Hotărârea nr. 75/2000

OBIECT: INSUSIREA PUNCTULUI DE VEDERE EXPRIMAT DE EXPERT CU PRIVIRE LA IMOBILUL DIN STR.LUCA ARBORE NR.10. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 3 APRILIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.32.039 DIN 15.02.2000, AL SERVIC

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 75

din data 3 aprilie 2000

OBIECT: însuşirea punctului de vedere exprimat de expert cu privire la imobilul din str. Luca Arbore nr. 10

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 3 aprilie 2000,

Analizând referatul nr. 32.039 din 15.02.2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind imobilul din Braşov, str. Luca Arbore nr. 10,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere exprimat de către expert în documentaţie, cu condiţia recunoaşterii în mod egal, din partea tuturor proprietarilor parcelei cu nr.top. 4559, actualmente dezmembrată, a actualelor limite de hotar.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA