Hotărârea nr. 9/2000

OBIECT:*INSTALAREA ÎN MUNICIPIUL BRASOV A UNUI SISTEM DE RADIOCOMUNICATII ÎN TEHNOLOGIA LMDS* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 31 IANUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.236 DIN 11.01.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 9

din data de 31 ianuarie 2000

OBIECT: instalarea în Municipiul Braşov a unui sistem de radiocomunicaţii în tehnologia LMDS.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 ianuarie 2000,

Analizând referatul nr. 236 din 11 ianuarie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind instalarea în Municipiul Braşov, a unui sistem de radiocomunicaţii în tehnologia LM0 0DS, certificând interesul comunităţii braşovene,

În temeiul art. 20, litera s şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se avizează instalarea în Municipiul Braşov, a unui sistem de radiocomunicaţii în tehnologia LMDS punct-multipunct la solicitarea S.C. Westgate Digital România S.R.L. 4.

        ART. 2. Pentru funcţionarea sistemului de radiocomunicaţii menţionat la art. 1, se va instala o singură antenă pe bloc, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA