Hotărârea nr. 85/2000

OBIECT: CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV DOMNULUI SENATOR CONSTANTIN TICU DUMITRESCU. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 APRILIE 2000; AVÂND ÎN VEDERE MERITELE DEOSEBITE ALE DOMNUL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 85

din data 3 aprilie 2000

OBIECT: conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului senator Constantin Ticu Dumitrescu

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Având în vedere meritele deosebite ale domnului Constantin Ticu Dumitrescu, care s-a remarcat în organizarea şi înfăptuirea acţiunilor de rezistenţă naţională anticomunistă,

În temeiul art. 20, litera u şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului senator Constantin Ticu Dumitrescu, preşedinte al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA