Hotărârea nr. 84/2000

OBIECT: CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV, UNOR FOSTI DETINUTI POLITICI. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.8.579/2000, AL DIRECTIEI ADMINISTRA

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 84

din data 3 aprilie 2000

OBIECT: conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov unor foşti deţinuţi politici

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 8.579/2000 al Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care se propune conferirea titlului de Cetăţean de Onoare unor foşti deţinuţi politici omişi din lista anexată la H.C.L. nr. 372/1999,

În temeiul art. 20, litera u şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare unui număr de 8 membri ai Filialei Judeţene a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA

ANEXà                          

la H.C.N. nr. 84                     

  1. BANCIU ILIE             - str. Saturn nr. 5
  2. BOBOC PETRU             - str. Fagurelui nr. 48
  3. GHETU ADRIAN            - str. Păcii nr. 15
  4. GHINEA ZENOVIA          - str. Neptun nr. 13
  5. MEHEDINŢIU TRAIAN       - str. Grigore Ureche nr. 19
  6. NICULESCU AURELIA       - str. Maior Cranţa nr. 20
  7. PREOTEASA GHEORGHE      - str. Gării nr. 23
  8. PIRAU TEREZA            - str. Cocorului nr. 1