• Hotărârea 443/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SPECTACOLULUI "FEERIE PE CERUL BRASOVULUI" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001, ANALIZÂND REFERATUL NR
 • Hotărârea 442/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: RESPINGEREA CERERII DE SCUTIRE LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CHIRIEI, ÎN SUMA DE 38.315.463 LEI, DATORATE DE S.C. "TIGRUL" S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001, ANAL
 • Hotărârea 441/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT ÎN ZONA GARII BRASOV - CALATORI NORD AVÂND DESTINATIA DE COMPLEX COMERCIAL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001, ANALIZÂND REFERATUL
 • Hotărârea 440/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: SCHIMBAREA DESTINATIEI ÎN LOCUINTA A UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001, ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 23.249/2000/2001 AL DIRECTIEI
 • Hotărârea 439/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: A. APROBAREA LIMITELOR MINIME ALE VENITURILOR MEDII LUNARE CE S-AR PUTEA OBTINE DIN VÂNZAREA SAU UTILIZAREA TERENURILOR, CLADIRILOR, SPATIILOR LOCATIVE SAU ALTOR BUNURI MOBILE SI IMOBILE B. APROBAREA LISTEI CUPRINZÂND BUNURILE MOBILE CE NU S
 • Hotărârea 438/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: PLATA COTIZATIEI MAJORATE CATRE ASOCIATIA CULTURALA LES RENCONTRES CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 30.408 DIN 16 NOIEMBRIE 2001 AL DIRECTIEI RELATII -
 • Hotărârea 437/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: MODIFICARE H.C.L. 247/2000 PRIVIND REGULAMENTUL DE CRESTERE A ANIMALELOR DOMESTICE SI PASARILOR DE CURTE ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFE
 • Hotărârea 436/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 244/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 32.843 DIN 14 DECEMBRIE 2001 AL DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA
 • Hotărârea 435/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: INSTITUIREA TAXEI DE URGENTA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ATESTAT FISCAL PRIVIND BUNURILE MOBILE SI IMOBILE IMPOZABILE, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA L
 • Hotărârea 434/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: AVIZAREA TARIFELOR LA ENERGIE TERMICA DE CATRE CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 30.103 DIN 14 NOIEMBRIE 2001 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRI
 • Hotărârea 433/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. TERMO BRASOV, PE ANUL 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 30.233/2001 AL DIRECTI
 • Hotărârea 432/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: APROBAREA UNUI ACORD DE PRINCIPIU ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNEI CONVENTII PARTENERIALE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI FUNDATIILE BRYSON HOUSE SI INTER-AID DIN BELFAST - IRLANDA DE NORD CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA OR
 • Hotărârea 431/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 67/1999- REPUBLICATA PRIVIND REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 28.747/
 • Hotărârea 430/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: "PREVEDERILE ART. 37 DIN LEGEA NR. 350/10.07.2001 - LEGEA PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR.. T. 34.878 D
 • Hotărârea 429/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: ESALONAREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CHIRIEI PE TEREN, ÎN SUMA DE 16.826.480 LEI, DATORATE DE NUMITUL BORICEANU GHEORGHE DIN JUDETUL BRASOV, COMUNA SÎNPETRU, STR. MESCHENDORFER NR. 383 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAS
 • Hotărârea 428/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 (AMPLASAMENTELE DESTINATE COMERCIALIZARII DE CARTI, ZIARE, REVISTE) LA H.C.L. NR. 36/2001, PRIVIND MODALITATEA DE DESFASURARE A COMERTULUI STRADAL PE RAZA MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN
 • Hotărârea 427/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU DIN PIATA TRAIAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 16.433/2001, NR. 30475/2001 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - S
 • Hotărârea 426/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: ACORDAREA UNUI SPRIJIN MATERIAL ANGAJATILOR PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 31.988/2001 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRI
 • Hotărârea 425/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: INSTITUIREA TAXELOR DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC PENTRU DIVERSE ACTIVITATI COMERCIALE SI PRESTARI DE SERVICII CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 30.4
 • Hotărârea 424/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: STABILIREA PRETULUI DE PORNIRE A LICITATIEI PUBLICE PENTRU AMPLASAMENTELE SITUATE ÎN POIANA BRASOV, APROBATE CONFORM H.C.L. NR. 43/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001; AN
 • Hotărârea 423/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: COMPLETAREA ART. 1, ALIN. 2 "DESTINATIA TERENULUI", LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 27 DIN 29 IANUARIE 2001, PRIVIND GAMA DE PRODUSE COMERCIALIZATE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 DECEM
 • Hotărârea 422/2001 - Municipiul Brașov - 27.12.2001

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2001 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 DECEMBRIE 2001, ANALIZÂND REFERATUL NR. ____________/2001 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PRO
 • Hotărârea 421/2001 - Municipiul Brașov - 13.12.2001

  OBIECT: MANDATAREA DOMNULUI CONSILIER SORIN GRIGORESCU SA REPREZINTE INTERESELE CONSILIULUI LOCAL ÎN PROCESELE CE AU CA OBIECT ACTIUNILE INITIATE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINAR
 • Hotărârea 420/2001 - Municipiul Brașov - 13.12.2001

  OBIECT: APROBAREA NUMARULUI DE ANGAJATI -ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 31.829/20
 • Hotărârea 419/2001 - Municipiul Brașov - 13.12.2001

  OBIECT: APROBAREA PLATII DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 61.750.000 LEI, PENTRU INSTALAREA A TREI APARATE ROENTGEN LA SPITALUL DE PEDIATRIE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 DECEMBRIE 2001;
 • Hotărârea 418/2001 - Municipiul Brașov - 13.12.2001

  OBIECT: ACORDAREA UNUI SPRIJIN MATERIAL ANGAJATILOR PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 31.988/2001 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PR
 • Hotărârea 417/2001 - Municipiul Brașov - 13.12.2001

  OBIECT: SUPORTAREA DIN BUGETUL LOCAL A COSTURILOR AFERENTE CONSUMURILOR INSTALATIILOR ELECTRICE ORNAMENTALE MONTATE SI RACORDATE LA ILUMINATUL PUBLIC ÎN POIANA BRASOV DE CATRE ASOCIATIA S.O.S. POIANA BRASOV, ÎN PERIOADA SARBATORILOR DE IARNA 2001-2002;
 • Hotărârea 416/2001 - Municipiul Brașov - 13.12.2001

  OBIECT: REANALIZAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 380/2001 ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND ADRESA PREFECTURII JUDETULUI BRASOV NR. 7.785 DIN 6 DECEMBRIE 2001, ÎNRE
 • Hotărârea 415/2001 - Municipiul Brașov - 13.12.2001

  OBIECT: APROBAREA CONDITIILOR ÎN CARE SE VA ÎNCHEIA CONTRACTUL DE COLABORARE CU COMPANIA NATIONALA "POSTA ROMÂNA" S.A., DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BRASOV, PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTA A SERVICIULUI DE COLECTARE A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE; CONSIL
 • Hotărârea 414/2001 - Municipiul Brașov - 13.12.2001

  OBIECT: A) MODIFICAREA ART.3 DIN H.C.L. NR. 236/2001- PRIVIND ÎNFIINTAREA CENTRULUI DE ASISTENTA COMUNITARA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE - BRASOV B) MODIFICAREA ART.1) DIN STATUTUL CENTRULUI DE ASISTENTA COMUNITARA PENTRU PERSOANE VÂ
 • Hotărârea 413/2001 - Municipiul Brașov - 13.12.2001

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 13 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 31.101/2001 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE
 • Hotărârea 412/2001 - Municipiul Brașov - 03.12.2001

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 3 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND RECLAMATIILE ADMINISTRATIVE ÎNREGISTRATE SUB NUMERELE 31.390 DIN 28 NOIEMBRIE 2001 SI 31.510 DIN 28 NOIEMBRIE 2001, ALE S.C. ASIT REAL EST
 • Hotărârea 411/2001 - Municipiul Brașov - 03.12.2001

  OBIECT: NECESITATEA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COLABORARE CU COMPANIA NATIONALA "POSTA ROMÂNA" S.A., DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BRASOV, PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE COLECTARE A IMPOZITELOR SI TAXELOR DE LA PERSOANELE FIZICE, PE TRIMESTRUL I, ANUL
 • Hotărârea 410/2001 - Municipiul Brașov - 01.12.2001

  OBIECT: ÎNFIINTAREA DRAPELULUI MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 1 DECEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 31.424 DIN 28 NOIEMBRIE 2001 AL SERVICIULUI PROTOCOL - RELATII INTERNAT
 • Hotărârea 409/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: COMPLETARE H.C.L. NR. 372/2001 - AMPLASAMENTE POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 36.558/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI
 • Hotărârea 408/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: REGLEMENTARE SITUATIE TEREN STR. COCORULUI NR. 12 SI TEREN CARTIER TRIAJ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 19.478/2001 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICI
 • Hotărârea 407/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: REPARTIZAREA LOCUINTEI DE SERVICIU DIN BRASOV, STR. SIMERIA NR. 7; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 29.942 DIN 13 NOIEMBRIE 2001 AL DIRECTIEI PATRIMONI
 • Hotărârea 406/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - CLADIRE DE BIROURI - STR. DOROBANTILOR NR. 4 B; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 39.811/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLT
 • Hotărârea 405/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - CLADIRE DE BIROURI STR. TRAIAN GROZAVESCU NR. 9; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 23.989/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLT
 • Hotărârea 404/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: APROBAREA VIRAMENTULUI DE CREDITE BUGETARE DIN FONDUL DE REZERVA ÎN CAPITOLUL 63.02 "SERVICII PUBLICE, DEZVOLTARE SI LOCUINTE, CAP. C - ALTE CHELTUIELI INVESTITII"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 403/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: ACTUALIZAREA TAXELOR EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU PREVAZUTE DE LEGEA NR. 117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL
 • Hotărârea 402/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT : INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PREVAZUTE DE LEGEA NR. 27/1994, PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, REPUBLICATA CU MODIFICARILE ULTERIOARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE
 • Hotărârea 401/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA ÎN VALOARE DE 38.000.000 LEI, D-LUI ROMASCANU TOADER, DOMICILIAT ÎN BRASOV, STR. VALEA CETATII NR. 2, BL. B 16 SC. A, AP. 4.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26
 • Hotărârea 400/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - MODIFICATOR PIATA "DECEBAL"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 36.174/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITO
 • Hotărârea 399/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - ATELIER MECANICA FINA, STR. PLUGARILOR 13 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 32.857/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AME
 • Hotărârea 398/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU DE FIRMA SI HALA DE PRODUCTIE MECANICA FINA, ÎNTRE D.N. 1 SI D.N. 73; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 37.604/2001 AL SERVIC
 • Hotărârea 397/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - STATIE LIVRARE COMBUSTIBIL STR. MIHAI VITEAZUL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 28.113/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTA
 • Hotărârea 396/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU FIRMA SI BIROURI - STR. SCOLII NR. 8; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 15.825/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE S
 • Hotărârea 395/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: SCUTIRE LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE TAXEI DE VIZA PENTRU AUTORIZATIE, ÎN SUMA DE 115.762 LEI, DATORATE DE NUMITA PETZAK MARIANA DIN BRASOV, STR. AGRISELOR NR. 7, AP.1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SED
 • Hotărârea 394/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE CLADIRE SI IMPOZITULUI PE TEREN, ÎN SUMA DE 2.551.385 LEI, DATORATE DE NUMITUL VALSAN HARALAMB ANTONIU TUDOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA OR
 • Hotărârea 393/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A TAXEI DE OCUPARE A TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 35 M.P. ÎN LIVADA POSTEI, BENEFICIAR ASOCIATIA DE PROTECTIE A ANIMALELOR "MILIOANE DE PRIETENI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 392/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A TERENULUI SITUAT ÎN ZONA GARII CFR AVÂND DESTINATIA DE COMPLEX AGREMENT, COMERT, SERVICII SI HOTEL CU DOTARI AFERENTE (PARCAJE, ALEI ACCES, ZONE VERZI, ETC.); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN
 • Hotărârea 391/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: ABROGAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 167DIN 27 IULIE 1998 PRIVIND AMPLASARE RULOTA ÎN ZONA RECTORAT - LIVADA POSTEI - BENEFICIAR: CALIN VALERIA. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE
 • Hotărârea 390/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: NUMIREA D-NEI TOPOLICEANU MARIANA ÎN FUNCTIA DE DIRECTOR AL CENTRULUI DE ASISTENTA COMUNITARA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASSOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL
 • Hotărârea 389/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 87/2000, MODIFICATA PRIN H.C.L. NR. 310/2000, REPUBLICATA CONFORM H.C.L. 156/2001 - PRIVIND "REGULAMENTUL DE TOALETARE SI TAIERE ARBORI SI ARBUSTI DE PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV. VALORIFICAREA MAT
 • Hotărârea 388/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 307/2000 - "REGULAMENTUL DE SALUBRITATE AL MUNICIPIULUI BRASOV" SI ABROGAREA H.C.L. NR. 202/1998, PRIVIND "PROTECTIA MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA
 • Hotărârea 387/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI - ADMINISTRATOR AL UNUI PARC INDUSTRIAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 27.263/2001,
 • Hotărârea 386/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: FINANTAREA DIN BUGETUL LOCAL A ACTIVITATILOR CE SE VOR DESFASURA ÎN BRASOV CU OCAZIA COMEMORARII SI ANIVERSARII A 12 ANI DE LA REVOLUTIA ROMÂNA DIN DECEMBRIE 1989; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DAT
 • Hotărârea 385/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: PLATA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 300.000.000 LEI, PENTRU INSTALAREA A DOUA APARATE ROENTGEN LA SPITALUL DE PNEUMOLOGIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL
 • Hotărârea 384/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: FINANTAREA DIN BUGETUL LOCAL ÎN VEDEREA ORGANIZARII UNEI MANIFESTARI SPORTIVE DE CATRE FILIALA TERITORIALA A SURZILOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR
 • Hotărârea 383/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: APROBARE ASOCIERE ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. ENERGO-TECH S.R.L. BRASOV, PENTRU EXPLOATARE, ECOLOGIZARE SI ÎNCHIDERE RAMPA DESEURI INDUSTRIALE -TRIAJ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NO
 • Hotărârea 382/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: INDEXAREA NIVELULUI CHELTUIELILOR APROBATE CU OCAZIA SARBATORIRII FESTIVE A FAMILIILOR BRASOVENE CARE AU ÎMPLINIT PESTE 50 DE ANI DE CASATORIE NEÎNTRERUPTA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NO
 • Hotărârea 381/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: MODIFICAREA REGULAMENTULUI PENTRU PRACTICAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE TAXIMETRIE PE RAZA MUNICIPIULUI BRASOV, APROBAT PRIN H.C.L. NR. 408 DIN 20.12.1999; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA D
 • Hotărârea 380/2001 - Municipiul Brașov - 26.11.2001

  OBIECT: CONSTATAREA ÎNCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI IOAN BÂSCA, DIRECTOR AL DIRECTIEI GENERALE A FINANTELOR PUBLICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 NOIEMBRIE 2001; ANAL
 • Hotărârea 379/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 13.900.000 LEI PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR OCAZIONATE DE CROSUL INTERNATIONAL 15 NOIEMBRIE, ORGANIZAT DE SINDICATUL INDEPENDENT - MISCAREA 15 NOIEMBRIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDIN
 • Hotărârea 378/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: APROBAREA TRANSPORTULUI, DEPOZITARII SI DISTRIBUIRII DE CATRE S.C. FARMACOM S.A. BRASOV PRIN FARMACIILE PROPRII A LAPTELUI PRAF PENTRU COPIII CU VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 0 - 12 LUNI, CARE NU BENEFICIAZA DE LAPTE MATERN, CONFORM LEGII NR. 321/2001;
 • Hotărârea 377/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: APROBAREA MODIFICARII CAIETULUI DE SARCINI APROBAT PRIN H.C.L. NR. 268/2001, PENTRU SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR DESTINATE AMPLASARII DE PANOURI PUBLICITARE LA SOL ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE H.C.L. NR,. 104/2001; CONSILI
 • Hotărârea 376/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU FIRMA, HALA PRODUCTIE - ASAMBLARE, STR. SPICULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 32.554/2001 AL SERVICIULUI STRATE
 • Hotărârea 375/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT CONSTRUCTIILOR DETINUTE DE S.C. DANCOM S.R.L. BRASOV SI S.C. MULTICOM IOCO S.R.L. BRASOV, ÎN POIANA BRASOV NR. 58, COMPLEX FAVORIT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29
 • Hotărârea 374/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE AVÂND CA OBIECT EXPLOATAREA SI ECOLOGIZAREA RAMPEI INDUSTRIALE TRIAJ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 22.4
 • Hotărârea 373/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: ÎNCHIRIEREA DE LA ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICA ALBA IULIA, A SPATIULUI SITUAT ÎN STR. COL. BUZOIANU NR. 3 (CORP "C"), ÎN SUPRAFATA DE 521,06 M.P., PE PERIOADA 15.06.2001 - 15.06.2002, DESTINAT FUNCTIONARII NORMALE A ACTIVITATII DE ÎNVATAMÂNT
 • Hotărârea 372/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: ORGANIZAREA SARBATORILOR DE IARNA 2001 - 2002 ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 36.558 DIN 23 OCTOMBRIE 2001 AL SERVICIULUI STR
 • Hotărârea 371/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - FABRICA DE ÎNCALTAMINTE SI PAVILION ADMINISTRATIV - STR. FÂNTÂNII - STUPINI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 33.833/2001 AL SE
 • Hotărârea 370/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL SATURN NR. 32 B, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BERINDEI DUMITRU ADRIAN SI BERINDEI ILEANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA D
 • Hotărârea 369/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: REGULAMENTUL ACORDURILOR DE PARTENERIAT COMUNITAR ALE CONSILIULUI LOCAL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 22.410 DIN 13 AUGUST 2001 AL DIRECTIE
 • Hotărârea 368/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 56.700 $ PENTRU PREZENTAREA JUDETULUI BRASOV, ÎN SUPLIMENTUL ZIARULUI BRITANIC THE DAILY TELEGRAPH, POTRIVIT OFERTEI PRIMITE DE LA FIRMA PM COMMUNICATIONS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINA
 • Hotărârea 367/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: PROTOCOLUL DINTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV, UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV SI CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV, ÎN VEDEREA REALIZARII "CENTRULUI DE TRANSFER TEHNOLOGIC" LA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT Î
 • Hotărârea 366/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI, INTERSECTIA B-DUL ALEX. VLAHUTA - STR. BRÂNDUSELOR, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 28
 • Hotărârea 365/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - COMPLEX FAVORIT - POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 32.588/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TE
 • Hotărârea 364/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. URANUS NR. 2, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR VAIDA GERARD STEFAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001;
 • Hotărârea 363/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CARPATILOR NR. 3, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI GEPPINI CLAUDIO SI TOFI PAOLO; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTO
 • Hotărârea 362/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. GENERAL MOCIULSCHI NR. 30, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI VARODI CLAUDIU VASILE SI VARODI DELIA GABRIELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA
 • Hotărârea 361/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. OCTAVIAN GOGA NR. 2, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARA CASA DE AJUTOR RECIPROC "TRACTORUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA
 • Hotărârea 360/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: ESALONAREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE TEREN, ÎN SUMA DE 3. 186.018 LEI, PE O PERIOADA DE 6 LUNI ÎNCEPÂND CU LUNA DECEMBRIE 2001, DATORATE DE NUMITII DANICEL DIANA, REBREANU RAMONA, SERBAN CONSTANTIN SI SERBAN A
 • Hotărârea 359/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: ESALONAREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT, ÎN SUMA DE 423.864 LEI,PE O PERIOADA DE 3 LUNI ÎNCEPÂND CU LUNA DECEMBRIE 2001, DATORATE DE NUMITA MACIUCA CORNELIA DIN BRASOV, STR. DRUMUL CERNATULUI NR. 10, SC. C
 • Hotărârea 358/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: ESALONAREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE TEREN, ÎN SUMA DE 430.276 LEI, PE O PERIOADA DE 3 LUNI ÎNCEPÂND CU LUNA DECEMBRIE 2001 DATORATE DE NUMITII STINGHE REVEICA, TETU VIORICA SI CRÂNGU MINODORA DIN BRASOV;
 • Hotărârea 357/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: ESALONAREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE TEREN, ÎN SUMA DE 3. 740.005 LEI, PE O PERIOADA DE 6 LUNI, ÎNCEPÂND CU LUNA DECEMBRIE 2001, DATORATE DE NUMITII CONSTANTINESCU VIORICA ECATERINA, BARBIER TUDOR SI BARBIER
 • Hotărârea 356/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: ESALONAREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE TEREN, ÎN SUMA DE 229.169 LEI, PE O PERIOADA DE 3 LUNI, ÎNCEPÂND CU LUNA DECEMBRIE 2001, DATORATE DE NUMITII PATAKFALVI FRANCISC SI PATAKFALVI MARIA DIN BUCURESTI, STR.
 • Hotărârea 355/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D.- STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI OMV - PASAJ BARTOLOME SI OFERTA DE ASOCIERE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 29.164/2001 AL SERVICIUL
 • Hotărârea 354/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: AVIZARE P.U.Z. - MODIFICATOR TRACTORUL VI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 20.668/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERIT
 • Hotărârea 353/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA S + P + M STR. PLUGARILOR NR. 3 W STUPINI - BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 26.886/2001 AL SERVICIUL
 • Hotărârea 352/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA UNIFAMILIALA - STR. DEALUL SPIRII NR. 20 A; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 32.123/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOL
 • Hotărârea 351/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV, B-DUL GARII NR. 32; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 20.371/2001 AL DIRECTIE
 • Hotărârea 350/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 152/2001 - PRIVIND APROBARE PUD - EXTINDERE TRONSON C SI D DIN BLOCUL NR. 14, STR. M. KOGALNICEANU NR. 8 - 10 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001;
 • Hotărârea 349/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - LOCUINTA INDIVIDUALA SI GARAJ ÎN STR. NICOVALEI NR. 2 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 29.130/2001 AL SERVICIULUI STRATE
 • Hotărârea 348/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: STABILIREA TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE PRODUCATOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 26.427 DIN 8 AUGUST 2001 AL SERVICIUL CADASTRU FOND F
 • Hotărârea 347/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL GRIVITEI NR. 97, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI BANCIU SIMION SI BANCIU DOMNICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29
 • Hotărârea 346/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CARPATILOR NR. 13, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI GHIUR VIRGIL SI GHIUR FLORICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCT
 • Hotărârea 345/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: COMPLETAREA H.C.L. NR. 175/2000 SI H.C.L. NR. 176/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND CERERILE D-NEI CONSILIER MELANIA TOP, ÎNREGISTRATA SUB NR. 26.016 DIN 27 SEPT
 • Hotărârea 344/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: ADERAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA ASOCIATIA "ORASE ENERGIE ÎN ROMÂNIA", CU SEDIUL ÎN SIBIU, STR. DORULUI NR. 19; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 30
 • Hotărârea 343/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: MODIFICAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PREVAZUTE DE LEGEA NR. 27/1994, REPUBLICATA, PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, CU MODIFICARILE ULTERIOARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRI
 • Hotărârea 342/2001 - Municipiul Brașov - 29.10.2001

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 29 OCTOMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 37.546/2001 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE S
 • Hotărârea 341/2001 - Municipiul Brașov - 22.10.2001

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 11.254.940 LEI ÎN VEDEREA DEPLASARII CORULUI "ARPEGES" - AL COLEGIULUI "ANDREI SAGUNA LA FESTIVALUL INTERNATIONAL AL FORUMULUI BALCANIC PENTRU MUZICA CORALA SI ADUNAREA GENERALA A FORUMULUI - ÎN ORASUL DRAMA
 • Hotărârea 340/2001 - Municipiul Brașov - 22.10.2001

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 13.700.000 LEI ÎN VEDEREA DESFASURARII LA BRASOV ÎN PERIOADA 20 - 23 OCTOMBRIE 2001, A ÎNTÂLNIRII COORDONATORILOR EUROPENI DIN ROMÂNIA, BELGIA, ITALIA, FINLANDA AI PROGRAMULUI EUROPEAN "COMENIUS 1- CETATENIA
 • Hotărârea 339/2001 - Municipiul Brașov - 22.10.2001

  OBIECT: APROBAREA FINANTARII DIN BUGETUL LOCAL A SIMPOZIONULUI STIINTIFIC CU TEMA : "MEDIEREA, METODA ALTERNATIVA DE REZOLVARE A LITIGIILOR CIVILE"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 22 OCTOMBRIE 2001
 • Hotărârea 338/2001 - Municipiul Brașov - 22.10.2001

  OBIECT: DESEMNAREA D-LUI SORIN GRIGORESCU CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎN DOSARUL NR. 2.207/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 22 OCTOMBRIE 2001; AVÂND ÎN VEDERE
 • Hotărârea 337/2001 - Municipiul Brașov - 09.10.2001

  OBIECT: CONVOCAREA A.G.A. S.C. RIAL S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 9 OCTOMBRIE 2001 ; AVÂND ÎN VEDERE ART. 3 DIN CAP. IV AL ACTULUI CONSTITUTIV AL S.C. RIAL S.R.L.
 • Hotărârea 336/2001 - Municipiul Brașov - 09.10.2001

  OBIECT: APROBARE CONSILIU DE ADMINISTRATIE LA S.C. RIAL S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 9 OCTOMBRIE 2001 ; ANALIZÂND REFERATUL NR. 26.873/2001 AL SERVICIULUI RESURSE UMANE,
 • Hotărârea 335/2001 - Municipiul Brașov - 09.10.2001

  OBIECT: FORMULAREA CERERILOR DE INTERVENTIE ÎN NUMELE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎN DOSARELE NR. 11.716/2001 SI 11.740/2001. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 9 OCTOMBRIE 2001 ;
 • Hotărârea 334/2001 - Municipiul Brașov - 09.10.2001

  OBIECT: ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, SA DEMAREZE ACTIUNEA ÎN ANULARE A CONTRACTELOR DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE ÎNCHEIATE ÎNTRE S.C. RIAL S.R.L. SI S.C. OPTIM CONSTRUCT S.R.L. SI S.C. TEHNOLEMN S.R.L; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU
 • Hotărârea 333/2001 - Municipiul Brașov - 09.10.2001

  OBIECT: DESEMNAREA REPREZENTANTULUI S.C. RIAL S.R.L. ÎN DOSARELE NR. 11.716/2001 SI 11.740/2001, AFLATE PE ROLUL JUDECATORIEI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 9 OCTOMBRIE 2001; AVÂND ÎN VED
 • Hotărârea 332/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 25.416/2001 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE MAJORAREA CRE
 • Hotărârea 331/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: DESEMNAREA D-LUI CONSILIER LUCIAN IONESCU PRESEDINTE DE SEDINTA PE O PERIOADA DE 3 LUNI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND PROPUNEREA D-LOR CONSILIERI NICOLAE DOGAR
 • Hotărârea 330/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A VILEI DIN STR. TÂMPEI NR. 1 A; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND PROPUNEREA D-LUI CONSILIER OCTAVIAN CAPITANU, ÎNREGISTRATA SUB NR
 • Hotărârea 329/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT:APROBAREA CONSILIULUI LOCAL PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA "FESTIVALULUI NATIONAL AL BERII" - 2001, EDITIA A IX - A; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL N
 • Hotărârea 328/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: MASURI DE APLICARE A O.G. NR. 80/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND PROPUNEREA DOMNULUI CONSILIER CIPRIAN CHIRICHES ÎNREGISTRATA SUB NR. 25.850/2001, REFERITOA
 • Hotărârea 327/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: PARTICIPAREA UNUI MEMBRU AL CONSILIULUI LOCAL BRASOV LA CONFERINTA MARKETING LOCAL SI ATRAGEREA INVESTITIILOR STRAINE, CE SE VA DESFASURA ÎN ORASUL SZEKSZARD, UNGARIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DA
 • Hotărârea 326/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 20/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND PROPUNEREA DOMNULUI CONSILIER SORIN GRIGORESCU, PRIVIND REVOCAREA HOTARÂRII CONSI
 • Hotărârea 325/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: IESIRE DIN INDIVIZIUNE PRIVIND IMOBILUL DIN BRASOV,STR. MATEI BASARAB NR. 8; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 30.633/2001, AL SERVICIULUI CONTENCIOS,
 • Hotărârea 324/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.Z . - ZONA TIMIS - TRIAJ BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 12.274/2001, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI A
 • Hotărârea 323/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 10.810/2001, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI
 • Hotărârea 322/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - "CLADIRE P-P+E+M CU SPATII COMERCIALE, ALIMENTATIE PUBLICA SI CAZARE, STR. LUNGA NR. 159". CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 27.070
 • Hotărârea 321/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: APROBAREA ELABORARII UNUI STUDIU DE FEZABILITATE DE CATRE FIRMA S.C. ENERGO - TECH S.R.L. BRASOV, ÎN VEDEREA EXPLOATARII SI ECOLOGIZARII RAMPEI DE DESEURI INDUSTRIALE TRIAJ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINAR
 • Hotărârea 320/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: APROBARE CONSILIU DE ADMINISTRATIE R.A. "TRANSPORT" BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 23.350/2001 AL SERVICIULUI RESURSE UMANE CU PRIVIRE LA PR
 • Hotărârea 319/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: APROBARE CONSILIU DE ADMINISTRATIE R.A. TERMO BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 23.350/2001 AL SERVICIULUI RESURSE UMANE CU PRIVIRE LA PROPUNERE
 • Hotărârea 318/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: ESALONAREA LA PLATA A COTEI DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII ÎN VALOARE DE 23.297.313 LEI, DATORATA DE S.C. "AGROINDUSTRIALA FORTUNA S.A.". CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001
 • Hotărârea 317/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI ÎN CARTIERUL STUPINI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 27.897 DIN 29 AUGUST 2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVO
 • Hotărârea 316/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: PARTENERIAT SOCIAL CONSILIUL LOCAL BRASOV - COMITETELE CONSULTATIVE CETATENESTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 21.622 DIN 8 AUGUST 2001 AL SERVIC
 • Hotărârea 315/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: RESPINGEREA CERERII PRIVIND ACORDAREA UNUI TERMEN DE GRATIE DE 6 LUNI, ÎNAINTEA ÎNCEPERII ESALONARII LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE CLADIRE, IMPOZITULUI PE TEREN SI TAXEI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ÎN SUMA T
 • Hotărârea 314/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: RESPINGEREA PROPUNERII DE ÎNCHIRIERE A UNOR TERENURI PRIN LICITATIE PUBLICA, DESTINATE AMPLASARII UNOR CHIOSCURI PENTRU COMERCIALIZAREA DE CARTE SI PRESA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEP
 • Hotărârea 313/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 24.000.000 LEI, ÎN VEDEREA ORGANIZARII DE CATRE LICEUL DE ARTA BRASOV A CONCURSULUI NATIONAL DE INTREPRETARE MUZICALA VOCALA "NORBERT PETRI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA OR
 • Hotărârea 312/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 33, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARA,PREDA IVONA - LIGIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2
 • Hotărârea 311/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL MUNCII NR. 40, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARA, DRAGOTA ELENA DANIELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 20
 • Hotărârea 310/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: APROBAREA COFINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A LUCRARII "GHIDUL NOMENCLATURII COMUNISTE"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 13.517/2001 AL DIRECTIEI REL
 • Hotărârea 309/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: NEAPROBAREA CONTRACTULUI DE TRANZACTIE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI CIOLOCA VASILE SI CIOLOCA MARIANA, PRIVIND CEDAREA BUCATARIEI SI A WC-ULUI DE LA DEMISOLUL IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. AL. I. CUZA NR. 34, IDENTIFICATE ÎN PLANUL DE SITUATI
 • Hotărârea 308/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR LA FESTIVALUL DE DRAMATURGIE CONTEMPORANA BRASOV 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR.
 • Hotărârea 307/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: MODIFICAREA ART. 9.D. DIN ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 1/1996, MODIFICATA SI REPUBLICATA PRIN H.C.L. NR. 40/23.02.1998, PRIVIND REGULAMENTUL PENTRU ELIBERAREA SI FOLOSIREA PERMISELOR DE LIBERA TRECERE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN
 • Hotărârea 306/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: RESPINGEREA PROPUNERII DE MONTARE A SISTEMULUI DE CONTROL ACCES AUTO PE DRUMUL BRASOV - POIANA BRASOV SI DRUM POIANA BRASOV - RÂSNOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂN
 • Hotărârea 305/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D.- "CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU, HALA DEPOZIT SI BIROURI, CALEA BUCURESTI F.N."; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 22.979 DIN 10 I
 • Hotărârea 304/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D.- "EXTINDERE CLADIRE DEPOZIT CU O CONSTRUCTIE P + E CU SEDIUL FIRMA SI LOCUINTA DE SERVICIU PE STR. FERENCZ SZEMLER NR. 14, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE
 • Hotărârea 303/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D.- AMENAJARE ACCES SI TERASA SPATIU COMERCIAL STR. SOARELUI NR. 10 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 19.876/2001 AL SERVICIUL
 • Hotărârea 302/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D.- CONSTRUIRE HALE PRODUCTIE, MAGAZIE, CABINA POARTA SI ÎMPREJMUIRE, STR. TITAN NR. 1, BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 10.327
 • Hotărârea 301/2001 - Municipiul Brașov - 24.09.2001

  OBIECT: SCOATEREA DIN EVIDENTELE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV, A TERENURILOR ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 7236, C.F. NR. 11353 SI C.F. NR. 11338 BRASOV. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2001; ANA
 • Hotărârea 300/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: RESPINGERE P.U.D. - "CLADIRE P - P + E + M, CU SPATII COMERCIALE, ALIMENTATIE PUBLICA SI CAZARE, STR. LUNGA NR. 159"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND
 • Hotărârea 299/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: APROBAREA FORMULEI DE CALCUL A SUBVENTIEI PENTRU TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI SI A TARIFULUI COMERCIAL PRACTICAT DE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10
 • Hotărârea 298/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: ACTUALIZAREA COMISIILOR PREVAZUTE DE LEGEA PROTECTIEI CIVILE NR. 106/1996 SI MODIFICAREA SCHEMEI DE ORGANIZARE A PROTECTIEI CIVILE A MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10
 • Hotărârea 297/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: FINANTAREA DIN BUGETUL LOCAL A CENTRULUI DE ASISTENTA COMUNITARA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 21.156/2001 AL DIREC
 • Hotărârea 296/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: MASURI PPRIVIND STABILIREA DE SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA CONDITIILOR IMPUSE DE PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE SI SERVICIILOR PRESTATE ÎN LOCURILE PUBLICE DE PE RAZA MUNICIPIULUI BRASOV, PRECUM SI
 • Hotărârea 295/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A TERENURILOR NECESARE AMPLASARII UNOR CONSTRUCTII PROVIZORII, ÎN SCOPUL COLECTARII SI DEPOZITARII MATERIALELOR REFOLOSIBILE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EX
 • Hotărârea 294/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 13, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI VATAVU ION SI VATAVU EUGENIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA L
 • Hotărârea 293/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. MIHAI VITEAZUL NR. 2, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI COROIU AURELIAN SI COROIU OLIMPIA - MARIANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORD
 • Hotărârea 292/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "PASAJ RUTIER DENIVELAT STR. INDEPENDENTEI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2001, ANALIZÂND RE
 • Hotărârea 291/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "LOCUINTE COLECTIVE BRASOV, STR. DRAGOS VODA NR. 28"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2001, AN
 • Hotărârea 290/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "LUCRARI TEHNICO-EDILITARE STR. BRONZULUI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2001, ANALIZÂND REF
 • Hotărârea 289/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "CENTRALA TERMICA PROPRIE GRUP SCOLAR INDUSTRIAL RULMENTUL" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2001
 • Hotărârea 288/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "CENTRALA TERMICA PROPRIE SCOALA GENERALA NR. 5"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂ
 • Hotărârea 287/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "CENTRALA TERMICA PROPRIE LICEUL NICOLAE TITULESCU" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2001; ANAL
 • Hotărârea 286/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: MAJORAREA CREDITELOR BUGETARE APROBATE ÎN BUGETUL LOCAL LA CAP. 57.02 - ÎNVATAMÂNT CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 20.690/2001 AL DIRECTIEI
 • Hotărârea 285/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.Z. - UTR 6 - CALEA BUCURESTI ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 24.158/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TE
 • Hotărârea 284/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.Z. - LOCUINTE INDIVIDUALE CU LOTURI ÎN STR. FÂNULUI - PÂRÂUL GHIMBASEL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 28.405/2001 AL SERV
 • Hotărârea 283/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU FIRMA, DEPOZIT, COMERT - DN 13 - STUPINI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 24.851/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DE
 • Hotărârea 282/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - PENSIUNE "PRINCESS" - DRUMUL POIENII BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 22.622/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE
 • Hotărârea 281/2001 - Municipiul Brașov - 10.09.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - CASE DE VACANTA ZONA CAMELIA - POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 32.282/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLT
 • Hotărârea 280/2001 - Municipiul Brașov - 27.08.2001

  OBIECT: DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL BRASOV PENTRU NEGOCIEREA CONTRACTELOR DE PERFORMANTA CU CONDUCATORII REGIILOR AUTONOME DE SUB AUTORITATEA CONSILIULUI LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE
 • Hotărârea 279/2001 - Municipiul Brașov - 27.08.2001

  OBIECT: ADOPTAREA UNEI HOTARÂRI CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE MUNICIPIULUI BRASOV CE DECURG DIN DETINEREA ÎN PROPRIETATE A UNOR APARTAMENTE CU DESTINATIA LOCUINTE SOCIALE, SITUATE ÎN IMOBILE CU MAI MULTE APARTAMENTE, PRECUM SI REVOCARE H.C.L. 338/2000;
 • Hotărârea 278/2001 - Municipiul Brașov - 27.08.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI OMV PASAJ BARTOLOMEU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 AUGUST 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 16.704/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJARE
 • Hotărârea 277/2001 - Municipiul Brașov - 27.08.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. EXTINDERE LIBRARIE "HEBE"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 AUGUST 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 24.097/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJARE A TERITORIULUI PRIVI
 • Hotărârea 276/2001 - Municipiul Brașov - 27.08.2001

  OBIECT: MODIFICARE COTA DE PARTICIPARE A MUNICIPIULUI BRASOV LA FESTIVALUL "CERBUL DE AUR" - EDITIA 2001, PRIN RIDICAREA PLAFONULUI DE SERVICII STABILIT ÎN ANEXA LA H.C.L. 202/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA
 • Hotărârea 275/2001 - Municipiul Brașov - 27.08.2001

  OBIECT: MODIFICARE COTA DE PARTICIPARE A MUNICIPIULUI BRASOV LA FESTIVALUL "CERBUL DE AUR" - EDITIA 2001, PRIN RIDICAREA PLAFONULUI DE SERVICII STABILIT ÎN ANEXA LA H.C.L. 202/2001 SI ÎN CONFORMITATE CU H.C.L. NR. 204/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICI
 • Hotărârea 274/2001 - Municipiul Brașov - 27.08.2001

  OBIECT: AVIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "OCOLITOAREA MUNICIPIULUI BRASOV", ETAPA A II-A, DJ 103 A - DN 73 (STR. ZIZINULUI - SOSEAUA CRISTIANULUI) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDI
 • Hotărârea 273/2001 - Municipiul Brașov - 06.08.2001

  OBIECT: CONSTRUIRE MAGAZIN PESTE - PIATA UNIVERSAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA 6 AUGUST 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 4.182/2001 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL ADMINISTRARE PIETE. PRIVIND CO
 • Hotărârea 272/2001 - Municipiul Brașov - 06.08.2001

  OBIECT: TRECEREA UNUI TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA 6 AUGUST 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 21.604/2001 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL
 • Hotărârea 271/2001 - Municipiul Brașov - 06.08.2001

  OBIECT: DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL BRASOV ÎN COMISIA DE ATESTARE A SECRETARULUI MUNICIPIULUI BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 6 AUGUST 2001; AVÂND ÎN VEDERE REFER
 • Hotărârea 270/2001 - Municipiul Brașov - 06.08.2001

  OBIECT: AMENAJAREA UNEI PLATFORME COMERCIALE PROVIZORII ÎN CARTIERUL BARTOLOMEU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 6 AUGUST 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 20.553 DIN 20 IULIE 2001, AL DIRECTIEI PATRI
 • Hotărârea 269/2001 - Municipiul Brașov - 06.08.2001

  OBIECT: ACORDARE DENUMIRE STRAZI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA 6 AUGUST 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 7.920/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIN CARE SE PRO
 • Hotărârea 268/2001 - Municipiul Brașov - 06.08.2001

  OBIECT: APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PENTRU SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA A TERENURILOR DESTINATE AMPLASARII DE PANOURI PUBLICITARE LA SOL, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE H.C.L. NR. 104/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SE
 • Hotărârea 267/2001 - Municipiul Brașov - 06.08.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA UNOR BUNURI DIN INFRASTRUCTURA SERVICIULUI PUBLIC DE ÎNCALZIRE, CU SERVICIUL AFERENT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA 6 AUGUST 2001; ANALIZÂND PROIECTUL DE HOTARÂRE INITIAT DE C
 • Hotărârea 266/2001 - Municipiul Brașov - 06.08.2001

  OBIECT: APROBAREA "STRATEGIEI DE TERMOFICARE A MUNICIPIULUI BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA 6 AUGUST 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 24.849 DIN 25 IULIE 2001 AL DIRECTIEI GOSPODARIE ORAS - S
 • Hotărârea 265/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV, STR. KARL LEHMANN NR. 28, CATRE BALINT MARTIN, HÎNCU LORA, TASCA MONICA, MOICEANU ION, PAULESCU ANGHEL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORD
 • Hotărârea 264/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. TERMO BRASOV PE ANUL 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 IULIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 20.389/2001 AL DIRECTIEI ECONOMICE,
 • Hotărârea 263/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. TRANSPORT BRASOV PE ANUL 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 IULIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 16.771/2001 AL DIRECTIEI ECONOMIC
 • Hotărârea 262/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: MASURI PENTRU ASIGURAREA SIGURANTEI CIRCULATIEI RUTIERE SI PIETONALE SÎ INTERSECTII, TROTUARE SI ALEI PIETONALE DIN SPATII PUBLICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 IULIE 2001; ANALIZÂND REF
 • Hotărârea 261/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: ÎNFIINTAREA AGENTIEI DE DEZVOLTARE LOCALA BRASOV (A.D.L.B.); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 IULIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 20.275 DIN 18 IULIE 2001, AL DIRECTIEI RELATII - COMUNICARE,
 • Hotărârea 260/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: AVIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "CENTRALA TERMICA PROPRIE, PE GAZ METAN, LA SECTIA TROLEIBUZE R.A.T. - STR. 13 DECEMBRIE NR. 100 BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDI
 • Hotărârea 259/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: APROBAREA RACORDARII LA ILUMINATUL PUBLIC A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE NECESARE ILUMINARII CAII DE ACCES LA "TURNUL NEGRU" SI A ILUMINARII ARHITECTURALE A OBIECTIVULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DA
 • Hotărârea 258/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: APROBAREA RACORDARII LA ILUMINATUL PUBLIC A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE NECESARE ILUMINARII ARHITECTURALE A MONUMENTULUI ISTORIC "TEMPLUL" COMUNITATII EVREILOR DIN BRASOV, SITUAT PE STR. POARTA SCHEI NR. 29; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRA
 • Hotărârea 257/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: FINANTAREA ACTIVITATII DE PROTECTIE A COPILULUI AFLAT ÎN DIFICULTATE SI A CELUI CU HANDICAP; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 IULIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 15.673 DIN 12 IULIE 2001 AL
 • Hotărârea 256/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: EXECUTAREA CARTARII AGROCHIMICE A UNOR SUPRAFETE DE PASUNI SI FÂNETE, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 IULIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 15.254 DIN 4 IU
 • Hotărârea 255/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 176/2000, REPUBLICATA CONFORM H.C.L. NR. 115/2001 PRIVIND COMPONENTA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 IULIE 20
 • Hotărârea 254/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: MODIFICARE TARIF /GARDIAN PUBLIC; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 IULIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 19.125 DIN 11 IULIE 2001 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE MAJORAREA TARIFUL
 • Hotărârea 253/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: PARTAJAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. LUNGA NR. 152, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 26425 BRASOV, SUB NR. TOP. 634, 635 GRADINA, CASA DE PIATRA SI CURTE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 IULIE 20
 • Hotărârea 252/2001 - Municipiul Brașov - 20.07.2001

  OBIECT: COLABORARE ÎNTRE HOSPICE CASA SPERANTEI BRASOV SI PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN VEDEREA DERULARII PROGRAMULUI PROPUS DE HOSPICE CASA SPERANTEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 20 IULIE 20
 • Hotărârea 251/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SERVICE AUTO S.C. SICARO S.A. - FUNDATURA RULMENTUL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 IULIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 19.703//2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTA
 • Hotărârea 250/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA STR. BÂRSEI NR. 3 M; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 IULIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 18.353//2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AME
 • Hotărârea 249/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: ÎNCHIRIEREA LOCUINTELOR REPARTIZATE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV DE COMISIA CONSTITUITA CONFORM H.C.L. NR. 160/1996, REPUBLICATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 IULIE 2001;
 • Hotărârea 248/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: AVIZARE P.U.Z. ZONA TIMIS TRIAJ BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA 30 IULIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 12.274/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIVI
 • Hotărârea 247/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU ADMINISTRATIV SI BAZA DE PRODUCTIE - DN 13; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA 30 IULIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 19.008//2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI A
 • Hotărârea 246/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: ACORDUL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN CALITATE DE COPROPRIETAR AL IMOBILULUI DIN BRASOV, B-DUL M. KOGALNICEANU NR. 23, BLOC C 7 - PENTRU MODIFICAREA VITRINEI PARTERULUI ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES LA SPATIUL COMERCIAL AL D-NEI RATIU DORINA;
 • Hotărârea 245/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: IESIRE DIN INDIVIZIUNE - IMOBILUL DIN STR. LUNGA NR. 51; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA 30 IULIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 15.847/2001 AL SERVICIULUI CONTENCIOS SI PUNCTUL DE VEDERE AL SERVIC
 • Hotărârea 244/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: CONTRIBUTIA DIN BUGETUL LOCAL LA CONSTITUIREA FONDULUI DE DEZVOLTARE REGIONALA AL AGENTIEI DE DEZVOLTARE "CENTRU"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA 30 IULIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 10.678/20
 • Hotărârea 243/2001 - Municipiul Brașov - 20.07.2001

  OBIECT: AMENDAREA CONTRACTULUI BILATERAL DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI SOCIETATEA ROMÂNA DE TELEVIZIUNE PRIVIND CONTRIBUTIA MUNICIPIULUI BRASOV LA FESTIVALUL "CERBUL DE AUR" - EDITIA 2001, ÎN CONFORMITATE CU H.C.L. NR. 202/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNI
 • Hotărârea 242/2001 - Municipiul Brașov - 30.07.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. URANUS NR. 6, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARA S.C. BACHIDEPROD. COM S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30
 • Hotărârea 241/2001 - Municipiul Brașov - 10.07.2001

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 IULIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 16.027/2001 AL DIRECTIEI ECONOMICE PRIN CARE SE PROPUNE
 • Hotărârea 240/2001 - Municipiul Brașov - 10.07.2001

  OBIECT: APROBAREA CONTRACTULUI BILATERAL DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI SOCIETATEA ROMÂNA DE TELEVIZIUNE PRIVIND CONTRIBUTIA MUNICIPIULUI BRASOV LA FESTIVALUL "CERBUL DE AUR" - EDITIA 2001, ÎN CONFORMITATE CU H.C.L. NR. 202/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNI
 • Hotărârea 239/2001 - Municipiul Brașov - 10.07.2001

  OBIECT: RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A D-LUI IOAN BÂSCA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 10 IULIE 2001; ANALIZÂND SESIZAREA NR. 18
 • Hotărârea 238/2001 - Municipiul Brașov - 02.07.2001

  OBIECT: RESPINGEREA CAPITOLULUI "CHELTUIELI" DIN PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI BRASOV - PE ANUL 2001 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 2 IULIE 2001, ANALIZÂND PROPUNERILE UNUI GRUP DE CONSILIER
 • Hotărârea 237/2001 - Municipiul Brașov - 28.06.2001

  OBIECT: MODIFICARE ÎNSCRIERE C.F.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTAORDINARA LA DATA DE 28 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 19.445 DIN 14 IUNIE 2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI,
 • Hotărârea 236/2001 - Municipiul Brașov - 28.06.2001

  OBIECT: ÎNFIINTAREA CENTRULUI DE ASISTENTA COMUNITARA PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SI PRELUAREA MATERIALELOR ACHIZITIONATE DIN FONDURILE PROGRAMULUI PHARE SESAM. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 28
 • Hotărârea 235/2001 - Municipiul Brașov - 28.06.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - SEDIU ADMINISTRATIV SI ATELIER DE CONFECTII METALICE - STR. MICA NR. 9 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 28 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 3.400/2001 A
 • Hotărârea 234/2001 - Municipiul Brașov - 28.06.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - HALA DE PRODUCTIE SI SEDIU ADMINISTRATIV, STR. FÂNTÂNII NR. 17 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 28 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 12.487/2001 AL SERVICIUL
 • Hotărârea 233/2001 - Municipiul Brașov - 28.06.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - DEPOZIT MATERII PRIME SI PRODUSE FINITE - CALEA FELDIOAREI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 28 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 11.803/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE
 • Hotărârea 232/2001 - Municipiul Brașov - 28.06.2001

  OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA ÎNTOCMITA DE DOMNUL SIMON ALEXANDRU, PRIVIND H.C.L. NR. 58 DIN 26 FEBRUARIE 2001 SI H.C.L. NR. 116 DIN 26 MARTIE 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 28 IUNIE 2001
 • Hotărârea 231/2001 - Municipiul Brașov - 28.06.2001

  OBIECT: ACTUALIZAREA COMISIILOR PREVAZUTE DE LEGEA PROTECTIEI CIVILE NR. 106/1996; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 28 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 16.752/2001 AL INSPECTORATULUI DE PROTECTI
 • Hotărârea 230/2001 - Municipiul Brașov - 28.06.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. PIATA "EN - GROSS" DE PRODUSE AGROALIMENTARE SI INDUSTRIALE D.N. - 73; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 28 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 17.158/2001 AL SERVICIULU
 • Hotărârea 229/2001 - Municipiul Brașov - 28.06.2001

  OBIECT: ACTUALIZARE P.U.D. - STR. 13 DECEMBRIE NR. 137 - 139; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAODINARA LA DATA DE 28 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 18.931/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE
 • Hotărârea 228/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: AVIZARE P.U.Z. - CALEA BUCURESTI UTR 10/1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 28 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 38.302/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTAR
 • Hotărârea 227/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: STABILIREA PRETULUI PENTRU TERENURILE CONCESIONATE ÎN VEDEREA CREARII DE ACCESE LA SPATIILE COMERCIALE;ANALIZÂND PROPUNEREA COMISIEI ECONOMICE REFERITOARE LA STABILIREA SUPRAFETELOR SI A PRETULUI TERENURILOR CE URMEAZA A FI CONCESIONATE PENTRU
 • Hotărârea 226/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: DESEMNAREA D-LUI CONSILIER LUCIAN IONESCU PRESEDINTE DE SEDINTA PE O PERIOADA DE 3 LUNI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IUNIE 2001; ANALIZÂND PROPUNEREA D-LUI CONSILIER IOAN BÂSCA, CU PRIVIR
 • Hotărârea 225/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 183/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 4.535/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE S
 • Hotărârea 224/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 184/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 20.560/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE
 • Hotărârea 223/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: DESEMNAREA UNEI PERSOANE CARE SA REPREZINTE INTERESELE CONSILIULUI LOCAL BRASOV ÎN DOSARUL NR. 1674/2001 AL TRIBUNALULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IUNIE 2001; AVÂND ÎN VEDERE
 • Hotărârea 222/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND DERULAREA PROIECTELOR DE TIP PUBLIC-PRIVAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI ASOCIATIILE DE PROPRIETARI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFER
 • Hotărârea 221/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 50 MILIOANE LEI CORULUI "TRANSILVANIA" AL LICEULUI DE ARTA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 16.994 DIN 15 IUNIE 2001 AL DIRECTIE
 • Hotărârea 220/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: PRIVIND ÎNSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE NR. 2.714/2001 DIN DOSARUL CIVIL AL TRIBUNALULUI BRASOV NR. 4.671/2000, CE ARE CA OBIECT ACTIUNE ÎN CONSTATARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IUNIE 2
 • Hotărârea 219/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. INDEPENDENTEI NR. 96, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARA S.C. COSMIATRIX S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA
 • Hotărârea 218/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: SOLICITAREA DE PRELUNGIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 141/1993, ÎNCHEIAT CU S.C. TOTAL S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 4.855/2001 AL DIREC
 • Hotărârea 217/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CALEA BUCURESTI NR. 83, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR RAT IOAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IUNIE 2001; ANALI
 • Hotărârea 216/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: IESIRE DIN INDIVIZIUNE PRIVIND IMOBILUL DIN BRASOV, STR. REPUBLICII NR. 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 44 DIN 30 MAI 2001 AL SERVICIULUI CONTENCIOS Î
 • Hotărârea 215/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: APROBAREA FINANTARII PROIECTULUI "CERTIFICAREA ISO A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 15.488/2001 AL DIRECTIEI RELATII -
 • Hotărârea 214/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE TEREN, ÎN SUMA DE 256.681 LEI, CALCULATE PÂNA LA DATA DE 19.03.2001, DATORATE DE NUMITUL BIDU IOAN, DIN BRASOV, STR. PODUL LUI GRID NR. 30; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL
 • Hotărârea 213/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: ESALONAREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE CLADIRE, IMPOZITULUI PE TEREN SI TAXEI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ÎN SUMA TOTALA DE 216.784.396 LEI, DATORATE DE S.C. "INAR" S.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNI
 • Hotărârea 212/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE TEREN, ÎN SUMA DE 244.740 LEI, DATORATE DE RATIU GEORGE, DOMICILIAT ÎN BUCURESTI, SECTOR 5, STR. DR. MANOLESCU NR. 1 - 3, AP. 2. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN
 • Hotărârea 211/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CHELTUIELILOR JUDICIARE, ÎN SUMA DE 1.783.650 LEI, DATORATE DE NUMITUL DAN SEBASTIAN DRAGOS DIN BRASOV, STR. PLUGARILOR NR. 13 C; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDI
 • Hotărârea 210/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: AFILIEREA MUNICIPIULUI BRASOV LA ASOCIATIA CITIES - ENERGIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 14.189/18 MAI 2001, AL SERVICIULUI RELATII INTERNATIONALE, IN
 • Hotărârea 209/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. URANUS NR. 6, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI TURIAC VASILE IZVORANU SI TURIAC CORNELIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 208/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER MUNICIPAL AL D-LUI GABOR ADRIAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IUNIE 2001; ANALIZÂND ADRESA NR. AD. 17.035 DIN 22 IUNIE 2001 A APR BRASOV, PRI
 • Hotărârea 207/2001 - Municipiul Brașov - 25.06.2001

  OBIECT: VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER MUNICIPAL A D-NEI TOP MELANIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IUNIE 2001; ANALIZÂND ADRESA NR. AD. 17.034/2001 A P.D.S.R. BRASOV, PRIN CARE SE MENTIONEAZA
 • Hotărârea 206/2001 - Municipiul Brașov - 18.06.2001

  OBIECT: OPTAREA D-LUI IOAN IONITA PENTRU FUNCTIA DE VICEPRIMAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 18 IUNIE 2001; ANALIZÂND ADRESA NR. 17.019 DIN 18 IUNIE 2001 A D-LUI IOAN IONITA, PRIN CARE OPTEAZA
 • Hotărârea 205/2001 - Municipiul Brașov - 18.06.2001

  OBIECT: OPTAREA D-LUI GHEORGHE SCRIPCARU PENTRU FUNCTIA DE VICEPRIMAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 18 IUNIE 2001; ANALIZÂND ADRESA NR. 17.127 DIN 18 IUNIE 2001 A D-LUI GHEORGHE SCRIPCARU, PRIN
 • Hotărârea 204/2001 - Municipiul Brașov - 18.06.2001

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA TAXEI DE RECLAMA SI PUBLICITATE ÎN PERIOADA 29.08. - 01.09.2001 LA FESTIVALUL INTERNATIONAL "CERBUL DE AUR" - EDITIA 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 18 IUNIE 2001;
 • Hotărârea 203/2001 - Municipiul Brașov - 04.06.2001

  OBIECT: RESPINGERE EXPERTIZA PRIVIND IMOBILUL SITUAT ÎN BRASOV, STR. LUNGA NR. 111; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 IUNIE 2001 ; ANALIZÂND REFERATUL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJARE
 • Hotărârea 202/2001 - Municipiul Brașov - 04.06.2001

  OBIECT: CONTRIBUTIA MUNICIPIULUI BRASOV LA FESTIVALUL CERBUL DE AUR - EDITIA 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 IUNIE 2001; AVÂND ÎN VEDERE INITIATIVA UNOR INSTITUTII PUBLICE CENTRALE CÂT SI
 • Hotărârea 201/2001 - Municipiul Brașov - 04.06.2001

  OBIECT: H.C.L. NR. 244/1998 - PIATA TRAIAN SI PIATA VALEA CETATII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATELE NR. 2.386; 7.411/2001 ALE DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVI
 • Hotărârea 200/2001 - Municipiul Brașov - 04.06.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CARPATILOR NR. 13, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR, VASARHELYI MOISE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 IUNIE 2001;
 • Hotărârea 199/2001 - Municipiul Brașov - 04.06.2001

  OBIECT: COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 340/1999; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 11.636/2001 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EV
 • Hotărârea 198/2001 - Municipiul Brașov - 04.06.2001

  OBIECT: ALOCAREA COTEI LUNARE DE CARBURANTI PENTRU AUTOTURISMUL CU NUMARUL DE ÎNMATRICULARE BV - 20 - PMB; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 17.001/2001, A
 • Hotărârea 197/2001 - Municipiul Brașov - 04.06.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - REPREZENTANTA RENAULT - CALEA BUCURESTI F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 11.734/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE
 • Hotărârea 196/2001 - Municipiul Brașov - 04.06.2001

  OBIECT: SCHIMBAREA TITULATURII TEATRULUI LIRIC BRASOV ÎN OPERA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 4 IUNIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 10.732 DIN 10 APRILIE 2001 AL SERVICIULUI RELATII INTER
 • Hotărârea 195/2001 - Municipiul Brașov - 28.05.2001

  OBIECT: MAJORAREA TARIFELOR LA BILETE SI ABONAMENTE DE CALATORIE ÎN TRANSPORTUL URBAN ÎN COMUN DE CALATORI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MAI 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 14.063 DIN 18 MAI 2001
 • Hotărârea 194/2001 - Municipiul Brașov - 28.05.2001

  OBIECT: REVOCAREA H.C.L. NR. 169/2001 SI NEÎNSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE NR. 610/2001 COMPLETAREA NR. 2 ÎNTOCMITA DE ING. VASILIU VASILE IOAN ÎN DOSARUL NR. 1.886 DIN 1999 AL TRIBUNALULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SE
 • Hotărârea 193/2001 - Municipiul Brașov - 28.05.2001

  OBIECT: EXPROPRIERE TEREN SITUAT ÎN STR. AUREL VLAICU NR. 90; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MAI 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 19.275/2001 AL SERVICIULUI CONTENCIOS SI ADRESA NR. T. 12.571 DIN 19 A
 • Hotărârea 192/2001 - Municipiul Brașov - 28.05.2001

  OBIECT: APROBAREA ORDINII DE PRIORITATI PENTRU REALIZAREA EXTINDERILOR RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC PE RAZA MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MAI 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 14
 • Hotărârea 191/2001 - Municipiul Brașov - 28.05.2001

  OBIECT: APROBAREA FINANTARII ORGANIZARII EXPOZITIEI FOTO-DOCUMENTARE "BRASOV - UN MUNICIPIU ROMÂNESC ÎN MILENIUL 3"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MAI 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 13.937 DIN 17
 • Hotărârea 190/2001 - Municipiul Brașov - 28.05.2001

  OBIECT: FONDUL SPECIAL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MAI 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 14.046 DIN 17 MAI 2001 AL DIRECTIEI RELATII - COMUNICARE, BI
 • Hotărârea 189/2001 - Municipiul Brașov - 28.05.2001

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV LA PROIECTUL DE REALIZARE A UNUI CENTRU SOCIAL DE ASISTENTA COMUNITARA, ÎMPREUNA CU SEMNATARII ACORDULUI DE PARTENERIAT LOCAL PENTRU PROBLEMELE SOCIALE ALE COLECTIVITATII LOCALE BRASOVENE; CONSILIUL LOCAL A
 • Hotărârea 188/2001 - Municipiul Brașov - 28.05.2001

  OBIECT: PARTICIPAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE MEMBRU LA PARTENERIATUL LOCAL PENTRU PROBLEMELE SOCIALE ALE COLECTIVITATII BRASOVENE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MAI 2001; AN
 • Hotărârea 187/2001 - Municipiul Brașov - 28.05.2001

  OBIECT: ANGAJAREA UNUI PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT DEDICAT ACTIUNILOR DE PROIECTARE SI CONSTRUIRE A UNUI AEROPORT ÎN ZONA MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MAI 2001; ANALIZÂND REFER
 • Hotărârea 186/2001 - Municipiul Brașov - 28.05.2001

  OBIECT: SCHIMBAREA DENUMIRII PÂRTIEI DE SKI "SUB TELEFERIC" ÎN "MAGDALENA BÂRA"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28MAI 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 13.228 DIN 17 MAI 2001, AL DIRECTIEI RELATII - C
 • Hotărârea 185/2001 - Municipiul Brașov - 28.05.2001

  OBIECT: ÎNSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE NR. 218/5 MARTIE 2001 SI A COMPLETARII ACESTEIA PURTÂND NUMARUL 301/2 APRILIE 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MAI 2001; ANALIZÂND REFERATUL SERVICIUL
 • Hotărârea 184/2001 - Municipiul Brașov - 28.05.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.Z WARTHE II ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MAI 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 20.560/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI PRIVIND PROIECTUL
 • Hotărârea 183/2001 - Municipiul Brașov - 28.05.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.Z. POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MAI 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 4.535/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI PRIVIND PROIECT
 • Hotărârea 182/2001 - Municipiul Brașov - 28.05.2001

  OBIECT: DENUMIRE STRADA B-DUL VICTORIEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MAI 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 13.579 DIN 2 MAI 2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI C
 • Hotărârea 181/2001 - Municipiul Brașov - 22.05.2001

  OBIECT: ÎNSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE NR. 316/2000, EFECTUATA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 13.703/1999 AL JUDECATORIEI BRASOV PRIVIND PARTAJAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. APOLLONIA HIRSCHER NR. 12, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 177 BRASOV, NR. TOP. 5127; C
 • Hotărârea 180/2001 - Municipiul Brașov - 22.05.2001

  OBIECT: ÎNSUSIREA EXPERTIZEI TEHNICE NR. 2.754/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 22 MAI 2001; ANALIZÂND REFERATUL SERVICIULUI CONTENCIOS SI PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZV
 • Hotărârea 179/2001 - Municipiul Brașov - 07.05.2001

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFATA DE 16 M.P. ÎN PIATA SFATULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 MAI 2001 ; ANALIZÂND REFERATUL NR. 12.117 DIN 27 APRILIE 2001 AL DI
 • Hotărârea 178/2001 - Municipiul Brașov - 07.05.2001

  OBIECT: IESIREA DIN INDIVIZIUNE ASUPRA IMOBILULUI DIN BRASOV, STR. MIHAI EMINESCU NR. 16; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 MAI 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 3.049 DIN 30 APRILIE 2001, AL DIRECTIE
 • Hotărârea 177/2001 - Municipiul Brașov - 07.05.2001

  OBIECT: IESIREA DIN INDIVIZIUNE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN BRASOV, STR. REPUBLICII NR. 24; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 MAI 2001 ; ANALIZÂND REFERATUL NR. 18.394 DIN 30 APRILIE 2001 AL SERVI
 • Hotărârea 176/2001 - Municipiul Brașov - 07.05.2001

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 153 DIN 31.05.1999, REPUBLICATA PRIN H.C.L.NR. 373 DIN 07.12.1999, SOLICITATA DE CATRE DETINATORII DE RETELE AI MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE
 • Hotărârea 175/2001 - Municipiul Brașov - 07.05.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.Z. - CALEA BUCURESTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 MAI 2001 ; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 13.155/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRI
 • Hotărârea 174/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: PARTAJAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. NISIPULUI DE JOS NR. 20; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 28.136 DIN 25 APRILIE 2001 AL SERVICIULUI CON
 • Hotărârea 173/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: NEÎNSUSIREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA NR. 2151/27 FEBRUARIE 2001 ÎNTOCMIT DE EXPERTA MUTU ELENA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 9.990/1999 AL JUDECATORIEI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2
 • Hotărârea 172/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: REANALIZAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 73 DIN 26 MARTIE 2001 ÎN BAZA ADRESEI PREFECTURII JUDETULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 11.
 • Hotărârea 171/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: PARTICIPAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV LA "PROGRAMUL NATIONAL DE ADOPTIE RESPONSABILA A CÂINILOR COMUNITARI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 12
 • Hotărârea 170/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: ANALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND REVENDICAREA IMOBILULUI - TEREN SITUAT ÎN BRASOV, LA INTERSECTIA B-DULUI ALEXANDRU VLAHUTA CU STR. BRÂNDUSELOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2
 • Hotărârea 169/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: PARTAJAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. LUNGA NR. 217; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 13.166/2001 AL SERVICIULUI CONTENCIOS SI ADRESA NR. T. 1
 • Hotărârea 168/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL FESTIVALULUI INTERNATIONAL "CERBUL DE AUR" - 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; AVÂND ÎN VEDERE INITIATIVA U
 • Hotărârea 167/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 31/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 22.485/2001 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA, ADMIN
 • Hotărârea 166/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: APROBARE PRIVIND ÎNTOCMIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU LICITAREA UNUI TEREN DESTINAT AMENAJARII UNUI OBOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 3.759/2
 • Hotărârea 165/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRASOV, STR. TOAMNEI NR. 15, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIEI EXISTENTE, BENEFICIARI JAKAB MARTON SI JAKAB CARMEN-CARMELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILI
 • Hotărârea 164/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: RENEGOCIEREA CLAUZELOR DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE AL TERENULUI AFERENT PASAJULUI PIETONAL SUBTERAN SITUAT ÎN BRASOV LA INTERSECTIA STRAZILOR M. KOGALNICEANU - B-DUL IULIU MANIU - B-DUL 15 NOIEMBRIE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV,
 • Hotărârea 163/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL GRIVITEI NR. 99 - 105, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARA S.C. FITOFARM S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRIL
 • Hotărârea 162/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: TRANSFORMAREA UNOR LOCUINTE SOCIALE ÎN LOCUINTE DE SERVICIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 32.148/2000 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA SI
 • Hotărârea 161/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 264/1997, REPUBLICATA PRIN H.C.L. NR. 124/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 7.026/02 MARTIE 2001 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SER
 • Hotărârea 160/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A TERENURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC, NECESARE UNOR LUCRARI DE EXECUTIE, EXPLOATARE, ÎNTRETINERE SI REPARATII LA RETELELE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE, CATRE S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. BUCURESTI, SUCURSALA BRASOV; C
 • Hotărârea 159/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA TERENULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 11.364 A S.C. ICIM S.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 7.516/200
 • Hotărârea 158/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 341/200; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATELE NR. 7.672 SI 7.673/2001 ALE DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA,
 • Hotărârea 157/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE LA LICITATIILE AVÂND DREPT OBIECT CONCESIONAREA DE BUNURI SI SERVICII;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001;ANALIZÂND REFERATUL NR. 11.565 DIN 20 APRILIE
 • Hotărârea 156/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 87/2000, REPUBLICATA PRIN H.C.L. NR. 310/2000, PRIVIND "REGULAMENTUL DE TOALETARE SI TAIERE ARBORI SI ARBUSTI DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV. VALORIFICAREA MATERIALULUI LEMNOS REZULTAT. AMENAJAREA ZONELOR VERZ
 • Hotărârea 155/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BRASOV LA PROGRAMUL PENTRU "SERVICII DE CREARE DE LOCURI DE MUNCA ÎN CADRUL COMUNITATII"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERAT
 • Hotărârea 154/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - SEDIU FIRMA, GARAJE SI SPATII DEPOZITARE, STR. FUNDATURA LÂNII F.N. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 8.654/2001 AL SERVICIULU
 • Hotărârea 153/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - CENTRU DE PRELUCRARE, COMERCIALIZARE PRODUSE LEMNOASE SI SEDIU FIRMA, SOSEAUA CRISTIANULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD.
 • Hotărârea 152/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - EXTINDERE TRONSON C SI D DIN BLOCUL NR. 14, STR. M. KOGALNICEANU NR. 8 - 10 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 738/2001 AL SERVIC
 • Hotărârea 151/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - HALA DE PRODUCTIE, LOCUINTE SI ANEXE, STR.PLUGARILOR F.N. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 41.228/2001 AL SERVICIULUI STRA
 • Hotărârea 150/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE RETEA STRADALA ÎN MUNICIPIUL BRASOV - ETAPA I "; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANA
 • Hotărârea 149/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: DEMARAREA PROCEDURII DE ÎNFIINTARE A UNEI INSTITUTII SOCIALE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 10.977/2001 AL SERVICIULUI CONT
 • Hotărârea 148/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: EXPERTIZA TEHNICA PRIVIND IMOBILUL SITUAT ÎN BRASOV, STR. CASTANILOR NR. 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 7.169/2001 AL SERVICIULUI CONTENCIOS CU
 • Hotărârea 147/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - LOCUINTA, STR. OITELOR - STUPINI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 5.196/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITO
 • Hotărârea 146/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - LOCUINTA FAMILIALA, STR. PLUGARILOR NR. 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 2.765/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMEN
 • Hotărârea 145/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE LA 31 DECEMBRIE 2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 10.429/2001 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE APROBAREA
 • Hotărârea 144/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: ESALONAREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT DATORATE DE NUMITUL MIHAI DANIEL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 50.101
 • Hotărârea 143/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: ESALONAREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI SI TAXEI AUTO DATORATE DE S.C. "AGROINDUSTRIALA FORTUNA" S.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALI
 • Hotărârea 142/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: ÎNTRETINERE GURI DE SCURGERE STRADALE SI EVACUARE APE METEORICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 7.378/2001 AL DIRECTIEI GOSPODARIE ORAS - SERVICIUL
 • Hotărârea 141/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: APROBAREA PARTICIPARII CONSILIULUI LOCAL LA DESFASURAREA MANIFESTARII CULTURALE "SERBARILE MEDIATECII" ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 3.403 DIN 30.
 • Hotărârea 140/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: APROBARE FINANTARE ACTIVITATE CULTURALA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 29.442/2001 AL DIRECTIEI ARHITECTURA -URBANISM, PRIN CARE SE PROPUNE FINANTARE
 • Hotărârea 139/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL CONCURSULUI INTERNATIONAL DE GIMNASTICA RITMICA "CUPA TÂMPA"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERAT
 • Hotărârea 138/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - ASOCIATIA LIAHONA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 31.999 DIN 07.02.2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIUL
 • Hotărârea 137/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - COMPLEX AGREMENT, COMERT, SERVICII SI HOTEL PLAZA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 30 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 12.507/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI
 • Hotărârea 136/2001 - Municipiul Brașov - 30.04.2001

  OBIECT: EFECTUARE CONTROL LA S.C. RIAL S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 24 APRILIE 2001; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNERILE CU PRIVIRE LA SOLICITAREA CA D.G.F.P. SA EFECTUEZE UN CONTROL LA S.C.
 • Hotărârea 135/2001 - Municipiul Brașov - 24.04.2001

  OBIECT: ÎNSUSIREA HOTARÂRILOR A.G.A. A S.C. RIAL S.R.L. DIN DATA DE 23 APRILIE 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 24 APRILIE 2001; AVÂND ÎN VEDERE HOTARÂRILE A.G.A. S.C. RIAL S.R.L. NR. 33 -
 • Hotărârea 134/2001 - Municipiul Brașov - 24.04.2001

  OBIECT: IESIREA DIN INDIVIZIUNE PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN BRASOV, STR. REPUBLICII NR. 24; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 24 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 18.394 DIN 23 APRILIE 2001, AL S
 • Hotărârea 133/2001 - Municipiul Brașov - 24.04.2001

  OBIECT: APROBAREA FINANTARII CONCURSULUI NATIONAL DE MATEMATICA "LAURENTIU DUICAN"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 24 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 1.290 DIN 12.01.2001 AL DIRECTIEI E
 • Hotărârea 132/2001 - Municipiul Brașov - 24.04.2001

  OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE ORGANIZATOR LA SARBATOAREA JUNILOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 24 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 3.130 DIN 29.01.2001 AL DIREC
 • Hotărârea 131/2001 - Municipiul Brașov - 11.04.2001

  OBIECT: MANDATAREA D-LUI IOAN GHISE - PRIMARUL MUNICIPIULUI BRASOV SA SESIZEZE ORGANELE COMPETENTE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2001; AVÂND ÎN VEDERE MODUL ÎN CARE A FOST ACHIZITIONA
 • Hotărârea 130/2001 - Municipiul Brașov - 11.04.2001

  OBIECT: CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ÎN CALITATE DE A.G.A. A S.C. RIAL S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2001; AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE ART. 13, ART. 189, ALIN. 1,
 • Hotărârea 129/2001 - Municipiul Brașov - 11.04.2001

  OBIECT: NUMIREA D-LUI TRAIAN BARBAT ÎN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL INTERIMAR AL S.C. RIAL S.R.L BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2001; AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE ART. 1, ALIN
 • Hotărârea 128/2001 - Municipiul Brașov - 11.04.2001

  OBIECT: CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ÎN CALITATE DE A.G.A. A S.C. RIAL S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2001; AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE ART. 1, ALIN. 2 DIN O.G.U. NR.
 • Hotărârea 127/2001 - Municipiul Brașov - 11.04.2001

  OBIECT: MANDATAREA APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL BRASOV PENTRU A REPREZENTA INTERESELE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CAUZELE ÎN CARE ACESTA ESTE PARTE, ÎN CALITATE DE ASOCIAT UNIC AL S.C. RIAL S.R.L.; CONSILIUL LOCA
 • Hotărârea 126/2001 - Municipiul Brașov - 11.04.2001

  OBIECT: PLATA DIN BUGETUL LOCAL A TRANSPORTULUI DELEGATIEI CE REPREZINTA MUNICIPIUL BRASOV LA CONCURSUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA ORGANIZAT DE AMERICAN COMPUTER SCIENCE LEAGUE LA MIAMI, S.U.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN S
 • Hotărârea 125/2001 - Municipiul Brașov - 11.04.2001

  OBIECT: ÎNSUSIRE EXPERTIZE CONTABILE NR. 2300/2001 SI 64/2001, CE FAC OBIECTUL DOSARULUI CIVIL NR. 6689/2000 A TRIBUNALULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFER
 • Hotărârea 124/2001 - Municipiul Brașov - 11.04.2001

  OBIECT: GRANITUIRE - PRIVIND IMOBILUL SITUAT ÎN BRASOV STR. CONSTANTIN LACEA NR. 4; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 26.278/2001 AL SERVICIULUI CONTEN
 • Hotărârea 123/2001 - Municipiul Brașov - 11.04.2001

  OBIECT: IESIRE DIN INDIVIZIUNE PRIVIND IMOBILUL DIN BRASOV, STR. CASTELULUI NR. 34; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 27.818/2001 AL SERVICIULUI CONTENC
 • Hotărârea 122/2001 - Municipiul Brașov - 11.04.2001

  OBIECT: IDENTIFICARE IMOBIL SITUAT ÎN BRASOV, STR. PLUGARILOR NR. 48; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATELE NR. 16.905 DIN 12 MARTIE 2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE,
 • Hotărârea 121/2001 - Municipiul Brașov - 11.04.2001

  OBIECT: REANALIZAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 61/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 10.168/2001 AL DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLI
 • Hotărârea 120/2001 - Municipiul Brașov - 11.04.2001

  OBIECT: MODIFICARE TARIF SI NUMAR GARDIENI PUBLICI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 7.941 DIN 5 APRILIE 2001 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE
 • Hotărârea 119/2001 - Municipiul Brașov - 11.04.2001

  OBIECT: APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE AL R.A. TERMO BRASOV PE ANUL 2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 10.430 DIN 5 A
 • Hotărârea 118/2001 - Municipiul Brașov - 11.04.2001

  OBIECT: APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE AL R.A. TRANSPORT BRASOV PE ANUL 2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 9.916 DIN
 • Hotărârea 117/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: CUMPARAREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTA DE CATRE R.A. TERMO BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 30.952/2000 SI NR. 3.761/2001 AL
 • Hotărârea 116/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 58 DIN 26 FEBRUARIE 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 23.655/2001, AL SERVICIULUI CONTENCIOS, PRIVIND COMPLE
 • Hotărârea 115/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 176/2000, PRIVIND COMPONENTA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 8.541 DIN 19 MART
 • Hotărârea 114/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 169/2000, PRIVIND COMISIA DE VALIDARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 8.540 DIN 19 MARTIE 2001 AL DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,
 • Hotărârea 113/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBAREA PLANULUI DE PLANTARI AL ZONELOR VERZI ÎN MUNICIPIUL BRASOV SI ACHIZITIA DE MATERIAL DENDRO-FLORICOL NECESAR PLANTARILOR PENTRU PERIOADA PRIMAVARA-TOAMNA 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26
 • Hotărârea 112/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: SCHIMBAREA DESTINATIEI BLOCULUI 4 A DIN LOCUINTE SOCIALE ÎN LOCUINTE DE SERVICIU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 7.569 DIN 6 MARTIE 2001 AL DIRECTIEI GOSPO
 • Hotărârea 111/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: DEMISIA D-LUI MIRCEA CORNISTEANU DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI DRAMATIC "SICA ALEXANDRESCU" DIN BRASOV SI SCOATEREA LA CONCURS A POSTULUI VACANT DE DIRECTOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MA
 • Hotărârea 110/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBARE STATUT DE INVITAT PENTRU DL. GABOR TIBOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 7.377/6.03.2001 AL DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, PRIVIND ACORDAREA
 • Hotărârea 109/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: CREAREA PARTENERIATULUI ÎNTRE CONSILIUL LOCAL BRASOV SI ASOCIATIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC BLAJ ÎN VEDEREA ÎNFIINTARII UNEI CANTINE MOBILE ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA D
 • Hotărârea 108/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: STABILIREA COTELOR PARTI DE PARTICIPARE LA REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI LA CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII, CARE VA AVEA CA OBIECT DE ACTIVITATE FINANTAREA, EXECUTIA SI GESTIONAREA INVESTITIEI "RAMPA ECOLOGICA REGIONALA BRASOV SI ÎN
 • Hotărârea 107/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: COFINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL ÎN ANUL 2001 A PROIECTELOR DE REABILITARE SI CONSOLIDARE A UNOR SCOLI DIN MUNICIPIUL BRASOV, ÎMPREUNA CU MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII CU FONDURI DE LA BANCA MONDIALA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASO
 • Hotărârea 106/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: REANALIZAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 31/2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 7.744 DIN 21 MARTIE 2001 AL SERVICIULUI CONTENCIOS SI RECLAMATIA ADMINIST
 • Hotărârea 105/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: ATRIBUIREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTA CATRE AGENTIA NATIONALA DE LOCUINTE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 7.452/2001 AL DIRECTI
 • Hotărârea 104/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: AMPLASAREA DE PANOURI PUBLICITARE LA SOL, ÎN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 3.718/2001 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL AUTORIZARE LI
 • Hotărârea 103/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "MODERNIZARE CENTRALA TERMICA GRUP SCOLAR ENERGETIC BRASOV "; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND
 • Hotărârea 102/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "CENTRALA TERMICA CORP A LICEUL TEORETIC J. HONTERUS BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND
 • Hotărârea 101/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "ACOPERIS SARPANTA SCOALA GENERALA NR. 27 BRASOV "; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATU
 • Hotărârea 100/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "CENTRALA TERMICA GRADINITA NR. 51 BRASOV "; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T.
 • Hotărârea 99/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "CENTRALA TERMICA GRADINITA NR. 46 BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 7
 • Hotărârea 98/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "EXTINDERE COLEGIUL NATIONAL DR. I. MESOTA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL
 • Hotărârea 97/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "MODERNIZARE STR. TÂMPEI BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 7.567 DIN
 • Hotărârea 96/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DEINVESTITII : "MODERNIZARE STR. MACULUI BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 7.568 DIN
 • Hotărârea 95/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: TRECEREA ÎN REGIM CONSTRUIBIL A IMOBILELOR SITUATE ÎN MUN. BRASOV, STR. MUNCITORILOR NUMERELE : 1, 3, 5, 7, 9, 18,. 20, 22 SI STR. SITARULUI NR. 4 A; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001;
 • Hotărârea 94/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII : "MODERNIZARE STR. CALUGARENI BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 7.566
 • Hotărârea 93/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A ORDINULUI PREFECTULUI NR. 262/1994 - PRIVIND IMOBILUL DIN STR. ROSIORILOR NR. 19; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 7.835/2001 A
 • Hotărârea 92/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: AMENAJARE PLATFORMA COMERCIALA CARTIER TRIAJ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 7.233 DIN 6 MARTIE 2001 AL DIRECTIEI PATRIMONIU- SERVICIUL ADMINISTRARE PIETE, PR
 • Hotărârea 91/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT, DATORATE DE D-NUL MÂNZARIU REMUS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 55.805 DIN 12 MA
 • Hotărârea 90/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: RECTIFICAREA IDENTIFICARII TERENURILOR MENTIONATE LA ART. 2, 3 SI 4 DIN H.C.L. NR. 330/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 13.869/2000/2001 AL DIRECTIEI
 • Hotărârea 89/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: RADIEREA CLAUZEI ÎNSCRISA SUB B 2,5 ÎN C.F. 15372 BRASOV, PRIVIND REINTRAREA IMOBILULUI ÎN PATRIMONIUL ORASULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 18.
 • Hotărârea 88/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: MASURI CE SE IMPUN A FI LUATE PENTRU PROTEJAREA PRODUCATORILOR AGRICOLI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 4.912/2001 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL ADMINI
 • Hotărârea 87/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT, DATORATE DE DL. ANTON CRISTIAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 57.793 DIN 16 FE
 • Hotărârea 86/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: RESPINGERE RAPORT DE EXPERTIZA NR. 1.508/1999, ÎNTOCMIT DE EXPERT POPA MIHAILA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 5.000/1999 AL JUDECATORIEI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFER
 • Hotărârea 85/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - COMPLEX PREZENTARE AUTO OPEL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 25.514 DIN 9.10.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERI
 • Hotărârea 84/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: ACTIUNE ÎN CONSTATARE - PRIVIND IMOBILUL DIN BRASOV, STR. GH. DIMA NR. 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 1.711 DIN 2 MARTIE 2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, D
 • Hotărârea 83/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: VÂNZAREA SPATIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN BRASOV, STR. PIATA ASTRA, CATRE S.C. DONIC S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 12.484/2000 AL DIRECTIEI PATRI
 • Hotărârea 82/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: EXPERTIZA TEHNICA PRIVIND IMOBILUL DIN STR. CÂMPULUI NR. 5; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 4.138 DIN 16 FEBRUARIE 2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE
 • Hotărârea 81/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: ÎNSUSIRE EXPERTITA PRIVIND IMOBILUL DIN STR. ALBASTELELOR NR. 21 - 21 A; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 2.660 DIN 22 FEBRUARIE 2001 AL SERVICIULUI STRATEGI
 • Hotărârea 80/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPATIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN BRASOV, STR. REPUBLICII NR. 22, CATRE S.C. ROMANTIC S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 3.869
 • Hotărârea 79/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPATIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN BRASOV, STR. REPUBLICII NR. 22, CATRE S.C. MEMOREX S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 6.18
 • Hotărârea 78/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: ÎNSUSIRE EXPERTIZA PRIVIND IMOBIL STR. COSTEI NR. 28; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 5.018 DIN 16 FEBRUARIE 2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI A
 • Hotărârea 77/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: ÎNSUSIRE RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. URANUS NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 4.622/2000 AL DIRECTI
 • Hotărârea 76/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: ÎNSUSIRE EXPERTIZA PRIVIND IMOBIL STR. PIETII NR. 7; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 4.712 DIN 9 FEBRUARIE 2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJ
 • Hotărârea 75/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE A TERENULUI AFERENT UNOR APARTAMENTE DIN STR. CRISULUI NR. 6 A SI STR. BRÂNDUSELOR NR. 90 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 25.
 • Hotărârea 74/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 87, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR BOURCIANU DORINA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFE
 • Hotărârea 73/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND CIMITIRUL MUNICIPAL SI AMÂNAREA ÎNCHEIERII PROCESULUI - VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 2.806/
 • Hotărârea 72/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - ZONA D.N. 13 - KM. 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 5.362/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIVIND PROI
 • Hotărârea 71/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: EXPERTIZA TEHNICA IESIRE DIN INDIVIZIUNE IMOBIL STR. LUNGA NR. 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 2.543 DIN 26 IANUARIE 2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOL
 • Hotărârea 70/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: EXPERTIZA TEHNICA PARTAJARE TEREN STR. NEAGOE BASARAB; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 2.918 DIN 2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERI
 • Hotărârea 69/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT:APROBARE PUD - EXTINDERE DEPOZIT LIBRARIA "HEBE" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 24.097/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI,
 • Hotărârea 68/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: ÎNSUSIREA EXPERTIZEI PRIVIND IMOBILUL DIN STR. VULTURULUI NR. 6 B; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 3.454 DIN 1 FEBRUARIE 2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVO
 • Hotărârea 67/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - 13 DECEMBRIE 137 - 139; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 36.433/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIVIND P
 • Hotărârea 66/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: ÎNSUSIRE EXPERTIZA TEHNICA PRIVIND TERENUL DIN BRASOV - STUPINI, STR. FÂNTÂNII NR. 3 ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 5.948 DIN 7 FEBRUARIE 2001 AL SER
 • Hotărârea 65/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: RESPINGEREA EXPERTIZEI PRIVIND IMOBILUL DIN STR. HORIA NR. 63, AZI STR. HORIA NR. 89; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 35.505/2000 DIN 29.01.2001 AL SERVICIUL
 • Hotărârea 64/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: RECTIFICARE SUPRAFATA DE TEREN STR. DACIA NR. 70; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 28.815/2000 DIN 29.01.2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAR
 • Hotărârea 63/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: RETROCEDARE SUPRAFATA DE 530,00 M.P.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 11.543/2000 DIN 23.01.2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIU
 • Hotărârea 62/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: ÎNSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA" NR. 181/2000 PRIVIND EVALUAREA TERENURILOR AFECTATE DE SEMIINELARA INDUSTRIALA DÂRSTE - STR. ZIZINULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; ANALIZÂN
 • Hotărârea 61/2001 - Municipiul Brașov - 26.03.2001

  OBIECT: CONVOCAREA AGA S.C. RIAL S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 MARTIE 2001; AVÂND ÎN VEDERE DEMISIA UNUI NUMAR DE OPT MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RIAL S.R.L., SOCIETATE AL CAREI UNI
 • Hotărârea 60/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 353/27 DECEMBRIE 2000, PRIVIND AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE DE CATRE PRIMARIA BRASOV, ÎN VEDEREA DESFASURARII DE ACTIVITATI COMERCIALE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN
 • Hotărârea 59/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: APROBARE P.U.D. - HALA DEPOZITARE STR. LUNII NR. 2 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001, ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 24.572/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIU
 • Hotărârea 58/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: IESIRE DIN INDIVIZIUNE PRIVIND IMOBILUL SITUAT ÎN BRASOV, STR. APULLUM NR. 14 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001, ANALIZÂND REFERATELE AD. 23.655/7 FEBRUARIE 2001, AD. 23.655/20 FEBRUARIE
 • Hotărârea 57/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: INTERZICEREA ÎNHUMARII ÎN CIMITIRUL EROILOR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 3.735/2001 AL DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA; AVÂND ÎN VEDERE DECIZIA
 • Hotărârea 56/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: EXPERTIZA TEHNICA IMOBIL STR. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR. 34 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001, ANALIZÂND REFERATUL NR. T 1.152/2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TER
 • Hotărârea 55/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: PUNEREA ÎN APLICARE A HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 21/2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 24.183/2000 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA ADM
 • Hotărârea 54/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPATIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN BRASOV, STR. PIATA TEATRULUI NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 4.057/2001 AL DIRECTIEI
 • Hotărârea 53/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 210/1996; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 20.269/2000/2001, AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA, ADMI
 • Hotărârea 52/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: AMENAJARE MAGAZINE FLORI ÎN PIATA UNIVERSAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 4.151/2001 AL SERVICIULUI ADMINISTRARE PIETE DIN CADRUL DIRECTIEI PATRIMONIU, P
 • Hotărârea 51/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRASOV, STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 17, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE,BENEFICIARA CENUSA MARIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZ
 • Hotărârea 50/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC CU PANOURI LUMINOASE DE AFISAJ, PUBLICITATE SI RECLAMA PENTRU EVENIMENTELE ARTISTICE GAZDUITE DE FILARMONICA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANA
 • Hotărârea 49/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: IMOBIL DE LA ADRESA DIN STR. GHEORGHE LAZAR NR. 43; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 1.041/24.01.2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA T
 • Hotărârea 48/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - BISERICA ORTODOXA STR. ZIZINULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 38.857/2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORI
 • Hotărârea 47/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CHELTUIELILOR JUDICIARE, DATORATE DE ROHOZNEANU FLORIN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 2.415 DIN 17
 • Hotărârea 46/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE MESERII, DATORATE DE STICLARU LEONARD; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 57.794 DIN 19.
 • Hotărârea 45/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: SOLICITARE S.C. BUCURESTI PLAZA CENTER S.R.L., PENTRU REALIZAREA UNUI CENTRU DE AGREMENT SI COMERCIAL, HOTEL SI COMPLEX AGRO ÎN ZONA B-DUL GARII BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 20
 • Hotărârea 44/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: APROBAREA INSOLVABILITATII UNOR PERSOANE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 25/3.01.2001 AL DIRECTIEI IMPOZITE, TAXE LOCALE, SERVICIUL URMARIRE AMENZI, PRIN C
 • Hotărârea 43/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: APROBAREA MODALITATII DE DESFASURARE A COMERTULUI STRADAL ÎN POIANA BRASOV, PENTRU VÂNZAREA PRODUSELOR DIN LÂNA LUCRATE MANUAL SI A ARTICOLELOR ARTIZANALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 20
 • Hotărârea 42/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - BAZA SPORTIVA - STR. SERII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 34.373/2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIULUI, P
 • Hotărârea 41/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: EXPERTIZA TEHNICA IMOBIL STR. CRINULUI NR. 11; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 35.512/3.11.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERITORIU
 • Hotărârea 40/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI URMATORULUI OBIECTIV DE INVESTITII: "LUCRARI TEHNICO-EDILITARE (LTE) AFERENTE BLOCULUI DE LOCUINTE 13 CE SE CONSTRUIESTE PRIN AGENTIA NATIONALA DE LOCUINTE PE STR. OLTULUI - ZONA VASILE ALECSANDR
 • Hotărârea 39/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI URMATORULUI OBIECTIV DE INVESTITII: "LUCRARI TEHNICO-EDILITARE (LTE) AFERENTE BLOCULUI DE LOCUINTE 12 CE SE CONSTRUIESTE PRIN AGENTIA NATIONALA DE LOCUINTE PE STR. OLTULUI - ZONA VASILE ALECSANDR
 • Hotărârea 38/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI URMATORULUI OBIECTIV DE INVESTITII: "LUCRARI TEHNICO-EDILITARE (LTE) AFERENTE BLOCULUI DE LOCUINTE 11 CE SE CONSTRUIESTE PRIN AGENTIA NATIONALA DE LOCUINTE PE STR. OLTULUI - ZONA VASILE ALECSANDR
 • Hotărârea 37/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: PROCEDURA PRIVIND REGLEMENTAREA TRANSMITERII SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECÂT ACEEA DE LOCUINTA CATRE ACTUALII DETINATORI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR.
 • Hotărârea 36/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: MODALITATEA DE DESFASURARE A COMERTULUI STRADAL CU CARTE, PRESA, FLORI TABLOURI SI FRUCTE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 2.697/23.01.2001 AL DIRECTIEI PAT
 • Hotărârea 35/2001 - Municipiul Brașov - 26.02.2001

  OBIECT: APROBARE STATUT DE INVITAT PENTRU DL. DR. ING. SIMON DIETER; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 26 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 3.962/2001 AL DIRECTIEI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, PRIVIND ACORD
 • Hotărârea 34/2001 - Municipiul Brașov - 05.02.2001

  OBIECT: RESPINGEREA CONTESTATIEI S.C. DORNA IMPEX S.R.L. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 5 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND CONTESTATIA NR. 3.042/2001 A S.C. DORNA IMPEX S.R.L., PRIN CARE SE SOLICITA REANAL
 • Hotărârea 33/2001 - Municipiul Brașov - 05.02.2001

  OBIECT: COMPLETAREA H.C.L. NR. 27/1999 - REPUBLICATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 5 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 30.664/2000 AL SERVICIULUI ADMINISTRARE PIETE DIN CADRUL DIRECTIEI PATRIMONIU, P
 • Hotărârea 32/2001 - Municipiul Brașov - 05.02.2001

  OBIECT: STABILIREA PRIORITATILOR PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII PUBLICE ALE MUNICIPIULUI BRASOV, ÎN VEDEREA FINANTARII PRIN CONTRACTAREA UNUI ÎMPRUMUT PUBLIC; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 5 FEBRUARIE 2001;
 • Hotărârea 31/2001 - Municipiul Brașov - 05.02.2001

  OBIECT: SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA, ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A TERENURILOR CE AU FACUT OBIECTUL H.C.L. NR. 22/1997 - REPUBLICATA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 5 FEBRUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 2
 • Hotărârea 30/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: REANALIZAREA H.C.L. NR. 325/27 DECEMBRIE 2000, ÎN BAZA ADRESEI PREFECTURII JUDETULUI BRASOV, ÎNREGISTRATA LA CONSILIUL LOCAL BRASOV SUB NR. 2.713/24 IANUARIE .2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IAN
 • Hotărârea 29/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: REANALIZAREA H.C.L. NR. 316/2000 ÎN BAZA ADRESEI PREFECTURII JUDETULUI BRASOV, ÎNREGISTRATA LA CONSILIUL LOCAL BRASOV SUB NR. 2.230/19.01.2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂ
 • Hotărârea 28/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: ÎNTOCMIREA DOCUMENTATIILOR TEHNICE ÎN VEDEREA REGLEMENTARII SITUATIEI JURIDICE A CLADIRILOR SI TERENURILOR AFERENTE UNITATILOR DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2
 • Hotărârea 27/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: APROBAREA UNUI NUMAR DE DOUA AMPLASAMENTE PENTRU VÂNZARE DE CARTI, ZIARE SI REVISTE ÎN ZONA GARA CFR CALATORI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 30.598 DIN 8 DE
 • Hotărârea 26/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: APROBAREA NUMARULUI DE ANGAJATI-ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2001; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 2.801/2001 AL BIROULUI
 • Hotărârea 25/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: ÎNSUSIRE EXPERTIZA TEHNICA PRIVIND TERENUL DIN STR. FAGETULUI NR. 3 A; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 38.675 DIN 27 DECEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGI
 • Hotărârea 24/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - CONSTRUIRE GARAJ AUTOTURISME STR. INISTEI NR. 3 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 33.674/2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI
 • Hotărârea 23/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: RADIERE DREPT SERVITUTE PRIN IMOBILUL DIN BRASOV, STR. LUNGA NR. 237; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 42.351/2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AM
 • Hotărârea 22/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. TRAIAN NR. 16, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR S.C. MADRIGUST S.R.L.. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 200
 • Hotărârea 21/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: AJUSTARE TARIFE CALATORIE PENTRU ACTIVITATEA DE TRANSPORT URBAN ÎN COMUN DE CALATORI; - MAJORARE TARIF BILET CONTRAVENTIONAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 2
 • Hotărârea 20/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: APROBARE PUZ - REACTUALIZARE PUZ CALEA BUCURESTI UTR 8; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 40.728/2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJAREA TERI
 • Hotărârea 19/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: APROBARE PUD - CENTRALA TELEFONICA GSM - CALEA FELDIOAREI NR. 101; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 625 DIN 15 IANUARIE 2001 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOL
 • Hotărârea 18/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: AMENAJARE PLATFORMA DE PARCARE - STR. TRAIAN - COMPLEX URANUS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 1.242 DIN 12 IANUARIE 2001 AL DIRECTIEI GOSPODARIRE ORAS - SE
 • Hotărârea 17/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: AVIZAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI STINGHE NICOLAE CU SOTIA STINGHE LIANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 23.088/2000 AL DIRECTIEI P
 • Hotărârea 16/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 9, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIEI EXISTENTE, BENEFICIAR S.C. SAREX-T S.A. BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001;
 • Hotărârea 15/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI BUDEA GHEORGHE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 23.426/2000 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL E
 • Hotărârea 14/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: APROBAREA FOLOSIRII GRATUITE A UNOR PANOURI PENTRU AFISAJ STRADAL AFLATE ÎN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BRASOV PENTRU EVENIMENTELE ARTISTICE GAZDUITE DE TEATRUL LIRIC BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE
 • Hotărârea 13/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: ESALONAREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT ÎN SUMA DE 993.729 LEI, DATORATE DE NUMITUL CODLEANU RADU,DOMICILIAT ÎN BRASOV, STR. MOLIDULUI NR. 11, BL. B 15, SC. C, AP. 11; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASO
 • Hotărârea 12/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: RESTITUIRE TEREN STR.13 DECEMBRIE, AMPLASAT ÎNTRE BLOCURILE DE LA NR. 63 - 65; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 33.261 DIN 21 NOIEMBRIE 2000 AL SERVICIULU
 • Hotărârea 11/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: DEZMEMBRARE TEREN CONSTRUCTII DIN STR. AUREL VLAICU NR. 26; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 31.220 DIN 4 DECEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTA
 • Hotărârea 10/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: IDENTIFICARE SI DEZMEMBRARE TEREN SITUAT ÎN POIANA BRASOV PROPRIETATEA LUI STAICU SORIN ALEXANDRU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 37.021 DIN 4 DECEMBRI
 • Hotărârea 9/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: SITUATIE TEREN OCUPAT DE BAZA SPORTIVA ICIM ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 31.834 DIN 27 NOIEMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENAJARE
 • Hotărârea 8/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: ACOPERIREA DEFINITIVA DIN FONDUL DE RULMENT A DEFICITULUI BUGETAR PROPRIU PE ANUL 2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 313/2001 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN
 • Hotărârea 7/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT AL R.A. TRANSPORT BRASOV, PE ANUL 2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 31.392/2000 AL DIRECTIEI
 • Hotărârea 6/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT AL R.A. TERMO BRASOV, PE ANUL 2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR.AD. 30.231/2001 AL DIRECTIEI ECONOM
 • Hotărârea 5/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: APROBAREA SUMEI DE 151.410.000 LEI PENTRU PLATA PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN AFARA CENTRULUI MILITAR JUDETEAN BRASOV CE FUNCTIONEAZA ÎN CADRUL COMISIILOR DE RECRUTARE - ÎNCORPORARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDIN
 • Hotărârea 4/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: PRELUAREA VEHICULULUI STEYER DAIMLER PINZGAUER ÎN DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC SALVAMONT AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND ADRESA MINISTERULUI FI
 • Hotărârea 3/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: ÎNSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA-EVALUARE" PRIVIND SCHIMBUL DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI CÎRLAN GHEORGHE CU SOTIA ARONICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFE
 • Hotărârea 2/2001 - Municipiul Brașov - 29.01.2001

  OBIECT: ACORDARE SPATII PENTRU D.A.P.L. SI D.I.T.L; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 IANUARIE 2001; ANALIZÂND REFERATUL NR. 2.236 DIN 19 IANUARIE 2001 AL D.A.P.L. PRIN CARE SE SOLICITA ACORDAREA UNOR SPATII PE
 • Hotărârea 1/2001 - Municipiul Brașov - 15.01.2001

  OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 304/20.11.2000, REFERITOARE LA INDEXARE IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PREVAZUTE DE LEGEA NR. 27/1994, PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE CU MODIFICARILE ULTERIOARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SED