Hotărârea nr. 73/2000

OBIECT: MOTIVAREA RECURSULUI ÎN DOSARUL CIVIL NR.1.279/1999. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 27 MARTIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.9.178/2000, AL SERVICIULUI CONTENCIOS, REFERITOR LA DOSARUL CIVIL NR.1.279/199

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 73

din data 27 martie 2000

OBIECT: motivarea recursului în dosarul civil nr. 1279/1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 martie 2000,

Analizând referatul nr. 9.178/2000 al Serviciului Contencios, referitor la dosarul civil nr. 1.279/1999, privind anularea H.C.L. nr. 226/1999,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     Articol unic: Faţă de considerentele Sentinţei civile nr. 118/C/25 ianuarie 2000, Consiliul Local al Municipiului Braşov, în dosarul civil nr. 1297/1999 al Tribunalului Braşov, se desemnează domnul Emeric Benedek, consilier local, să formuleze motivele de recurs.

  

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA