Hotărârea nr. 67/2000

OBIECT: PARTICIPAREA PRIMARIEI BRASOV, CA PARTENER ÎN PROIECTUL "CENTRUL REGIONAL DE PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA ÎN SISTEME DE CONTROL SI TEHNOLOGII INFORMATICE" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 20 MARTIE 200

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 67

din data 20 martie 2000

OBIECT: participarea Primăriei Municipiului, ca partener în proiectul "Centrul regional de pregătire profesională continuă în sisteme de control şi tehnologii informatice"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 20 martie 2000,

Analizând referatul nr. 7402 din 6 martie 2000 al Direcţiei Relaţii Comunicare, prin care se propune participarea Primăriei Braşov, ca partener în proiectul "Centrul regional de pregătire profesională continuă în sisteme de control şi tehnologii informatice",

Având în vedere prevederile art. 20, litera v şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă participarea Primăriei Braşov, ca partener în proiectul "Centrul regional de pregătire profesională continuă în sisteme de control şi tehnologii informatice", din cadrul programului de acţiune "Leonardo da Vinci".

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

EMIL  MARIAN