Hotărârea nr. 7/2000

OBIECT:*INFIINTAREA UNEI SOCIETATI MIXTE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE MUNICIPALE* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 31 IANUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.T 42.952/28.12.1999, AL DIRECTIEI GOSPODARIE ORAS, P

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 7

din data de 31 ianuarie 2000

OBIECT: înfiinţarea unei societăţi mixte în domeniul Serviciilor Publice Municipale

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 ianuarie 2000,

Analizând referatul nr. T 42.952/28.12.1999 al Direcţiei Gospodărire Oraş, prin care se propune înfiinţarea unei societăţi mixte împreună cu divizia Edelhoff a concernului Vew Energie,

În temeiul art. 20, literele h şi v şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov aprobă începerea negocierilor între Primăria Municipiului Braşov şi Vew Energie, privind înfiinţarea unei societăţi mixte pentru realizarea unor servicii publice municipale.

        ART. 2. Reprezentanţii Primăriei numiţi prin dispoziţie de primar şi reprezentanţii Vew Energie vor întocmi un proiect de statu şi un proiect al obiectului de activitate, pe care le vor prezenta Comisiei de negocieri din cadrul Consiliului Local, până în data de 31 martie 2000.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA