Hotărârea nr. 72/2000

OBIECT: COMUNICAREA CATRE CURTEA DE APEL TÂRGU MURES A ACTELOR SOLICITATE PRIN CITATIA ÎNREGISTRATA LA PRIMARIA BRASOV, CU NR.9392/24 MARTIE 2000. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 27 MARTIE 2000; ANALIZÂND REFERA

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 72

din data 27 martie 2000

OBIECT: comunicarea către Curtea de Apel Târgu Mureş a actelor solicitate prin citaţia înregistrată la Primăria Braşov, cu nr. 9392/24 martie 2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 martie 2000,

Analizând referatul nr. 9.392/2000 al Serviciului Contencios şi citaţia Curţii de Apel Târgu Mureş, înregistrată la Primăria Braşov, cu nr. 9.392/24 martie 2000,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se va comunica Curţii de Apel Târgu Mureş, până la data de 6 aprilie 2000, toate actele solicitate de instanţă, prin citaţia înregistrată cu nr. 9.392 din 24 martie 2000, anexe la prezenta şi existente la Primăria Municipiului Braşov.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MIHAI   PREDA