Hotărârea nr. 80/2000

OBIECT: PROPUNEREA DE AFILIERE A MUNICIPIULUI BRASOV LA ASOCIATIA PROPRIETARILOR DE PADURI DIN ROMÂNIA (A.P.P.R.). CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 3 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.3.277/11.02.2000, AL DIRE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 80

din data 3 aprilie 2000

OBIECT: propunerea de afiliere a Municipiului Braşov la Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România (A.P.P.R.)

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 3.277/11.02.2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, prin cae se propune afilierea Municipiului Braşov, în calitate de viitor proprietar de păduri la Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România (A.P.P.R.), precum şi alocarea de credite din bugetul local pentru plata cotizaţiei anuale de circa 200.000 lei, cu majorările intervenite pe parcurs,

În temeiul art. 20, litera v şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă afilierea Municipiului Braşov, în calitate de viitor proprietar de pădure la Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România (A.P.P.R.).

     ART. 2. Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 200.000 lei, pentru cotizaţia anuală.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA