Hotărârea nr. 86/2000

OBIECT: PROPUNEREA S.C. TUVASEICS S.R.L. BRASOV PRIVIND PROCEDEUL MIXT SI INSTALATII PENTRU PRODUCEREA COMPOSTULUI SI/SAU CARAMIZILOR DIN GUNOAIE MENAJERE. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 APRILIE 2000; ANALI

H O T Ã R Â R E A    NR. 86

din data 3 aprilie 2000

OBIECT: propunerea S.C. TUVASEICS S.R.L. BRAŞOV vizând procedeul mixt şi instalaţii pentru producerea compostului şi/sau cărămizilor din gunoaie menajere

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. T 847/11.01.2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, privind propunerea S.C. TUVASEICS S.R.L. Braşov, privind procedeul mixt şi instalaţii pentru producerea compostului şi/sau cărămizilor din gunoaie menajere,

În temeiul art. 20, litera c şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă constituirea unei comisii formate din 2 (doi) consilieri şi 2 (doi) reprezentanţi ai executivului şi 1 (un) reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului în calitate de invitat pentru studierea proiectului privind "Procedeul mixt şi instalaţii pentru producerea compostului şi/sau cărămizilor din gunoaie menajere".

     ART. 2. Comisia va fi formată din: Mihai Lugojanu, Ion Popescu Topolog, Păştină Gheorghe, Cristogel Lăcrămioara şi Stoian Dorin.

     ART. 3. Concluziile comisiei vori fi prezentate Consiliului Local pentru adoptarea unei hotărâri, până la data de 30 aprilie 2000.

    ART. 4. Comisia numită va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA