDITIILE DE REFACERE A DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT ÎN URMA EXECUTARII LUCRARILOR DE POZARE A RETELELOR EDILITARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR
 • Hotărârea 244/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. SOARELUI NR. 10, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR S.C. CONEREX S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, AN
 • Hotărârea 243/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: APROBAREA ACORDARII GRATUITATII PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC ÎN PIATA SFATULUI, CU OCAZIA ORGANIZARII SPECTACOLULUI "FLOAREA DE COLT"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZ
 • Hotărârea 242/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: MANDATAREA S.C. "C.E.T. BRASOV" - S.A. SA DEPUNA DOCUMENTATIA DE PRET LA A.N.R.E. BUCURESTI, ÎN VEDEREA APROBARII ACESTEIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL N
 • Hotărârea 241/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. 14.153/2002, AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROP
 • Hotărârea 240/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV,B-DUL GRIVITEI NR. 77 - 83, BENEFICIAR S.C. MET-CHIM S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. 15.681/2002 AL DIRECT
 • Hotărârea 239/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE PRIVIND P.U.D. - LOCUINTA, STR. STEJERISULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 16.030/2002 AL SERVICIULUI ST
 • Hotărârea 238/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: CENTRALA TERMICA DIN COMPLEXUL COMERCIAL TRAIAN (PIATA TRAIAN); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. 15.377/2002 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL ADMINISTRAR
 • Hotărârea 237/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: CONTRIBUTIA DIN BUGETUL LOCAL LA CONSTITUIREA FONDULUI DE DEZVOLTARE REGIONALA AL AGENTIEI DE DEZVOLTARE "CENTRU" PENTRU ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND EXPUN
 • Hotărârea 236/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 53 DIN 4 MARTIE 2002, PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 441/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 1
 • Hotărârea 235/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI CRESELOR DE PE RAZA MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002; ANALIZÂND ADRESA NR. AD. 1.948/2002 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. AD. 1.948/
 • Hotărârea 234/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL S.C. "C.E.T. BRASOV" - S.A. ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002; ANALIZÂND SOLICITAREA SUCURSALEI ELECTROCENTRALE BRASOV, ÎNREGISTRATA
 • Hotărârea 233/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: APROBARE ORGANIGRAMA, STATE DE FUNCTII PENTRU INSTITUTIILE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. 14.644/2002 AL SERVICIULUI RES
 • Hotărârea 232/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: STABILIREA CUANTUMULUI TAXEI PREVAZUTE ÎN SUMA FIXA PENTRU ACTIVITATILE ARTISTICE SI DISTRACTIVE DE VIDEOTECA SI DISCOTECA PREVAZUTA DE O.G. NR. 36/2002, PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN
 • Hotărârea 231/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: MANDATAREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV SA NEGOCIEZE CONDITIILE PARTENERIATULUI CU CONSILIUL JUDETEAN PENTRU ÎNFIINTAREA "CASEI CASATORIILOR"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002; AV
 • Hotărârea 230/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: APROBAREA PLATII COTIZATIEI MAJORATE CATRE ORASE ENERGIE ROMÂNIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. 13.690 DIN 23 MAI 2002 AL DIRECTIEI RELATII - COMUNICARE
 • Hotărârea 229/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: IDENTIFICAREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTA NECESAR FUNCTIONARII FILIALEI 2 A BIBLIOTECII JUDETENE "GEORGE BARITIU" BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002,
 • Hotărârea 228/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL GRIVITEI NR. 68, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARA HARMS ELENA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND
 • Hotărârea 227/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI AFERENT GARAJULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. SIRUL LIVEZII NR. 4, CATRE DELIU FLOREA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 20
 • Hotărârea 226/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: ACTUALIZAREA "CONTRACTULUI DE MANDAT NR. 1/1995", ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV SI R.A. - RIAL BRASOV, PRIVIND REALIZAREA INVESTITIILOR PUBLICE CE SE FINANTEAZA CONFORM ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 19/1994; CONSILIUL LOCA
 • Hotărârea 225/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 325/2000 SI A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 97/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, AVÂND ÎN VEDERE INFORMAREA NR. T. 3.669; AD. T. 3669/2002 A DIRECTI
 • Hotărârea 224/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: APROBAREA ÎNCADRARII OBIECTULUI PRINCIPAL DE ACTIVITATE AL R.A. TERMO BRASOV, ÎN VEDEREA PRESCHIMBARII CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND R
 • Hotărârea 223/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: APROBAREA CONSTITUIRII UNEI COMISII DE ANALIZA A SITUATIEI ALIMENTARII CU ENERGIE TERMICA A LOCUITORILOR DIN ZONA CARFIL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND EXPUNEREA DE M
 • Hotărârea 222/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: APLICAREA ART. 65, ALIN. 1 DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV APROBAT PRIN H.C.L. NR. 146/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 200
 • Hotărârea 221/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: RESPINGERE P.U.D. - FAST - FOOD, SEDIU FIRMA SI LOCUINTA, STR. TRAIAN GROZAVESCU NR. 2 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 17.267/2002 AL SERVICIU
 • Hotărârea 220/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA, STR. DEALUL SPIRII F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 9.800/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTAREA, AMENAJAREA TE
 • Hotărârea 219/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA, STR. FÂNULUI NR. 8, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 18.776/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AMENAJAREA TER
 • Hotărârea 218/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU DE FIRMA SI DEPOZIT, DN. 13, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 IUNIE 2002, ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 17.654 DIN 8 MAI 2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTAREA
 • Hotărârea 217/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: ACORDUL DE PRINCIPIU, PENTRU COLABORAREA CU FIRMA DE CONSULTANTA TECHNUM DIN GHENT, REPREZENTANTA A INVESTITORILOR DIN ZONA FLAMANDA A BELGIEI, ÎN VEDEREA DEZVOLTARII LEGATURILOR DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI FLANDRA; CONSILIUL LOCAL AL MUNIC
 • Hotărârea 216/2002 - Municipiul Brașov - 24.06.2002

  OBIECT: ÎNSUSIREA MESAJULUI DE FUNDATIUNE CE URMEAZA A FI ASEZAT ÎN INTERIORUL MONUMENTULUI ÎNCHINAT ÎN MEMORIA LUPTATORILOR ANTICOMUNISTI DIN PERIOADA 1945 - 1989; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 I
 • Hotărârea 215/2002 - Municipiul Brașov - 30.05.2002

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 210 DIN 27 MAI 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2002; ANALIZÂND PROPUNERILE UNUI GRUP DE CONSILIERI PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.
 • Hotărârea 214/2002 - Municipiul Brașov - 30.05.2002

  OBIECT: NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA S.C. "C.E.T. BRASOV" S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2002; ANALIZÂND PROPUNERILE FACUTE DE CATRE CONSILIERI PRIVIND COMPONENTA C
 • Hotărârea 213/2002 - Municipiul Brașov - 30.05.2002

  OBIECT: APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL S.C. "CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRASOV" - S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 30 MAI 2002; AVÂND ÎN VEDERE REFERATUL NR. 14.332 DIN 30 MAI 2
 • Hotărârea 212/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL AL TINERILOR DE ELITÃ A SUMEI DE 82.830.825 LEI (2.475 USD LA CURSUL B.N.R. DIN DATA DE 15.05.2002) PENTRU DEPLASAREA ECHIPEI DE HANDBAL A ŞCOLII GENERALE NR. 10 LA TURNEUL DE HANDBAL DE LA GAETA - I
 • Hotărârea 211/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: INFORMARE IDENTIFICARE AMPLASAMENT PENTRU DIRECŢIA REGIONALÃ VAMALÃ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 5.984/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTA
 • Hotărârea 210/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI PUBLIC "PATRIMONIU"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 11.156/2002 şI PROIECTUL DE HOTÃRÂRE INIŢIAT DE UN GRUP DE CONSILI
 • Hotărârea 209/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: CREAREA DE CÃI DE ACCES şI ZONE VERZI PROVIZORII ÎN VEDEREA IGIENIZÃRII CENTRULUI CIVIC AL MUNICIPIULUI BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZÂND ADRESA NR. 2.495/2002 AL
 • Hotărârea 208/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 50.000.000 LEI PENTRU ORGANIZAREA FESTIVITÃŢILOR PRILEJUITE DE ÎMPLINIREA A 10 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA CONSILIULUI LOCAL BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; A
 • Hotărârea 207/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: ACORDAREA CONCESIUNII DIRECTE ASUPRA CIMITIRULUI MUNICIPAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL SERVICIULUI CONTENCIOS NR. 4.692/15.02.2002; AVÂND ÎN VEDERE PREV
 • Hotărârea 206/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL LA 31 DECEMBRIE 2001;
 • Hotărârea 205/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: ACORDARE DENUMIRI STRÃZI : STR. ALUNULUI; STR. DUDULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 9.341/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AMENAJAREA TERI
 • Hotărârea 204/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: ACORDARE DENUMIRI STRÃZI STR. BAIULUI; STR. DIHAMULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 18.692/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AMENAJAREA TERI
 • Hotărârea 203/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: MODIFICAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 325/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 28.352/26.10.2001AL DIRECŢIEI ADMINISTRAŢIE PUBLICÃ LOC
 • Hotărârea 202/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTÃRÂRE PRIVIND STABILIREA CONDIŢIILOR SPECIFICE PENTRU FUNCŢIA DE SECRETAR AL MUNICIPIULUI BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZ
 • Hotărârea 201/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: AMÂNAREA PROIECTULUI DE HOTÃRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE CONCURS SAU EXAMEN PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE SECRETAR AL MUNICIPIULUI BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ OR
 • Hotărârea 200/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE A PROIECTELOR PHARE, "PARTENERIAT ÎNTRE AUTORITÃŢILE PUBLICE şI SOCIETATEA CIVILÃ PENTRU ASISTAREA PERSOANELOR FÃRÃ ADÃPOST" şI "CENTRUL SOCIAL DE ASISTENŢÃ COMUNITARÃ"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
 • Hotărârea 199/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: ALOCAREA DIN FONDUL DE REZERVÃ (INDICATIVUL 95.02) A SUMEI NECESARE REPARÃRII ACOPERIşULUI IMOBILULUI "CENTRUL SOCIAL DE ASISTENŢÃ COMUNITARÃ", PRECUM şI PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR DE DESCHIDERE A PARTIDELOR CU FURNIZORII DE UTILITÃŢI (ENERG
 • Hotărârea 198/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: APROBAREA CONTRACTELOR DE PARTENERIAT PENTRU REALIZAREA CELOR DOUÃ PROIECTE CU FINANŢARE DE LA UNIUNEA EUROPEANÃ, "PARTENERIAT ÎNTRE AUTORITÃŢILE PUBLICE şI SOCIETATEA CIVILÃ PENTRU ASISTAREA PERSOANELOR FÃRÃ ADÃPOST" şI "CENTRUL SOCIAL DE ASIST
 • Hotărârea 197/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: SCOATEREA DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 289/1998 A SPAŢIILOR CU ALTÃ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢÃ SITUATE ÎN BRAşOV, STR. URANUS NR. 14 şI STR. HERMANN OBERTH NR. 31 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DA
 • Hotărârea 196/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: DESEMNAREA UNUI ADMINISTRATOR PENTRU CONSTRUCŢIILE DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BRAşOV ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 10.427/2002 AL DIRECŢIEI PATRIMON
 • Hotărârea 195/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: - APROBAREA COSTULUI SERVICIILOR OFERITE DE CENTRUL DE ASISTENŢÃ COMUNITARÃ PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, PREZENTATE ÎN ANEXA 1; - APROBAREA TRANSFORMÃRII UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL (PREVÃZUT ÎN ORGANIGRAMÃ) ÎN POST DE ADMINISTRATOR; CONSILIU
 • Hotărârea 194/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: APROBAREA COTEI DE CARBURANŢI (BENZINÃ FÃRÃ PLUMB) PENTRU CELE DOUÃ AUTOUTILITARE CARE DESERVESC SERVICIUL SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FÃRÃ STÃPÂN, PENTRU DERULAREA ACTIVITÃŢII DE HINGHERIT - ECARISAJ ÎN MUNICIPIUL BRAşOV; CONSILIUL L
 • Hotărârea 193/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICÃ A TERENULUI SITUAT ÎN ZONA GÃRII CFR DESTINAT CONSTRUIRII UNUI SUPERMARKET CU DOTÃRI EFERENTE (PARCAJE, ALEI ACCES, ZONE VERZI, ETC); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA
 • Hotărârea 192/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: MODIFICAREA "REGULAMENTULUI PRIVIND COLECTAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA, NEUTRALIZAREA DEşEURILOR şI MENŢINEREA CURÃŢENIEI ÎN MUNICIPIUL BRAşOV" - APROBAT PRIN H.C.L. NR. 388/2000 şI REPUBLICAT ÎN BAZA H.C.L. NR. 89/2002;
 • Hotărârea 191/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: MANDATAREA UNEI PERSOANE SÃ REPREZINTE INTERESELE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎN DOSARUL NR. 1.781/2002, AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI ARGEş; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI
 • Hotărârea 190/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: MANDATAREA UNEI PERSOANE SÃ REPREZINTE INTERESELE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎN DOSARUL NR. 1.780/2002, AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI ARGEş; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI
 • Hotărârea 189/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: APROBAREA CONTINUÃRII LUCRÃRILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII BLOC 4 A, B-DUL GÃRII PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALITATE AL DIRECŢIEI G
 • Hotărârea 188/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: ANALIZARE P.U.D. - CONSTRUIRE 2 VILE - PENSIUNI, POIANA CRISTIANULUI, POIANA BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 11.028 DIN 4 MARTIE 2002 A
 • Hotărârea 187/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: RESPINGERE P.U.D. - BENZINÃRIE PETROSIB, ŞOS. CRISTIANULUI NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 15.202/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AME
 • Hotărârea 186/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: RESPINGERE P.U.D. - LOCUINŢÃ D+P+2E+M, STR. ŞTEJERIşULUI NR. 40 E, BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 16.030 DIN 17 APRILIE 2002, AL SERVICIULUI
 • Hotărârea 185/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINŢÃ, STR. CAVALULUI F.N. BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 16.803 DIN 24 APRILIE 2002, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTAR
 • Hotărârea 184/2002 - Municipiul Brașov - 27.05.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - MAGAZIN PIESE AUTO şI LOCUINŢÃ DE SERVICIU, B-DUL GRIVIŢEI (KM. 1 + 320), BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 27 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 12.094/2002 DIN
 • Hotărârea 183/2002 - Municipiul Brașov - 20.05.2002

  OBIECT: DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA MIXTÃ PRIVIND REALIZAREA CENTURII OCOLITOARE SEMIINELARÃ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ EXTRAORDINARÃ LA DATA DE 20 MAI 2002; ANALIZÂND INFORMAREA DIRECŢI
 • Hotărârea 182/2002 - Municipiul Brașov - 20.05.2002

  OBIECT: CONVOCAREA şEDINŢEI EXTRAORDINARE PENTRU ANIVERSAREA A ZECE ANI DE LA CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ EXTRAORDINARÃ LA DATA DE 20 MAI 2002; ANALIZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP DE C
 • Hotărârea 181/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: APROBAREA MODIFICARII PRETULUI DE PORNIRE AL LICITATIEI STABILIT PRIN H.C.L. NR. 295/2001, PENTRU AMPLASAREA DE CONSTRUCTII PROVIZORII DESTINATE COLECTARII SI RECUPERARII MATERIALELOR REFOLOSIBILE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, Î
 • Hotărârea 180/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: ACHIZITIONAREA UNEI AUTOUTILITARE PENTRU DIRECTIA PATRIMONIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 11.615/2002 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL AADMINISTR
 • Hotărârea 179/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: APROBAREA DEMERSURILOR NECESARE ÎNFIINTARII UNEI CANTINE DE AJUTOR SOCIAL ÎN SPATIUL DIN STR. ZIZINULUI NR. 106, PEDINTE DE GRUPUL SCOLAR ENERGETIC BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13
 • Hotărârea 178/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. AL. VLAHUTA NR. 8, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR BODA DANIEL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 MAI 2002; AN
 • Hotărârea 177/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL S.C. PARCUL INDUSTRIAL BRASOV S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 10.423/2002 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVI
 • Hotărârea 176/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: STABILIREA DESTINATIEI IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. REPUBLICII NR. 51; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 7/2002, AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL
 • Hotărârea 175/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: APROBAREA SCOATERII LA LICITATIE PUBLICA A DOUA AMPLASAMENTE PENTRU VÂNZARE DE FLORI NATURALE ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 21; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 MAI 2002; ANALIZÂND
 • Hotărârea 174/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: APROBAREA LISTEI DE PRIORITATI PENTRU REPARTIZAREA LOCUINTELOR SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 9.947/2002 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL
 • Hotărârea 173/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR. 66/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 7.037/2001/2002 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA, A
 • Hotărârea 172/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: APROBAREA COMERCIALIZARII, PE LÂNGA PRESA SI CARTE, A ALTOR PRODUSE (COSMETICE, PAPETARIE, DETERGENTI, CASETE AUDIO-VIDEO, RACORITOARE ÎMBUTELIATE, BILETE R.A.T., CARTELE SI PACHETE DIALOG, CONNEX, TIGARI, BRICHETE, FIRME FOTO, CARTELE ROMTELEC
 • Hotărârea 171/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE ÎNCHIRIERE PENTRU TERENURILE PE CARE SE GASESC LEGAL AMPLASATE CONSTRUCTII PROVIZORII, ÎN CAZUL ÎN CARE ACESTEA SUNT VÂNDUTE DE CATRE LOCATARI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIP
 • Hotărârea 170/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: TRECEREA IMOBILULUI DIN BRASOV, STR. ZIZINULUI NR. 126 C, ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV SI STABILIREA DESTINATIEI DE SEDIU AL CENTRULUI SOCIAL DE ASISTENTA COMUNITARA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXT
 • Hotărârea 169/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND IDENTIFICAREA PROPRIETARILOR GARAJELOR CONSTRUITE PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV CU SAU FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SED
 • Hotărârea 168/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: COMPLETAREA H.C.L. NR. 439/2001, PRIVIND APROBAREA LIMITELOR MINIME ALE VENITURILOR MEDII LUNARE CE S-AR PUTEA OBTINE DIN VÂNZAREA SAU UTILIZAREA TERENURILOR, CLADIRILOR, SPATIILOR LOCATIVE SAU ALTOR BUNURI MOBILE SI IMOBILE, PRECUM SI APROBARE
 • Hotărârea 167/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: PUNEREA ÎN APLICARE H.C.L. NR. 117/200 PRIVIND SEDIU R.A. TERMO; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 1.464/2002 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDEN
 • Hotărârea 166/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: RESPINGEREA SCUTIRII LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CHELTUIELILOR JUDICIARE, ÎN SUMA DE 3.537.600 LEI, DATORATE DE NUMITUL HERGHELEGIU GHEORGHE DIN BRASOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 108, SC. A, AP. 35; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU
 • Hotărârea 165/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: UTILIZAREA FONDULUI DE RULMENT EXISTENT PENTRU ACOPERIREA GOLULUI DE CASA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 9.989/2002 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE
 • Hotărârea 164/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: APROBAREA SUMEI DE 500.000 LEI REPREZENTÂND PLATA COTIZATIEI LA ASOCIATIA "AMICII ROZELOR"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 3.007 DIN 18 IANUARIE 2
 • Hotărârea 163/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BRASOV LA DESFASURAREA EVENIMENTELOR CULTURAL-EDUCATIONALE ROMÂNO-AMERICANE, ÎN PERIOADA 21 - 29 MAI 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 MAI 200
 • Hotărârea 162/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A FONDURILOR DIN BUGETUL LOCAL ÎN VEDEREA SPRIJINIRII UNOR PROIECTE DE INTERES LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 1
 • Hotărârea 161/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROPUNERII DE ALOCARE A SUMEI DE 89.410.500 LEI (2.700 USD LA CURSUL BNR DIN DATA DE 17.04.2002, 1 USD = 33.115 LEI) ÎN VEDEREA DEPLASARII ECHIPEI DE SCRIMA-FLORETA FEMININ A LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV BRASOV LA COMPETITIA DE SCRI
 • Hotărârea 160/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 49.175.775 LEI (REPREZENTÂND 50 % DIN COSTUL TRANSPORTULUI; (1 USD - 33.115 LEI LA CURSUL BNR DIN 17.04.2002) PENTRU DEPLASAREA ANSAMBLULUI FOLCLORIC CRAI NOU ÎMPREUNA CU CEI PATRU PROFESORI ÎNSOTITORI LA MANIFESTAREA ZILELOR
 • Hotărârea 159/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 190/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 11.226/2002 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE REVOCA
 • Hotărârea 158/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROPUNERII DE ALOCARE A SUMEI DE 1,8 MILIARDE LEI CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BRASOV, PENTRU DEZVOLTAREA PROGRAMULUI "EDUCATIE SI SANATATE PRIN ÎNOT"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DAT
 • Hotărârea 157/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.Z. - UTR 6, CALEA BUCURESTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 MAI 2002; AVÂND ÎN VEDERE CONTESTATIA NR. T. AD. 39.652/2001 DIN 10 MAI 2002, PRIN CARE SE SOLICITA REANALIZARE
 • Hotărârea 156/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: ÎNSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA-EVALUARE" PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 17, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR CENUSA MARIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 155/2002 - Municipiul Brașov - 13.05.2002

  OBIECT: APROBAREA PROTOCOLULUI DE PREDARE-PRIMIRE A CENTRALEI ELECTRICE DE TERMOFICARE BRASOV DIN PATRIMONIUL S.C. TERMOELECTRICA S.A. - S.E. BRASOV ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA
 • Hotărârea 154/2002 - Municipiul Brașov - 09.05.2002

  OBIECT: ÎNSUSIREA TEXTULUI SCRISORII ADRESATE CETATENILOR ORASULUI RISHON LEZION DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 9 MAI 2002; ANALIZÂND REFERATUL N
 • Hotărârea 153/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND STABILIREA PLAFONULUI DE SERVICII OFERITE DE MUNICIPIUL BRASOV CU OCAZIA ZILELOR BRASOVULUI, EDITIA I 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILI
 • Hotărârea 152/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: REPREZENTAREA CONSILIULUI LOCAL ÎN DOSARUL NR. 6.647/2002 AFLAT PE ROLUL JUDECATORIEI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND INFORMAREA SERVICIULUI CONTENCIOS, ÎNREGI
 • Hotărârea 151/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: REPREZENTAREA CONSILIULUI LOCAL ÎN DOSARUL NR. 1.923/2002 AL TRIBUNALULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND INFORMAREA SERVICIULUI CONTENCIOS, ÎNREGISTRATA SUB N
 • Hotărârea 150/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV, PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 8.523/2002 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PRO
 • Hotărârea 149/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA CONDITIILOR DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR AL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APR
 • Hotărârea 148/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND COMPLETAREA H.C.L. NR. 306/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 10.194/2002 AL DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLI
 • Hotărârea 147/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: DESEMNAREA D-LUI ION GONTEA PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL BRASOV PENTRU URMATOARELE TREI LUNI DE LA DATA PREZENTEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND PROPU
 • Hotărârea 146/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND PROIECTUL REGULAMENTULUI DE ORGANIZAR
 • Hotărârea 145/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL MUNCII NR. 12, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARA S.C. TEHNOLOGIE E OCCUPAZIONE S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 144/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR, SITUATE ÎN BRASOV, STR. AVRAM IANCU NR. 47, CATRE STEFANESCU ADRIAN, LAMN FRANCISC, SCHIELFERDEKER CAROL, SOLOMOCIUC VALERIU, BAKOS EUGEN SI BATRÂNU VASILE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU
 • Hotărârea 143/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI AFERENT GARAJULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CIOCANULUI NR. 9, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 31101, CU NR. TOP. 9354-9356/150, ÎN SUPRAFATA DE 20 M.P. CATRE GRABANAS PAUL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRU
 • Hotărârea 142/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: APROBAREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, FINANTATE CONFORM LEGII NR. 152/1998; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPECIALIT
 • Hotărârea 141/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI AFERENT GARAJULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. DR. GH. BAIULESCU NR. 8, CATRE LAZAR LUCIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL
 • Hotărârea 140/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 53, CATRE: NICU ION, BALANESCU MARIN, POPA DUMITRU, POPA GICA, GHITA CONSTANTIN, POPESCU MIRRA SI FERENCZ ZOLTAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULU
 • Hotărârea 139/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: ADMITEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVA A S.C. VASIPO S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE S.C. VASIPO S.R.L.
 • Hotărârea 138/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - EXTINDERE CLADIRE, STR. MORII NR. 77 - 79; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 36.419/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZ
 • Hotărârea 137/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - AMENAJARE ACCES SI TERASA, SPATIU COMERCIAL, STR. SOARELUI NR. 10 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 19.876/2001
 • Hotărârea 136/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - AMENAJARE DEPOZIT DE SARJARE FIER VECHI, FUNDATURA HARMANULUI F.N. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 5.486 DIN 3
 • Hotărârea 135/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.Z. - LOCUINTE INDIVIDUALE - STR. FÂNULUI -PÂRÂUL GHIMBASEL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 14.505/2002 AL SERVICIUL
 • Hotărârea 134/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: RESPINGERE P.U.Z. - UTR 6 - CALEA BUCURESTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 39.652/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA
 • Hotărârea 133/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: DEMARAREA NEGOCIERILOR PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A TERENULUI SI CLADIRILOR DE LA S.C. FERMA STUPINI UTB S.A. ÎN VEDEREA ÎNFIINTARII ADAPOSTULUI PENTRU CÂINII FARA STAPÂN SI CONSTITUIREA COMISIEI DE NEGOCIERE PRIVIND ÎNCHEIE
 • Hotărârea 132/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: MAJORAREA TARIFELOR LA BILETELE DE CALATORIE ÎN TRANSPORTUL URBAN ÎN COMUN DE CALATORI, A BILETULUI CONTRAVENTIONAL SI A AMENZILOR CE SE VOR APLICA ÎN CAZUL NEPLATII BILETULUI CONTRAVENTIONAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT
 • Hotărârea 131/2002 - Municipiul Brașov - 29.04.2002

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 1.335.000 MII LEI, ÎN VEDEREA FINANTARII UNOR CHELTUIELI DE FUNCTIONARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 11.292/2002 AL DIRECTIEI ECO
 • Hotărârea 130/2002 - Municipiul Brașov - 19.04.2002

  OBIECT: ACORDAREA SUMEI DE 500.000 MII LEI PENTRU RIDICAREA UNUI MONUMENT ÎN MEMORIA LUPTATORILOR ANTICOMUNISTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 19 APRILIE 2002; ANALIZÂND PROPUNEREA UNUI GRUP DE
 • Hotărârea 129/2002 - Municipiul Brașov - 19.04.2002

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 19 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR
 • Hotărârea 128/2002 - Municipiul Brașov - 19.04.2002

  OBIECT: MODIFICAREA SI REPUBLICAREA H.C.L. NR. 46/2002, PRIVIND ÎNFIINTAREA SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 19 APRILIE 2002; ANALIZÂND
 • Hotărârea 127/2002 - Municipiul Brașov - 19.04.2002

  OBIECT: PARTICIPAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL OLIMPIADEI INTERNATIONALE DE LIMBA GERMANA LA BRASOV, ÎN PERIOADA1 - 10 MAI 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 126/2002 - Municipiul Brașov - 19.04.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 19 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 9.631/2001 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE
 • Hotărârea 125/2002 - Municipiul Brașov - 19.04.2002

  OBIECT: COMPLETAREA COMISIEI DE PREDARE-PRELUARE C.E.T. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 19 APRILIE 2002; AVÂND ÎN VEDERE ORDINUL MINISTERULUI INDUSTRIEI SI RESURSELOR SI AL MINISTERULUI ADM
 • Hotărârea 124/2002 - Municipiul Brașov - 08.04.2002

  OBIECT: CONSTITUIRE COMISIE PENTRU PREDARE - PRELUARE C.E.T. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 8 APRILIE 2002; AVÂND ÎN VEDERE ORDINUL MINISTERULUI INDUSTRIEI SI RESURSELOR SI MINISTERUL ADMI
 • Hotărârea 123/2002 - Municipiul Brașov - 08.04.2002

  OBIECT: PRELUAREA CENTRALEI ELECTRICE DE TERMOFICARE (C.E.T.) BRASOV ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL BRASOV SI ÎNFIINTAREA SOCIETATII COMERCIALE "CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE" S.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SE
 • Hotărârea 122/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 172.913.130 LEI (REPREZENTÂND 50 % DIN COSTUL TRANSPORTULUI; 1 USD-32.842 LEI LA CURSUL BNR DIN 03.04.2002) PENTRU DEPLASAREA CELOR 18 ELEVI SI 3 PROFESORI ÎNSOTITORI AI COLEGIULUI NATIONAL ANDREI SAGUNA, COLEG
 • Hotărârea 121/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: ÎNTOCMIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND CONCESIONAREA SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERA
 • Hotărârea 120/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 APRILIE 2002; ANALIZÂND PROIECTUL DE HOTARÂRE PROPUS DE CONSILIER
 • Hotărârea 119/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI PROFIT SI PIERDERE AL R.A. TRANSPORT BRASOV, PE ANUL 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 7.224 DI
 • Hotărârea 118/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE AL R.A. TERMO BRASOV, PE ANUL 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 6.043/2
 • Hotărârea 117/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. TERMO BRASOV, PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 6.043/2002 AL DIRECTIEI ECONOM
 • Hotărârea 116/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. TRANSPORT BRASOV, PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 4.141/2002 AL DIRECTIEI
 • Hotărârea 115/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA "DECLARATIEI DE SUSTINERE SI DE PARTENERIAT A CONSILIULUI LOCAL CU LICEUL APRILY LAJOS PENTRU PROGRAMUL PHARE 2001 PENTRU COEZIUN ECONOMICA SI SOCIALA - COMPONENTA ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL SI TEHNIC (T.V.E.T.)"; CONSILIUL LOCAL AL
 • Hotărârea 114/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA "DECLARATIEI DE SUSTINERE SI DE PARTENERIAT A CONSILIULUI LOCAL CU GRUPUL SCOLAR ARTE SI MESERII, PENTRU PROGRAMUL PHARE 2001 PENTRUCOEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - COMPONENTA ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL SI TEHNIC (T.V.E.T.)"; CONSILIUL LO
 • Hotărârea 113/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA "DECLARATIEI DE SUSTINERE SI DE PARTENERIAT A CONSILIULUI LOCAL CU GRUPUL SCOLAR SILVIC N. RUCAREANU, PENTRU PROGRAMUL PHARE 2001 PENTRU COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - COMPONENTA ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL SI TEHNIC (T.V.E.T.)"; CONSILI
 • Hotărârea 112/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA "DECLARATIEI DE SUSTINERE SI DE PARTENERIAT A CONSILIULUI LOCAL CU GRUPUL SCOLAR CONSTRUCTII-MONTAJ, PENTRU PROGRAMUL PHARE 2001 PENTRU COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - COMPONENTA ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL SI TEHNIC (T.V.E.T.)"; CONSILIU
 • Hotărârea 111/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA "DECLARATIEI DE SUSTINERE SI DE PARTENERIAT A CONSILIULUI LOCAL CU GRUPUL SCOLAR INDUSTRIE USOARA, PENTRU PROGRAMUL PHARE 2001 PENTRU COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - COMPONENTA ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL SI TEHNIC (T.V.E.T.)"; CONSILIU
 • Hotărârea 110/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA "DECLARATIEI DE SUSTINERE SI DE PARTENERIAT A CONSILIULUI LOCAL CU GRUPUL SCOLAR AUTO, PENTRU PROGRAMUL PHARE 2001 PENTRU COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - COMPONENTA ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL SI TEHNIC (T.V.E.T.)"; CONSILIUL LOCAL AL MUN
 • Hotărârea 109/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA "DECLARATIEI DE SUSTINERE SI DE PARTENERIAT A CONSILIULUI LOCAL CU GRUPUL SCOLAR TRANSPORTURI C.F. PENTRU PROGRAMUL PHARE 2001 PENTRU COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - COMPONENTA ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL SI TEHNIC (T.V.E.T.)"; CONSILI
 • Hotărârea 108/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA "DECLARATIEI DE SUSTINERE SI DE PARTENERIAT A CONSILIULUI LOCAL CU GRUPUL SCOLAR ENERGETIC, PENTRU PROGRAMUL PHARE 2001 PENTRU COEZIUNEECONOMICA SI SOCIALA - COMPONENTA ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL SI TEHNIC (T.V.E.T.)"; CONSILIUL LOCAL A
 • Hotărârea 107/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA "DECLARATIEI DE SUSTINERE SI DE PARTENERIAT A CONSILIULUI LOCAL CU GRUPUL SCOLAR RULMENTUL, PENTRU PROGRAMUL PHARE 2001 PENTRU COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - COMPONENTA ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL SI TEHNIC (T.V.E.T.)"; CONSILIUL LOCA
 • Hotărârea 106/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA "DECLARATIEI DE SUSTINERE SI DE PARTENERIAT A CONSILIULUI LOCAL CU GRUPUL SCOLAR HIDROMECANICA, PENTRU PROGRAMUL PHARE 2001 PENTRU COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - COMPONENTA ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL SI TEHNIC (T.V.E.T.)"; CONSILIUL LOC
 • Hotărârea 105/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA "DECLARATIEI DE SUSTINERE SI DE PARTENERIAT A CONSILIULUI LOCAL CU GRUPUL SCOLAR ASTRA PENTRU PROGRAMUL PHARE 2001 PENTRU COEZIUNEECONOMICA SI SOCIALA - COMPONENTA ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL SI TEHNIC (T.V.E.T.)"; CONSILIUL LOCAL AL MUNI
 • Hotărârea 104/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA "DECLARATIEI DE SUSTINERE SI DE PARTENERIAT A CONSILIULUI LOCAL CU COLEGIUL TEHNIC M. CRISTEA PENTRU PROGRAMUL PHARE 2001 PENTRU COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - COMPONENTA ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL SI TEHNIC (T.V.E.T.)"; CONSILIUL LOCAL
 • Hotărârea 103/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA "DECLARATIEI DE SUSTINERE SI DE PARTENERIAT A CONSILIULUI LOCAL CU COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC A. BÂRSEANU PENTRU PROGRAMUL PHARE 2001 PENTRU COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA - COMPONENTA ÎNVATAMÂNT PROFESIONAL SI TEHNIC (T.V.E.T.)" C
 • Hotărârea 102/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI CRESEI NR. 8; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 607 DIN 10 IANUARIE 2002 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA, ADMI
 • Hotărârea 101/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: ASOCIEREA CU PARTENER MEDIA PENTRU ATRAGEREA DE SPONSORIZARI CU OCAZIA ORGANIZARII "ZILELOR BRASOVULUI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 6.8
 • Hotărârea 100/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE S.C. HIDROMECANICA S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 66.787 DIN 28 MARTIE 2002 AL DIRECTIEI IMPOZIT
 • Hotărârea 99/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA ÎNCHEIERII CONVENTIEI DINTRE CONSILIUL LOCAL BRASOV SI AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, DE TRANSMITERE ÎN FOLOSINTA GRATUITA CATRE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE, PE DURATA EXECUTARII CONSTRUCTIEI DE LOCUINTE, A TERENULUI DIN
 • Hotărârea 98/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR NR. 8.576/2002 SI AD. 8.576/2002 - PRIVIND REANALIZAREA H.C.L. NR. 88/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 APRILIE 2002; ANALIZÂND RECLAMATIILE ADMINISTRAT
 • Hotărârea 97/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA CIMITIRELOR DE PE RAZA MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 APRILIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 7.889/2002 AL DIRECTIE
 • Hotărârea 96/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: 1. ÎNCHIRIEREA PASUNILOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA; 2. STABILIREA TAXEI MINIME DE PASUNAT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 APRILIE
 • Hotărârea 95/2002 - Municipiul Brașov - 03.04.2002

  OBIECT: ACORDURI DE PARTENERIAT ALE MUNICIPIULUI BRASOV CU ASOCIATIA MINORITATII EUROPENE PENTRU ATRAGEREA DE FONDURI PRIN PHARE PENTRU COMUNITATEA ROMILOR DIN BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 94/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROPUNERII DE ACORDARE A TICHETELOR DE MASA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 5.142 DIN 12 MARTIE 2002 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CAR
 • Hotărârea 93/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CHELTUIELILOR JUDICIARE, ÎN SUMA DE 5.077.912 LEI, CALCULATE PÂNA LA DATA DE 05.02.2002 SI DATORATE DE NUMITUL AVRINOV VIRGIL DIN BRASOV, STR. CEFERISTILOR NR. 45; CONSILIUL LOCAL AL MUNI
 • Hotărârea 92/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: MODIFICARE TARIF/GARDIAN PUBLIC; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 5.882 DIN DATA DE 1 MARTIE 2002 AL DIRECTIEI ECONOMICE - SERVICIUL BUGET, PRIN CARE
 • Hotărârea 91/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROPUNERII DE REVOCARE A H.C.L. NR. 59/1999, PRIVIND DIZOLVAREA S.C. MUNICIPALIA S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 3.439/2002 AL DI
 • Hotărârea 90/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: NOTIFICAREA NR. 291/2001 ÎNAINTATA DE ASOCIATIA CHIRIASILOR DE TEREN DIN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 32.728/2001 AL DIRECTIEI
 • Hotărârea 89/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 388/2000 - "REGULAMENTUL PRIVIND COLECTAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA, NEUTRALIZAREA DESEURILOR SI MENTINEREA CURATENIEI ÎN MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DA
 • Hotărârea 88/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PROPUNERII DE PRELUNGIRE A TERMENELOR DIN CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIATE ÎNTRE S.C. RIAL S.R.L. BRASOV SI ASOCIATIILE DE PROPRIETARI CE AU CA OBIECT IMOBILELE ÎN CARE ACESTEA DIN URMA ÎSI AU SEDIUL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIP
 • Hotărârea 87/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: ATRIBUIRE DENUMIRE STRADA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. __________/______ AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIVI
 • Hotărârea 86/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: ÎNTOCMIREA UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND TERENUL ÎN SUPRAFATA DE 1.890 M.P., AVÂND DESTINATIA DE PARCARE AUTO, SITUAT ÎN BRASOV, CUPRINS ÎNTRE STR. BRÂNDUSELOR - B-DUL AL. VLAHUTA SI CENTRUL INTERNATIONAL DE COMERT; CONSILIUL LOCAL AL
 • Hotărârea 85/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: APROBAREA SCOATERII LA LICITATIE PUBLICA, ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A TERENURILOR DESTINATE AMPLASARII A 23 REFUGII DE CALATORI (FARA SPATII COMERCIALE) ÎN STATIILE MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRU
 • Hotărârea 84/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 75, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI ASMARANDEI MARIA SI RAZVAN, ZOTTA ANGELA - ROXANA SI MIHAI IANCU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT
 • Hotărârea 83/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 43, CATRE MUCEA ILIE, OLOVINARU GHEORGHE, SUCIU ALEXANDRU, OPREA VIOLETA, GONGU GRIGORE SI CURTA IOLANDA DOINA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BR
 • Hotărârea 82/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. I.L. CARAGIALE NR. 6, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. EDITURA GRYPHON (GRIFON) S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 81/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ZIZINULUI NR. 45, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR CABINETUL MEDICAL DR. COJOCARU MIHAI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25
 • Hotărârea 80/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. AURORA NR. 25, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARI BÎRJAC VALENTIN, BÎRJAC MARIA SI COSMA TOCACIU ADRIANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDI
 • Hotărârea 79/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: APROBAREA ÎNCEPERII PROCEDURILOR LEGALE PENTRU CONCESIONAREA LUCRARILOR DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE GAZE NATURALE ÎN ZONA INDUSTRIALA STUPINI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 20
 • Hotărârea 78/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - GARAJE INDIVIDUALE - ZONA BLOCURI, STR. CODRII COSMINULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 9.575/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE,
 • Hotărârea 77/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU DE FIRMA - SERVICE AUTOCAMIOANE, SOS. FELDIOAREI NR. 47 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 10.563/2002 AL SERVICIULUI
 • Hotărârea 76/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - GARAJE, STR. JEPILOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 6.208/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIUL
 • Hotărârea 75/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SECTIE MONTAJ SI DESFACERE PRODUSE ELECTROCASNICE, CALEA BUCURESTI, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 40.825/2001 AL SERVICI
 • Hotărârea 74/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU DE FIRMA + SHOW-ROOM - REPREZENTANTA NISSAN, CALEA BUCURESTI F.N. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 44.538/2001 AL
 • Hotărârea 73/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA, STR. OITELOR F.N. STUPINI, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 8.216/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE, AMEN
 • Hotărârea 72/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SERA DE PLANTE SI PAVILION DE VÂNATOARE - POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 42.112/2001 AL SERVICIULUI STRATEG
 • Hotărârea 71/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: RESPINGERE.P.U.D. - EXTINDERE MAGAZIN MIXT + BRUTARIE, STR. LACRAMIOARELOR NR. 1 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 25.457/2001 AL SERVIC
 • Hotărârea 70/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.Z - UTR 10/1 - CALEA BUCURESTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 40.824/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TER
 • Hotărârea 69/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: NUMIREA ÎN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI "SICA ALEXANDRESCU" DIN BRASOV A DOMNULUI CLAUDIU GOGA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 6.277/2002 AL SERVICIU
 • Hotărârea 68/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: REVOCAREA H.C.L. NR. 36/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; AVÂND ÎN VEDERE ADRESA NR. T. AD. 34.063/2001 A PREFECTURII BRASOV, PRIN CARE SE SOLICITA REANALIZAREA H.C.L. NR. 3
 • Hotărârea 67/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: FUNCTIONAREA SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 7.960 DIN 22 MARTIE 2002 AL DIRECTIEI GO
 • Hotărârea 66/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: APROBAREA CRITERIILOR DE REPARTIZARE A LOCUINTELOR SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND PROIECTUL DE HOTARÂRE INITIAT DE UN GRUP DE CONSILIERI, ÎNREGISTRAT SUB
 • Hotărârea 65/2002 - Municipiul Brașov - 25.03.2002

  OBIECT: TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC A APARTAMENTELOR DIN STR. LÂNII NR. 42, CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 MARTIE 2002; ANALIZÂND PROIECTUL DE HOTARÂRE INITIAT
 • Hotărârea 64/2002 - Municipiul Brașov - 04.03.2002

  OBIECT: APROBAREA PLATII DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 310.000.000 LEI ANGAJATELOR PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV, CU OCAZIA ZILEI DE 8 MARTIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 MARTIE 2002; ANALI
 • Hotărârea 63/2002 - Municipiul Brașov - 04.03.2002

  OBIECT: RESPINGEREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR ÎN SUMA DE 35.000.000 LEI NECESAR PENTRU REALIZAREA SCHIMBULUI CULTURAL ÎNTRE CORUL "MELOS" AL LICEULUI ANDREI MURESANU SI CORUL DIN ERMIONI - GRECIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNI
 • Hotărârea 62/2002 - Municipiul Brașov - 04.03.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PARTICIPARII PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN CALITATE DE COFINANTATOR AL OLIMPIADELOR NATIONALE DE LIMBA GERMANA MODERNA, DE LIMBA MAGHIARA PRECUM SI A OLIMPIADEI INTERNATIONALE DE LIMBA GERMANA MODERNA; CONSILIUL LOCAL AL MUNI
 • Hotărârea 61/2002 - Municipiul Brașov - 04.03.2002

  OBIECT: RESPINGEREA PARTICIPARII PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN CALITATE DE COFINANTATOR AL OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE TEHNICE - ETAPA NATIONALA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 MARTIE 2002
 • Hotărârea 60/2002 - Municipiul Brașov - 04.03.2002

  OBIECT: CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV, DOMNULUI MIHAI IVANCESCU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 6.033/2002 AL DIRECTIEI R
 • Hotărârea 59/2002 - Municipiul Brașov - 04.03.2002

  OBIECT -ÎNTOCMIREA SI TRANSMITEREA NOTIFICARII CATRE CONSILIUL CONCURENTEI PRIVIND INTENTIA DE A ACORDA ESALONAREA LA PLATA A OBLIGATIILOR RESTANTE LA BUGETUL LOCAL EXISTENTE LA DATA DE 31.08.2001 PE O PERIOADA DE 5 ANI, CU O PERIOADA DE GRATIE DE 6 L
 • Hotărârea 58/2002 - Municipiul Brașov - 04.03.2002

  OBIECT: RESPINGEREA APROBARII ÎNTOCMIRII STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 MARTIE 2002; ANAL
 • Hotărârea 57/2002 - Municipiul Brașov - 04.03.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. MIHAI VITEAZU F.N. ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 1.670/2002 AL DIRECTIE
 • Hotărârea 56/2002 - Municipiul Brașov - 04.03.2002

  OBIECT: RESPINGERE P.U.D. - CENTRU DE PERFECTIONARE, INSTRUIRE SI MODERNIZARE FORMATIUNE OPERATIVA DE LUCRU POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR.
 • Hotărârea 55/2002 - Municipiul Brașov - 04.03.2002

  OBIECT: PLATA COTIZATIEI RESTANTE PENTRU ANUL 2001 CATRE AGENTIA DE DEZVOLTARE CENTRU - ALBA IULIA (A.D.R.); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 MARTIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 10.678/200
 • Hotărârea 54/2002 - Municipiul Brașov - 04.03.2002

  OBIECT: APROBAREA UNEI CONVENTII DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI FUNDATIA "CENTRUL VIETII NOI", ÎN VEDEREA ÎNFIINTARII UNEI CENTRU DE ZI PENTRU COPIII SI TINERII STRAZII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORD
 • Hotărârea 53/2002 - Municipiul Brașov - 04.03.2002

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 441 DIN 27 DECEMBRIE 2001, PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT ÎN ZONA GARII BRASOV - CALATORI, AVÂND DESTINATIA DE COMPLEX COMERCIAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SED
 • Hotărârea 52/2002 - Municipiul Brașov - 04.03.2002

  OBIECT: APROBARE ALOCATII BUGETARE PENTRU CHELTUIELI DE CAPITAL PENTRU R.A. TRANSPORT BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 MARTIE 2002; ANALIZÂND ADRESA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BRASOV NR
 • Hotărârea 51/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL BRASOV ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL MANIFESTARII CULTURALE "ZILELE FRANCOFONIEI LA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFE
 • Hotărârea 50/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: ATRIBUIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV UNUI NUMAR DE 10 MEMBRI AI ASOCIATIEI 15 NOIEMBRIE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFERA
 • Hotărârea 49/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: APROBAREA DESFASURARII MANIFESTARILOR CONSACRATE ZILELOR BRASOVULUI SI A SUMELOR NECESARE PENTRU ORGANIZAREA ACESTORA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL N
 • Hotărârea 48/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 115.000.000 LEI PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR DE CAZARE PENTRU ECHIPA DE MEDICI CHIRURGI DIN ANGLIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL
 • Hotărârea 47/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CHELTUIELILOR JUDICIARE, ÎN SUMA DE 3.563.920 LEI, CALCULATE PÂNA LA DATA DE 31.08.2001 SI DATORATE DE NUMITUL MITROFAN GABRIEL, DIN BRASOV, STR. 9 MAI NR. 8, BL. 6, AP. 8; CONSILIUL LOCA
 • Hotărârea 46/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: ÎNFIINTAREA SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 2.780/17.01.2002 AL DIRECTIEI GOSPODARIR
 • Hotărârea 45/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR. 286/1999, REPUBLICATA (PRIVIND ÎNSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25
 • Hotărârea 44/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: INITIEREA PROCEDURILOR LEGALE PENTRU TRECEREA ÎN PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV CU TITLU GRATUIT A SECTIUNII URBANE A CENTRALEI TERMICE ROMAN S.A. SI A ANEXELOR AFERENTE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA
 • Hotărârea 43/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: INITIEREA PROCEDURILOR LEGALE PENTRU TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV CU TITLU GRATUIT A CENTRALEI TERMICE METROM (CAF 100 GCAL/H) SI A ANEXELOR AFERENTE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDIN
 • Hotărârea 42/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: ÎNSUSIRE RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA EVALUARE PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. EMIL RACOVITA NR. 21, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI JUDELE RADU SI JUDELE FLORICICA GABRIELA; CONSILIUL LOCAL A
 • Hotărârea 41/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. HARMANULUI NR. 57, CATRE LERINT IOAN, ISTRATE DIONISIE, ISTRATE BOGDAN MIHAI, LUPU SORINEL VICTOR SI RADULESCU ANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRU
 • Hotărârea 40/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ZIZINULUI NR. 27, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, CATRE PROPRIETARII IMOBILULUI DIN BRASOV, STR. ZIZINULUI NR. 27, BL. 9, SC. B; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN
 • Hotărârea 39/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: APROBAREA PLATII SUMEI DE 2.289.065.241 LEI, CONFORM SENTINTEI CIVILE NR. 1.485/C/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 4.369/14.02.2002 AL DIRECTIEI
 • Hotărârea 38/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - EXTINDERE TRONSON C + D, BLOC 14, STR. M. KOGALNICEANU NR. 8 - 10; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 738/2001 AL SERVICIULUI S
 • Hotărârea 37/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - DOUA VILE - ZONA CAMELIA - POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 7.840/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AM
 • Hotărârea 36/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - HOTEL 3 STELE - ZONA STADION - POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 32.001/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE
 • Hotărârea 35/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - CLADIRE S + P + M -SEDIU DE FIRMA SI CAMERE DE OASPETI - COMPLEX SURA DACILOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 31.455/2001 AL SE
 • Hotărârea 34/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: REANALIZAREA DOCUMENTATIILOR DE URBANISM (P.U.D.-URI) DIN POIANA BRASOV, ÎN VEDEREA APROBARII - ÎN CORELARE CU SITUATIA RETELELOR EDILITARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002;
 • Hotărârea 33/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA D + P + M , STR. STEJERIS NR. 38 A; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 3.003/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI
 • Hotărârea 32/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA, STR. FAGURULUI NR. 63 A, STUPINI - BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 4.869/2002 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVO
 • Hotărârea 31/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA, STR. OITELOR F.N. STUPINI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 42.497/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AME
 • Hotărârea 30/2002 - Municipiul Brașov - 25.02.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - PENSIUNE "ACASA LA DRACULA" - POIANA BRASOV - ZONA VILELE DE AUR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 20.804/2001 AL SERVICIULUI
 • Hotărârea 29/2002 - Municipiul Brașov - 04.02.2002

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 443 DIN 27 DECEMBRIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND PROIECTUL DE HOTARÂRE INITIAT DE UN GRUP DE CONSILIERI LOCAL
 • Hotărârea 28/2002 - Municipiul Brașov - 04.02.2002

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 FEBRUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 2.128/2002 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROP
 • Hotărârea 27/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - MODIFICATOR SEDIUL DIRECTIEI REGIONALE VAMALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 IANUARIE 2002; AVÂND ÎN VEDERE REFERATUL NR. T 23.577/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE
 • Hotărârea 26/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: APROBAREA UNEI CONVENTII PARTENERIALE ÎNTRE SOCIETATEA ROMÂNA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR SI A SUFERINZILOR CU AFECTIUNI DE TIP ALZHEIMER, FUNDATIA DE BINEFACERE "MISERICORDIA" SI CENTRUL DE ASISTENTA COMUNITARA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE; CONS
 • Hotărârea 25/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: APROBAREA UNEI CONVENTII PARTENERIALE ÎNTRE CENTRUL DE ASISTENTA COMUNITARA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SI FUNDATIA PARTENER; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV INTRUNIT IN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 IANUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL
 • Hotărârea 24/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: APROBAREA UNEI CONVENTII DE PARTENERIAT INTRE CENTRUL DE ASISTENTA COMUNITARA PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE - BRASOV SI FUNDATIILE BRYSON HOUSE SI INTER-AID DIN BELFAST - IRLANDA DE NORD; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV INTRUNIT IN SED
 • Hotărârea 23/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: REANALIZAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 426 DIN 27 DECEMBRIE 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 IANUARIE 2002; ANALIZÂND ADRESA PREFECTURII JUDETULUI BRASOV NR. 59 DIN 21 IANUARIE 2
 • Hotărârea 22/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: DEPUNEREA CANDIDATURII MUNICIPIULUI BRASOV LA COMISIA EUROPEANA PENTRU PROIECTE SAVE - SESIUNEA NOIEMBRIE 2001 - MARTIE 2002, ÎN VEDEREA ÎNFIINTARII UNEI NOI AGENTII LOCALE DE MANAGEMENT ENERGETIC SI PROTECTIA MEDIULUI; CONSILIUL LOCAL AL M
 • Hotărârea 21/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE A TERENURILOR SI CLADIRILOR ÎN CARE ÎSI DESFASOARA ACTIVITATEA UNITATILE DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 IANUARIE 2002; ANALIZÂ
 • Hotărârea 20/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 380 DIN 26 NOIEMBRIE 2001, PRIVIND STAREA DE INCOMPATIBILITATE A D-LUI CONSILIER IOAN BÂSCA ÎN RAPORT CU DISPOZITIILE ART. 30, LIT. B DIN LEGEA NR. 215/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASO
 • Hotărârea 19/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 337/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 IANUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 29.368/22.01.2002 AL SERVICIULUI CONTENCIOS, PRIN CARE SE PR
 • Hotărârea 18/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: MANDATAREA UNEI PERSOANE SA REPREZINTE INTERESELE CONSILIULUI LOCAL BRASOV ÎN DOSARUL NR. 3.798/2001, AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 IANUARIE 2002; A
 • Hotărârea 17/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR. 53, ÎN VEDEREA REALIZARII A DOUA ACCESE DIN EXTERIOR, BENEFICIARI POSEA IOAN SI POSEA EUGENIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA D
 • Hotărârea 16/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN POIANA BRASOV, STR. POIANA URSULUI NR. 5, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARA S.C. FARMACOM S.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA D
 • Hotărârea 15/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: ÎNSCRIEREA IMOBILULUI DIN STR. DOROBANTILOR NR. 2 - 4 ÎN EVIDENTELE DE C.F. APARTINÂND PROPRIETATII PUBLICE A MUNICIPIULUI BRASOV CU DESTINATIA DE SEDIU AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SE
 • Hotărârea 14/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: COMPLETARE H.C.L. NR. 430/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 IANUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 38.098/2001 AL DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, PRIN CARE SE PROPUNE COMP
 • Hotărârea 13/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: PROPUNERE DE PARTENERIAT ÎNAINTATA MUNICIPIULUI BRASOV DE CATRE UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" BRASOV, CATEDRA DE TERMOTEHNICA SI ELECTROTEHNICA, ÎMPREUNA CU S.C. "COMBINAT HY" S.R.L. BRASOV, REPREZENTATA PRIN DOMNUL NEDA COJOCARU; CONSILIUL L
 • Hotărârea 12/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR ALATURI DE FUNDATIA "TRANSILVANIA EXPRES" PENTRU ACTIVITATILE DESFASURATE ÎN PIATA SFATULUI, CU OCAZIA EVENIMENTULUI "FEERIE PE CERUL BRASOVULUI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI B
 • Hotărârea 11/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 84, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR COMAN LUCIAN ANDREI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 IANUARIE 20
 • Hotărârea 10/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 48, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR BOGDAN FLORIN VALERIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 IANUARIE 200
 • Hotărârea 9/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: APROBAREA PLANULUI DE PLANTARI AL ZONELOR VERZI ÎN MUNICIPIUL BRASOV ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE MATERIAL DENDRO-FLORICOL NECESAR PLANTARILOR PENTRU PERIOADA PRIMAVARA - TOAMNA 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA O
 • Hotărârea 8/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 429/27.12.2001, PRIVIND ESALONAREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CHIRIEI PE TEREN, ÎN SUMA DE 16.826.480 LEI, DATORATE DE BORICEANU GHEORGHE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT Î
 • Hotărârea 7/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: APROBARE SUMEI DE 246.855.000 LEI PENTRU PLATA PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN AFARA CENTRULUI MILITAR JUDETEAN BRASOV, CE FUNCTIONEAZA ÎN CADRUL COMISIILOR DE RECRUTARE ÎN ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINT
 • Hotărârea 6/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 1, ALIN. 1 DIN H.C.L. NR. 118/2000, REPUBLICATA CONFORM H.C.L. NR. 342/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 IANUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. 26.986/2001 AL DIRECTIE
 • Hotărârea 5/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. BANATULUI CATRE NEGRO ZOLTAN, JINGA IOAN, MOSOIU ANA SI NICOLAE, VLASCEANU GEORGE NICU, GHIURU ION, RENGHEA I. IOAN SI ROTH TIBERIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULU
 • Hotărârea 4/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: SOLICITAREA S.C. PESCARIA ZANUSIS S.R.L. BRASOV, PRIVIND CUMPARAREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT ÎN BRASOV, STR. NICOLAE BALCESCU NR. 64, HALA PIATA STAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 3/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU DE FIRMA, MAGAZIN SI BRUTARIE - STR. M. DIAMANDI NR. 1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 IANUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 41.449/2001 AL SERVICIULUI STRATE
 • Hotărârea 2/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SPATII DE DEPOZITARE, PRODUCTIE, COMERCIALE, DE SERVICII SI PLATFORMA - D.N. 73, SOS. CRISTIANULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 IANUARIE 2002; ANALIZÂND REFERATUL N
 • Hotărârea 1/2002 - Municipiul Brașov - 28.01.2002

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU FIRMA;SHOW - ROOM SI DEPOZIT - D.N. 13 F.N.